۹۵/۱۲/۲۱ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | درسنامۀ تنها مسیر (راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی)

رفتن به آخرین صوت بارگذاری شده

شناسنامه

 • زمان: ماه مبارک رمضان92 و ادامه در جلسات هفتگی
 • مکان: تهران - آغاز جلسات در محل جدید «بقعۀ شیخ طرشتی»
 • موضوع سخنرانی: درسنامۀ تنها مسیر (راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی)

معرفی بحث:

مبنای ارزشمندشدن انسان یا محوری‌ترین موضوعی که موجب ارزش یافتن وجود انسان می‌شود و تولید ارزش افزوده می‌کند، و انسان را در مسیر اصلی خلقت قرار می‌دهد، این است که انسان با برخی از علاقه‌های خودش مبارزه کند. این مخالفت، محور رشد انسان است. برای کمال، یک راه بیشتر نیست که همان راه مبارزه با هوای نفس است. همه اعمال خوب، یا دارای مقدماتی برای مبارزه با هوای نفس هستند یا لوازم و نتایج آن‌ها برای مبارزه با هوای نفس به کمک انسان می‌آید. این بحث، صرفاً بحثی اخلاقی نیست، البته می‌توان گفت ما یک نظام اخلاقی را ارائه می‌دهیم ولی این بحث، بحثی اعتقادی هم هست. یعنی از ابتدا که فرد فکر می‌کند دین را بپذیرید یا نپذیرید، موضوع هوای نفس مطرح است. بعد که دین را پذیرفت و می‌خواهد اجرا کند یا اجرا نکند، باز هم موضوع هوای نفس مطرح است. بعد که اجراء کرد و می‌خواهد در این راه سالم بماند و رشد کند، باز هم موضوع هوای نفس مطرح است. اگر به مراتب بالا هم رسید، موضوع هوای نفس هنوز هم مطرح است. در مراتب بالا هم دوست‌داشتنی‌هایی هست که باید به خاطر خدا از آن دوست داشتنی‌های خوب، عبور کرد. باید متوجه باشیم که مسأله اصلی ما چیست؟ مسأله اصلی بشر، قرار ندادن هوای پرستی به جای خدا پرستی است. «هوی»، هر علاقه‌ای است که انسان را پائین‌تر بیاورد. هر علاقه‌ای ممکن است هوای نفس ما باشد و محور هوای نفس خودخواهی ما است و این نزاع همچنان ادامه دارد.

این بحث، یکی از مهمترین و پردامنه‌ترین مباحث معرفتی، اخلاقی و اعتقادی است که از زوایای مختلفی مورد بررسی استاد پناهیان قرار گرفته و ابعاد متنوع و مورد نیازی را برای همه اقشار و سنین مختلف به خود اختصاص می‌دهد.

فهرست خلاصه:

قسمت اول: هستۀ اصلی

جلسه1: ضرورت و لزوم نظام دادن به معارف دینی

جلسه2: جایگاه کلیدی و فلسفی جهاد اکبر

جلسه3: ایجاد ارزش افزوده در مبارزه با نفس

جلسه4: سختی‌ها و رنج‌ها عامل رشد

جلسه5: سختی مبارزه با هوای نفس

جلسه6: توجه و درک فلسه حیات

جلسه7: متقاعد شدن برای مبارزه با نفس

جلسه8: تمایلات متفاوت و مبارزه با نفس

جلسه9: دین، برنامه مبارزه با تمایلات سطحی

جلسه10: راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(1)

جلسه11: راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(2)

جلسه12: راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(3)

جلسه13: رنج در حیات بشر

جلسه 14: برنامه مبارزه با هوای نفس

جلسه15: هدف دنیایی مبارزه با هوای نفس

جلسه16: ملاقات با خدا؛ هدف مبارزه با نفس

جلسه17: رابطه مبارزه با نفس با دیگر مفاهیم دینی

جلسه 18: اطاعت از ولی خدا؛ مهمترین راه مبارزه با نفس

جلسه 19: عالی‌ترین نوع توبه برای چه کسی است؟

جلسه 20: چرا نپذیرفتن ولایت، انسان را جهنمی می‌کند؟

جلسه 21: چگونه می‌توان در مقابل خدا ذلیل شد؟

جلسه 22: ولی خدا؛ مدیر برنامه مبارزه با نفس

جلسه 23: لزوم گرفتن دین از «امام»

جلسه 24: مبارزه با علایق بد، به وسیلۀ علایق خوب

جلسه 25: اثر محبت به خدا برای ذلیل شدن در مقابل خدا

جلسه 26: جایگاه محبت و اخلاص در مبارزه با نفس

جلسه 27: بررسی عجب و غرور در تنها مسیر

جلسه 28: جایگاه عقل در مبارزه با هوای نفس

جلسه 29: چند راه عملی برای مبارزه با هوای نفس

جلسه 30: اولین قدم؛ دشمن دانستن نفس

جلسه 31: ضرورت مبارزه با نفس خصوصاً برای مذهبی‌ها

جلسه 32: قدم دوم؛ عزم و بنای مبارزه با نفس

جلسه 33: خواستن و توانستن در مبارزه با هوای نفس

جلسه 34: داشتن برنامۀ مبارزه با نفس

جلسه 35: لزوم شناخت اهواء نفسانی خاص خودمان

جلسه 36: رابطۀ دوران جهاد اصغر و دوان جهاد اکبر

جلسه 37: شروع مرحلۀ حرکت با افعال درونی و بیرونی

جلسه 38: اولین و مهمترین اعمال در مرحلۀ حرکت

جلسه 39: دو جنبۀ کمک نماز به انسان در مبارزه با نفس

جلسه 40: اثر ولایت‌پذیری در ریشه‌کَنی هو ای نفس

قسمت دوم: مبارزه با هوای نفس پنهان

جلسه 1: مبارزه با هوای نفس در روایات

جلسه 2: لزوم تلاش در جهت افزایش قدرت دین

جلسه 3: مبارزه با هوای نفس پنهان

جلسه 4: هوای نفس پنهان و روش‌های مبارزه با آن

جلسه 5: علت‌ها و نتایج هوای نفس پنهان

جلسه 6: ابعاد هوای نفس پنهان

جلسه 7: دل یک دله کردن در مسیر مبارزه با نفس

جلسه 8: نقش اخلاص در مبارزه با نفس پنهان

قسمت سوم: راحت طلبی

جلسه 1: ترک راحت‌طلبی؛ کلید مخالفت با نفس

جلسه 2: جایگاه مبارزه با راحت‌طلبی برای مبارزه با نفس

جلسه 3: معنای مبارزه با راحت‌طلبی

جلسه 4: مبارزه با راحت‌طلبی در آیات قرآن

جلسه 5: مراقبت از فریب‌های راحت‌طلبی

جلسه 6: انس با خدا؛ تنها راحتی مطلوب

جلسه 7: شوق، عامل اصلی مبارزه با راحت‌طلبی

جلسه 8: عمل به وظیفه؛ مهمتر از مبارزه مطلق با راحت‌طلبی

قسمت چهارم: ابعاد اجتماعی و سیاسی

جلسه 1: آشنایی با ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس

جلسه 2: آشنایی با صفات اجتماعی یک آدم خوب

جلسه 3: طاغوت، مهمترین عامل تبعیت مردم از هوای نفس

جلسه 4: تأثیر ویژه مدیران در مبارزه با هوای نفس مردم

جلسه 5: رابطه مبارزه با نفس و کسب قدرت در جامعه

جلسه 6: هوای نفس، ریشه برخی از دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی

جلسه 7: علل و زمینه‌های پذیرش حاکم هواپرست در جامعه

قسمت پنجم: مدیریت لذت

جلسه 1: آشنایی با ضرورت‌ مدیریت لذت و جریان مدیریت لذت

جلسه 2: نقش « از بالا نگاه کردن» در مدیریت لذت

جلسه 3: پایان دوران لذت‌پرستی و آمادگی برای شنیدن حرف حق در دنیا

جلسه 4: تأثیر مدیریت راحت‌طلبی بر مدیریت لذت

جلسه 5: تعیین هدف و آغاز مدیریت لذت

جلسه 6: تعیین هدف و آغاز مدیریت لذت

جلسه 7: لذت دینداری و معنویت

جلسه 8: مقدمات و شروط مدیریت لذت

جلسه 9: حرکت از لذت خیالی به لذت واقعی

جلسه 10: درجات مختلف لذت

جلسه 11: دین و لذت‌های واقعی

جلسه 12: تناسب لذت طلبی و جوانی

قسمت ششم: فرهنگ مبارزه با هوای نفس

جلسه 1: آشنایی با فرهنگ مبارزه با هوای نفس

جلسه 2: جایگاه ایثار در فرهنگ مبارزه با هوای نفس

جلسه 3: فرهنگسازی در جهت مسابقه اجتماعی برای خوب شدن

دور دوم با رویکرد جدید: بازخوانی درسنامۀ تنها مسیر

جلسه 1: تنها مسیر و نگاهی جامع برای تعریف دین

جلسه 2: ارائۀ چشماندازی برای تعریف دین

جلسه 3: تعریف دین بر اساس مدیریت بین علاقهها

جلسه 4: دین، برنامه مدیریت علاقه های انسان

جلسه 5: دین، چگونه به مدیریت لذت کمک میکند؟

جلسه 6: مهمترین چشمانداز و شاخص اجتماعی دین

جلسه 7: آثار تمدنی تعریف دین

دور جدید

جلسه 1مقدماتی برای تعریف دین

جلسه 2: بررسی انسان‌شناسانه دین 

جلسه 3تأثیر عمل بر گرایش‌های انسان

جلسه 4مراحل مطالعه نفس

جلسه 5عقل و مدیریت گرایش‌ها

جلسه 6: نیاز انسان به دین

جلسه 7: فلسفۀ رنج

جلسه 8: آشنایی با علل رنج

جلسه 9: تأثیر آشنایی با فلسفه رنج و لذت بر مدیریت آنها

 

فهرست تفصیلی:

جلسه1 (1392/04/19): ضرورت و لزوم نظام دادن به معارف دینی

 • ضررهای آشفتگی و پراکندگی معارف دینی

 • یکی از دلایل بی‌دینی

 • فواید نظم دادن به آگاهی‌ها

 • جهاد با نفس، نخ تسبیح فضائل

 • ماه رمضان ماه جهاد با نفس

 • تشابه‌های جهاد با نفس با جهاد اصغر

 • وجود فضای معنوی در هر دو جهاد

 • وجود دشمن در هر دو جهاد

 • سختی هر دو جهاد

جلسه2 (1392/04/20): جایگاه کلیدی و فلسفی جهاد اکبر

 • آگاهی، اراده و اختیار تفاوت انسان با دیگر موجودات

 • تمایلات، علت ارزشمندی اختیار و انتخاب انسان

 • نقطه شروع بحث از مباره با نفس

 • تعریف دقیق و مبنایی از انسان

  • موجوی که آفریده شده برای مبارزه با هوای نفس

  • مبارزه با نفس جزء معنای انسان است نه وظیفه او

 • معنای اختیار

 • اختیار یعنی عبور از تمایل آشکار و سطحی و مراجعه به تمایل عمیق و سنگین

 • رسیدن به دل‌بخواهی‌ها، شیوه اشتباه داستان نویسی‌ها

 • مخالفت با هوای نفس، نظام دین

 • سختی مبارزه با نفس

 • دو عده‌ای که سقوط نمی‌کنند

 • جایگاه معنوی جهاد اکبر

 • راه‌های خدا برای آسان شدن مبارزه با هوای نفس

 • تأثیر محبت امام حسین‌(ع)، بر مبارزه با هوای نفس

جلسه3 (1392/04/21): ایجاد ارزش افزوده در مبارزه با نفس

 • پیشینه تاریخی مبارزه با هوای نفس

 • تغییر انسان؛ فلسفه خلقت انسان

 • انسان و ایجاد ارزش افزوده

 • آثار ایجاد ارزش افزوده

 • ارزش افزوده یعنی تعیین نوع حیاط اخروی

 • تصور غلط از حیات آخرت

 • چگونگی تولید ارزش افزوده

 • تولید ارزش افزوده، با مبارزه با نفس

 • مبارزه با نفس موضوع اصلی زندگی انسان

 • انواع نه گفتن به نفس و تکالیف در هر مورد

جلسه4 (1392/04/22): سختی‌ها و رنج‌ها عامل رشد

 • ضرورت تغییر نگرش و نگاه به دین و معارف دین

 • فایده نگاه جامع و کلی به معارف دین

 • نگاه جامع یک وجه حکمت

 • مبارزه با نفس موضوع خلقت ما

 • فواید مبارزه با نفس

 • زندگی تلاش برای تحقق دل بخواهی‌ها نیست

 • سختی‌ها و رنج‌ها عامل رشد

 • زندگی برای دست و پنجه نرم کردن با سختی‌ها و رنج‌ها

 • رنج حسادت و رنج حسرت

 • تعیین نوع رنج و سختی نه بر طرف کردن آن

 • آثار رنج‌های خوب

 • رنج اولیاء خدا

 • رنج‌های زینب(س)

جلسه5 (1392/04/23): سختی مبارزه با هوای نفس

 • خلاصه‌ای از جلسات گذشته

 • محوری بودن جهاد با نفس

 • سختی مبارزه با هوای نفس

 • کمک خدا برای این مبارزه

 • معنای رنج؛ هر اتفاقی بر خلاف دوست‌داشتنی‌ها

 • سختی‌ها و رنج‌های گریز ناپذیر دنیا

 • بیان سختی‌های دنیا از زبان امیرالمؤمین‌علی‌(ع)

 • پذیرفتن سختی‌های دنیا

 • روضه امام حسین علیه‌السلام

جلسه6 (1392/04/24): توجه و درک فلسه حیات

 • تصور دقیق نسبت به دین

 • نقطه آغاز عزیمت: تو برای سختی آفریده شده‌ای

 • درک قواعد حاکم بر هستی

 • سختی و حال‌گیری مهمترین ویژگی دنیا

 • کارکرد دین در مورد سختی‌های دنیا

 • پذیرش سختی‌ها و رنج‌های دنیا

 • دنیا علیه ما و نفس ماست

 • دنبال مقصر نباشیم

 • مؤمن لا جرم مورد اذیت قرار می‌گیرد

 • فواید باور سختی‌های دنیا

 • نشست و برخواست با خوبان، راه پذیرش سختی‌ها

 • روضه حضرت زهرا(س)

جلسه7 (1392/04/25): متقاعد شدن برای مبارزه با نفس

 • معرفی روش بحث درباره نظام تربیت دینی

 • واقعیت‌های تلخ حیات بشر و دنیا

 • تو محبوری با خواسته های خودت مبارزه کنی

 • خیلی از مردم عمیقا متقاعد نشده‌اند

 • ضرورت متقاعد شدن به دینداری

 • درست دیدن واقعیت‌ها

 • گذشتن از علاقه‌های سطحی برای رسیدن به علاقه‌های عمیق و باطنی

 • تولید خوبی

 • تلخی‌ها چگونه شیرین می‌شود؟

 • تعیین سختی‌ها توسط خود خدا

 • رابطه عشق به خدا و زجر کشیدن در راه خدا

 • فقط یک نفر اجازه پیدا کرد تا آخر برای خدا زجر بکشد

 • روضه حضرت سکینه(س) و اباعبدالله(ع)

جلسه8 (1392/04/26): تمایلات متفاوت و مبارزه با نفس

 • ویژگی‌های برنامه یک برنامه خوب برای سامان دادن زندگی ما

 • انسان و انتخاب بین تمایلات خودش

 • وجود تمایلات متفاوت در وجود انسان

 •  علاقه قوی‌تر پنهان است و علاقه ضعیف‌تر آشکار است

 • رسیدن به علاقه های زیبا با دست برداشتن از علاقه های سطحی

 • به خاطر نفس، مبارزه با نفس نکنیم

 • جامعه و ترویج هواپرستی

 • انتخاب علاقه بهتر توسط عقل

 • عقل انسان را به عشق می رساند

 • روضه اباعبدالله(ع) و علی‌اکبر(ع)

جلسه9 (1392/04/27): دین، برنامه مبارزه با تمایلات سطحی

 • نیاز به برنامه خوب برای زندگی و بندگی بهتر

 • تعارض میان تمایلات در وجود انسان

 • گذشتن از علاقه‌های ظاهری و رسیدن به علاقه‌های عمیق

 •  علاقه عمیق فطری یعنی چی؟

 • مهمترین توانایی انسان؛ قدرت اولویت‌بندی بین تمایلات

 • مشکل تمایلات عمیق

 • دین، برنامه مبارزه با تمایلات سطحی

 • رنج؛ مهمترین ویژگی حیات

 • آرزو‌ها آدم‌ها را کور می‌کنند

 • اجل یکی از محورهای تلخ کلیدی دنیا

 • روضه حضرت خدیجه(س)

جلسه10 (1392/04/28): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(1)

 • برنامه‌ای برای رشد

 • کسب ارزش افزوده

 • رنج محور حرکت انسان

 • چرا باید مسأله رنج را حل کرد؟

 • دو نوع رنج

  • رنج ناشی از مقدرات الهی

  • رنج ناشی از پا روی نفس گذاشتن

 • فوائد توجه به رنج و تسلیم رنج شدن

 • ضررهای عدم توجه به رنج

 • دین‌داری عافیت‌طلبانه ممنوع

 • آدم خوب باید خون‌جگر بشود

 • همراه شدن با امتحانات خدا

 • توجه به رنج مرگ برای درک زیبایی‌های عالم

 • اباعبدالله ع تنها فرصت تنفس مومنین در دنیا

 • روضه اباعبدالله(ع)

جلسه11 (1392/04/29): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(2)

 • جایگاه مبارزه با نفس در منظومه معارف دین

 • مبارزه با دوست‌داشتنی‌ها، مسیر اصلی حرکت

 • رنج برای مبارزه با هوای نفس

 • دو نوع مبارزه

  • مبارزه‌ای که تحمیل می‌شود

  • مبارزه‌ای که تکلیف می‌شود

 • اصل بودن صبر و رضایت در رنج‌ها در زندگی

 • پذیرفتن اصل رنج کشیدن در دنیا

 • آثار پذیرش رنج

 • شاکر بودن، نتیجه برخورد درست با رنج

 • کم شدن رنج‌ها با پذیرفتن رنج

 • پیامدهای نپذیرفتن رنج

 • رنجور شدن نتیجه خودپرست بودن

 • پذیرفتن رنج برای دیدن نعمت

 • عدم تعادل بخاطر خودپرستی

 • تفاوت پذیرش رنج خوب و رنج بد

 • حضرت زینب(س) و پذیرش سختی‌ها

 • روضه حضرت زینب (س)

جلسه12 (1392/04/30): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(3)

 • چرا باید از رنج صحبت کرد؟

 • لذت بخش دیدن دین با دیدن رنج ها

 • اثرات گفتگو درباره رنج(فواید پذیرفتن رنج)

 • جدی گرفتن رنج برای دیدن محبت خدا

 • شیرین کردن رنج

 • راحتطلبی اولین وجه دنیاطلبی

 • اولین بیماری برای عدم تحمل رنج

 • خطر نگاه غالب شدن راحتطلبی

 • صحبت از رنج برای عشق به خدا

 • روضه حضرت عباس (ع)

جلسه13 (1392/04/31): رنج در حیات بشر

 • چگونگی طی مسیر

 • اهمیت طی مسیر و آثار تربیتی آن

 • محبت خداوند بدون رنج نمی شود

 • مجهول بودن علت رنج‌ها

 • رنجها با چه چیز‌هایی مرتبط هستند؟

 • ارتباط رنج با اعتقادات

 • چشیدن لذت ایمان با مبارزه با نفس

 • عقیده و ایمان با سختی به دست می‌آید

 • چه زجری خوب است؟

 • تحمل سختی‌ها همراه با تمایل نفسانی

 • برخی تقوا پیشه می‌کنند تا بعدا جبران کنند!!

