۹۲/۰۲/۰۷ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | تقوا فراتر از اخلاق

شناسنامه:

معرفی:

در این بحث پیرامون مفهوم تقوا، خصوصاً درمقایسۀ تقوا با آنچه که به «علم اخلاق» مشهور شده است، گفتگو می شود. ممکن است مقایسۀ بین دو مفهومِ «تقوا» و «اخلاق» کمی عجیب به نظر برسد؛ ولی سوءِ استفاده هایی که از عنوان اخلاق با نادیده گرفتن تقوا، صورت گرفته است ما را به ارائۀ این مقایسه وامی دارد. البته آنچه که تحت عنوان اخلاق اسلامی از لسان علمای دین می شنویم با مفهوم تقوا مغایرتی ندارد و منظور ما از سوءِ استفاده از اخلاق، برداشت های سکولار از این مفهوم می باشد؛ برداشت هایی که در آن از تقوا خبری نیست.

وقتی جامعۀ ایمانی شکل می گیرد، طبیعتاً دیگر جایی برای کفر نمی ماند و در چنین جامعه ای اگر بخواهیم، کارِ ایمان به نفاق منجر نشود، باید به سراغ تقویت تقوای جامعه برویم؛ لذا امروز اولویت در جامعۀ ما پرداختن به مفهوم تقوا خواهد بود نه ایمان. ما باید در جامعۀ خود تقوا را از غربت خارج کنیم. تقوا، حقیقت واحدی است که همۀ خوبی ها را در دل خود دارد. اولین و آخرین توصیۀ انبیاء و اولیاء خداوند تقوا بوده است. محور تمام دستورات الهی، تقواست و در قرآن کریم بارها به تقوا توصیه و بر آن تأکید شده است. معمولاً تقوا را به «ترس از خدا» یا پرهیزگاری تعریف می کنند اما در اینجا تعریف بسیار زیبا و لطیفی از تقوا ارائه می شود و آن «حفظ و مراقبت دائمی از رابطۀ انسان با خداوند» است. همچنین دو مفهوم تقوای فطری و تقوای الهی مورد بحث قرار گرفته و به مراتب تقوا نیز اشاره می شود. در بررسی رابطۀ تقوا با ولایت بیان می شود که مغز تقوا تبعیت از ولی الله است و «ولایت مداری» اوج تقوا به حساب می آید.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: تقوا؛ نیاز امروز جامعۀ ما

 • دلایل اهمیت راهبردی تقوا در سطح جامعه

 • تقوی، اولین نیاز بعد از تشکیل جامعه ایمانی

  • ضرورت توجه به ایمان، مربوط به برهه ای از زمان بود

 • اشتباه راهبردی در توجه زیاد به شبهات مرتبط با ایمان

 • نقش تقوی در درک زیبایی های دین

 • نقش تقوی در مقابله با معنویت های دروغین

 • تمسک افراد مغرض به مفاهیم زیبا و جذاب برای دور زدن تقوی

 • تقوای فردی یا تقوای جمعی؟

 • ریشه تقوا در روزهای اول خلقت انسان

 • کار خوب و خوب بودن بدون تقوا بی فایده است

 • ضرورت دعوت به تقوی برای خوب شدن

جلسه 2: آشنایی با ابعاد مفهومی تقوا

 • تفاوت های تقوا با اخلاق

 • قابلیت مفهومی اخلاق برای تضعیف دین و اهل بیت(ع)

 • قابلیت تمرکز در تقوی برای پرهیز از فعالیت های پراکنده و بدون نتیجه

 • ابعاد مفهومی تقوا

  • معنای تقوای فطری با توجه به آیات قرآن کریم

  • خوبی ها به انسان الهام می شود

  • مراقبت از زیبایی های خدادادی درون انسان

  • قیمتی دانستن وجود خویش

  • شناخت زشتی و فجوری که ممکن است سد راه تقوی شود

  • تزکیه، افزایش پاکی ها و خوبی های دورنی

 • مفهوم تقوای الهی

 • پاک شدن به خاطر خدا

جلسه 3: آشنایی با مهمترین بدل تقوی (نقد خوب بودن سکولار)

