۹۲/۰۲/۲۳ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | رازهای عاشورا؛ راه سلوک، رمز ظهور

شناسنامه

 • زمان: دهه اول محرم سال 91
 • مکان: تهران ـ دانشگاه امام صادق(ع)
 • تعداد: 11 جلسه
 • موضوع سخنرانی: رازهای عاشورا؛ راه سلوک، رمز ظهور

معرفی:

درک اولویت‌های زمانه و لزوم تشخیص مفاهیم مهم و کلیدی که امروزه برای «جانِ ما» و «جامعۀ ما» و «جهانِ ما» نجات‌بخش خواهد بود، ضرورت دارد و باید مورد بحث و بررسی و دقت نظر قرار ‌گیرد. امروز جامعۀ بشری نیازمند حسین(ع) است، «اولویت امروز ما درک دوباره و عمیق‌ترِ عاشوراست»، هنوز رازهای عاشورا به قدر کافی درک نشده است. امروز نوبت بازگشتِ بشریت به فطرتِ خویش فرارسیده است. «رابطۀ زمانۀ ما با فطرت» و «رابطۀ فطرت با موضوع اباعبدالله(ع)» چیست؟ چرا امروزه نوبتِ بازگشتِ جهان بشریت به فطرت فرارسید است؟ همان‌طور که وقتی یک انسان به بن‌بست می‌رسد خود به خود به فطرتِ خویش باز می‌گردد، عالم بشریت نیز وقتی به بن بست می‌رسد و راهِ نجاتی پیدا نمی‌کند به فطرتِ خود باز می‌گردد. خلأ تئوریکی که امروز در عالم پدید آمده است یکی از جلوه‌های این بن‌بست است.

فطرت؛ مهمترین پایگاه دین است و مشکل انسان‌ها شکوفا نشدن فطرت است. مسیر رشد یعنی شکوفا کردنِ فطرت، دین و اوامر الهی، پاسخی به نیاز فطریِ ما هستند. فطرت فقط نقش آغاز کننده ندارد بلکه ما هر لحظه نیاز به مراجعه به فطرت داریم. همه نیاز به عاشقی و بازگشت به فطرت دارند: هم آنهایی که در بی‌دینی به بن‌بست رسیده اند، هم دینداران که در معنویت رشدی کرده‌اند، و هم جوانانی که می‌خواهند دینداری را آغاز کنند.

برای شکوفایی فطرت، کافی است یک گوشه از فطرتِ انسان شکوفا شود، چون همۀ خوبی‌ها یک گوهر دارند، مانند منبعِ آبی که اگر یک روزنه در آن ایجاد شود، دسترسی به همۀ آب منبع ممکن خواهد شد. و شکوفایی اولیۀ فطرت با حسین(ع) است. چون حسین(ع) شکوفاترین بخش فطرت است. حسین(ع) ما را به تماشای خوبی‌ها می‌برد و اولین تجربۀ چشیدنِ لذتِ یک علاقۀ فطری را برای ما رقم می‌زند. محبتِ ما به اباعبدالله(ع) یک جاذبۀ فطری است و حسین(ع) جلوۀ عالیِ فطرت است. محبتِ اباعبدالله(ع) یک معیار و یک محک فطری است. امام حسین(ع) ملاک سعادت و شقاوت بشر است و مرز مرد و نامرد و حق و باطل را مشخص می‌کند.

مرحلۀ بعد از شکوفایی ابتدایی فطرت، کشف حقیقت «عبودیت» در دل است. کسی که فطرتش شکوفا شود اول به دنبال ارباب و مولای خود می‌گردد. عبودیت فراتر از اطاعتِ پروردگار است. اگر عبد نباشیم، هر چه از خدا اطاعت‌ کنیم، فایده ندارد و عبادت و اطاعت ما مانند عبادت و اطاعتِ ابلیس خواهد بود. دین به ما نمی‌گوید آدم خوبی باش، می‌گوید عبدِ خدا باش. عبودیت و بندگیِ پروردگار دو وجه مهم دارد: 1-وابستگی و نیاز مطلقِ عبد به خدا 2- انجام اوامرِ پروردگار

امام حسین(ع) با حماسۀ عاشورا در واقع می‌خواست دو کار بزرگ انجام دهد: 1- عبودیت طاغوت را از بین ببرد تا انسان‌ها دیگر بندۀ طاغوت نباشند. 2- بستر را برای عبودیت خدا فراهم کند.