 • روضه حضرت علی اصغر(ع)

جلسه 14 (1392/05/01): برنامه مبارزه با هوای نفس

 • مسیر اصلی؛ مبارزه با هوای نفس

 • چگونگی عملیات مبارزه با هوای نفس؛ برنامه مبارزه

 • چرا ما به رنج اصالت می دهیم؟

 • ماهیت عملیات کمال‌جویانه انسان برای مبارزه با هوای نفس

 • تنها عامل ترک مبارزه با نفس

 • لذت‌گریزی باید انتخاب تو باشد

 • لذت، فوت نمی‌شود

 • پذیرفتن رنج؛ مسأله‌ای کلیدی

 • مبارزه با هوای نفس؛ بالاترین تفریح

 • رابطه هوای نفس با عبادت

 • عبادت، ارتباط مستقیم با خدا

 • محبت اهل بیت(ع)؛ هدیه ویژه خدا

 • تأثیر مظلومیت اهل بیت(ع) بر آسان شدن محبت به آنها

جلسه15 (1392/05/02): هدف دنیایی مبارزه با هوای نفس

 • مبارزه با دوست‌داشتنی‌ها، اقتضاء طبیعت آدمی و طبیعت حیات

 • رنج داشتن مبارزه با دوست داشتنی‌ها

 • باید مشکل رنج را برای نفس حل کرد

 • آثار مبارزه با هوای نفس

 • هدف اصلی و کلیدی مبارزه با هوای نفس چیست؟

 • تأثیر مبارزه با نفس بر افزایش لذت بردن

 • نیاز به مبارزه با هوای نفس برای زندگی بهتر در دنیا

 • کسانی که مبارزه با نفس می کنند برای همیشه لذت می‌برند

 • مبارزه با نفس آدم را قوی می کند

 • تأثیر تبعیت از هوای نفس بر ضعیف شدن روح

 • ضعف در دنیا، علامت عدم مبارزه با نفس

جلسه16 (1392/05/03): ملاقات با خدا؛ هدف مبارزه با نفس

 • ضرورت مبارزه با نفس برای  همۀ جوامع بشری  

 • زندگی بهتر؛ یکی از نتایج مبارزه با نفس

 • هدف عالی و اخروی مبارزه با نفس

 • ما برای یک «اتفاق بسیار مهم» مبارزه با نفس می‌کنیم

 • تعیین هدف مبارزه با نفس توسط خالق

 • ما برای ملاقات خدا آفریده شده‌ایم

 • همۀ انسان‌ها در مسیر ملاقات با خدا قرار دارند

 • چگونگی افزایش کیفیت ملاقات با خدا

 • هیجان ملاقات خدا؛ هیجانی بی‌پایان

 • رابطه امر خدا و مبارزه با هوای نفس

 • ضرورت دستور گرفتن در مسیر مبارزه با نفس

 • خداوند با تقدیر و تکلیف، «من» را می‌گیرد

 • دستور، ذات مبارزه با هوای نفس است

 • «مبارزه با هوای نفس» یعنی «رعایت دستورات الهی»

 • رابطۀ تقوا و مبارزه با هوای نفس در روایات

جلسه17 (1392/05/04): رابطه مبارزه با نفس با دیگر مفاهیم دینی

 • لزوم مخالفت با برخی از تمایلات

 • ایمان؛ انگیزۀ لازم برای مبارزه با نفس

 • تقوا؛ برنامۀ مبارزه با نفس   

 • رابطۀ تقوا و مفهوم عبد بودن

 • لازمۀ عبد شدن و از بین رفتن «منیّت»

 • مبارزه با نفس و رسیدن به «عبودیت»

 • «دستورپذیری» و عمل کردن طبق برنامۀ مولا

 • قطعی بودن رنج کشیدن در دنیا

 • رابطۀ تقوا و مبارزه با نفس

 • دو ویژگی تقوا:

  • 1. برای خدا

  • 2. با برنامۀ خدا

 • امتحان نهاییِ عدم خودخواهی نفس

 • دستور گرفتن از ولیّ خدا

 • امتحان ولایت

 • نزاع اصلی؛ نزاع بین خداپرستی و خودپرستی

جلسه 18 (1392/05/05): اطاعت از ولی خدا؛ مهمترین راه مبارزه با نفس

 • اهمیت خلق ارزش افزوده

 • تمایلات، مانع خلق ارزش افزوده

  • انواع خواسته ها و تمایلات انسان

  • دستور خدا به چشم پوشی از تمایلات کم‌ارزش

 • رشد با مقدرات و تکالیف

 • مبارزه با «من» در مبارزه با نفس

 • رشد یعنی ملاقات با خدا

 • تقوا؛ برنامه مبارزه با نفس

 • ایمان؛ انگیزه‌ای برای تقوا

 • دریافت دستور از طرف ولی خدا

  • غایت حج؛ ملاقات ولی خدا

 • ولایت برنامه خدا برای مبارزه با نفس

 • اطاعت از ولی خدا مرحله اول مبارزه با خودخواهی

 • اطاعت از ولی خدا؛ مهمترین راه مبارزه با نفس

  • تأثیر روضه بر اطاعت از ولی خدا

جلسه 19 (1392/05/06): عالی‌ترین نوع توبه برای چه کسی است؟

 • ارزش پیدا کردن انسان با اوامر الهی

 • علت زشتی گناه

 • بی‌احترامی به خدایی که دستور داده

 • دستور خدا، محبت و لطف خداست

 • حس توبه، چگونه است؟

 • جایگاه ولایت در پذیرش توبه

 • صلوات؛ عامل آمرزش گناهان

جلسه 20 (1392/05/08): چرا نپذیرفتن ولایت، انسان را جهنمی می‌کند؟

 • باور به جاودانه بودن برخی از آدم‌ها در عذاب

  • رذالت دشمن را بپذیریم

  • باید باور کنیم که بعضی‌ها خیلی رذل هستند 

  • ناباوری بعضی‌ها نسبت به پدیدۀ شوم صهیونیست

  • تعابیر تند امام(ره) علیه مذهبی‌هایی ساده‌دل

 • پذیرش فرمان ولایت آسان است

 • کسی که راه آسان ولایت را نرفته، بسیار آدم رذلی بوده است

 • تأثیر ولایت ر آسان شدن رنج‌ها

 •  امام، تسهیل کنندۀ عبودیت و مبارزه با هوای نفس

 • مطیع امر مولا بودن، در امتداد مخالفت با هوای نفس

 • فقط با ورع می‌توان به ولایت رسید

جلسه 21 (1392/05/09): چگونه می‌توان در مقابل خدا ذلیل شد؟

 • معرفت و ایمان به ولی خدا

  • پاسخ خدا به عابد بنی اسرائیل

  • پاسخ خدا به هفت شبانه روز طلب مغفرت

 • ذلت نفس با پذیرش فرمان مافوق

  • اقرار به فضل کسی که برتر از توست

 • ذلیل خدا شدن آخر مبارزه با نفس

 • راه رسیدن به خدا ذلیل شدن در برار اوست

 • اهمیت ذلیلِ خدا شدن

 • «پذیرش برتری ولیّ الله و اطاعت از او»، راه ذلیلِ خدا شدن

 • علت هلاکت ابلیس، تکبر به ولی‌الله

 • علت بخشش آدم(ع)، تواضع به ولی‌الله

 • شب قدر، شب عذرخواهی از امام زمان(عج)

 • پذیرفته شدن توبه ما منوط به جلب رضایت امام زمان(عج)

 • زشتی عمل به دل‌بخواهی‌

جلسه 22 (1392/05/10): ولی خدا؛ مدیر برنامه مبارزه با نفس

 • ضرورت برخورد فعالانه در مبارزه با هوای نفس

 • مخالفت فعالانه با هوای نفس

 • اطاعت از ولی خدا برنامه خدا و مبارزه با هوای نفس

 • اطاعت از ولی خدا، ملاک سنجش صحت ایمان

 • اطاعت از ولی خدا سختی‌های مبارزه با هوای نفس را شیرین می‌کند

  • اطاعت از پدر و مادر

  • از بین بردن ولایت مرد بر زن، ریشه فساد

 • مدیریت مبارزه با هوای نفس با ما فوق تو است

 • لقاء الله هدف مبارزه با هوای نفس

 • ولی خدا؛ مدیر برنامه مبارزه با نفس

 • تحلیل عملکرد صهیونیست‌ها

 • کوتاه آمدن سیاست‌مداران، بزرگترین ضربه به کشور

 • ایستادن مقابل استکبار جهانی؛ ضرورتی برای زندگی راحت

 • جایگاه روز قدس

 • لزوم داشتن روحیه جهادی

 • شهادت امام حسین(ع) نتیجه نپذیرفتن ولایت ولی خدا

جلسه 23 (1392/05/11): لزوم گرفتن دین از «امام»

 • مراحل مبارزه با نفس

  • «عقل» در مقابل هوای نفس

  • «ایمان» در مقابل هوای نفس

  • «ولایت» در مقابل هوای نفس

 • لزوم گرفتن دین از «امام»

 • نوع برخورد ما با ولایت، نشانۀ تواضع ما به خدا

 • رابطۀ اعتقاد به ولایت و قبولی اعمال

 • شک داشتن به ولایت اهل‌بیت(ع)

 • اهمیت بحث «هوی» در قرآن کریم

 • هوای نفس علت مخالفت با انبیاء

 • عدم تبعیت «حقّ» از هوای نفس مردم

 • تئوریزه کردن هواپرستی در غرب

جلسه 24 (1392/05/12): مبارزه با علایق بد، به وسیلۀ علایق خوب

 • نقش «محبت» در مبارزه با نفس

 • مبارزۀ نفس با نفس

 • ابزار مبارزه با علاقه‌های بی‌ارزش

 • مبارزه با نفس و مشکل عُقده‌ای شدن

 • دو تفکر دربارۀ نیازهای کاذب

 • راه رهایی از نیازهای کاذب

 • مبارزه با علاقۀ بد با تقویت علاقۀ خوب

 • لزوم تقویت محبت به خدا و اهل‌بیت(ع)

 • سطوح مختلف علاقه‌‌های خوب

 • محبت‌های عمیقی که تقویت‌شان دشوار نیست:

  • علاقۀ به بهشت

  • علاقه نجات از جهنم

  • علاقه به عذاب نشدن در دنیا

 • رابطۀ مبارزه با نفس و محبت اهل‌بیت(ع)

جلسه 25 (1392/05/13): اثر محبت به خدا برای ذلیل شدن در مقابل خدا

 • مبارزه با تکبر و رسیدن به «ذلت نفس»

 • ذلیل شدن در مقابل خدا و عزیز شدن در مقابل غیرخدا

 • «فناء فی الله» و ذلت در مقابل خدا

 • نمونه‌های اظهار ذلت در برابر خدا

 • ذلت نفس؛ فلسفۀ رنج‌های مبارزه با نفس

 • سخت بودن مبارزه با تکبر

 • نماز؛ مهمترین برنامۀ تربیتی برای از بین بردن تکبر

 • مهمترین آرزوی فطری انسان؛ بزرگ شدن

 • راه صحیح بزرگ شدن؛ متصل شدن به خدای بزرگ

 • پنج مرحلۀ توجه و تذلل در نماز

 • رسیدن به «ذلت نفس» از راه محبت

 • عاشق؛ ذلیل معشوق

 • راه میان‌بُر مبارزه با نفس؛ کمک گرفتن از محبت اهل‌بیت(ع)

جلسه 26 (1392/05/14): جایگاه محبت و اخلاص در مبارزه با نفس

 • رابطه بین محبت و هوای نفس

 • اخلاص؛ غایت دین

 • اخلاص؛ ثمره روزه

 • حرکت بر خلاف نفس؛ ماهیت حرکت تعالی بخش انسان

 • عمل مخلصانه؛ عملی مخالف نفس

 • انواع حس و درک از حیات

  • 1-همه چیز را به سمت خود کشیدن

  • 2-همه چیز را به سمت خدا کشیدن

 • محبت شدید و ایجاد علاقه به تصاحب شدن

  • شناسایی منافق در روابط خانواده

  • تمرین اخلاص در خانواده

 • رابطه محبت و اخلاص

  • محبت منهای تصاحب فهمیده نمی‌شود

 • راز حسادت نسبت به ولی خدا

 • علت دوست داشتن ها و دوست نداشتن های ما

 • درک محبت و اخلاص در روضه اهل بیت(ع)

جلسه 27 (1392/05/15): بررسی عجب و غرور در تنها مسیر

 • ضرورت معرفت برای تأثیر اعمال
 • لزوم تفکر و تعمق در معارف دین

 • ذلیل کردن نفس با طاعت خدا

 • عُجب بلای جان بنده مومن

 • غرور گناه نکردن بدتر از گناه کردن

 • تمنای قبولی عمل

 • استغفار از عبادت‌ها

 • ذلت زینب کبری(س) در پیشگاه خدا

 • خدایا این قربانی کوچک را قبول کن!

جلسه 28 (1392/05/16): جایگاه عقل در مبارزه با هوای نفس

 • معنای غلبه بر احساسات به کمک عقل
 • عقل، بیدارکننده و تقویت‌کنندۀ علاقه‌های خوب و برتر انسان

 • عقل، قدرتی برای مدیریت تمایلات انسان

  • دفاع از انقلاب؛ دفاعی عقلانی

 • حفظ ارزش‌ها و حفظ منافع

  • معنای عقلانیت در معادلات منطقه‌ای

 • هواپرستی؛ دشمنِ عشق و عقل

  • تأثیر عقل بر افزایش لذت بردن از دنیا

  • کسانی که هوس‌رانانه زندگی می‌کنند، واقعاً مظلوم و قابل ترحم هستند

 • اگر با عقل خودت دینداری و مبارزه با نفس کنی، عاشق هم می‌شوی

 • اخلاص؛ ترجمۀ دیگری از عشق

جلسه 29 (1392/05/17): چند راه عملی برای مبارزه با هوای نفس

 • لزوم تحمل رنج برای رشد انسان

 • وجود برخی زجرها در وجود انسان

 • حتمی بودن تحمل زجر در دنیا

 • لزوم مدیریت زجرها

 • برنامه مبارزه با نفس برای مدیریت زجرها

 • خطر مبارزه با نفس با میل و تشخیص خود

 • تمایل انسان به بزرگ شدن

  • تنها راه؛ اتصال به خدای بزرگ

 • نابود شدن «انانیت» انسان در تبعیت از ولیّ خدا

 • سختی اطاعت انسان از دستور کسی مثل خودش

 • دلیل آسان بودن اطاعت از ولیّ خدا برای ما 

 • را‌ه‌های عملی مبارزه با هوای نفس

 • دو بخشِ مبارزه با هوای نفس:

  • 1-ترک شهوات

  • 2-صبر در ناملایمات

 • پرواز با دو بالِ «ترک هوس» و «صبر در بلا»

 • دائمی بودن مبارزه با هوای نفس

 • لذت و شیرینی ذکر خدا به جای لذت شهوت

 • موافقت خدا در مخالفت با نفس

جلسه 30 (1392/05/25): اولین قدم؛ دشمن دانستن نفس

 • اهمیت یادگیری علم مبارزه با نفس

 • دلیل حکمت لقمان

 •  ضرورت برنامه‌ای برای آموزش راه‌های مبارزه با نفس

 • لزوم عبرت گرفتن از تجربه‌های بشری 

 • رابطۀ مبارزه با نفس و کسب حکمت 

 • عصمت لقمان، در کنار حکمت او

 • «عصمت اکتسابی» برای برخی از بندگان خاص خدا

 • اولین اقدام در مسیر «جهاد با نفس» 

 • ضرورت دشمن دانستنِ نفس   

 • نفس انسان؛ بدترین دشمن او

 • جنگیدن با نفس مثل جنگیدن با یک دشمن خونخوار

 • تلاش ابلیس در غافل کردن ما از دشمنیِ نفس

 • اول گناهان؛ تصدیق و تکیه کردن به نفس

 • لزوم توجه به زشت بودن نفس

 • مَثَل نفس؛ مَثَل شترمرغ 

جلسه 31 (1392/06/01): ضرورت مبارزه با نفس خصوصاً برای مذهبی‌ها

 • دشوار بودن دشمن دانستن نفس

 • اهمیت تلقین مثبت

 • ادارۀ تلقین ما، غالباً در دست ابلیس

 • «دشمنی با نفس» آورندۀ همۀ خوبی‌ها

 • بی‌فایده بودن همۀ خوبی‌ها و زیبایی‌ها بدون «زیرپا گذاشتن نفس»

 • دشمن ندانستن نفس، خطری برای متدینین

 • قرار گرفتن خوبی‌های ما در خدمت نفس، در صورت عدم مبارزه با نفس

 • اهمیت مجاهده با نفس در حالات پنجگانه

 • فاصلۀ نگرش ما به نفس با نگرش آیات و روایات به نفس

 • جایگاه مبارزه با نفس در دعای تعلیمی پیامبر اکرم(ص) به حضرت علی(ع)

 • اهمیت عمل نکردن به میل نفس

 • نفس انسان چگونه پُررو می‌شود؟

 • راهبرد امیرالمؤمنین(ع) و راهکار ابلیس در برخورد با نفس

 • لزوم ترسیدن از نفس، مانند ترسیدن از دشمن

 • ضرورت جاافتادن زشتی و پستی هوای نفس

 • تابع هوای نفس؛ ذلیل‌تر از بردۀ زرخرید

 • اهمیتِ رسیدگی به نقایص نفس خود

 • یک راز مهم در موضوع مبارزه با نفس

 • خطرِ مبارزه با نفس نکردن برای مذهبی‌ها

 • اولین جنگ بشریت بین دو خداپرست

 • بدترین جنایت تاریخ بشر توسط عد‌ه‌ای نمازخوان در کربلا

 • خطرِ بزرگ شدن نفس انسان پشت سر عبادتش

جلسه 32 (1392/06/08): قدم دوم؛ عزم و بنای مبارزه با نفس

 • قدم اول؛ تنفر از نفس و دشمن دانستن آن

 • نفس، هم زشت است و هم خطرناک

 • خطر اسیر شدن در دست نفس

 • مراقبت اولیاء خدا از نفس خود

 • لزوم سوءظن داشتن به نفس 

 • دومین قدم؛ عزم و بنای مبارزه با نفس داشتن

 • نجات‌دهنده بودن «بنای مخالفت با نفس»  

 • بنا داشتن بر مبارزه با نفس؛ ریشۀ استغفار

 • منظور از متقین در آیات ابتدایی سورۀ بقره

 • روش تربیتی نادرست برخی والدین

 • آغاز معنویت؛ بنای مبارزه با نفس

 • آغاز دوری از معنویت؛ بنا نداشتن برای مبارزه بانفس

 • بی‌فایده بودن رعایت برخی دستورات دین، بدون عزم مبارزه با نفس

 • دعا؛ یکی از راه‌های کسب و تقویت عزم مبارزه با نفس

 • تجربۀ لحظات جدایی از نفس در روضۀ امام حسین(ع)

جلسه 33 (1392/06/15): خواستن و توانستن در مبارزه با هوای نفس

 • راه مبارزه با نفس؛ یک راه بسیار نورانی و زیبا

 • خواستن و توانستن در مبارزه با هوای نفس  

 • ناتوانی فراگیر در مبارزه با نفس، ناشی از سلطۀ طاغوت

 • رابطۀ نظام سلطه و مبارزه با هوای نفس

  • آسان شدن مبارزه با نفس در صورت برچیده شدن نظام سلطه

 • توجه بیشتر به فعل درونی «عزم»

 • قصد کردن خدا با دل، بهتر از عمل با اعضاء

 • عزم و اراده؛ بهترین توشۀ سالک الی الله

 • اهمیت ثابت قدم بودن در عزم

 • عزم، یکی از معانی تقوا

  • متقی؛ کسی که بنای رعایت اوامر خدا را دارد

 • عزم؛ اولین مرحله اخلاص

 • کمک خدا به کسی که عزم اخلاص دارد

 • عزم سحرخیزی و نماز شب

 • نقش غفلت در از بین بردن عزم انسان

 • تقویت عزم با ذکر و محاسبۀ نفس

جلسه 34 (1392/06/22): داشتن برنامۀ مبارزه با نفس

 • ضرورت مبارزه با نفس برای زندگی بهتر

 • قدم‌ اول: «نگاه دشمنانه به نفس»

 • قدم دوم: «عزم مبارزه با نفس»

 • نورانیت و معنویت به دنبال عزم مبارزه

 • عملیاتی کردن شعارهای خوب با عزم مبارزه با نفس

 • لزوم آموزش مبارزه با نفس در مدرسه

 • ضدّیت با «ایجاد عزم مبارزه با نفس در جامعه» در برخی فیلم‌ها

 • دروغ بودن داستانی که در آن انسان به همۀ آرزوهایش می‌رسد

 • کلیدی‌ترین کار فرهنگی؛ نهادینه کردن مبارزه با نفس در جامعه

 • لزوم تبدیل شدن عزم مبارزه با نفس، به یک عزم عمومی

 • سومین مرحله مبارزه با نفس؛ داشتن «برنامه»

 • اولویت ترک گناه نسبت به انجام کار خوب

 • مبارزه با نفس طبق سلیقۀ شخصی، ممنوع!