 • شناخت خوب بودن سکولار

 • ابعاد و مصادیق خوب بودن سکولار در زندگی امروزی

 • آثار خوب بودن سکولار

 • دلایل برتری تقوی بر خوب بودن سکولار

 • توسعه کمّی دایره خوب بودن در تقوی

 • تقوا، تنها وسیله ارتباط با خدا

 • تقویت انگیزه برای خوب بودن بوسیله تقوی

 • تنظیم رابطه انسان با خوب ها و بدها در سایه تقوی

جلسه 4: مفهوم تقوی در پرتو ارتباط با خدا و مراقبت همیشگی از این رابطه

 • تقوی، تنها چیزی که از ما به خدا می رسد

 • هیچ خوبی بدون تقوی اصلاً خوبی نیست

 • آشنایی با جنبه روانی و فیزیولوژیکی تقوی

 • شناخت تقوی در رابطه ای که با خدا برقرار می کند

 • ایمان، مقدمه یک رابطه روحی

 • تقویت این رابطه روحی با تقوی

 • شکل گیری عواطف روحی نسبت به خدا در اثر تقوی

 • بنا داشتن برای حفظ رابطه با خدا

 • مراقبت دایم از رابطه شکل گرفته با استفاده از ادامه تقوی

 • توجه دائم به کسب رضایت الهی در سایه تقوی

 • علاقه ویژه متقی برای دستور گرفتن از خدا

جلسه 5: نقش محوری تقوا در زندگی فردی و اجتماعی

 • تقوا یک مفهوم عملیاتی و قابل اجراست

 • تقوا باید محور طراحی نظام های مختلف اجتماعی باشد

 • نقش کلیدی تقوا در عرصۀ سیاسیت

 • رابطۀ تقوا و «قول سدید»

 • تحول آفرینی تقوا در زندگی انسان

 • غربت تقوا علی رغم شهرت آن

 • امروز با اخلاق به جنگ تقوا آمده اند

 • مروجین اخلاق سکولار، در واقع مروجین کفر هستند

جلسه 6: لزوم تجلی تقوا در مقام عمل

 • فرق عزاداران بی تفاوت و عزاداران مسئول

 • مردم کوفه از عزاداران بی تفاوت بودند

 • امروز اولویت جامعۀ ما تقواست

 • امام زمان (عج) در انتظار تقوای ماست

 • تقوا باید در مقام عمل متجلی شود

 • رابطۀ با خدا بیشتر در عرصۀ عمل شکل می گیرد

 • تأثیر عمیق عمل در تثبیت و تقویت ایمان و علاقه

 • اولویت ترک سیئات بر انجام حسنات

جلسه 7: برنامۀ عملی انسان فقط باید از سوی خدا ارائه شود

 • تقویت رابطۀ با خدا، موجب اصلاح امور انسان

 • برنامۀ عملی برای تقوا فقط باید از جانب خدا باشد

 • برخی عواقب تغییر دادن در احکام عملی اسلام

 • طراحی نظام حقوقی از توان بشر خارج است

 • رابطۀ ما با خدا از نوع رابطۀ عبد و مولاست

 • تقوا باید بر اساس امر مولا باشد

جلسه 8: تقوا یک مراقبت «دائمی» است

 • سلبی یا ایجابی بودن تقوا

 • برخی از اثرات تقوا

  • زیبایی های ایمان با تقوا رو می آید

  • تقوا رابطۀ ما با خدا را لذت بخش می کند

 • لزوم مراقبت دائمی از رابطۀ انسان با خدا

  • تقوا بدون مراقبت دائمی معنا ندارد

  • بنای مراقبت دائم، حداقل تقواست

  • نقش کلیدی انس و عادت در حفظ رابطه با خدا

  • اگر به خدا عادت نکنیم به غیر خدا عادت خواهیم کرد

جلسه 9: مراتب تقوا

 • لزوم داشتن ذکر دائم برای تقوا

 • امر به ذکر خدا، تنها امر نامحدود قرآن

 • مراقبت دائم نیاز به ذکر دائم هم دارد

 • خدا همنشین کسی است که او را یاد کند

 • تعامل خدا با ما در تمام لحظات زندگی

 • نتیجه مراقبت دائمی

 • مراتب تقوا

  • تقوای بالله

  • تقوای من الله

  • تقوای از ترس جهنم

 • از حداقل مرتبه تقوا غافل نشویم

 • زمزمۀ عارفانۀ ابلیس برای فریب انسان

 • انتظار تقوای بالا از سیاسیون

 • تقوا بالاترین سیستم نظارتی

جلسه 10: مغز تقوا تبعیت از ولی خداست

 • لزوم دقت در معانی عاطفی تقوا

 • تلاش ابلیس برای غافل کردن ما از معانی تقوا

 • رابطۀ بین تقوا و تبعیت از ولایت

  • سخن تمام انبیاء ع، «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ»

  • ولایت، شرط اساسی تقوا

  • مغز تقوا ولایت مداری است

 • سیال بودن تقوا

  • ولایت مجرای صدور دستورات سیال خداوند

جلسه 11: بالاترین درجه تقوا

 • جایگاه رفیع قلب به عنوان مرکز گرایش های انسان

 • رفتارهای انسان ریشه در گرایش های او دارند

 • اوج تقوا، تقوای قلب است

  • تعظیم شعائر الهی نشانۀ تقوای قلب

  • تکریم اولیاءالله بالاترین درجۀ تقوا

  • تقوای قلب منوط به ادب نسبت به اهل بیت (ع)

 • مقایسۀ تقوا با اخلاق سکولار

 • رابطۀ تقوا با فتنه ها

 • تبعیت هوای نفس آغاز فتنه ها ست

 • فتنه های بزرگ تری در راه است

نظرات

با حال بود .خدا قوت 

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...