کربلا اوج تجلی «بندگی خدا» و اوج تجلی «بندگی طاغوت» بود. امام حسین(ع) نهایت رذالت و شقاوتِ عبد طاغوت را نشان داد.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: چرا امروز نوبت بازگشت به اباعبدالله(ع) است؟

 • مجالس ذکر؛ مجالس احیای امر ولایت

  • تشخیص اولویت‌های روز، کارکرد ممتاز مجالس ذکر

 • لزوم درک و تشخیص اولویت‌های زمانه

  • نمونه‌هایی از تشخیص اولویت‌ها در جریان انقلاب

  • لزوم تشخیص اولویت‌های فردی

  • تشخیص اولویت‌ها، رمز مهم در حرکت انسان

 • چرا امروز باید به اباعبدالله(ع) بازگردیم؟

  • راهبردی بودن موضوع اباعبدالله(ع) برای جهان امروز

  • عالم‌گیر شدن دریافت فطری از اباعبدالله(ع)

  • چرا امام زمان(ع) خود را به حسین(ع) معرفی می‌کند؟

 • اباعبدالله(ع)؛ مؤثرترین عنصر فرهنگی جامعۀ دینی

  • هنوز رازهای عاشورا به قدر کافی درک نشده است

 • فطرت؛ مهمترین پایگاه دین

 • فطری بودن محبت اباعبدالله(ع)

  • حسین(ع)؛ زبان گویا و معجزۀ فطرت

  • اباعبدالله(ع)؛ راه برقراری ارتباط با اهل عالم

 • روضه حضرت مسلم‌(ع)

جلسه 2: رابطۀ زمانۀ ما با فطرت و رابطۀ فطرت با اباعبدالله(ع)

 • اولویت امروز ما درک دوباره و عمیق‌تر عاشوراست

 • چرا نوبت بازگشت به حسین(ع) است؟

  • 1- رابطۀ زمانه ما با فطرت چیست؟

  • 2- رابطۀ فطرت با اباعبدالله(ع) چیست؟

 • بازگشت به فطرت بعد از سرخوررگی و بن‌بست‌ها

  • بلا و گرفتاری برای بازگشت به فطرت است

  • با بلا مردانه مواجه شویم

  • امروز بشر به بن‌بست رسیده است

  • پدید آمدن خلأ تئوریک در عالم (دموکراسی آخرین تئوری)

 • در انسان گرایش به خوبی‌ها قوی‌تر است یا بدی‌ها؟

 • شکوفا نشدن فطرت مشکل اصلی ما

 • حسین(ع)؛ شکوفاترین بخش فطرت

 • روضه ورود به کربلا

جلسه 3: رابطۀ زمانۀ ما با فطرت و رابطۀ فطرت با اباعبدالله(ع)(2)

 • تشویق ابلیس به کارهای خوبِ بدون اولویت

 • لزوم تشخیص بین بد و بدتر

 • ضرورت امروزین پرداختن به رازهای عاشورا

 • نگاه به موضوع اباعبدالله(ع) از زاویه فطرت

 • لزوم شکوفا کردن فطرت؛ هم در آغاز مسیر و هم در ادامه

  • مسیر رشد یعنی شکوفایی فطرت

  • فطرت فقط نقش آغازکننده ندارد

  • هر لحظه نیاز به مراجعه به فطرت داریم

  • عُجب، نتیجۀ دینداری بدون فطرت

  • اوامر الهی، پاسخی به نیاز فطرت

 • تلاش فرهنگی، برای مکشوف کردن فطرت

  • رابطه فیلم‌‌سازی با فطرت

  • تفاوت تربیت و هدایت

 • شکوفا شدن گوشه‌ای از فطرت

  • همۀ خوبی‌ها یک گوهر دارند

 • شکوفایی اولیۀ فطرت با حسین(ع)