 • لزوم مبارزه با نفس طبق دستور و امر خدا

 • معضل متقاعد نشدن انسان به لزوم مبارزه با نفس و ترک گناه

 • ترک گناه؛ بهترین برنامه برای مبارزه با هوای نفس

جلسه 35 (1392/06/29): لزوم شناخت اهواء نفسانی خاص خودمان

 • سه قدم مهم در مبارزه با نفس

  • دشمن دانستن نفس

  • عزم

  • ترک گناه

 • لزوم شناخت اهواء نفسانی خاص خودمان

 • بدبین بودن به نفس

 • زیادی جرم قائل شدن برای گناه دیگران

 • متهم کردن دیگران به فساد، از روی هوای نفس 

 • بزرگ شمردن گناه دیگران و کوچک شمردن گناه خود

 • لزوم شناختن نقاط ضعف خودمان

 • زمان‌دار بودن بدی‌های انسان

 • هواهای نفسانی مختلف در سنین مختلف

 • فعال شدن «حبّ مقام» معمولاً در میان‌سالی

 • متفاوت بودن قدرت یا شدّت هوای نفس در آدم‌ها

 • دسته‌بندی مردم در برخورد با نفس:

  • هواپرست

  • اسیر نفس

  • رفیق نفس

  • کسانی که بنای مبارزه دارند   

 • کلید شروع برنامۀ مبارزه با نفس

 • شروع از ترک گناهانی که مبارزه با آنها آسان‌تر است

جلسه 36 (1392/07/05): رابطۀ دوران جهاد اصغر و دوان جهاد اکبر

 • جهاد اکبر یعنی مبارزه با هوای نفس طبق برنامۀ الهی

 • دفاع مقدس؛ دوران جهاد اصغر

 • دوران فعلی جامعۀ ما؛ جهاد اکبر

 • کار مجاهدِ جهاد اکبر سخت‌تر و ارزشمندتر  

 • برخی از وجوه تمایز دوران جهاد اکبر و جهاد اصغر

 • ارزش ذکر خدا در میان جمعی از افراد غافل

 • فلسفۀ جهاد اصغر؛ مبارزه با نفس

 • سختی جهاد اصغر و مخالف هوای نفس بودنِ آن

 • امکان بهره‌گیری از وجوه معنویت دوران دفاع مقدس در دوران جهاد اکبر

 • هفت وجه برای معنویت رزمندگان دوران دفاع مقدس:

  • 1-توجه به ملاقات پروردگار

  • 2- توجه به معاد و حسابرسی عالم آخرت

  • 3- توجه به آدم‌ها و عاطفه نسبت به مردم  

  • 4- زهد و ساده‌زیستی و بی‌تعلقی به دنیا

  • 5- علاقه به کسب معرفت و آگاهی از احکام شرعی

  • 6- ولایتمدار شدن و ولی‌شناس شدن 

  • 7- ارادت و محبت به اهل‌بیت(ع) و اباعبدالله الحسین(ع)

 • پیاده‌روی اربعین؛ ادامۀ پیاده‌روی‌های رزمندگان ما در جبهه‌ها

جلسه 37 (1392/07/12): شروع مرحلۀ حرکت با افعال درونی و بیرونی

 • شرایط معنادار بودن انتخاب بین علایق

 • انسان موجودی با امکان تولید ارزش افزوده 

 • ارزش افزوده یعنی عبور از «علایقِ پیدا» به سمت «علایق پنهان»

 • تولید ارزش افزوده با عمل کردن خلاق امیال سطحی

 • انسان موفق‌تر؛ کسی که بیشتر با نفس خود مخالفت کند

 • لزوم مخالفت با نفس طبق دستور خدا و ولی خدا

 • دستور خدا، لطف خداست

 • دین؛ برنامه‌ای نجات‌بخش برای اجرای عملیات ارزش افزوده

 • قدم‌های اول و دوم مبارزه با نفس در کلام امام(ره):

  • 1-تفکر یا نگرشِ منفی به نفس

  • 2- عزم یا بنای مبارزه

 • شروع حرکت بعد از عزم در دو جبهۀ درونی و بیرونی

 • «عمل با اعضاء» و «عمل با قلب و روح»

 • «رضایت» و «شکر»؛ دو فعل قلبی یا درونی

 • «نماز» و «شکر»  دو کار ایجابیِ دارای اولویت

 • تأثیر مخرب موسیقی بر روی عزم و اراده

 • لزوم صبر در مقابل آنچه دوست داری و دوست نداری

جلسه 38 (1392/07/19): اولین و مهمترین اعمال در مرحلۀ حرکت

 • چهار اقدام همزمان در مرحله حرکت:

  • شکر، رضایت، ترک کارهای بد، انجام کارهای خوب  

 • اولین گناهی که باید ترک شود

 • «ظلم به دیگران» مهمتر از همۀ کارهای بد 

 • «غیبت» از اولین ظلم‌هایی که باید ترک شود  

 • اهمیت «نماز» در میان همه کارهای خوب  

 • مبارزه با هوای نفس؛ مهمترین کارکرد نماز

 • نحوۀ کمک نماز به ما برای ترک هوای نفس

 • نهفته بودن عملیات مبارزه با نفس در ذات نماز  

 • لزوم تن دادن به حال‌گیریِ نماز!

 • نماز اول وقت، یعنی تن دادن به حال‌گیری نماز سرِ زمان خاص

 • سخت بودن نماز خواندنِ «با توجه»

 • اول نماز مؤدبانه بعد نماز عارفانه

 • لزوم تن‌دادن به تلخی و سختی نماز

 • دلیل کافر بودن «تارک الصلاه»

  • لذت نداشتن ترک نماز

  • ترک نماز نشانۀ بی‌احترامی به خدا

 • توصیۀ امام رضا(ع) برای رعایت ادب سرِ نماز

جلسه 39 (1392/07/26): دو جنبۀ کمک نماز به انسان در مبارزه با نفس

 • دلیل اهمیت فوق‌العادۀ نماز

 • نماز؛ مهمترین اقدام برای مبارزه با هوای نفس

 • دو جنبۀ کمک نماز به انسان در مبارزه با نفس

 • اثر تربیتی نماز در آسان کردن مبارزه با نفس

 • نقش مقررات ارتش در اطاعت نیروها از مافوق

 • اثر رعایت آداب نظامی، در آسان کردن فرمان‌پذیری

 • لازم بودن «اظهار ادب» در مقابل خدا در نماز

 • واجب نبودن «اظهار محبت» در نماز

 • اظهار ادب  اولیاء خدا در نمازها و مناجات‌هایشان

 • ادب؛ در جهت مخالف «هوی»

 • ادب؛ رفتاری مخالف با «دلم می‌خواهد»

 • نماز؛ بهترین ادب در مقابل پروردگار  

 • نماز و مقدماتش؛ یک برنامۀ مستمر برای مبارزه با نفس

 • لزوم رعایت کردن ادبِ نماز

 • نماز؛ یادآوری‌کنندۀ هدف خلقت

 • نماز مقدمه‌ای برای لقاء الله

 • اطاعت از نماز یعنی پرهیز از فحشاء و منکر

 • تقویت انگیزۀ مبارزه با نفس به کمک نماز

 • افزایش انگیزه؛ اثر مهم‌تر نماز

جلسه 40 (1392/08/03): اثر ولایت‌پذیری در ریشه‌کَنی هوای نفس

 • مبارزه با هوای نفس، محور اصلی رشد انسان

 • مسأله اصلی بشر؛ قرار ندادن هواپرستی به جای خداپرستی

 • ولایتمداری ارزشمندترین قسمت دین

 • چرا ولایت رکن دین است؟ 

 • امر به ولایت، مخالف هوای نفس انسان

 • ولایت؛ مخالف‌ترین مخالفان با هوای نفس

 • راحت‌تر شدن بخشش گناهان انسان بعد از پذیرش ولایت

 • اثر ولایت‌پذیری، در ریشه‌کَنی هوای نفس انسان

 • پذیرش ولایت یعنی دادن اختیار خود به ولیّ خدا

 • زدن ریشۀ هوای نفس با دادن اختیار خود به ولیّ خدا

 • نپذیرفتن ولایت یعنی نپذیرفتن اصل ماجرای دین

 • آسان بودن پذیرش ولایت با دیدن مهربانی ولیّ خدا

 • کلام پیامبر(ص) دربارۀ صاحب‌اختیار بودن علی(ع)

قسمت دوم، جلسه 1 (1392/10/20): مبارزه با هوای نفس در روایات

 • مخالفت با «برخی تمایلات» نه «همۀ تمایلات»

 • تنها راه ارتقاء و اصلاح آموزش و پرورش

 • جهاد با نفس؛ باعظمت‌ترین جهادها

 • رغبت نفس انسان به شرّ

 • لزوم خودآگاهی به نفس

 • برخی آثار و ابعاد بدی‌های نفس

 • آرزو؛ یکی از تولیدات خبیث نفس

 • مهمترین و باارزش‌ترین عمل

 • مبنای رفتار خانوادگی و آموزشی

 • تنها کار عرفا؛ مبارزه با هوای نفس

 • راه دسترسی به بهشت؛ مجاهده با نفس

 • رسیدن به شرف آخرت با ترک دوست‌داشتنی‌ها

 • پرهیز از چشم‌چرانی

  • کاشتن بذر شهوت در دل، با نگاه حرام

 • لزوم تضرع و استمداد از خداوند برای توفیق در مبارزه با نفس

 • مژده‌ای برای ضعیف‌ترین‌ها

 • ترجیح دادن میل خدا بر میل خود

قسمت دوم، جلسه 2 (1392/10/27): لزوم تلاش در جهت افزایش قدرت دین

 • پی‌ریزی تمدن اسلامی با توصیه‌های سادۀ دینی

 • سیاسی بودن احکام سادۀ اسلام

 • ارتباط احکام اسلامی با قدرت و سیاست

 • سوء استفادۀ صهیونیست‌ها از عناصر قدرت‌آفرین

 • محبت و اطاعت از ولیّ خدا؛ رمز رسیدن به پاکترین قدرت

 • مودت به اهل‌بیت(ع)؛ مبنای پاکترین قدرت

 • کسب نور و معنویت با کمک به افزایش قدرت دین

 • نقش جهاد با نفس در قدرت بخشیدن به حاکمیت دینی

 • اثر مبارزه با نفس در مقدمه‌سازی برای ظهور

 • تأثیر گناه شیعیان در تأخیر در امر فرج

 • انسان مغلوب شهوت؛ ذلیل‌تر از برده

 • قدرت هوای نفس در افساد آسمان‌ها و  زمین

 • نقش صهیونیست‌ها در جلوگیری از پیشرفت علم

 • ضعیف شدن ارادۀ انسان در اثر تبعیت از هوای نفس

 • تقویت عزم و اراده در اثر مجاهده با نفس

 • لزوم تلاش ما در جهت افزایش قدرت دین

 • عجین بودن محبت به امام زمان(ع) و تلاش برای قدرت ایشان

 • نقش مستکبران در توزیع هوای نفس در جوامع بشری

 • شهدا؛ مظهر قدرت اسلام

 • ابرقدرت‌ کربلا؛ ابالفضل العباس(ع)

قسمت دوم، جلسه 3 (1392/11/04): مبارزه با هوای نفس پنهان

 • دو نوع عملیات برای مبارزه با نفس

 • عملیات پنهان

 • عملیات آشکار

 • ایستادن مقابل نفس را بیاموزیم

 • نزاع و جنگ با تقاضاهای نفسانی آشکار

 • ارزیابی همه روزه از میزان مبارزه با نفس

 • تفاوت‌های مبارزه با نفس آشکار و مبارزه با نفس پنهان

  • مبارزه با هوای نفس آشکار، شیرین‌تر است

  • پیچیدگی و دشواری مبارزه با هوای نفس پنهان

  • بررسی حسادت به عنوان نمونه‌ای از هوای نفس پنهان

 • نفس خود را دقیق‌تر ببینیم

 • مکاره بودن نفس و پیچیده شدن مبارزه با ابعاد پنهان نفس

  • نفس اماره و نفس لوامه

 • کثرت بدی‌ها و هوی‌پرستی‌های پنهان

 • گذشتن از خود

  • گذشتن از دوست‌داشتنی‌های خوب

  • امام حسین(ع)، گذشتن را به ما آموخت

 • روضه حضرت زهرا(س)

قسمت دوم، جلسه 4 (1392/11/11): هوای نفس پنهان و روش‌های مبارزه با آن

 • دین از ما چه می‌خواهد؟

 • اصلی‌ترین خواسته دین از ما: قدرت در مبارزه دائمی با نفس

 • ضرورت یک فعالیت مداوم برای پاکی نفس

 • یک عملیات مستمر؛ اولویت اصلی

 • خدا از ما فرآیند می‌خواهد، نه نتیجه

 • استعداد روحی انسان برای رویش علف‌های هرز در آن

 • مبارزه با نفس مداوم و ایجاد تناسب با پروردگار عالم

 • بررسی هوای نفس پنهان در روایات

 • منظور از شهوت پنهان چیست؟

 • پیچیدگی‌های هوای نفس پنهان

 • تکنیک‌هایی برای  مبارزه با هوای نفس پنهان

  • 1. تفحص و شناسایی کامل آن

  • 2. توبه مداوم و همیشگی

  • 3. تواضع

  • 4. سوء ظن به خود

  • 5. نپرداختن به عیوب دیگران

 • روضه امام حسین(ع)

قسمت دوم، جلسه 5 (1392/11/25): علت‌ها و نتایج هوای نفس پنهان

 • تصور زرنگ بودن؛ یکی از علل هوای نفس پنهان

 • تلاش انسان برای پنهان کردن عیب‌ها و اشتباهات

 • اعتراف به عیب؛ مهمترین کار برای رفع عیب

 • عدم اعتراف؛ مقدمه پنهان‌سازی هوای نفس

 • جایگاه توجه به عیوب در روایات

 • صداقت و اعتراف به بدی؛ مقدمه سعادت

  • هوای نفس پنهان در برخی از علوم انسانی  

 • آثار هوای نفس پنهان

  • 1- شدت غضب و عصبانی شدن‌های بی‌دلیل

  • 2-  منفی‌بافی

  • 3- غم بی‌دلیل داشتن

 • تأثیر آشنایی با فلسفه رنج بر نداشتن هوای نفس پنهان

 • اصرار بر بدی؛ مهمترین عامل پنهان شدن هوای نفس

 • روایاتی در مورد عدم اصرا بر گناه

 • آثار بدی‌های پنهان در هنگام امتحان

 • چه زمانی بدی‌های پنهان مردم مدینه لو رفت؟

 • روضه حضرت زهرا(س)

قسمت دوم، جلسه 6 (1392/12/02): ابعاد هوای نفس پنهان

 • شهوت مخفی، چیزی در حد شرک

 • پنهان شدن بدی‌ها از دید انسان

 • مذهبی شدن و هوای نفس پنهان

 • تأثیر توبه و اعتراف به بدی، بر رفع بدی

 • آرامش توبه کردن از بدی‌ها

 • مبارزه با نفس؛ مبارزه‌ای برای همیشه

 • ضرورت وابستگی دائم به خدا

 • علیه خود، سوءظن داشته باشیم

 • پنهان ماند عیب؛ یک عیب بسیار بزرگ

 • بررسی معنای شهوت پنهان

 • بررسی برخی از روایات در مورد شهوت پنهان

  • نقش دوستان در رفع عیوب

  • برنامه داشتن برای رفع عیوب

  • عوارض پنهان نگه داشتن عیوب

  • بررسی یک مورد از عیوب پنهان؛ نیت لباس و پوشش

 • روضه حضرت زهرا(س)

قسمت دوم، جلسه 7 (1392/12/09): دل یک دله کردن در مسیر مبارزه با نفس

 • آثار و نتایج پرداختن به امور مختلف

  • کسی که یک کار دارد، موفق‌تر است

 • ابعاد توجه به یک تکلیف در زندگی معنوی

  • افزایش استعدادها و توانمندی‌ها با تمرکز بر یک کار

  • قدرت تمرکز فکری و پرهیز از پراکندگی فکر

  • افزایش قدرت اراده

  • خداپرستی؛ تنها تکلیف در زندگی معنوی

  • تنها تکلیف ناشی از خداپرستی چیست؟

  • تنوع و رنگارنگی در هواپرستی

  • هوسرانی و کشاندن انسان به جهات مختلف

  • مخالفت با هوای نفس؛ تنها تکلیف در زندگی معنوی

  • مصادیق بسیار زیاد مبارزه با هوی

 • مراحل مبارزه با هوای نفس

 • 1- معصیت نکردن

  • چه نوع معصیت نکردنی دارای ارزش است؟

  • ضعف کار رسانه‌ای در مورد ارزش مبارزه با نفس

  • مبارزه با هوای نفس پنهان

 • 2- بر خلاف مروت و جوانمردی، عمل نکنیم

  • نامردی نداشته باشیم؛ حتی با دشمن

  • ابعاد مبارزه با نفس و پرهیز از نامردی

  • تبیین رابطه شهوت و مروّت

  • مروّت شیعیان در ایام اربعین

  • با مروت می‌توان هوای نفس پنهان را رو آورد

 • روضه امام حسین(ع) و حضرت زهرا(س)

قسمت دوم، جلسه 8 (1392/12/16): نقش اخلاص در مبارزه با نفس پنهان

 • ضرورت توجه و تمرکز بر امری واحد

 • مبارزه با نفس چگونه شیرین می‌شود؟

 • اخلاص؛ شیرین‌ترین حقیقت دین

 • معنای اخلاص

 • سختی‌ها و مکافات دوری از اخلاص

 • رابطه اخلاص با مبارزه با نفس پنهان

  • مراحل مبارزه با هوای نفس پنهان:

  • 1- ترک گناه

  • 2- ترک امور خلاف مروت

  • 3- اخلاص

 • ظهور و درک بدی‌های پنهان با کسب اخلاص

 • اخلاص؛ نقطه مقابل شهوت پنهان

 • برخی از آثار و نتایج منفی هوای نفس پنهان

  • نقدی بر نظام تعلیمی کشور

 • روایات و توصیه به کسب اخلاص

  • ممحض و متمرکز شدن بر عیوب خویش

  • کار مخلصانه و تنفر از آگاه شدن دیگران

  • مخلص؛ منتظر تعریف کسی نیست

 • اخلاص؛ مهمترین ویژگی حضرت زینب(س)

  • هیچکس از حضرت زینب(س) قدردانی نکرد

  • نقش منحصر به فرد حضرت زینب(س) در این زمان 

قسمت سوم، جلسه 1 (1393/01/22): ترک راحت‌طلبی؛ کلید مخالفت با نفس

 • ضرورت تفسیر دقیق زندگی برای تفسیر صحیح از بندگی

 • زندگی یعنی مدیریت علاقه‌ها

 • بندگی؛ برنامه خدا برای مدیریت علاقه‌ها

  • همراهی خدا در مراحل مختلف مدیریت علاقه‌ها

 • راحت‌طلبی؛ علاقه‌ای که باید به مبارزه‌اش رفت

 • راحت‌طلبی؛ اولین علاقه انسان

 • مشکلات اجتماعی راحت‌طلبی

 • راحت‌طلبی؛ منشأ بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات روحی

 • ترک راحت‌طلبی؛ کلید مخالفت با نفس

 • تأثیر محبت خدا بر مبارزه با راحت طلبی

 • معنای مخالفت با راحت‌طلبی

  • با هر راحتی مخالف نیستیم

 • راحت‌طلبی؛ یک بیماری فرهنگی

 • روضه حضرت ام البنین(س) و حضرت عباس(ع)

قسمت سوم، جلسه 2 (1393/01/29): جایگاه مبارزه با راحت‌طلبی برای مبارزه با نفس

 • راحت‌طلبی؛ اولین گرایش انسان و بستر حب الدنیا

 • مقابله با راحت‌طلبی؛ مقدمه‌ای برای مقابله با لذت‌طلبی

 • تأثیر سوء راحت‌طلبی بر خانواده

  • عدم مقابله با راحت‌طلبی؛ عاملی ریشه‌ای در اختلافات خانوادگی

  • دوری از راحت‌طلبی، عاملی برای شیرین شدن زندگی

  • نتایج سوء راحت‌طلبی: خیال‌پردازی و افراط در لذت‌گرایی

  • تأثیر راحت‌طلبی بر منفی بافی و ناشکری

 • بیان عجیب امام صادق(ع) در مورد راحت‌طلبی انسان

 • راحت‌طلبی؛ علت کوتاهی در انجام تکالیف دینی

 • محبت اضافی؛ عامل راحت‌طلبی کودکان

 • سخت‌گیری‌های بزرگان برای دوری از راحت‌طلبی

 • مخالفت با راحت‌طلبی؛ لازمه انسانیت

قسمت سوم، جلسه 3 (1393/02/05): معنای مبارزه با راحت‌طلبی

 • حقیقت واحد در یک حرف

 • خلاصه تمام فلسفه زندگی

  • عبور از تمایلات سطحی به تمایلات عمیق و تحمل سختی‌های این راه

  • تطبیق تمام گرایش‌های انسان با این فلسفه

  • نماز؛ برنامه‌ای برای مبارزه با دوست‌داشتنی‌ها

  • تلاش در راه خدا؛ ارضا گرایش‌های خوب

  • بی‌دینی یعنی علیه خود اقدام کردن

  • ضرورت مبارزه با «دلم می‌خواهد»

  • تقوی؛ ایستادن مقابل گرایش‌های بد

 • تأثیر نماز بر راحتی انسان

 • تأثیر مبارزه با راحت‌طلبی بر اصلاح سایر گرایش‌ها

 • تأثیر  مبارزه با راحت‌طلبی بر اصلاح شرایط سیاسی

 • مبارزه با راحت‌طلبی، تلاشی برای پاسخ مناسب‌تر به راحت‌طلبی

 • آسیب‌های راحت‌طلبی بر جسم

 • نقش خدا در سختی‌ها و تقدیرات زندگی

 • راحتی روح باعث راحتی جسم

 • سهمیه مشخص و محدود انسان از راحت

 • روضه امام حسین(ع)

قسمت سوم، جلسه 4 (1393/02/26): مبارزه با راحت‌طلبی در آیات قرآن

 • دوری از راحت‌طلبی؛ مقدمه‌ دیگر احکام و دستورات

 • تأثیر منفی راحت‌تر‌ شدن زندگی بر افزایش راحت‌طلبی

  • سهولت در برخورداری از ابتدائیات زندگی

  •  رابطه بیشتر انسان با سختی‌ها در قدیم

 • راحت‌طلبی؛ عامل دین گریزی

 • سحرخیزی؛ تمرین دوری از راحت‌طلبی

 • سختی‌های کار فرهنگی

 • بررسی برخی از آیات قرآن در مورد دوری از راحت‌طلبی

 • روضه حضرت زینب(س)

قسمت سوم، جلسه 5 (1393/03/02): مراقبت از فریب‌های راحت‌طلبی

 • دنیای امروز؛ دنیایی پر فریب

 • دنیای بعد از ظهور؛ دنیای بدون فریب

 • فریب‌ راحتی در این دنیا

 • راحتی کامل در این دنیا خلق نشده است

 • سختی‌‌های طراحی شده در این دنیا

 • از برخی راحتی‌ها باید گذشت

 • راحت‌طلبی؛ اولین تمایلی که باید با آن درگیر شویم

 • راحتی و لذت؛ دو رکن اساسی فریب

 • راحتی‌های دنیا؛ کاذب‌اند

 • نقش هنرمندان در فریب‌زدایی از جامعه

 • دو راه عملی برای دوری از راحت طلبی

  • 1- سحرخیزی

  • 2- کظم غیظ

 • روضه امام موسی بی جعفر(ع)

قسمت سوم، جلسه 6 (1393/03/09): انس با خدا؛ تنها راحتی مطلوب

 • گرایش‌هایی که باید محدود یا ممنوع شوند

 • ضرورت توجه به راحت‌طلبی در مقام عمل

 • دشواری‌های کشف میزان راحت‌طلبی

 • ضرورت مشارطه، مراقبه و معاتبه برای مبارزه با راحت‌طلبی

 • آیا همیشه باید با راحت‌طلبی مبارزه کنیم؟

 • راحت‌طلبی، عامل شوق و حرکت به جلو

 • تأثیر شوق و خوف بر افزایش سرعت

 •  انس با خدا؛ تنها راحتی مطلوب

 • انس به خدا، راحتی می‌آورد

 • سلامت جسم؛ دیگر راحتی مطلوب انسان

قسمت سوم، جلسه 7 (1393/03/16): شوق، عامل اصلی مبارزه با راحت‌طلبی

 • تناسب مفهوم شوق با راحت‌طلبی

 • تنوع مصادیق و انواع راحت‌طلبی

 • مکرهای نفس در مورد راحت‌طلبی

 • عمق آثار منفی راحت‌طلبی را درک کنیم

 • عرصه‌های راحت‌طلبی در سیاست

 • انواع تئوری‌های نفس در مورد راحت‌طلبی

 • برای مبارزه با راحت‌طلبی چه باید کرد؟

  • 1- تکلیف خود را با راحت‌طلبی مشخص کنیم

  • 2- افزایش و تقویت شوق نسبت به خدا و ملاقات خدا

 • به چه چیزهایی شوق داشته باشیم؟

 • مراقبت از شوق در تمام سنین زندگی

 • اهل شوق نبودن؛ ویژگی مشترک کسانی که ریزش می‌کنند

 • بررسی روایی شوق

 • امام حسین(ع) و ایجاد شوق مضاعف در شب عاشورا

قسمت سوم، جلسه 8 (1393/03/30): عمل به وظیفه؛ مهمتر از مبارزه مطلق با راحت‌طلبی

 • مختصری از مباحث جلسات گذشته

 • بنای مقابله با راحت‌طلبی داشته باشیم

 • ضرورت واقع‌گرایی برای مبارزه با راحت‌طلبی

 • آسیب‌های خیال‌پروری در موضوع راحت‌طلبی

 • بررسی روایی در مورد توجه به واقعیت‌ها

 • عمل به وظیفه؛ مهمتر از مبارزه با راحت‌طلبی

  • گاهی نتیجه عمل به وظیفه، برخورداری از راحتی است

  • بطور مطلق نباید از همه راحتی‌ها فرار کرد

 • هدف زندگی را راحت‌طلبی قرار ندهیم

 • برخی از راحتی‌های مؤمن با توجه به روایات

  • مثال: کسب راحتی بیشتر با دوری از نگاه حرام

قسمت چهارم، جلسه 1 (1393/05/31): آشنایی با ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس

 • خلاصه مباحث تنها مسیر با توجه به بیان امام صادق(ع)

 • به آنچه می‌خواهید نمی‌رسید، مگر از این مسیر مبارزه با هوای نفس

 • ضرورت ترک دوست‌داشتنی‌ها

 • ضرورت صبر بر دوست نداشتنی‌ها

 • تقوا، برنامه‌ای برای ترک دوست‌داشتنی‌ها

 • 1- مبارزه با دوست‌داشتنی‌های طبیعی

 • 2- مبارزه با دوست‌داشتنی‌های خوب

 • هر کس، امتحانی منحصر به فرد برای خودش دارد

 • آشنایی با ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس

 • هوای نفس، مشکل جدی در عرصه جامعه و سیاست

 • کسانی که دوست دارند نفس دیگران را به بردگی نفس خود بکشند

 • جهاد اصغر، جهاد با هوای نفس آدمی که می‌خواهد همه تابع هوای او شوند

 • کسی که با نفس خودش مبارزه نمی‌کند، تابع هوای نفس دیگران می‌شود

 • مبارزه با طاغوت، راه میان‌بر برای مبارزه با هوای نفس

 • تأثیر جهاد اصغر بر مبارزه با هوای نفس

 • روش صهیونیست در وادار کردن جهانیان به گناه

 • مبارزه با هوای نفس در عرصه سیاست

 • روضه امام صادق(ع)

قسمت چهارم، جلسه 2 (1393/06/07): آشنایی با صفات اجتماعی یک آدم خوب

 • چه کسی در جامعه، باج نمی‌دهد

 • ضرورت مبارزه با هوای نفس خود برای نپذیرفتن هوای نفس دیگران

 • آدم خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

 • بررسی برخی از صفات اجتماعی یک آدم خوب

  • آدم خوب زیر بار حرف زور نمی‌رود

  • مصلحت جویی برای او اصل نیست

  • درگیری دائم با نفس خودش دارد

  • مبارز و جهادگر است

  • چون جلوی ظلم خودش به خودش را گرفته، جلوی ظلم خودش به دیگران را هم می‌گیرد

  • از سر مبارزه با نفس، به دیگران هم ظلم نمی‌کند

 • مفاهیم والای دینی در دل جهاد و مبارزه حاصل می‌شوند

 • درگیری و مبارزه همیشگی با نفس

 • مظلومی که تابع هوای نفس ظالم می‌شود، بسیار رذل است

 • هرزگی، مقدمه بردگی

 • برخورد طاغوت با آدم‌هایی که اهل مبارزه با نفس‌اند

 •  اشاره به روضه حضرت زینب(س)

قسمت چهارم، جلسه 3 (1393/06/14): طاغوت، مهمترین عامل تبعیت مردم از هوای نفس

 • جایگاه مبارزه با نفس در اجتماع و سیاست

 • رسالت انبیاء، رسالتی سیاسی و اجتماعی

 • پستی تبعیت از هوای نفس دیگران

 • آیاتی در اهمیت عدم تبعیت از هوای نفس دیگران

 • مهمترین عامل تبعیت مردم از هوای نفس چیست؟

 • جهل، ضعف ایمان و لذت؛ مهمترین عامل تبعیت از هوی نیستند

 • آیا فرهنگ جامعه و راحت‌طلبی می‌توانند مهمترین عامل تبعیت از هوای نفس باشند؟

 • طاغوت، مهمترین عامل تبعیت مردم از هوای نفس

 • طاغوت، انسانها را وادار به اطاعت از هوای نفس می‌کند

 • طراحی سیستم توسط طاغوت برای انحراف انسان‌ها

 • ولایت ولی الله، مهمترین عامل پرهیز مردم از هوای نفس

 • بررسی آیه الکرسی در مورد تأثیر طاغوت

 • ولایت مداری و ولایت‌نداری در عرصه سیاست و جامعه

 • سهولت مبارزه با هوای نفس در عرصه اجتماع

 • سهولت تبعیت از ولی الله

 • ایصال به مطلوب توسط امام

قسمت چهارم، جلسه 4 (1393/06/21): تأثیر ویژه مدیران در مبارزه با هوای نفس مردم

 •  تفاوت‌ نوع موعظه در زمان تشکیل حکومت اسلامی

 • اولویت موعظه به مدیران برای ‌دوری از هوای نفس

 • تأثیر بالای امرا بر دین مردم

 • ضرورت دل بریدن بزرگان از محبت‌های خوب

 • شباهت ویژگی‌های مدیران جامعه به امام جماعت

 • مدیر باید مبارزه با هوای نفس بیشتری داشته باشد

 • انواع مدیران در مقام مبارزه با هوای نفس

 • ظرافت‌های بیشتر مبارزه با هوای نفس برای مدیران

 • نقش مبارزه با هوای نفس مدیران در موفقیت بیشتر

 • کمک خاص خدا به مدیری که اهل مبارزه با هوی است

 • با مدیر اهل هوی، کار پیش نمی‌رود

 • پیشرفت ظاهری غرب را دقیق‌تر ببینیم

 • روضه حمله به خیمه‌های امام حسین(ع)

قسمت چهارم، جلسه 5 (1393/06/28): رابطه مبارزه با نفس و کسب قدرت در جامعه

 • مروری بر مباحث ابعاد اجتماعی مبارزه با نفس

 • شکل‌گیری قدرت نزد مدیران جامعه

 • جامعه بدون مدیر اداره نمی‌شود

 • قدرت، لازمه مدیریت

 • آیا باید با علاقمندی به قدرت، مبارزه کرد؟

 • مشکلات بد دانستن مطلق قدرت

  • 1- باقی ماندن قدرت در دست آدم‌های بد

  • 2- پنهان ماندن ترفندهای قدرتمندان

  • 3- نگاه منفی نسبت به کسانی که وارد قدرت شده‌اند   

 • گاهی وظیفه کسب قدرت و به قدرت رسیدن داریم

 • در مورد قدرت، مطلق‌گویی نکنیم

 • وظیفه ما در حمایت و پشتیبانی از قدرتمندان سالم

 • پیامبران و در دست داشتن قدرت مطلق الهی

 • در چه موردی باید از قدرت پرهیز کرد؟

 • ضرورت حفظ و تقویت قدرت افراد صالح

 • قدرت، همیشه بد و آلوده نیست

 • اگر با هوی‌پرستان مبارزه نکنی، با هوای نفس خودت هم مبارزه نکرده‌ای

 • تأثیر قدرت بر پاکی بیشتر و کاهش فساد

 • روضه امام رضا(ع)

قسمت چهارم، جلسه 6 (1393/07/11): هوای نفس، ریشه برخی از دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی

 • اختلاف سلیقه و دیدگاه؛ گفتمانی رایج ولی عوامانه

 • آیا آدم‌ها می‌توانند این همه اختلاف نظر داشته باشند؟

 • ریشه برخی از دیدگاه‌ها، علمی و منطقی نیست

 • نقش هوای نفس در برخی از دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرها

 • تبدیل هوای نفس به تئوری و اندیشه

 • ضرورت مبارزه با هوای نفس برای برخورداری از دیدگاه صحیح

 • پیچیده و پنهان بودن هوای نفس در نظرات سیاسی-اجتماعی

 • دیدگاه غلط جامعه را آلوده می‌کند

 • ضرورت دوری از هوای نفس برای مدیران جامعه؛ یک بررسی روایی

 • اهمیت صبر برای مدیران

  • رفتار دفاعی، یکی از علائم صبور نبودن

 • روضه حضرت مسلم بن عقیل(ع)

قسمت چهارم، جلسه 7 (1393/07/18): علل و زمینه‌های پذیرش حاکم هواپرست در جامعه

 • مروری بر مباحث گذشته

  • مبارزه با نفس، محور زندگی و بندگی

  • مبارزه با نفس، ضرورتی فرادینی

  • دینداری، راهی برای رسیدن به همه چیز

  • مبارزه با نفس، راه رسیدن به نیازها و لذت‌ها

  • جامعه‌ای که اهل مبارزه با هوای نفس باشد، تغییر می‌کند

  • جامعه‌ای که اهل مبارزه با هوای نفس باشد، زیر بار حاکم هواپرست نمی‌رود

 • معنای ولایت: مدیریت کسی که هواپرست نیست

 • چرا حاکم هواپرست، توسط مردم تبعیت می‌شود؟

 • چرا مردم حاکمیت کسی که هواپرست نیست را نمی‌پذیرند؟

 • 1- برخورد ولایت ولی خدا، کریمانه و بزرگوارانه است

  • ولی خدا، فرصت می‌دهد و مدارا دارد

  • ولی خدا، آبروی کسی را نمی‌برد

  • حاکم ظالم، رحم ندارد و مردم از او حساب می‌برند

 • 2- افراد هواپرست، حرف زور را بهتر قبول می‌کنند

 • 3- سوء تفاهم مردم، عامل نپذیرفتن ولی خدا

  • تصور اشتباه مردم از خواسته دین و ولی خدا

  • آزادی، مفهومی که فقط در حکومت ولی خدا حاصل می‌شود

  • فریب لیبرال دمکراسی در مورد آزادی

 • اشاره به روضه حضرت زهرا(س)

قسمت پنجم، جلسه 1 (1393/10/12): آشنایی با ضرورت‌ مدیریت لذت و جریان مدیریت لذت

 • مروری بر مباحث گذشته

  • مبارزه با نفس، ضرورتی برای همه

  • گرایش‌های متعدد و ضرورت سامان‌دهی گرایش‌ها

  • مبارزه با نفس، لازمه سعادت

  • مبارزه با نفس، راهی برای بهتر زندگی کردن

  • زندگی، مدیریت گرایش‌ها

  • زندگی خوب؛ خوب مدیریت کردن گرایش‌ها

  • زندگی بد؛ بد مدیریت کردن گرایش‌ها

 • راحت‌طلبی، اولین گرایشی که باید مدیریت شود

 • لذت، اولین گرایشی که باید مدیریت شود

 • چرا لذت‌بری را باید مدیریت کرد؟

  • توسعه و تعمیق لذت‌طلبی با مدیریت لذت

 • لذت‌طلبی اصالت بیشتری نسبت به راحت‌طلبی دارد

  • گناه؛ لذت نا به جا و مضرّ

  • انسان برای لذت‌‌‌ بردن به جا آفریده شده‌

  • مقام‌طلبی و حب جاه، زیرمجموعه لذت‌طلبی

 • آشنایی با جریان مدیریت لذت

  • لذت‌های محدود

  • لذت‌های ممنوع

  • لذت‌هایی برای بهره‌بردن و عبور کردن

  • لذت‌هایی که باید کشف شوند

  • استعداد لذت‌بری انسان

  • لذت‌هایی که باید تقویت شوند

  • نقش عنصر خیال بر تقویت لذت‌بری

  • لذت‌هایی ضروری برای به کمال رسیدن

قسمت پنجم، جلسه 2 (1393/10/26): نقش « از بالا نگاه کردن» در مدیریت لذت

 • از بالا دیدن، راهی برای کنترل و شناخت بهتر پدیده‌ها

 •  مثال‌هایی در مورد از بالا نگاه کردن

 • از بالا نگاه کردن به غذا، ترس، دشمن، لذت و ....

 • از بالا نگاه کردن در توصیه‌های قرآنی

 • توجه به اجل، یکی از نمونه‌های از بالا نگاه کردن

 • دیدن آثار بلند مدت و تمام ابعاد یک مسأله

 • تلاش رسانه‌ای غرب برای کاهش نگاه از بالا به مسائل

 • نتایج از بالا نگاه کردن

  • 1- بصیرت و فرقان

  • 2- درک اولویت‌ها

  • 3- تشخیص مصلحت

 • از بالا نگاه کردن، یکی از عوامل مظلومیت خوبان

 • تأثیر نگاه از بالا به لذت در مدیریت لذت

 • معیار نگاه از بالا در مدیریت لذت

  • اگر لذتی با نگاه از بالا هم لذت داشت، خوب است

  • اگر لذتی فقط با نگاه از پایین و جزیی لذت داشت، از آن بگذر

 • برخورد معقول با لذت، عملی به نفع لذت

 • با نگاه از بالا، اسیر عشق‌های کوچک نمی‌شوی

 • دشواری پرداختن به بحث لذت شرایط امروزی

 • نمایی از نگاه بالا به لذت در روش حضرت علی(ع)

قسمت پنجم، جلسه 3 (1393/11/03): پایان دوران لذت‌پرستی و آمادگی برای شنیدن حرف حق در دنیا

 • تجربه‌ شیرین فتح

 • نمونه‌هایی از شیرینی فتح و ظفر

 • نزدیک شدن به پیروزی، انرژی می‌دهد

 • مژده نصرت الهی، عامل تقویت ایمان

 • نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و امریکای شمالی، نمونه‌ای از احساس فتح و ظفر

  • ویژگی‌های نامه مستقیم به جوانان اروپا و امریکای شمالی

  • تغییر شرایط زمانی و آمادگی برای پذیرش حق

  • حق، آشکار شده است

  • وظیفه ما در قبال نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا و امریکای شمالی

 • چرا اکنون می‌توان با جوانان غرب سخن گفت؟

 • پایان دوران لذت‌پرستی و آمادگی برای شنیدن حرف حق در دنیا

 • مهمترین عامل زمینه‌ساز برای شنیدن حق چیست؟

 • امروزه لذت، حرفی برای گفتن ندارد

 • محدود کردن لذت، عامل بیشتر لذت بردن

 • محدودیت و ممنوعیت، اقداماتی به نفع لذت

 • بررسی روایتی در مدیریت زمان و لذت‌ها

 • روضه حضرت علی اکبر(ع)

قسمت پنجم، جلسه 4 (1393/11/10): تأثیر مدیریت راحت‌طلبی بر مدیریت لذت

 • موفقیت در مدیریت راحت‌طلبی، مقدمه موفقیت در مدیریت لذت

 • جایگاه نیت و انگیزه برای مدیریت راحت‌طلبی

 • منطق غلط و منطق درست در مبارزه با راحت‌طلبی

 • راه حلی برای کسی که اسیر شهوت شده است

 • مثال‌هایی برای مبارزه با راحت‌طلبی: روزه گرفتن، سحرخیزی، کوهنوردی و ....

 • چگونه فرزندان خود را برای مواجهه با شهوات آماده کنیم؟

 • ادب و تمرین مبارزه با راحت‌طلبی

 • مختصات نگاه غرب به لذت

 • آمادگی بشر برای پذیرش حق

 • ترویج لذت‌، وسیله‌ای برای اهداف سیاسی

 • ضرورت برپایی نهضتی علیه شهوت‌گرایی نامحدود

 • اولین قدم در مدیریت لذت از بیان امیرالمؤمنین(ع)

 • پرهیز از خیال و تفکر در مورد لذت

 • روضه حضرت معصومه(س) و روضه حضرت زینب(س)

قسمت پنجم، جلسه 5 (1393/11/24): انقلابی بودن؛ راه عبور از لذت‌طلبی

 • آسیب‌پذیری جوان در مورد لذت‌طلبی

 • نوجوان‌ها آسیب‌پذیرترین گروه در مورد راحت‌طلبی

 • مدیریت راحت‌طلبی، مقدمه‌ای لازم برای مدیریت لذت‌طلبی

 • درگیری جدی جوان در حوزه‌های سه گانه لذت‌طلبی

 • بررسی و نقد عوامل مطرح برای مدیریت لذت

 • انقلابی شدن؛ راهی میان‌بر برای مدیریت لذت

 •  جایگزینی لذت‌های آرمان‌گرایانه با لذت‌های پست

 • لذت‌های انقلابی بودن و حرکت‌های اجتماعی

 • ایجاد هیجان‌های انقلابی، شاهرایی برای حفظ سلامت

 • عشق به شهادت؛ نمونه‌ای از لذت انقلابی بودن

 • تأثیر ویژه خاطرات شهدا بر ترویج انقلابی بودن

قسمت پنجم، جلسه 6 (1393/12/01): تعیین هدف و آغاز مدیریت لذت

مدت: 48:54 | دریافت با: کیفیت پایین (6.3 مگابایت) | کیفیت متوسط (22.3 مگابایت)

 • معنای مدیریت لذت‌طلبی چیست؟

 • دلایل ضروری بودن مدیریت لذت

  • دلیل درونی(اقتضاء روحی برای کشف استعداد لذت‌بری)

  • دلیل بیرونی(عواقب شوم لذت با توجه به قواعد دنیا)

 • مراقبت، بخشی از مدیریت لذت

 • تأثیر ویژگی‌های دنیا بر مدیریت لذت

 • دین و ارائه برنامه‌ای برای مدیریت لذت

 • تعیین هدف، اولین مرحله برای مدیریت لذت

  • 1- می‌خواهیم بیشترین لذت را ببریم

  • 2- کمترین آسیب و ضرر را داشته باشیم

 • چند خبر مهم برای مدیریت لذت

  • 1- بسیاری از استعدادهای لذت‌بری انسان مخفی است

  • 2- استعدادهای پنهان انسان، قوی‌تر و شیرین‌تر هستند

  • 3- عالم لذت‌های پنهانی هم دارد

 • مدیریت لذت؛ برنامه‌ای برای عبور از لذت‌های بالفعل و رسیدن به لذت‌های بالقوه

قسمت پنجم، جلسه 7 (1393/12/08): لذت دینداری و معنویت

مدت: 53 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.9MB) | متوسط(24MB) ]