 • روضه حضرت رقیه‌(س)

جلسه 4: آغاز دینداری و ادامۀ آن با عاشقی

 • نیاز به عاشقی و بازگشت به فطرت

 • لزوم شروع دینداری با عاشقی

 • آفات دینداری بدون همراهی فطرت:

  • راه علاج عُجب و حسادت در دینداری

  • عاشقی راه جلوگیری از فساد دینداری

  • برخی دین را سرمایۀ خودپرستی می‌کنند

  • عاشقی، تنها اهرم در مقابل هواپرستی و خودپرستی

 • عاشقی کردن، اصل حقیقت دین

  • دینداری، یعنی پاسخگویی به نیاز فطرت

  • شکوفایی فطرت در جوان

  • دین پاسخ‌دهندۀ عاشقیِ جوان

  • دین را درست معرفی نکرده‌ایم

 • تفاوت بین علاقه‌های فطری و غیرفطری

  • علاقه‌های فطری:

   • بسیار شدید هستند

   • کشفی هستند (باید آنها را کشف کرد)

   • پایدار هستند

   • به انسان استقلال می‌دهند

  • علاقه‌های غیر فطری:

   • ضعیف هستند

   • کسبی هستند (به انسان تحمیل می‌شوند)

   • غیرپایدار و تنوع بردارند

   • انسان را به لحاظ روحی وابسته می‌کنند

 • دو راه برای شکوفا شدن علاقه‌های فطری

 • معیّت با خوبان، فرصتی است برای تماشا کردن

 • حسین(ع) ما را به تماشای خوبی‌ها می‌برد  

 • روضه اصحاب‌(ع)

جلسه 5: تعریف فطرت و راه شکوفا کردن آن

 • لزوم توجه و درک موضوعات کلانِ عالم

 • چرا موضوع ولایت این‌قدر مهم است؟

  • چنبرۀ صهیونیست‌ها بر مدیریت کلان عالم

  • پروتکل‌های دانشوران صهیون برای ادارۀ جهان

 • بیماریِ کلان‌نگر نبودن

  • رابطۀ کلان‌نگر نبودن و ضدانقلاب شدن

 • خلأ تئوریک قبل از ظهور

  • به بن‌بست رسیدن غرب

 • باید با امام حسین(ع) به امام زمان(ع) برسیم

  • امام حسین(ع) معلمِ ما برای آماده‌سازی جهت ظهور

  • رازهای عاشورا، روشن کننده مراحل ظهور

 • تعریف فطرت

  • حسین(ع) مثال اعلای فطرت

  • حکمت جلوه‌ای از جلوات شکوفایی فطرت

  • حسین(ع) شکفته‌ترین بخش فطرت

 • «تماشا» اولین راه شکوفایی فطرت

  • اهمیت مطالعۀ زندگی خوبان

  • تلاوت آیات نوعی تماشاست

  • حسین(ع) زیباترین تلاوت قرآن ناطق

  • روضه یعنی تلاوت آیات شرحه شرحۀ عترت

  • حسین(ع) ما را به تماشا دعوت کرده است

 • روضه عبدالله بن حسن(ع)

جلسه 6: ارزش نگاه فطری داشتن به دین

 • شیوۀ همیشگی کافران در برخورد با مؤمنین

 • گرفتن ابزار تمسخر از دشمن

 • تفاوت دفاع فطری و دفای غیر فطری از دین

  • دو شیوۀ منفعلانه برای دفاع از دین

  • شیوۀ فعالانه برای دفاع از دین،

 • ادارۀ افکار عمومی جهان با ابزار تمسخر

  • استفاده از عنصر تمسخر بر علیه معنویت ناب

 • جلوه های مختلف تمسخر

  • ترس از تمسخر عامل بدحجابی

 • راه برچیدن تمسخر در جهان

 • حسین(ع) جلوۀ عالیِ فطرت

 • ارزش و برتریِ بیداری فطری

  • ویژگی‌های بیداری فطری:

  • 1-سرعت و سهولت پذیرش

  • 2- عاشقانه شروع کردنِ دینداری

  • 3- عاقلانه ادامه دادن دینداری

  • 4- لذت بخش بودن

  • 5- رشد همه جانبه

  • 6- به اوج دینداری و معنویت رسیدن

  • 7- پایداری داشتن در دین

  • 8- از بین رفتن آفاتی مانند عُجب و ریا

  • 9- از بین بردن نفاق

  • 10- همگانی بودن و فراگیر شدن

 • زبان فطرت، قوی‌ترین زبان بین‌المللی

 • چگونگی شکوفایی فطرت

 • روضه حضرت قاسم(ع)

جلسه 7: معیار بودن محبتِ اباعبدالله(ع)

 • فطری بودن محبتِ به اباعبدالله(ع)

 • مخالفت با محبت و ذکر اباعبدالله(‌ع)

 • تأثیر فراگیر اباعبدالله الحسین‌(ع)

 • معیار و محک بودن اباعبدالله(ع)

 • بندگی طاغوت ریشۀ ظلم و ستم

 • پیامدهای بندگی طاغوت

 • اهمیت کینۀ مقدس نسبت به ظالمان

 • روضه علی اصغر(ع)

جلسه 8: مفهوم «عبودیت» پس از شکوفایی اولیۀ فطرت

 • فطرت مبنای دین

 • نمونه‌ای از کشش‌های فطری

 • لزوم تقویت محبتِ به اباعبدالله(ع)

 • کشف حقیقت «عبودیت» در دل

 • عبودیت فراتر از اطاعتِ پروردگار

 • کربلا اوج تجلی «بندگی خدا»

 • کربلا اوج تجلی «بندگی طاغوت»

 • روضه علی اکبر(ع)

جلسه 9: بندگی خدا و بندگی غیرِِ خدا

 • «عبودیت»، اولین گوهر فطری

 • علت دعوت انبیاء به عبودیت در آغار دعوت

 • ضرورت نهی از بندگیِ غیرِ خدا

 • معنای بندگی و پرستش کردن

 • ایجاد تحول در عالم با آماده بودن فطرت‌ها

 • تشویق و تخویف در تبلیغ دین

 • به بندگی کشاندنِ طاغوت

 • دو وجه مهم در عبد

  • چرا شیرینی عبد بودن، در مناسک حج

 • روضه حضرت عباس(ع)

جلسه 10: زیبایی های زندگی در بستر «عبودیت»

 • راه رسیدن به مکارم اخلاق

 • لزوم توجه به جبر و محدودیت‌های زندگی

 • توجه به محدوده اختیار خود

 • بر طرف کردن هیجاناتِ کاذبِ زندگی

 • هیجان و لذت زندگیِ یک عبد

 • دو هدفِ بزرگ امام حسین(ع):

  • 1- حذف عبودیت طاغوت

  • 2-فراهم کردن بستر برای عبودیت خدا

 • امام حسین(ع) نهایت رذالت عبد طاغوت را نشان داد

 • روضه شب عاشورا

جلسه 11: اهمیت اطاعت از اوامر الهی

 • برنامۀ دست‌یابی به خواسته‌های عمیقِ دل

  • معنای خوب بودن

 • احساس عبودیت

  • لزوم کشف احساس عبودیت

 • دو مرحله در درک فطریِ عبودیت

  • 1. انسان می‌پسندد که عبد خداست

  • 2. دوست دارد «عبدتر» باشد

 • عبادتی مثل نماز، شرط قبولی سایر اعمال؟

 • اهمیت رضایت از عبد بودن

 • اهمیت اطاعت از اوامر الهی

 • نحوۀ امتحان خدا از آدم‌های خوب

 • تفاوت عبد بودن با خوب بودن

 • ویژگی‌های عبدِ خدا

  • انعطاف‌پذیری و انتقادپذیری

 • «ولایت» واسطۀ امتحان خدا در عبودیت

 • روضه عصر عاشورا

نظرات

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...