 • مروری بر مباحث گذشته

 • ما با لذت مبارزه نمی‌کنیم، بلکه با دوست داشتنی‌های بد مبارزه می‌کنیم

 • گاهی لذت، باعث نزدیک شدن به خدا است

 • صفات خوب و محبت خوبان، با لذت همراه هستند

 • ضرورت احیاء برخی از لذت‌ها

 • مؤمن کمتر از دیگران لذت نمی‌برد

 • نقد یک تفکر اشتباه

 • اظهار نعمت‌ها؛ بیان لذتی و خرسندی از زندگی

 • دشواری‌های بیان لذت بردن از معنویات

 • نقش هنرمندان در به تصویر کشیدن لذائذ دینداری

 • کسب رضایت خدا با لذت بردن منافاتی ندارد

 • همراهی کار و تلاش برای خدا، با لذت‌های عمیق

 • آسیب‌های لذت نبردن از تقرب به خدا

  • عجب

  • غرور

  • حسرت اهل گناه بردن

 • دیندار، لذت بخش زندگی می کند

 • لذت بردن، مغایر اخلاص نیست

 • مدیریت لذت، اقدامی برای رسیدن به لذت بالاتر

 • ضرورت لذت بردن از عبادت در آینه روایات

 • برخی از نتایج بیشتر لذت بردن از دینداری

قسمت پنجم، جلسه 8 (1393/12/15): مقدمات و شروط مدیریت لذت

مدت: 63 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.2MB) | متوسط(29MB) ]

 • کسب مهارت برای بهره‌مندی بیشتر از لذت‌ها

 • ولع به لذات؛ مانع مدیریت لذت

 • مقدمات مدیریت لذت

 • 1-زیاد به لذائذ پست فکر نکنیم

 • 2-گول لذت‌های دیگران را نخوریم

 • 3-عدم نشست و برخاست با کسانی که در مورد لذت‌ها مبالغه می کنند

 • 4-نشست و برخاست با فقرا و محرومین؛ لازمه توجه به لذت‌های زندگی خودمان

 • 5-تفکر در مورد لذت‌های خوبان

 • 6-پرهیز از لذت‌های مضر

 • هم خودمان لذت ببریم و هم به دیگران لذت برسانیم

 • شبهه‌ای در مورد لذت بردن از مسائل معنوی

 • لذت حیات و زنده بودن

 • لذت پروردگار؛ بالاترین لذت‌ها

 • کسب توانایی برای مدیریت لذت؛ یکی از فلسفه‌های ازدواج

 • 7-ضرورت تحمل رنج‌ها برای مدیریت لذت

 • انواع رنج‌ها در جریان مدیریت لذت

 • سه شرط اساسی برای مدیریت لذت

  • 1-ولع لذت نداشتن و اسیر آن نشدن

  • 2-توقع لذت‌های حداکثری و عالی از خود داشتن

  • 3-توانایی تحمل رنج‌ها

قسمت پنجم، جلسه 9 (1394/01/28): حرکت از لذت خیالی به لذت واقعی

مدت: 60 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.77MB) | متوسط(27.5MB) ]

 • خداوند، طراح دنیا و نسبت بین ما و دنیا

 • حضور خدا در تمام امور و روابط انسان

 • 5 ویژگی‌ دنیا از نگاه قرآن کریم

 • معنای لهو و لعب، زینت، تفاخر و تکاثر اولاد

 • معنای لذت خیالی

 • رابطه راحت‌طلبی و لذت‌طلبی

 • حرکت از لذت خیالی به لذت واقعی

 • تکلیف خود را با اصل لذت معلوم کنیم

 • لذت معنوی، لذتی بدون محدودیت و بدون آسیب

 • ضرورت کنترل لذت خیالی

 • تکمیل لذت‌ آخرت، مستلزم محدود کردن لذت دنیا

 • لذت به صورت مطلق نفی نمی‌شود

 • چه انگیزه‌ای برای محدود کردن لذتهای خیالی داشته باشیم؟

 • محدود کردن لذت دنیا، عامل افزایش لذت

 • برای مدیریت لذت چه کنیم؟

  • 1- به لذت واقعی بیاندیشیم

  • 2- به خاطر عاقبت، لذت خیالی دنیا را محدود کنیم  

 • روضه حضرت علی اکبر(ع)

قسمت پنجم، جلسه 10 (1394/02/04): درجات مختلف لذت

مدت: 63 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.22MB) | متوسط(29.1MB) ]

 • دین را محدودکننده لذت‌ها ندانیم

 • دین و لذت‌های بالاتر

 • برخی از لذت‌های عمیق‌تر و شیرین‌تر

 • دین، نه محدودکننده لذت و نه ممنوع‌کننده لذت

 • چگونه می‌توان از همین دنیا لذت عمیق‌تری برد؟

 • آیا رنج در دنیا با لذت‌بری بیشتر در دنیا منافات دارد؟

  • معنای درست رنج

  • نسبت ما با رنج چگونه است؟

  • رنج مغایرتی با لذت ندارد  

 • آیا می‌توان لذت برد و ارزش‌افزوده هم تولید کرد؟

 • عوامل مدیریت لذت

 • لذت؛ یک بررسی قرآنی

  • پست‌ترین آدم چه کسی است؟

  • زشتی اسیر شهوات شدن

 • توصیه قرآن به لذت‌های کامل‌تر

 • وعده‌ بهشت، وعده‌ای شوق‌انگیز

 • روضه حضرت علی اکبر(ع)

قسمت پنجم، جلسه 11 (1394/02/18): دین و لذت‌های واقعی

مدت: 68 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.76MB) | متوسط(31MB) ]

 • علاقه به لذت و علاقه به راحت

 • ضعیف شدن، نتیجه توجه زیاد به لذت و راحت

 • اثر محدود کردن لذت بر بیشتر لذت بردن

 • دین، برنامه‌ای برای زندگی بهتر و با لذت بیشتر

 • نقش عالم دینی در ایجاد یک زندگی خوب

 • دین، شأن بالاتری از مخالفت با شهوات و لذت‌ها دارد

 • مراحل برنامه دین

  • برنامه اولیه دین

  • برنامه ثانوی دین

 • آغاز دلتنگی انسان برای یک جای دیگر

 • تحقیر شهوات سطح پائین در قرآن

 • ماندگاری نعمت‌ها و لذت‌های آخرت

 • شوق به بهشت چگونه ایجاد می‌شود؟

 • سختی‌ جهنم، یکی از عوامل انکار جهنم

 • نتایج دوری از شهوات با توجه به قرآن کریم

 • نسبت گذشتن از شهوات با برخی از فضایل

 • سبک‌بالی، نتیجه آرزوهای آخرتی

 • امکان کنترل شهوات به کمک عقل

 • کسب انرژی برای عبور از شهوات دنیا

 • نقش اهل بیت(ع) در توجه به لذت‌های آخرتی

قسمت پنجم، جلسه 12 (1394/03/08): تناسب لذت طلبی و جوانی

مدت: 42 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5.44MB) | متوسط(19.2MB) ]

 • تحلیل صحیحی از آغاز دوران جوانی داشته باشیم

 • نگرانی متدینین از لذت‌طلبی در دوران جوانی

 • برای جوان، لذایذ دانی خیلی هم جذاب نیست

 • چرا برخی جوانان به شهوات پست گرایش دارند؟

 • لذت‌های عالی بیشتر جوان را جذب می‌کند

 • نقش مدیران جامعه در انتخاب لذت عالی یا پست توسط جوانان

 • در دوران ظهور، جهان چگونه گلستان می‌شود؟

 • مدیریت جهانی برای فساد، عامل گرایش به شهوات

 • جوان، حماسه و جوانمردی را ترجیح می‌دهد

 • سرچشمه خرابی‌ها کجاست؟

 • ضرورت تلاش برای مقابله با مستکبران عالم

 • مقدمه ظهور چگونه فراهم می‌شود؟

 • معارف مهدوی، معارفی جذاب برای جوانان

قسمت ششم، جلسه 1 (1394/10/04): آشنایی با فرهنگ مبارزه با هوای نفس

مدت: 60دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(27MB) ]

 • یادآوری مباحث گذشته
 • معرفی عنوان مباحث در دورۀ جدید: فرهنگ مبارزه با هوای نفس
 • فرهنگ غرب؛ فرهنگی مبتنی بر هواپرستی
 • آثار سوء هواپرستی در عرصه فرهنگ
 • ضرورت خودسازی و جامعه‌سازی
 • ضرورت‌های تقویت فرهنگ مبارزه با هوای نفس
 • چیزی که فرهنگ شده باشد، امر به آن آسان می‌شود
 • تلاش ویژه غرب برای نهادینه کردن فرهنگ هواپرستی
 • مصادیقی از فرهنگ هواپرستی
 • سیاسیون؛ مهم‌ترین فرهنگ‌سازان جامعه
 • چند مثال از نتایج فرهنگی عملکرد مسؤولین سیاسی
 • اگر فرهنگ مبارزه با هوای نفس در جامعه‌ای نهادینه شود، کار پیامبران آسان می‌شود

قسمت ششم، جلسه 2 (1394/10/11): جایگاه ایثار در فرهنگ مبارزه با هوای نفس

مدت: 48دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(22MB) ]

 • مروی بر مباحث گذشته
 • فرق اساسی انسان و فرشته 

¤ فرشته یک نوع علاقه دارد و همان را پیش می‌برد

¤ انسان چند نوع داشته و مجبور به انتخاب در میان آنها است

 • مبارزه با هوای نفس حتمی‌ است
 • برخی از آثار مبارزه با هوای نفس

1- آثار فردی

2- آثار بر محیط و اطرافیان

3- آثار در رابطه با پروردگار عالم(تقرب)

4- تضعیف خودخواهی و منیّت انسان

 • دشواری‌های مبارزه با خودخواهی و انانیّت
 • آدم خوب را در کجا می‌توان به چالش کشید؟
 • ایثار؛ خصلت ویژه‌ای که باعث برتری فرد می‌شود
 • فرهنگ مبارزه با هوای نفس را باید تا نقطه ایثار پیش ببریم
 • جایگاه ایثار در فرهنگ مبارزه با هوای نفس
 • فرهنگ هواپرستی و خودخواهی، نقطه مقابل فرهنگ ایثار
 • ضعف مردم غرب به دلیل نداشتن روحیه ایثارگری
 • فرهنگ ایثار باید از میان مسؤولین آغاز شود   

قسمت ششم، جلسه 3 (1394/10/18): فرهنگ‌سازی در جهت مسابقه اجتماعی برای خوب شدن

مدت: 54دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(25MB) ]

 • چرا فرهنگ مبارزه با هوای نفس مهم است؟
 • اصالت فرهنگ برای مبارزه با هوای نفس
 • جدا از خودسازی، باید به فرهنگ‌سازی هم بپردازیم
 • ضربه خوردن ضعفای جامعه در صورت عدم فرهنگ‌سازی
 • ضرورت فرهنگ‌سازی در جهت مسابقه اجتماعی برای خوب شدن
 • درگیری همیشگی انسان با مفهوم مسابقه

¤ مسابقه برای شهادت در دوران دفاع مقدس

¤ ما در چه زمینه‌ای در حال مسابقه دادن با یکدیگر هستیم؟

 • آسیب‌های مسابقه اجتماعی در بدی‌ها و دنیاطلبی
 • در مسابقه برای بدی‌ها شرکت نکنیم
 • با هم خوب بودن، مهم است
 • تلاش اولیاء خدا برای بیرون آوردن مردم از مسابقات بد
 • در راه مبارزه با  هوای نفس، مسابقه راه بیاندازیم
 • ایثار؛ اوج قله مبارزه با هوای نفس
 • اگر همه ایثارگر شوند، همه در رفاه خواهند بود

¤ بانکداری ربوی، یکی از موانع فرهنگ ایثار

¤ قرض‌الحسنه، یکی از عوامل ایجاد فرهنگ ایثار

 • بررسی چند روایت در مورد ایثار

‌‌دور دوم با رویکرد جدید، جلسه 1 (1394/10/25): تنها مسیر و نگاهی جامع برای تعریف دین

مدت: 55دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(25MB) ]

 • بازخوانی مباحث گذشته
 • انواع سلیقه‌ها در مراجعه به دین
 • راه‌های مختلف متقاعد شدن مردم نسبت به دینداری
 • دین باید پاسخگوی تمام سلایق باشد
 • چند مثال در مورد تیپ‌های متفاوت شخصیتی
 • دین؛ پاسخی برای همه سلایق
 • دین را چگونه تعریف کنیم که همه نیازها و سلایق را پاسخگو باشد؟
 • تنها مسیر و نگاهی جامع به تعریف دین
 • نقدی بر برخی از نگاه‌های رایج در دنیا در مورد دین
 • دینی که بتواند به تمام سلیقه‌ها پاسخ بدهد، قدرت‌آفرین و قابل اتکاء است
 • برای تعریف دین، مردم مختلف دنیا را ببنیم و در نظر بگیریم     
 • تلاش نکنیم که سلیقه‌ها را تغییر بدهیم تا دیندار شوند
 • گوهر وجودی انسان‌ها، مشترک است
 • تمام تفاوت‌های ذکر شده، ظاهری هستند
 • دین و ارتباط با گوهر مرکزی و مشترک انسان‌ها 

‌‌جلسه 2 (1394/11/02): ارائۀ چشم‌اندازی برای تعریف دین

مدت: 51دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(23MB) ]

 • چشم‌انداز ما برای تعریف دین چگونه است؟
 • تلقی ابتدایی ما از دین
 • ضرورت افزایش لذت‌بری از حیات در پرتو تعریف درست دین
 • دفع ضرر محتمل، گزاره خوبی در آغاز آشنایی با دین نیست
 • تعریف دین نمی‌تواند فقط پاسخگوی یک مقطع سِنی باشد
 • جلب منفعت؛ جذابیتی برای جوان ندارد
 • شور، هیجان و لذت؛ اولین چشم‌انداز دین را ترسیم می‌کند
 • آفات دین حداقلی
 • دلیل انسان‌شناسانه در مورد ضرورت تأمین هیجان و لذت در دین
 • دلیل عقلی در مورد ضرورت تأمین هیجان و لذت در دین
 • دین و ارائه چشم‌اندازی از بالاترین نقاط
 • کم شدن و حداقلی شدن، مقدمه بد شدن
 • عقل؛ دوست داشتن برترین‌ها و بیشترین‌ها
 • تلقی حداکثری از دین، عامل لطافت و لذت بیشتر
 • لذت روضه و زیارت امام حسین(ع)

جلسه 3 (1394/11/09): تعریف دین بر اساس مدیریت بین علاقه‌ها

مدت: 62دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(28MB) ]

 • دین تمام احساسات انسان را درگیر می‌کند
 • دعوت عقل حداکثری به بالاترین لذت‌ها
 • مهمترین نیاز انسان، نقطه آغاز تعریف دین
 • مهمترین نیاز انسان چیست؟
 • آشنایی با تنوع نیازهای انسان
 • تأثیر تنوع نیازها بر تفاوت انسان با حیوان و فرشته
 • علاقه شدید، همان نیاز انسان است
 • تزاحم و تعارض علاقه‌ها در انسان
 • مدیریت علاقه‌ها و ضرورت انتخاب میان علاقه‌ها
 • توصیه عقل به انتخاب برتر
 • دین، پاسخی به نیاز انسان برای مدیریت علاقه‌ها
 • بزرگ‌ترین نیاز انسان، نیاز به قدرت مدیریت علاقه‌ها
 • برای پیدا کردن روش زندگی به دین نیاز داریم
 • راز یک مدیریت خوب چیست؟    

جلسه 4 (1394/11/16): دین، برنامه مدیریت علاقه‌های انسان

مدت: 62دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(28MB) ]

 • کنکاشی پیرامون این سؤال که «دین چیست و چرا ما به دین نیاز داریم؟»
 • لزوم بازتعریف دین برای اهل دیانت
  • مذهبی‌ها باید مطالعه و تفکر بیشتری در مورد دین داشته باشند
 • چند مثال در مورد ذهنیت‌های اشتباه ما در مورد دین
 • آسیب‌های نگاه سطحی به دین
 • برای تعریف دین باید به تعریف انسان توجه کرد
 • ارکان تعریف انسان:
  • انسان دارای علاقه است
  • انسان می‌خواهد به علاقه‌هایش برسد‌
  • انسان علاقه‌های متفاوتی دارد
  • برخی علاقه‌های انسان عمیق‌تر و برتر هستند
  • کارکرد علم و عقل در وجود انسان
  • تزاحم علاقه‌های انسان با یکدیگر

‌‌جلسه 5 (1394/11/23): دین چگونه به مدیریت لذت کمک میکند؟

مدت: 67دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(31MB) ]

 • تفاوت مهم رویکرد تنها مسیر به تعریف انسان با سایر رویکردها
 • انسان، موجودی علاقمند که برای رسیدن به علاقه‌هایش تلاش می‌کند
 • دین، پاسخی برای مدیریت علاقه‌ها
 • نگاه انسان‌شناسانه به مقوله لذت
 • آثار و نتایج لذت بیشتر
 • آیا دین برای امور دنیا نیست؟
 • ضعف‌ها و کاستی‌های معرفی دین در جامعه
 • تأثیر تعریف نادرست از دین بر نحوه دینداری مردم
 • دین برای مدیریت علاقه‌ها چه کار می‌کند؟
 1. علاقه‌های انسان را به انسان می‌شناساند
 2. علاقه‌های عمیق‌تر را در درون انسان تقویت می‌کند
 3. بستر تأمین علاقه‌ها و محدودیت‌های رسیدن به علاقه‌ها را نشان می‌دهد
 4. علاقه‌هایی که باعث رنج انسان می‌شود را معرفی می‌کند
 5. راه رسیدن به علاقه‌ها را نشان می‌دهد   

‌‌جلسه 6 (1394/11/30): مهمترین چشمانداز و شاخص اجتماعی دین

مدت: 73دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(34MB) ]

 • مروری بر مباحث جلسات اخیر
 • بازتعریفی از دین برای تمام سلایق
 • مراحل و شاخص‌های تعریف دین
 • انسان تنها یک نیاز کلیدی دارد و دین تنها پاسخ به آن نیاز است
 • مدیریت علاقه‌ها، مهمترین نیاز انسان
 • چشم‌انداز دین در بعد حیات اجتماعی چگونه است؟
 • غربت چشم‌انداز دین در بعد حیات اجتماعی
 • برجسته‌ترین شاخص عرصه اجتماعی چیست؟
 • امنیت، چشم‌انداز نهایی که دین برای جامعه ترسیم می‌کند
 • بی‌دینی یعنی ناامنی برای جامعه
 • کلامی از امیرالمؤمنین(ع) در مورد التزام دین و امنیت
 • تأثیر مدیریت صحیح تمایلات بر امنیت جامعه
 • آسیب‌های دوقطبی شدن فضای جامعه  

‌‌جلسه 7 (1394/12/07): آثار تمدنی تعریف دین

مدت: 82دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(11MB) | متوسط(38MB) ]

 • دین چه زمانی آثار تمدنی خواهد داشت؟
 • دین در بسیاری از جوامع یک برنامه جدی زندگی تلقی نمی‌شود
 • اشکال تعریف دین براساس یکی از نیازها
 • انسان و پیدا کردن قدرت مدیریت گرایش‌ها
 • نتایج کسب قدرت مدیریت گرایش‌ها
 • آثار تمدنی تعریف دین به «برنامه مدیریت تمایلات»
 • ایجاد ساختارهایی متفاوت در سایه تعریف درست از دین
 • نظام‌های اجتماعی چگونه اصلاح می‌شوند؟
 • ضرورت مراجعه به متخصص در امور تخصصی
 • نظام غرب؛ نظامی مبتنی بر هوا
 • چگونه مدیریت تمایل‌ها، تمدن‌ساز می‌شود؟ 

   

‌‌دورۀ جدید، جلسه 1 (1395/10/24): مقدماتی برای تعریف دین

مدت: 70دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(64MB) ]

 • معرفی بحث؛ چیستی و چرایی دین
 • ضرورت تعریف دین
 • تأثیر عدم تعریف دین بر بی‌دینی
 • آشنایی با پرسش‌های اساسی مورد بحث در این جلسات
 • بحثی مورد نیاز همگان
 • دین را باید عمیق شناخت
 • مقدماتی برای تعریف دین
 • ضرورت شناخت انسان برای شناخت دین
 • اهمیت شناخت زندگی برای شناخت دین

‌‌جلسه 2 (1395/11/01): بررسی انسان‌شناسانه دین

مدت: 70دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(32MB) ]

 • تأثیر دین بر معرفت نفس
 • مروری بر مباحث گذشته
 • معرفی دین به همه لازم است
 • آیا بر همه اتمام حجت شده است؟
 • ضرورت تعلیم درست دین
 • دین، خوب بیان نشده است
 • اهمیت آموزش صحیح دین
 • نیاز همگان به شناخت دین
 • تعریف دین باید نظام‌مند باشد
 • مراحل آتی بحث  
  • بررسی انسان‌شناسانه دین
  • بررسی زندگی‌شناسانه دین
  • بررسی خداشناسانه دین
 • بررسی انسان‌شناسانه دین
 • تعریف انسان چیست؟
 • آشنایی با ابعاد وجود انسان
  • علم و آگاهی
  • گرایش
  • عمل
 • جایگاه ویژه گرایش‌ها در وجود انسان
 • اهمیت قلب و گرایش‌ها در روایات
 • تأثیر گرایش‌ بر سایر ابعاد وجودی انسان
 • گرایش‌ها، پیچیدگی و ابهام دارد
 • همه گرایش‌ها را نمی‌توان به دقت شناخت
 • نقش دین در شناخت گرایش‌ها
 • پیچیدگی قلب، ما را نیازمند دین می‌کند

‌‌جلسه 3 (1395/11/08): تأثیر عمل بر گرایش‌های انسان

مدت: 81دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(37MB) ]

 • تناسب دین با انسان
 • دین موجب نشاط سرور است
 • برای تعریف دین، باید خودشناسی داشته باشیم
 • ابعاد خودشناسی
 • کسی که خودش را نمی‌شناسد، هیچ چیز را نمی‌شناسد
 • تفاوت بسیار زیاد انسان‌ها با یکدیگر
 • دین، منبع انسان‌شناسی
 • گرایش‌های انسان؛ اصل وجود انسان هستند
 • علاقه‌های اولیه در وجود انسان
 • تأثیر بالای عمل بر گرایش
 • ما با گرایش‌ها شروع می‌کنیم و با گرایش‌ها ادامه می‌دهیم
 • آشنایی با داخل گرایش‌ها
 • توجه دانشمندان غربی به گرایش‌ها
 • تأثیر علم اخلاق بر کم توجهی به گرایش‌ها
 • مرکز گرایش‌ها کجاست؟
 • نمونه‌هایی از اثر عمل بر گرایش
  • اهمیت سیاست، قانون و قدرت
  • به رفتار و ادب بیشتر باید بها بدهیم
  • اثر سبک زندگی بر گرایش‌ها
  • تأثیر قوانین بر تغییر گرایش‌ها
  • ضرورت تنظیم رفتار و آموزش ادب در 7 سال دوم زندگی
  • تأثیر سبک زندگی و رفتارها بر عقاید
  • اولین تعریف از زندگی
 • زندگی و حیات بشر یعنی رسیدن به گرایش‌ها
 • ویژگی‌های گرایش‌های انسان
 • بخشی از گرایش‌ها پیدا و بخشی پنهان هستند
 • اهمیت گرایش‌های پنهان انسان
 • تجربه بشر، دلیل وجود گرایش‌های پنهان

‌‌جلسه 4 (1395/11/16): مراحل مطالعه نفس 

مدت: 80دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(37MB) ]

 • معرفت نفس؛ اولین قدم برای شناخت دین
 • خودشناسی، نیاز به زمان و مطالعه جدی دارد
 • خودشناسی کلی و جزئی
 • مراحل مطالعه و شناخت نفس

1-  بررسی انگیزه رفتار و نیت اعمال

سه سؤال محوری برای بررسی انگیزه

2-  بررسی گرایش‌ها

 • چند نمونه سؤال برای مطالعه گرایش‌ها
 • احوال دل و دوست‌داشتنی‌ها را چگونه بررسی کنیم
 • اصل مطالعه نفس، بررسی گرایشها است
 • شیوه اداره گرایش‌ها در قلب انسان چگونه است؟
 • آشنایی با میل به انتخاب برتر
 • عقل؛ میل به انتخاب برتر
 • روایاتی در مورد مدیریت گرایش‌ها توسط قلب
 • جایگاه ویژه عقل 

‌‌جلسه 5 (1395/11/22): عقل و مدیریت گرایش‌ها

مدت: 65دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(30MB) ]

 • مروری بر مباحث گذشته
 • انسجام‌بخشی به آگاهی‌های دینی
 • گفتگویی در مورد سیر صحیح برای تعلیم دین و تربییت دینی
 • تکمیل تعریف زندگی در مورد تأمین علاقه‌مندی‌ها
 • زندگی؛ مدیریت علاقه‌ها
 • چند مثال برای آشنایی با مدیریت
 • دین را باید با مفهوم مدیریت شناخت
 • دین؛ تبیین کننده نحوه مدیریت در فرد و جامعه
 • باید قدرت مدیریت داشته باشیم
 • مروری بر نگاه دین به سرگرمی‌ها
 • بازی و سرگرمی، عامل منفعل شدن انسان
 • مدیریت می‌تواند منفعلانه یا فعال باشد
 • پیدا کردن علاقه‌های پنهان، راه رسیدن به مدیریت فعال
 • کارکردهای مدیریت فعال:

1-  پیدا کردن علایق پنهان

2-  تلاش برای تغییر علاقه‌ها

 • علاقه پنهان را از کودکی باید جستجو کرد
 • مدیریت گرایش‌ها توسط عقل
 • عقل چگونه تضعیف و تقویت می‌شود؟
 • عقل، علیه لذت کمتر اقدام می‌کند
 • روایاتی در مورد عقل
 • اثر عقل بر افزایش لذت در زندگی  

‌‌جلسه 6 (1395/11/29): نیاز انسان به دین

مدت: 61دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(28MB) ]

 • مروری بر مباحث گذشته
  • دین چیست؟ ما به دین چه نیازی داریم؟
  • برای پاسخ ابتدا باید انسان و نیازهایش را شناخت
  • پاسخ صحیح به این سؤال چه شرایطی باید داشته باشد؟
  • ضرورت دینداری از دل نیاز ما به دست می‌آید
  • انسان موجودی است که به دنبال دوست‌داشتنی‌هایش می‌رود
  • جایگاه گرایش‌ها در وجود انسان
  • قدرت انسان در تغییر گرایش‌ها
 • تعریف اول: زندگی یعنی تلاش برای رسیدن به تمایلات
 • تعریف دوم: زندگی یعنی مدیریت گرایش‌ها
 • تعریف سوم: زندگی یعنی استفاده از عقل برای مدیریت تمایلات
 • روایاتی در مورد عقل
 • تضعیف عقل و تقویت هوای نفس
 • عقل را بهتر بشناسیم
 • عقل، برترین گرایش
 • تلازم عقل و عشق
 • لذت؛ نتیجه رسیدن به تمایلات
 • رنج؛ نتیجه نرسیدن به تمایلات
 • تعریف چهارم: زندگی یعنی مدیریت تمایلات برای کاهش رنج و افزایش لذت
 • دین، برنامه‌ای برای مدیریت رنج‌ها و لذت‌ها
  • هر علاقه‌ای را کنار بگذاریم، با رنجی همراه است
  • توصیه عقل به دست برداشتن از لذت کمتر

‌‌جلسه 7 (1395/12/06): فلسفۀ رنج

مدت: 63دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(29MB) ]

 • مروری بر مباحث گذشته
  • محوریت گرایش‌ها در وجود انسان
  • علم و اندیشه، به دلیل علاقه‌ها مهم می‌شوند
  • تعریف رنج و لذت با توجه به گرایش‌های انسان
  • تعریف زندگی؛ مدیریت علاقه‌ها توسط عقل
 • آشنایی بیشتر با رنج
 • رنج انسان را کلافه می‌کند
 • درک فلسفه رنج‌ها، یکی از مهمترین مسایل انسان
 • فلسفه رنج چیست؟
 • فهم فلسفه رنج، عامل کاهش رنج
 • رنج اجتناب ناپذیر است
 • باید رابطه خوبی با رنج داشته باشیم
 • رنج، امری معقول است
 • چرا رنج هست؟
 • کامل‌ترین موجود، موجودی است که چند نوع علاقه داشته باشد
 • نرسیدن به برخی علاقه‌ها، عامل رنج است
 • کامل‌ترین موجود ناچار است یکی از علاقه‌ها را انتخاب کند و از بقیه بگذرد
 • آشنایی با عوامل رنج
 • بهترین انتخاب هم با رنج‌هایی همراه است
 • برخی از انواع رنج
  • رنجی که در اثر انتخاب بهتر است
  • رنجی که در اثر بد انتخاب کردن است
  • رنجی که همراه حیات است
  • رنجی که از طرف خداوند متعال است

‌‌جلسه 8 (1395/12/13): آشنایی با علل رنج

مدت: 57دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(26MB) ]

 • نگاهی به مطالب گذشته
 • ضرورت تعریف انسان و زندگی برای رسیدن به تعریف دین
 • تعریف زندگی بر اساس مدیریت رنج و لذت
 • رنج، نتیجه نرسیدن انسان به لذت
 • اولین منشأ رنج، در درون خود انسان است
  • نمونه‌هایی از رنج‌هایی که با انتخاب انسان، حاصل می‌شود
 • تولید غم در اثر رسیدن به لذت‌ها
 • چشم اندار بحث در آینده
  • ارتباط با رنج و لذت؛ به خاطر خدا، به دستور خدا و با مدیریت ولی خدا
 • همراهی مدیریت رنج و مدیریت لذت
 • دنیا، علت بیرونی رنج
 • روایاتی در مورد همراهی دنیا باسختی و رنج
 • ترسیم واقعیت دنیا در نهج‌البلاغه
 • دو نوع رنج در دنیا

‌‌جلسه 9 (1395/12/20): تأثیر آشنایی با فلسفه رنج و لذت بر مدیریت آنها

مدت: 68دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(31MB) ]

 • تعریف انسان و تعریف زندگی
 • تأثیر لذت و رنج در تعریف زندگی
 • نگاه از بالا به رنج و لذت داشته باشیم
 • حکیم از بالا نگاه می‌کند
 • مواجهه انسان با سؤال: «چرا خدا من را آفرید؟»
 • غرق لذت بودن، اصل این سؤال را منتفی می‌کند
 • اصالت و اهمیت لذت بردن
 • انسان، با فلسفه لذت عجین است
 • برای لذت، حرص نداشته باشیم
 • سهمیه لذت، مشخص است
 • فسلفه رنج را باید دانست تا بتوان آن را مدیریت کرد
 • ریشه رنج کجاست؟
 • الزاماتی در آفرینش انسان
 • دشواری انتخاب بین گرایش‌ها
 • لطف الهی در جبران رنج‌های انسان
 • علاقه انسان به زحمت کشیدن و تولید ارزش افزوده
 • رنج، لازمه انسان بودن
 • عاقل، چه نگاهی به رنج دارد؟
 • ضرورت آموزش صحیح رنج به دانش‌آموزان

 

نظرات

۲۵ مرداد ۰۰ ، ۰۹:۳۷ معصومه منتظری

سلام

لطفا سخنرانی های استاد رو با دسته بندی موضوعی بصورت یکجا از طریق یک فایل زیپ قرار بدید که دانلود وقت کمتری بگیره. ممنون میشم

سلام علیکم
عرض خداقوت و خسته نباشید به دوستان موسسه عصر بیان معنوی
یه سوال داشتم،
آیا مباحث رمضان 96 و 97 مسجد امام صادق میدان فلسطین و محرم 97 دانشگاه امام صادق هم به بحث تنها مسیر اضافه شدن؟

پاسخ:
سلام و احترام
خیر

بسم الله الرحمن الرحیم
نگاهی جدید صوت | درسنامۀ تنها مسیر
به لینک زیر بروید استفاده از مطالب بلامانع
http://www.wisgoon.com/Tanha-masir/

۱۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۴ مریم تناور
سلام خواهشا پاسخ منو بدید هرچقدر دنبال این سخنرانی میگردم پیداش نمی کنم شبکه افق ماه رمضان همین سال 98 که هستیم تنهامسیرو پخش میکرد در رابطه با شب قدرهم بود با این مضمون که :
طرف میگه : رفتم مسجد کلی زجه زدم تا خدا منو بخشید ! نه باید بگی آقا من تا قدم برداشتم فرشته ها اومدن ...
این کدوم قسمت سخنرانیاست ؟  وسخنرانیهای شبیه این چین؟
پاسخ:
سلام و احترام
چنین محتوایی در این کلیپ وجود دارد.
۲۴ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۰۶ معصومه السادات
سلام علیکم، با تشکر بابت مطالب بسیار مفید و تاثیرگذارتان، 
اگر امکان دارد متن عربى حدیثى که در انتهاى

جلسه17 (1392/05/04): رابطه مبارزه با نفس با دیگر مفاهیم دینی

از امام جعفر صادق ع در مورد جناب سلمان ذکر مى شود را در جواب، بنویسید. خداوند سبحان جمیع رفتگان استاد پناهیان و تمامى دست اندرکاران این سخنرانى ها و این وب سایت بسیار مفید را غریق رحمت واسعه خود کند، الهى امین

سلام در حال حاضر (محرم 97) سخنرانی آقای پناهیان از شبکه افق حدود ساعت 16 و شبکه پنج حدود ساعت 16:30 پخش میشه 
میخواستم ببینم آیا جدید هست این مباحث یا مربوط به گذشته هست اگه مربوط به گذشته هست میشه بفرمائید از کجا دانلود کنم چون دو سه روزه دیدم ،میخوام همشو دانلود کنم.
اگه هم جدید هست در سایت برای دانلود هست؟
پاسخ:
سلام و تشکر
این جلسات مربوط به دهه اول محرم 97 میباشد و از لینک زیر قابل دریافت است:

http://panahian.ir/post/4984
ممنون از نظمی که توی سایتتون و بارگذاری مطالبتون هست. خیلی کارمون رو راحت می کنه.
خداخیرتون بده. یاعلی
سلام. تشکر من برای این سرمایه صوتی ارزشمند کافی نیست. ان شاالله خدا اجرتون بده. حاج آقای پناهیان‌و یک استادبزرگوار دیگه رو‌خیلی دوست دارم احساس میکنم خیلی جاها در زندگی نوع نگاهم عوض شده و علاقه هام تغییر کردن. فقط یه مشکل دارم. با توجه به شنیده هام سوالات و شبهه هایی که دیگران دارن رو ندارم و دانسته هام خوبه. اما متأسفانه در عمل خیییلی ضعیفم و این غم انگیزه برام. احساس گرفتاری میکنم. حتی نماز صبحم یکی در میون غذا میشه. چگونگی تبدیل علم به عمل  جا نیافتاده.
سلام با عرض سلام و خسته نباشید
آیا سلسله مباحث تنهامسیر تمام شد یا پس از قسمت نهم دوره جدید ادامه دارد؟
پاسخ:
با سلام و تشکر
خیر. ادامه ندارد.
به سرکار خانم ز.ص بفرمایید ما رو هم دعا بفرمایند تا تحولی هم در ما ایجاد شود.
خوش به سعادت کسانی که منشا تحول در دیگران می شوند.
یا علی
قسمت ۱۰ رو کی میذارید؟؟!
سلام عرض می کنم،
من یک خانم ۳۰ ساله هستم اهل مشهد، مهندسی کامپیوتر روزانه از دانشگاه فردوسی دارم، در دوره راهنمایی و دبیرستان با رتبه تک رقمی وارد مدرسه نمونه دولتی شدم، در چندین المپیاد و مسابقات علمی موفق به کسب مقام شدم. اکنون یک فرزند ۴ ساله دارم. بنده یک دانشجوی روشن فکر و در واقع بسیار معترض به نظام و بالکل عقاید اسلامی بودم تا جایی که در اعتراضات ۸۸ طرفدار آشوبگران بوده و به رهبری اعتقادی نداشتم و با ایشان موافق نبودم. یک فمنیست بسیار سر سخت بودم و دایما در حال جنگ با مردان برای دفاع از حقوق زنان. در تمام زندگی سؤالات مبهم و بی جوابم را به هر دری و معلمی می بردم به امید جواب. تمام این سؤالات که از دوره راهنمایی مانند کوله باری آزار دهنده همراه خود می بردم و در تمام لحظات به جامعه آرمانی غرب می اندیشیدم به این امید که روزی از ایران بروم و در آن جامعه آرمانی زندگی کنم. زندگی مرتب و نسبتا سطح بالایی داشتم، مورد قبول و تأیید اکثر اطرافیان بودم ، هم ظاهری و هم شخصیتی. در واقع احساس نیازی نمی کردم، تلاش می کردم تمام مشکلات و مسائل زندگی را با ذکاوت خود حل و فصل کنم و البته در قریب به اتفاق موارد موفق بودم. اما نقاطی بود که هرگز نمی توانستم کنترلش را در دست بگیرم و این برای من یک نقص بزرگ بحساب می آمد و مرا بسیار آشفته و گاهی پرخاشگر می کرد.  نمی دانستم ائمه که هستند، فضایلشان چیست. تا اینجا برایتان توضیح دادم تا بدانید بسیار سر سخت تر از آن بودم که حتی گمان نمی کردم به اندیشه اسلامی علاقه مند شوم. تا جایی که هدایت الهی شامل حال حقیر شد. 
چهار ماه پیش به توصیه یک جوان در تلویزیون جمهوری اسلامی سخنرانی تنها مسیر را دانلود کردم. مانند تشنه ای که ۳۰ سال آب ندیده فایلها را گوش می دادم ، گاهی روزی ۳ سخنرانی. با حرفهایشان فریاد می زدم و می گریستم. در جلساتی که آیت الله می فرمودند در جلسه قبل باید این حالت به شما دست می داد شگفت زده می شدم، زیرا بدون نقص حالتم را توصیف می کردند. اسلام را، ولایت را، دین را، علی(ع) را، رهبری را، امام زمان(ع) را با جان نوشیدم. هر روز سیراب می شدم و در پایان روز تشنه و مشتاق برای ادامه راه. تمام سخنرانی ها را در عرض ۲ ماه و چند روز گوش دادم، بعد سخنرانی های متفرقه، نماز خوب و ... تمام دوستانم تقریبا مرا طرد کردند و دلخوشی های پیشینم را رها کردم، حجاب چادر گرفتم و پیرو رهبری شدم، دیگر زن شماره یک فامیل شوهرم نیستم و همه طوری به من نگاه می کنند که گویی یک شبه دیوانه شدم.تنها هستم اما دیگر هیچ چیز مرا افسرده نمی کند. 
به ایشان بگویید نجاتم دادند، نجاتم دادند، نجاتم دادند. خدا رحمت کند ایشان را و والدینشان را. خدا رحمت کند شما را که بانی این دریچه نور هستید. 
اللهم عجل لولیک الفرج.
سلام 
میخام دوره کامل تنها مسیر رو گوش بدم دوره خلاصه رو شروع کردم اگر دوره تفصیلی بهتر تاثیر داره اون رو گوش کنم یا فرق دو نوع فهرست چیه؟ فاصله زمانی جلسات چند روز باشه خوبه و اینکه من تا جلسه 10 و 12 پیش رفتم اما طبق سخنرانی وقتی متوجه شدم نمیتونم رنج رو بپذیرم یعنی یاد نگرفتم که رنج رو بپذیرم. متوقف شدم و نمیتونستم ادامه بدم چون عملا گوش دادن ادامه جلسات برام بیمفهوم بود و مثل اینکه خودم رومسخره کنم بود به خاطر همین چند روز صبر کردم و سعی کردم رنج رو قبول کنم و تا حدودی برام قابل درک و لمس شد.ادامه بدم یا راه حل بهتری برام پیشنهاد دارید لطفا کمکم کنید اما واقعا کنار اومدن با رنج برام سخته ممکنه راهنماییم کنید.البته من زندگی مرفهی نداشتم بلکه من نفهم بزرگ شدم داخل مشکلات بودم اما منو هیچوقت ادم حساب نکردن اجازه حس داشتن و انتخاب نداشتم باید از پدرم بدم میومد نمیدونم میتونم خوب توضیح بدم یا نه .........
پاسخ:
با سلام و تشکر
کامل گوش بدهید بهتره احتمالا .
درسنامه‌ی تنها مسیر دوره خلاصه ندارد. دوره اصلی‌اش ۴۰ جلسه است.
سلام
کاش لینک دانلود مجموعه این صوت ها را هم قرار می دادید تا دانه دانه مجبور به دانلود نباشیم. مثلا "دانلود درسنامه تنها مسیر"
۲۹ بهمن ۹۶ ، ۲۳:۰۶ آزمون آنلاین آیین نامه
لطفا توضیحات کامل تری قرار
دهید

 

 

سلام و ارادت به استاد بزرگوار و شما عزیزان

 

در سخنرانی درسنامۀ تنها مسیر (راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی)قسمت 5 جلسه 9 استاد می فرمایند:

 

برای تکمیل کردن لذایذ اخروی باید لذاید دنیوی را محدود کنی.

 

و نیز:

 

استاد در جای دیگری  (سخنرانی دیگر)فرمودند هر کسی در این دنیا بیشتر لذت ببرد در آنجا هم بیشتر خواهد برد و برعکس

یعنی کسی که نتونسته در این دنیا بیشترین لذت ر ببره شایستگی لذت بالاتر ر در اون دنیا هم نداره و برعکس

 

 

سوال:

حالا این دو جمله ر چطوری باید باهم جمع کنیم؟

 

برام تناقض ایجاد شده

 

متشکرم

پاسخ:
با سلام و تشکر 
منظور از محدود کردن لذتهای دنیوی، لذت‌های عالی معنوی نیست‌. لذت‌های عالی معنوی مثل لذت از انس با خدا و اولیاء خدا و امام حسین(ع) و لذت ایثار و خدمت به انسان‌ها را نه تنها نباید محدود کنیم بلکه باید هر چه می‌توانیم بیشترش کنیم.‌ اینها جزو لذایذ دنیوی و پست حساب نمی‌شوند.
سلام علیکم
آقا سال 96 داره تموم میشه و از تنها مسیر خبری نشد.
به حاج آقا بفرمایید ما منتظر این بحث هستیم.
انشالله ادامه بدن این بحث رو.
با تشکر از زحمات شما عزیزان
سلام و عرض خسته نباشید 
بهتر نیست اون جلساتی رو که به هم مربوط میشه رو داخل یک فایل فشرده بگذارید
تا دانلودش بهتر باشه
سلام ادامه بحث رو کی می ذارید رو سایت ؟

۱۷ تیر ۹۶ ، ۲۰:۰۳ کریمی ابوالفضل
سلام و خدا قوت .بخشید آیا دوره ای تنها مسیر دوره جدید از جلسه نهم به بعد برگزار نشده؟؟؟چون هر چی میگردیم چیزی پیدا نمکنیم.
ممنون از تمام زحماتتان 
پاسخ:
با سلام وتشکر
خیر
۲۸ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۱۰ هرعیب که هست ز مسلمانی ماست
سلام خدمت حاج آقا . نماز روزه ها قبول ایشالله . حاج آقا برا ما روسیاها گرفتارا دعا کنید
خیلی دلم میخواست که خدا یه فرصتی بهم میداد ک بتونم باهاتون مشکلم رو مطرح کنم 
من شهرستانم و برام مشکله بیام تهران
نمیدونم کجا میتونم بهتون دسترسی داشته باشم
به واسطه عزیزی در برنامه از لاک جیغ تا خدا ک برای اولین بار دیدم
با شما اشنا شدم گفتن که تنها مسیر شما رو خوب گوش بدم منم همه رو دانلود کردم ک انشالله در فرصتش گوش کنم.. التماس دعا
سلام تا قسمت ده رو کامل گوش کردم.. 
نمیدونم اول به این گفته حاج اقا عمل کنم ووقتی برام جا افتاد بعدش برم ادامه صحبتشون رو گوش کنم یا الان تمام صحبتاشونو گوش کنم!؟ 
پاسخ:
با سلام و تشکر
ادامه بدهید. 
البته منافاتی با هم ندارند.
سلام حاجا آقا توی شلمچه بحث نشاط شاخص برجسته ی ایمان فقط درباره ی خوبی های نشاط صحبت کردن و چندان راه روشن برای رسیدن به نشاط رو نگفتند
خواهش مندم راه رسیدن به نشاط رو توضیح بفرمایند.
پس جلسات بعدی در سال ۹۶ کی بارگذاری میشه؟؟؟
لطفا زمان دقیق جلسه را طبق ساعت رسمی اعلام کنین.
لطفا بخش صوت (Panahian_mp3) را در برنامه سروش هم راه اندازی کنین.
ممنونم
سلام
سری جدید جلسات در سال ۹۶ ادامه ندارد؟ یا اینکه هنوز صوت‌ها آماده نشده است؟
پاسخ:
باسلام وتشکر
ان شاء الله در اسرع وقت سری جدید جلسات بارگذاری میشود.
خیلی مرسی که منظم صداها را میذارید

 

سلام و تشکر فراوان

قبلا که دانلود کردم قسمت سوم: (راحت طلبی) جلسه ی نهم هم موجود بود اما الان نیست.

لطفا بررسی بفرمایید.

 

ضمنا فایل: ‌‌دورۀ جدید، جلسه 1 (1395/10/24):

حجم فایل متوسط حدود 32 مگابایت هستش که ظاهرا اشتباه نوشته شده64

موفق باشید.

سلام ممنون از پاسختون

 آیا این اشخاص شناخته شده هستند؟ میشه لطفا نام چند تا  از ایشان رو بهم بگین خیلی دلم میخواد در  موردشون تحقیق کنم

پاسخ:
با سلام و تشکر
شیخ رجبعلی خیاط که کتابی در مورد ایشان منتشر شده و مرحوم دولابی.

با سلام.

راستش از کودکی همیشه حس کردم که چقدر زندگیم پوچ و بی ارزشه و همیشه مانند یک آدم سرگردان دنبال یه راهی بودم که توش بتونم به هدف والای آفرینش که همون قرب الهیست دست پیدا کنم و این حتی دغدغه ی دوران بچگیم هم بوده. توی این مسیر تلاش زیاد کردم ولی نمیدونستم که تلاش توی این مسیر باید اینقدر بابرنامه باشه. غصه زیاد می خوردم و همش از خدا می خواستم که دستمو بگیره. همش به خدا می گفتم خدایا عمرم داره می گذره و من به هیچ جا نرسیدم همش می گفتم خدایا چقدر عمرمون کوتاهه مبادا از این دنیا برم و توی حسرت این آرزو بمونم آخه کم پررو نبودم خودمو همش با اولیای خاص خدا مقایسه می کردم و می گفتم خدایا آیة الله بهجت کجا و ما کجا و بعد کلی غصه می خوردم که اگه انسان ظرفیت رسیدن به چنین جاهایی رو داره چرا من نباید برسم؟!!! تا یه روز اتفاقی سایت شما رو دیدم و شروع کردم به گوش کردن روزانه ی سخنرانی ها. این مباحث به خصوص مبحث تنها مسیر واقعا مسیر زندگی منو عوض کرد البته نمیگم با چند تا سخنرانی به جایی رسیدم ولی تونستم بر اون حس اضطرابم که وای به هیچ جا نرسیدم فائق بیام و با یه حس آرامش توی این مسیر قدم بردارم چون حالا حداقل آگاهیم خیلی توی این زمینه بیشتر شده و با عزم و اراده و امید بیشتری توی این زمینه قدم برمیدارم واقعا از ته دل هر روز و هر روز به این حاج آقای عزیز دعا می کنم ایشاله با امام حسین محشور بشند از دست اندرکارای این سایت هم کمال تشکر رو دارم. یه سئوال هم دارم اینکه آیا برای اولیای خدا بودن حتما نیازه که درس دینی هم بخونیم آخه من همه ی اولیای خدا از جمله آیة الله بهجت امام خمینی آیةالله قاضی و ... دیدم که تا بالاترین میزان ممکن درس دینی خوانده بودند ومن حالا که سی سالمه همش افسوس میخورم که کاش به جای دانشگاه حوضه رفته بودم و شاید اینطوری بیشتر توی مسیر قرار می گرفتم  


پاسخ:
با سلام و تشکر،
برخی اولیاء خدا هم بودند که دروس حوزوی نخوانده اند. اما برنامۀ مستمر برای مطالعه قرآن و روایات، و استفاده از رهنمودهای اولیای خدا، همراه با تدبر، حتما لازمه.
واقعا عالی است

بعد از گوش دادن به مباحث میشه گفت رنگ و بو و شیرینی دین رو طور دیگه ای حس کردم


سلام عزیزان خیلی ممنون از شما من صوت سخنرانی ها رو از طریق کانال تلگرامی mp3  ایشون دریافت میکنم . و خیلی ممنون از شما بابت زحماتتون تقاضایی دارم یک اینکه صوت برخی سخنرانی ها کیفیت خوبی نداره و صدای استاد ناهیان طی سخنرانی بسیار کم میشه طوری که قابل شنیدن نیست اگر ممکنه صوت با کیفیت تری رو هم در کانال قرار بدین و قسمت 23 ام این مجموعه که دو روز پیش در کانال قرار دادید قابل دانلود نیست ممنون از حماتتون اگر امکان داره چون دسترسی به سایت بیان معنوی کمی مشکله راه ارتباط با خودتون و در کانال قرار بدید ممنون از لطفتان و التماس دعا.
سلام
تنها مسیر تمام شده یا ادامه داره(از کی شروع میشه)؟
صلوات
با سلام
من از اقای پناهیان بسیار خوشم میاد بسیار عالی هستند 
فقط می خواستم بدونم این سلسله بحثی رو در چه سنی گوش بدم خوبه
خودم 14 سالمه

پاسخ:
با سلام و تشکر
چند جلسه اول را گوش کنید، اگر میفهمید ادامه دهید.
سلام

من تا قسمت ده سخنرانی استادو گوش کردم تقریبا دو هفته قبل از کنکور ولی بهم ریختم نمی دونم چی کنم از یه طرف درسام موندن از یه طرف گیج هستم دوست دارم برم ادامشو گوش کنم  کلا از زندگی سیر شدم نمی دونم کجای دنیا هستم زحمات درس خوندم داره به باد میره امروز که این نظرو میزارم پنج روز مونده به کنکور ومن از اول ماه رمضون کم درس خوندم و از ده روز پیش کلا نخوندم خییییلی بهم ریخته ام واسم دعا کنید فقط منتظرم صبح کنکور دادم بعد ازظهرش بشینم صوت هارو جوش بدم تا ازاین حال درام

موندم خودم تنبلی کردم یا خدا این راهو گذاشت.التماس دعا دوساله دارم زحمت میکشم ولی این یک ماه آخر خرابش  کرد
سلام..

در وصف زیبایی این پروژه، چیزی واسه گفتن ندارم..
و به قول استاد بزرگوار، اگه بخوام تعریفی بکنم، از ارزشش کم میشه..
تنها توصیه ی من به شما، اینه که زندگی تون برفناست اگر مردید و این رو گوش نکردید و مبحث رو نفهمیدید....
برید و حتما گوش کنید و عمل کنید...
ان شاءالله که خدا، فهم دقیق و عمل صالح موجود در این بحث رو به هممون عطا بفرماید..
الهی آمین..
سلام و خسته نباشید
ایا مبحث تنهامسیر برای زندگی بهتر و محبت راز معنویت ربطی به این مبحث داره؟
پاسخ:
با سلام و تشکر
بله. مکملند.
سلام علیکم
خیلی خوبه، من به سفارش یه آقایی قسمت نهم رو اول گوش دادم الانم ۱ تا ۸ دانلود میشه، کاش ما هم یه آقایی اینجوری تو شهرستانمون بودن که شرکت میکردیم در جلساتشون، شهرستان ما خوب نیست فرهنگشونم که پایینه 😔
سلام 
سؤالی دارم درباره رابطه تفکر و توکل میخواستم بدونم حساب کتابایی که تپ زندگی میکنیم تا چه حد درسته و کدومش نشونه کمبود توکل هست اگر حاج اقآ در این زمینه صحبتی داشتن لینک دانلودش رو بذارید لطفا
۱۴ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۴۷ علیرضاچولایی
سلام
یه توضیح اززندگی شخصی ام میدم وبعدش2تاسوال دارم که ازحاج آقابپرسید
 انگارحاج آقااین بحث ومثال هاش روبه صورت کامل برای زندگی من ارائه کردن چیزی که شایددرجلسات اول زیاددیده نمیشدبرای خود وبه همین حداقل3باراین بحث روازاول شروع کردم دفعات بیشتری هم تصمیم به شروع گرفتم ولی به دلیل اینکه صرفاقصدم ظاهرسازی برای بقیه بود که بله من هم حاج آقامیخونم تااینکه رزقی ازشهدارسیدومجبور به اوائل خوندن بحث مدیریت لذت شدم،وبعدازاون هم دراستای همون رزق اون اوائل بحث وقسمت های قبلی بحث روبرام توضیح دادن وتازه دیدم علت ناتوانی ام درادامه دادن موضوع وهمین طورعلت مشکات زندگی ام واشکالات شخصیتی ام توی همین بحث بوده اصلا
به نظرم هیچ روانشناس یا جامعه شناسی درتاریخ خلقت به این جامعیت نتونسته انسان ومشکلاتش روتحلیل کنه
الان تصمیم برشروع دوباره این بحث هست ان شاءالله فقط لطفاجواب 2سوال پایین روبپرسیدازحاج آقا
فقط  بپرسیدازحاج آقاچون نمیگن این روبه صراحت اگه کسی همه این اشکالاتی که میگن ودرروایت هایی که  میگن هم هست روداشته باشه آیاصرف همین بحث روازاول تاانتهادنبال کنه کفایت میکنه تاازاین منجلاب خلاص بشه یاچیزهایی دیگه هم لازمه واگه چیزهای دیگه ای هم نیازه اونهاچین؟
سوال دیگه ای هم که دارم اینکه اگه فردی دست وپای روحی اش شکسته باشه براساس اعمالش وکسی روهم نداره یااگه داشته ازدست داده  ودلایل این ازدست دادن هم دقیقادلایلی هست که برای تنهایی میشمرن دراین بحث وجاهای دیگه، آیاکمکی نیازداره تابتونه این مسیرروطی کنه اصلاواگه لازم داره ازکجابایدپیداکنه؟
التماس دعا
یاعلی
پاسخ:
با سلام و تشکر
آیت الله بهجت میفرمایند: عمل به معلومات کافی است. و اگر انسان به آنچه میداند عمل کند، خداوند چیزهای دیگری که لازم است بداند را به او میرساند.
این مباحث استاد کمک میکند تا انسان کمتر فریب نفس را بخورد و عزم و اراده اش برای طی کردن راه صحیح بیشتر شود. عمل و دعا و توسل مانند همیشه لازم است.
سلام خدمت دوستان و تشکراز زحمات گرداورندگان سایت امیدوارم و پیشنهاد میکنم این جلسات تنهامسیر به صورت کتاب در پنج جلد متناسب با مباحث وموضوعات وحتی درسی توسط موسسه مبارک عصر بیان معنوی چاپ شود.
با سلام خدمت شما.... میشه لطفا سلسله سخنرانی های استاد راجع به تنها مسیر و هم چنین تاریخ اسلامشونو در فایل زیب قرار بدید تا راحت دانلود کنیم..... 
با سلام و احترام
از اینکه دوباره بحث تنها مسیر مطرح میشه بسیار خرسندم و امیدوارم دیگر هیچ وقت چنین وقفه‌ای طولانی بین قسمت‌های مختلف این موضوع ایجاد نشود.
با تشکر
باسلام.چقدر زیبا و فصیح....جزاکم الله خیر..
سلام 
پس چی شد ؟معلوم نشد کی ادامه بحث رو انجام میده استاد؟
پاسخ:
با سلام و تشکر،
چیزی نفرموده اند.
سلام یه سوال داشتم:
تو یه جای این مبحث استاد خیلی روی مبارزه با هوای نفس در زمینه ی خوردن و آشامیدن تاکید داشتن من میگم پس استفاده از نعمت هاییکه خدا داده چیمیشه؟ همونطورکه این ایه شریفه اشاره میکنه:
قل من حرّم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین ءامنو فی الحیاة الدنیا خالصةً یوم القیامة کذلک نفصل الایات لقوم یعلمون . آیه ۳۲ سوره اعراف
منظورم اینه که مبارزه با هوای نفس تا کجا؟ تا کجا باید نخوریم؟ یا همونطور که خودشون اشاره میکنن که باید یه جاهایی بخوریم،چه موقع هایی باید بخوریم؟؟
خوااااااااهش میکنم جواب بدین...یه جواب روشن و دقیق!
پاسخ:
با سلام و تشکر،
حرام کردن که در آیۀ قرآن فرموده یعنی هیچگاه استفاده نکردن. مبارزه با نفس در زمینۀ خوردن و آشامیدن و .. یعنی برای نیاز و در حد نیاز خوردن، نه بیش از نیاز و فقط برای لذت.
همان دستورات دین است. مثلا امیرالمومنین فرمودند تا وقتی گشنه نشدی نخور و قبل از اینکه سیر شوی دست از غذا بردار. انجام این کار بدون مبارزه با نفس، ممکن نیست.
سلام میخواستم بدونم تنها مسیر باز هم ادامه پیدا می کنه؟ و اگر نمیکنه آیا استاد باز هم جلسات هفتگی دارن و در چه موضوعی؟ ممنون
پاسخ:
با سلام و تشکر، در هفته های آینده مشخص میشود.
دوستانی که هی میگن فایل زیپ فمرماکه اینترنت سرعتش خیلی خوب نیست بکنید! اون طوری اصلا نمیتونیم دانلود کنیم....شاید بهتر باشه هم فایل زیپ هم جدا قرار بدن دوستان تو سایت اونقدرهام کار سختی نیست تک تک دانلود کردنش البته
هرچی بتونم براسلامتی و طول عمر استاد دعا می کنم چون واقعا با این بحث تنها مسیرشون زندگی من و چند تا از رفیقامو عوض کردن . بحث تنها مسیرشون واقعا محشر بود به هر کی بتونم میگم گوش بده .
تو رو به هرکی میپرستید فایل زیپ بگذارید
بابا هرکی فایلو خراب دانلود کرد بشینه دونه دونه فایل دانللود کنه تا عمرش تلف شه
پاسخ:
لطفا سوالهای متداول را ببینید.
۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۴ حسن پور(رادیولوژی)

باسلاااام..

خ خ خ ممنونم از سایت پربرکتتون...

کاش همه ی جوونا ازش مطلع بودن....

ب امید فراگیر شدن این سایت

لطفا همه فایل های را به صورت یکجا به صورت زیپ قرار دهید
پاسخ:
با سلام و تشکر
سوالات متداول را ببینید.
در پاسخ به کسانی که می پرسند این بحث چقدر طول خواهد کشید:
استاد قبلاً فرموده اند تا وقتی این بحث را ادامه می دهیم که دیگر حرفی برای گفتن باقی نماند آنقدر که بیاییم اینجا بنشینیم و همدیگر را نگاه کنیم.
و چقدر من را و حتماً بقیه را خوشحال کردند!
خدا حفظ شان کند!
با سلام ممکن است لطفا صوت دو جلسه اخیر تنها مسیر را سریع‌تر بارگذاری نمایید. با تشکر
پاسخ:
با سلام و تشکر
دو جلسه اخیر مسجد امام صادق(ع) مورخ 25 اردیبهشت و 1 خرداد 94 خارج از درسنامه تنهامسیر بوده و بصورت مجزا منتشر شده است.
برای دسترسی به فایلهای صوتی به جدول برنامه های استاد مراجعه نمایید.
تشکر و قدر دانی  از این همه زحمت   خدا خیرتون بده     
خدا استاد پناهیان را به اعلی علیین برساند به برکت صلوات بر محمد و ال محمد 
سلام
لینک دانلود قسمت های چهارم و چند جلسه اول قسمت پنجم خراب میباشد
پاسخ:
با سلام و تشکر
لینکها تست شد. مشکلی نداشت.
لطفا متن پیغامی که رایانه شما می دهد را بنویسید.
سلام
دونه دونه دانلود کردن فایلهای متنی ی مقدار سخته اگر میشه همه فایل ها رو علاوه بر اینکه ب صورت جداگانه میزاید ی فایل کلی هم بزاید ک اگر کسی تازه خواست فایل ها رو بگیره همه رو یک جا بتونه داشته باشه
پاسخ:
با سلام و تشکر
برای دریافت یکجای فایل متنی به پرونده ویژه تنها مسیر مراجعه نمایید.
۲۹ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۴۶ عاشورایی می مانیم
با سلام و تشکر از زحمات شما
اگر امکان دارد صوت اخرین جلسه ی تنها مسیر(1394/1/28) هر چه سریعتر را بارگذاری فرمایید.
اجرکم عندالله
پاسخ:
با سلام و تشکر
روز شنبه بارگزاری شد.
سلام استاددرمبحث تنهامسیرمیفرمایندبایدماشیعیان کمک به قدرت امام عصرارواحنافداه کنیم این کاروچطورانجام بدیم درچه زمنیه ای میشه حرکت کرد.لطفاراهنمایی کنید

سلام
هیچ تخمینی ازاینکه این بحث استاد تا کی طول میکشه ندارید؟
پاسخ:
با سلام و تشکر،
چیزی نفرمودند.
با سلام
ادامه جلسات تنها مسیر از چه زمانی خواهد بود؟
باسلام

با دید یک ورزشکار که به سختی‌ها نگاه کنیم، هر سختی‌ برنامه ریزی شده‌ای بدن رو می‌سازه.
خدا هم که مربی همه عالمه (سوره حمد، آیه ۱)، سختی بدون برنامه نمیده...

پس چرا استاد توی جلسه ششم از قسمت اول می‌فرمایند که سختی‌هایی که نیامده را باید شکر کرد؟
برای از بین بردن تکبر کارهایی را انجام بدید که فکر میکنید شما را کوچیک میکنه. تا خودتون را مجبور نکنید به انجام اعمالی که براتون سخته درست نمیشه.
یا مثلا اگر به دوستی حسادت میکنید در خلوتتون خوبی های اون دوست را در نظر بیارید و قلبا براش دعا کنید. حتی اگر خوبی نداشته باشه که غیر ممکنه از سر دلسوزی براش دعا کنید.

برای از بین رفتن ریا هم سعی کنید اون اعمالی که در حضور جمع فکر میکنید ریا میشه را در خلوت انجام بدید. و یک نکته را به خودتون گوشزد کنید: به خودتون بگید اگر من این عمل را برای ریا کردن انجام بدم پس نه تنها خدا قبول نمیکنه بلکه اون عملم میسوزه و هیچ فایده ای نداره و زحمت بی فایده کشیدم.
خداوند هم میگه اگر عملی را برای مردم انجام دادید پس پاداشتون را هم از اونا بگیرد.
در نظر بیارید که خداوند شاهد ریای شماست و اجازه نمیده به اون هدفی که از ریا کردن دارید برسید.
سلام

چقدر خوب می شود هیات های مذهبی بزرگ گروهی به نام حل مشکلات تشکیل بدن و هر هفته اعضا مشکلات هم رو حل کنند
با سلام. در پاسخ به اون عزیز با نام رستگار. حدود 6 ساله که مدوام پای منبر حاج آقا هستم (البته بصورت صوتی). اخیرا به یکی از دوستان می گفتم که اصل زندگی من شنیدن کلام حاج آقا است و بقیه زندگیم فرع اون شده مثل پیام بازرگانی که وسط فیلم سینمایی پخش میشه. حاج آقا هم ماشاالله در تولید محتوا گوی سبقت رو از شنونده ها گرفته. خلاصه اونچه که عملا در این مدت بهم یاد دادند اینه که کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. عزیز دلم احتمالا در زمینه صفای دل تو از من خیلی جلوتری، اما یه چیز رو فهمیدم اونم اینه که هر اتفاق خوب (تاکید می کنم هر اتفاق خوب) در زندگی ما که منشا خیر میشه بدون اراده ما صورت می گیره. مثل یه دارویی که در وجود آدم بدون اراده اون اثر می کنه تفضلات الهی هم بی اختیار ما در قلب ما تحول ایجاد میکنه. واقعا مثل اینه که صبح از خواب پا میشی میگی، چه جالب سرماخوردگیم خوب شد. ما فقط خواستیم که خوب بشیم و با خوردن دارو این اراده خودمون رو اثبات کردیم بقیه اش هیچ ربطی به ما نداره. اون دارو کار خودش رو میکنه. همین که شما حواست به خودت جلب شده به قول حاج آقا دیگه کارت تمومه. فقط تنها کاری که باید بکنی اینه که به خدا حسن ظن داشته باش و خودت رو بسپار به خودش. ببین، بهش اعتماد کن، اون خداست، اون مربیه، خودش درستت میکنه. بدون اینکه بفهمی از کجا خوردی. یادمون باشه که اگه قرار بود ما با اعمالمون درست بشیم خدا ابتلای عجب و تکبر رو نمی آفرید. به نظرم باید بدونیم که عمل ما دو حالت داره یا گناهه یا مقدمه گناهه یعنی ذاتا گناه نیست اما با عجب و غروری که به همراه میاره مقدمه گناه میشه لذا آدم باید از همه اعمالش توبه کنه. ما فقط  با این نیت واجبات رو انجام میدیم و با این نیت محرمات رو ترک می کنیم که به طبیب اثبات کنیم می خوایم نسخه شما رو عمل کنیم و دارو رو مصرف کنیم. نه این که روی عمل خودمون حساب کردیم. خلاصه عزیزم امیدوارم تا آخر خط خودت رو با دل خوش بری هرچند خیلی وقتا کامت تلخ بشه. من رو هم دعا کن.
جلسه 7 بسیار باحال بود. زنده باشن استاد و تمام کسانی که در اینجا زحمت میکشن
۰۳ اسفند ۹۳ ، ۰۱:۳۲ سید جمال خالصی نژاد
سلام علیکم
در جواب آقای رستگار که در تاریخ هشتم بهمن 1393 سؤالی را مطرح کرده اند در باره گرفتاری به رذائلی همچون حسادت، تکبر، عجب و ریا  ... و دیگر دوستانی که سؤالاتی اینچنینی مطرح کرده اند دو نکته را عرض میکنم که اگر صلاح دانستید در سایت بگذارید:
اول: فصول چهلگانه اربعین حدیث نوشته امام خمینی رحمه الله را براساس نیازتان که در فهرستش آمده مطالعه فرمایید.
دوم : آنچه بنده طلبه در معارف قرآن و عترت و عقل و از لسان بزرگانی چون آیات عظام حاج آقامجتبی تهرانی رحمه الله و حاج آقاپناهیان حفظه الله دریافت نموده ام این است که بر اساس حکمتهای نهج البلاغه (قاتل هواک بعقلک= توسط عقلت با هوای نفست مبارزه کن) وهمچنین بخشی از عهدنامه مالک اشتر(صفحه آخر) که حضرت فرموده اند: ... و لن تحکم بذلک أبدا إلا بذکر المعاد إلی ربک = ... تو بر نفست مسلط نخواهی شد مگر با کمک یاد قیامت و بازگشت به سوی خداوند.
عامل سوم هم دعاست و طلب رحمت از خداوند(ارجاع به مباحث استاد پناهیان: از رحمت للعالمین تا رحمت الله الواسعه) که از یوسف قرآن آموختم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی...

انتظار میرود که حضرت استاد پناهیان از عامل دوم (= تأثیر یاد قیامت در جنبه های انذار و تبشیر بر عمل انسانها بر اساس فطرت عاقبت طلبی انسان) در آیات و احادیث و عقلانیت ، برای مباحث خود بصورت نظری و عملی بیشتر استفاده فرماید...
خداوند به همه شما عافیت و سعادتتان را تمام و کمال عطا فرماید انشاءالله
والسلام علیکم و رحمةالله

سلام

فقط می تونم بگم خدا به همه شما عزیزان که به هر نحوی در این مسیر خدمت می کنید خیر کثیر عنایت کند

خیلی خیلی عالیه

من فقط دو جلسه از بحثهای "تنها مسیر" رو گوش دادم. معرکه است!!

می خوام وقت بذارم تا آخرش گوش بدم

دعا کنید بتونم عمل کنم

دوستتون دارم

با عرض سلام و احترام
در لوح فشرده این بحث تنها 5 جلسه تصویری از 66 جلسه ای که برگزار شده است قرار دارد!
خواهشا تدبیری بیاندیشید پر واضح است که اثر فایل های تصویری تا چه اندازه می تواند بیشتر باشد.
برای تولید محصولات رسانه ای به فایل ها تصویری با کیفیت سخنرانی های ایشان نیاز است.
لطفا دریغ نفرمایید.
اجرکم عندالله

با تشکر
سلام
من مدتی در خودم تفحص کردم و متوجه شدم این گناهان را در قلبم مخفی میکردم و اصرار بر آنها داشتم 

1-حسادت
2-تکبر
3-عجب
4-ریا
نمیدانم باید چگونه با اینها مبارزه کنم کارم هرشب شده گریه و استغفار -نمیدانم باید چطور از این نجاسات رهایی بیدا کنم کتاب معراج السعاده را هم خواندم ولی آن هم به من کمک نکرد در واقع چند ماه است که قلبم به خاطر داشتن این گناهان بر از غم واندوه است احساس میکنم در سرگردانی عجیبی غوطه ور هستم امام زمان نجاتم نمیدهد؟مگر ایشان صاحب و مولای من نیستند؟آیا امام زمان از من نا امید شده اند؟آیا راه حلی برای نجات از این شرایط برای من وجود دارد؟
۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۷ سامره کلاشلو
با سلام از صحبتهای خوب آقای پناهیان ممنون هستم
خدا را شکر که با این سایت آشنا شدم استاد بسیار دقیق و مسلط به موضوعات می پردازند وبسیار فوق العاده تحلیل میکنند...
با سلام و خسته نباشید
در جلسه 25 از سلسله مباحث تنها مسیر دعای را استاد معرفی کردند، می خواستم بدونم از چه کتابی و تحت چه عنوانی می توانیم این دعا را پیدا کنیم.
با سلام
آیا امکانش هست که زمان گذاشتن فایل‌های صوتی جدید بر روی سایت از طریق پیامک یا ایمیل به افرادی که مشتاق هستند اطلاع داده شود. برای شنیدن فایل جدید تنها مسیر، روزی چند بار به سایتتان مراجعه می‌کنم ولی خبری از جلسه‌ی بعدی نیست.
با تشکر
پاسخ:
با سلام و تشکر،
انشاء الله به صورت خبرنامه هفتگی و نیز واتسآپ و تلگرام روزانه به زودی.
با سلام
خواهشمندیم متن جلسات را هم با فاصله کمی در دسترس بگذارید.
(متأسفانه یادداشت بردار خوبی نیستم و دیشب این قدر ایشان نکات ارزشمند و کاربردی بیان کردند که نتوانستم چیزی از آنها را بنویسم!)
۲۳ دی ۹۳ ، ۰۷:۳۷ علی زابلی نژاد
سلام علیکم
فایلهای صوتی استفاده شد بسیار کاربردی و سازنده 
ممنون میشم اگر عزیزان راهنمایی کنن چه طوری میشه به فیلم سخنرانی این جلسات استاد دسترسی پیدا کرد
پاسخ:
با سلام و تشکر
فقط فیلم 5 جلسه اول این مبحث در لوح فشرده تنهامسیر وجود دارد.
سلام بر شما
خدا هر روز بر توفیقتون اضافه کند انشاالله
سوالی داشتم از خدمتتون
در بحث تنها مسیر 4 ( جلسه ی آخر ) استاد فرمودند : بعضی افراد اشتباه میکنند و در مقابل خطاهای فرزندانشون برای اونها دلیل می آورند و این باعث میشه بچه در خطاهای بعدی به راحتی دلیل تراشی کنند چون از پدر و مادر این رفتار را آموخته
حالا من به عنوان مادر در مقابل خطای فرزندم باید چه کنم ؟ بچه ها همیشه دنبال چرایی اند !
سلام
خدا استاد رو حفظ کنه
خدا قوت عرض میکنم خدمت دوستان سایت بیان معنوی
۱۴ دی ۹۳ ، ۱۹:۳۱ سامره کلاشلو
ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
با سلام و احترام
خدا خیرتون بده ان شاء الله؛ نمی‌دونید چقدر منتظر این لحظه بودم تا دوباره ادامه جلسات تنها مسیر رو تو سایتتون ببینم.
با تشکر فراوان از تمامی بیان معنوی‌ها
۱۱ دی ۹۳ ، ۱۵:۰۹ محسن حدادی
خیلی خیلی ممنون خدا خیرتون بده.
و میخواستم بگم اینکار که تقریبا خلاصه جلسات هم کذاشتید خیلی کار خوبیه.
و اگر امکانش هست خلاصه سخنرانی های بقیه اساتید مخصوصا آقای رائفی پور هم بذارید.
بازم ممنون از زحمات شما عزیزان و اساتید محترم
سلام و خسته نباشید
میخواستم بدونم سلسله مبحث تنها مسیر پایان یافته و یا بعد از محرم و سفر ادامه خواهد یافت.
تشکری به پهنای اسمانها
پاسخ:
با سلام و تشکر، بعد صفر، ادامه دارد.
۰۴ آبان ۹۳ ، ۲۳:۲۰ م. سعیدی نیا
با عرض سلام
می خواستم بگم خیلی خیلی ممنون، به خاطر ارائه سخنرانیهای استاد به صورت آنلاین.
امیدوارم هیچ وقت این کارتونو قطع نکنید. خیلی ها به این سخنرانی ها نیاز دارند. شما این فرصت رو در اختیارشون می گذارید. من خودم همیشه منتظر مطالب جدیدتون هستم.
خدا انشاا... بهتون انرژی و همت بیشتری بده تا بتونید باز هم ادامه بدین
با سپاس
سلام و تشکر فراوان از شما این مجموعه سخنرانی واقعا عالی و کاربردی است.
با عرض سلام و خسته نباشید
چنانچه مقدور است لطفا از جناب استاد بخواهید تا بعد از مباحث مربوط به ابعاد اجتماعی و سیاسی مبارزه با هوای نفس، در باب چگونگی مبارزه با لذت طلبی نیز جلساتی را برگزار نمایند. بعد از مدتی مبارزه با راحت طلبی، اکنون احساس نیاز شدیدی به دانستن شیوه‌های مبارزه با لذت طلبی می‌کنم. با تشکر 
سلام
بنده تا تا حالا تنها مسیر رو گوش نکردم
می خواستم بدونم این لینک همون لینک قبلی تنها مسیر یا جدیده؟
سپاس
پاسخ:
با سلام
لینک دانلود صوتها همان لینک هایی است که در سایت قدیمی نیز وجود داشت
خداوند عالم خیرتون بده...اجرتون با امام حسین ع

سلام
ای خدا خیرتون بده ، چرا این پست انقدر دیر اپدیت میشه!
بابا جمعیتى منتظرن!!!!! 
با سلام خدمت دوستان عزیزم
دوستان خواهشا مبارزه با نفس را جدی بگیرید...ماهم که شهرستانی هستیم و امشب اتفاقی در مسجد امام صادق استاد شما را دیدیم فهمیدیم که شما پامنبری ها زیاد جدی نگرفتید ...ای کاش سمت ما هم آقایی بود اینقدر دلسوز...خداحفظش کنه...من که آدم شدم(یعنی به خودم اومدم واسه من همین که دو دقیقه فکر کنم  داری چیکار میکنی فکر کنم خدا هم خوشحال شده...واقعا میگن تهران خراب شده دروغه ها....خدایا من اگر امشب توبه کنم/یعنی بگم غلط کردم /یک آدم دلسوزی مثل این استاد رو تو شهر ما هم میفرستی...آخه من بدبخت تازه فهمیدم امام حسین چیکار کرده با بعضیا....این استاد محال بدون امام حسین اینقدر عمیق تحلیل کنه/محاله...من که بعضی وقتا با امام حسین سر وساطت پیش خدا حرف میزنم میدونم///
خداحافظ شما استاد که ما رو مسافر کربلا کردی..
کربلایی  بمانی ای استاد عزیز...
مسافر خسته ای برای خوردن شیرینی در مجلسی شرکت کرد و امشب متوجه شد امام حسین هنوز هم معجزه میکند فقط باید توجه کنی...
برای عاقبت بخیری استاد و همه ی شیعیان و حقیر و پدر ومادر بنده یک صلوات بفرستید

با سلام
آنچه حقیر از تنها مسیر‌آموختم
..حقیقی ترین نیاز تو د رعالم خوده خداست..تو باید به این برسی بدون غذا میتوان یک هفته زیست ولی بدون خدا حتی یک لحظه...زشترین گناه این نیست که تو مثلا غیبت کنی یا... زشترین گناه کار خوبیست که برای خدا نباشد..تنخا مسیرهم وقتی عاشق شوی سهل خواهد شد..معارف دینی اطلاعات عمومی نیست که انسان در ذهنش جمع اوری کند بلکه شفای وجود تو دکرخداست و معارف دینی وقتی وجودی از دست خودش عاصی شده باشد قلب را تکان خواهند داد......
۱۶ مهر ۹۳ ، ۱۶:۱۵ عظیم مهدی نژاد
سلام به همه عزیزان زحمتکش در راستای "تنها مسیر"

تنها مسیر پاسخ مسایلی است که بارها سوالش گریبانگیرم بوده و هست
إنشاءالله به دعای حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی همه ما موفق به عمل و پیمودن تنها مسیر باشیم.
باسلام
دوستان بیان معنوی من خوش به حالشون هست ...من که به نظرم شما حتما کیفیت نمازشبتون خیلی خوب بوده که همچین توفیقی نیبتون شده من که باورم نمیشه کسی الکی همچین توفبقی نصیبش شده باشه..
انشالا مورد رضایت حضرت بقیه الله اعظم قرار بگیره و بعد از فرج به شما بفرمایند..من از شما راضی بودم.
××وقتی سرکلاس درس مینشستم همیشه دغده غه ام این بود یا بن الحسن چرا با این زمان هایی که در سر این کلاس صرف میکنم حس انس و الفت به تو پیدا نمیکنم...شاید 10 سال در دفاتر درسیم مینوشتم خدا این همه آگاهی که خوب چی بشه...چرا بوی تو را احساس نمیکنم...من شاید به جایی نرسیده باشم اما به این رسیده ام هر کاری در زندگی وقتی مفید خواهد بود که تو بتوانی حس رضایت مهدی زهرا را درک کنی...واین باید مساله ات باشد نه لقلقه ات ..امیدوارم خدا استاد عزیزم وشما دوستان گرامی را با نشاط ودائم و دعا برای فرج قرار دهد...
یا بن الحسن تا تو نیایی و نفرمایی که بیان معنوی کارش رو درست انجام میده هیچ سودی برای عزیزان ما نداره شما بیا حتی به قیمت رفتن ما....
اللهم عجل لولیک الفرح

نامه‌ای به برادر با ایمان و دوست رشید ما، ابوعبدالله محمد بن نعمان - شیخ مفید - که خداوند عزت وی را مستدام بدارد.

سلام خداوند بر تو ای کسی که در دوستی ما به زیور اخلاص آراسته‌ای و در اعتقاد و ایمان به ما دارای امتیاز مخصوص هستی.

ما در مورد نعمت وجود تو خداوند یکتا را سپاسگزاریم، و از پیشگاه مقدس خداوندی استدعا می‌کنیم که بر سید و مولای حضرت محمد بن عبدالله(صلی الله علیه و آله) و خاندان او درود و صلوات پیاپی و بی‌نهایت خویش را نازل فرماید.

از آنجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم.

شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسانی، خداوند عزت و توفیق اطاعتش را به آنان مرحمت فرماید و مهمات آنان را کفایت کرده، در پناه لطف خویش محفوظشان دارد

شما باید با همه وجود و امکانات به کارهایی بپردازید که او را به دوستی ما نزدیک میسازد و از کارهایی که ناخوشایند و موجب خشم و ناراحتی ما میگردد، به شدت دوری جویید، چرا که فرمان مرگ بطور ناگهانی فرا میرسد، در شرایطی که بازگشت و توبه سودی نبخشیده و پشیمانی از گناه  و زشتکاری، او را از  کیفر عادلانه ما، رهایی نخواهد داد.

بخشی از نامه ی امام زمان به شیخ مفید

دوستان در تنها مسیر اگر بناهم داشته باشی و رنجم براتون جا افتاده باشه ولی متوسل به حضرت ولی عصر عج نباشیم هیج کاری فایده نخواهد داشت...

دعا برای فرج فراموش نشود

آیت الله بهجت ره فرمودند:

چقدر سخت است اگر برای ما این امر ملکه نشود که در هر کاری که می خواهیم اقدام کنیم و انجام دهیم ابتدا «رضایت» و «عدم رضایت» او را در نظر نگیریم و رضایت و خشنودی او را جلب ننماییم! ما باید رضا و میل امام زمان(ع) را در کارها به دست آوریم. در امور اجتماعی نباید به دیگران نگاه کنیم و از این و آن پیروی کنیم. زیرا این افراد معصوم نیستند، هرچند بزرگ و بزرگوار باشند. اگر در راه امام عصر(ع) باشیم چنانچه به ما بد و ناسزا هم بگویند نباید ناراحت شویم بلکه هم چنان باید در آن راهِ حق و حقیقت ثابت قدم و استوار باشیم.

جدی بگیریم فرج رو...

پاسخ:
با سلام و تشکر از نکات زیبابیتان،
اگر بحث تنها مسیر را ملاحظه فرموده باشد، یکی از شرایط و ستونهای اصلی بحث تنها مسیر، عبودیت و ولایت است که چندین جلسه را به خود اختصاص داده است.
باسلام وتشکر از زحمات شماعزیزان
سوالی از استاد داشتم
استاد فرمودندکه مهمتراز مبارزه با هوای نفس خود باید با طاغوت مبارزه کرد و مسولان و مدیران نباید هوای نفس داشته باشند زیرا که مردم به امراشون شبیه تزند تا پدر ومادرشون/برام سوال شده که اگر افراد جامعه ای اهل مبارزه با نفس نباشند طبعتا در انتخاب یک مدیر یا نماینده ای که اهل مبارزه با نفس و تقوا باشد عاجزند..یعنی به نظرحقیر به نظر میرسه تا مردم اهل مبارزه با نفس نباشند نمیتوانند مدیرانی انتخاب کنند که اهل مبارزه با نفس باشند..وبه نظرمیرسه مبارزه با نفس تک تک افراد جامعه مهمتر از انتخاب احتمالی فردیست که شاید اهل مبارزه با نفس باشد///میشه راهنمایی کنید که بنده اشتباه فکر میکنم/
درپناه خدا سلامت و عاقبت بخیرباشید
پاسخ:
با سلام وتشکر
ممکن است مردم عقیده داشته باشند که مبارزه با نفس تنها راه نجات است، اما خودشان به دلیل ضعفشان هنوز "اهل مبارزه با نفس" نباشند، در اینصورت مدیرانی انتخاب خواهند کرد که اهل مبارزه با نفس باشند.
مانند کسی که خودش تنبلی کرده و خوب درس نخوانده، اما می داند که باسواد بودن چقدر اهمیت دارد، لذا دوست دارد مدیر باسواد انتخاب شود.
سلام خسته نباشید ای کاش تاریخ جلسه ها هم مشخص میشد.
در ضمن سایتتون خیلی دیر به روز می شه و خیلی از مجلس هایی که حاج آقا می روند رو صوتش رو قرار نمی دهید.
ممنون
۰۳ مهر ۹۳ ، ۰۰:۰۰ گرفتار هوای نفس
با سلام وخسته نباشید
من تمام جلسات را مثلا با دقت گوش دادم ولی موقع عمل کردن نمی دونم باید چکار کنم یا اینکه یادم میره البته بنده از لحاظ هوش وحواس تا حدی پرت وگیج هستم یادم میره پر از تردید شک دودلی و گیج ومبهوتم نمی دونم باید چکار کنم من خانه دارهستم و بچه ای دارم که مدام  نا آروم هست اصلا تمرکز ندارم باید چه کنم تا بتونم با هوای نفسم مقابله کنم عمری در پی راحت طلبی بودم حالا راحتی از من گرفته شده ولی نمی تونم کنترلی روی زندگیم داشته باشم با وجودی که بنا دارم با هوای نفسم مبارزه کنم
چه کنم
با سلام
فقط میخواستم تشکر کنم هم از جناب استاد و هم از همه ی عزیزانی که در این موسسه زحمت می کشند
پاسخ:
سلام.
ممنون.

سلام. من تمام جلسات مباحث تنها مسیر را دانلود کرده و گوش داده ام . جلسات بسیار مفیدی است . اجرکم عندالله.

با سلام بعد از پنجشنبه ها روزی چندین بار سایتتون رو چک میکنم تا ببینم جلسه بعدی رو گذاشتید یا نه. ما برای شنیدن حرفهای استاد روزشماری می‌کنیم. لطفا اگر براتون امکان داره، این جان‌های تشنه رو سیراب کنید. با تشکر

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...