۹۵/۰۱/۲۳ چاپ ایمیل و پی دی اف

فهرست + متن فصل اول کتاب «چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟»

 • معرفی: اینجا

فهرست خلاصه کتاب

 • یادداشت ناشر

 • درک رابطه عبد با مولا، ثمرۀ معرفت نفس

  • درک ارتباط با خدا

  • معنای عبد

  • دشوار بودن درک درست رابطه با خدا

  • عبادت، راه کشف رابطه با خدا

 • برخی آثار رابطه عبد با مولا

  • 1.آرامش و قرار

  • 2. استیحاش از مردم

  • 3. عاشق نوشته معشوق شدن

  • 4. شیرین شدن مرگ

  • 5.آباد شدن زندگی دنیایی

  • 6. صفات دوست داشتنی

  • 7. صفات دوست نداشتنی

  • 8. خدایی کردن

 • رشد رابطۀ عبد و مولا در گرو «امر و اطاعت»

  • خدایی که هست، خدایی که نیاز داریم

  • امر و اطاعت امر؛ حلقۀ ارتباطی عبد و ربّ

  • «پرستش »، رابطۀ عبد نسبت به مولا

  • «امر»، رابطۀ مولا نسبت به عبد

 • عبدپروری مولا

  • جلوات ربوبی

  • ابهام در قبولی عمل

 • چند راهکار دیگر برای رشد رابطۀ عبد و مولا

  • 1. ترک گناه

  • 2. برنامه ریزی عبادی

  • 3. استغفار

  • 4. انس با ادعیه و قرآن

  • 5. مشاهدۀ حالات عبدها

 • شرایط عبودیت در حدیث «عنوان بصری»

  • حدیث عنوان بصری

  • 1. مالک ندانستن خود

  • 2. تدبیرنکردن برای خود

  • 3. اشتغال دائمی به امر و نهی خدا

  • نگاهی به سه عامل عبودیت در کنار هم

  • ثمرات توجه به جبر تقدیری

  • آثار درافتادن با جبر تقدیری

  • آثار عوامل سه گانۀ عبودیت زا

  • متن و ترجمۀ حدیث عنوان بصری

فهرست تفصیلی

 • یادداشت ناشر

 • درک رابطه عبد با مولا، ثمرۀ معرفت نفس

  • درک ارتباط با خدا

   • انواع «ارتباط» با اطرافیان

   • تفاوت ارتباط با «خدا» و ارتباط با دیگران

   • «دوطرفه» بودن ارتباط با خدا

   • رابطه با خدا، رابطه با یک موجود «فعال»

   • نیاز به «اذن» در ارتباط با خدا

   • تلاش برای پیدا کردن نیاز به ارتباط با «رب العالمین»

   • دلتنگ شدن برای «پرستیدن» خدا

   • لزوم بیدار کردن «نیاز به پرستش»

  • معنای عبد

   • «برده»، معنای دقیق عبد

   • ضرورت باور جبرها

   • ضرورت ذلیل بودن در مقابل خدا

   • عبودیت، ثمره معرفت نفس

   • عدم منافات «کرامت انسان» با «ذلیل بودن» برای خدا

   • دلیل امر کردن به نماز از هفت سالگی

   • لزوم پذیرش «عبدبودن»

   • ثمره پذیرش عبد بودن=هرز نرفتن انرژی ها

   • نیاز به «اذن» در هر نوع عبادتی

   • عدم امکان برقراری ارتباط با خدا، بدون اذن

  • دشوار بودن درک درست رابطه با خدا

   • دشوار بودن درک معنای عبد

   • ضرورت درک «رابطه» با مولا

   • تغییر خاص متناسب با هر رابطه، برای درک آن رابطه

   • مثلاً: عدم امکان درک رابطه با همسر، قبل از ازدواج

   • ریاضت؛ لازمه درک رابطه با خدا

   • نیاز انسان به درک رابطه با خدا

   • علت گیر کردن در بعضی رابطه ها

   • تشبیه رابطه با خدا، به رابطه طفل با پدر

   • خوب شدن، یکی از ثمرات ارتباط با خدا

   • جایگاه خوب بودن

   • اشتباه کسانی که خوب بودن را غایت می دانند

   • ارزیدن ترک گناه، به درک رابطه با خدا

   • دلتنگ خدا شدن، اثر رابطه با خدا

  • عبادت، راه کشف رابطه با خدا

   • کار خوب؛ کاری که انسان را بنده تر کند

   • فلسفه دستورات الهی در کلام امام رضا(ع)

   • عبادت؛ قطع رابطه با دیگران

   • عبادت؛ وقت گذاشتن برای کشف رابطه با خدا

 • برخی آثار رابطه عبد با مولا

  • 1.آرامش و قرار

   • احساس نیاز، مقدمه کشف رابطه با خدا

   • بی قراری انسان تا کشف رابطه با خدا

  • 2. استیحاش از مردم

   • نیندیشیدن به چیزی غیر از خدا، بعد از ارتباط با خدا

  • 3. عاشق نوشته معشوق شدن

   • قرآن، محبت خدا به بندگانش

   • حجم قرآن، نشانه شدت محبت خدا

  • 4. شیرین شدن مرگ

   • عبد باید برای مولایش بمیرد

   • شهادت، آرزوی عبد

  • 5.آباد شدن زندگی دنیایی

   • بهتر کار کردن عبد

   • فرهنگ غرب: برای خودت بدو!

   • فرهنگ اسلام: برای خدا بدو!

   • جهانی شدن اسلام با این سخن

   • ضرورتِ دادن انگیزه های درست برای خوب شدن

   • اداره دنیا بر اساس عبودیت توسط امام زمان(عج)

  • 6. صفات دوست داشتنی

   • همکاری شیطان برای خوب شدن انسانها!

   • عبودیت، دلیل درست خوب بودن

   • فضائل اخلاقی، یکی از نتایج عبودیت

   • ظلم نکردن عبد

  • 7. صفات دوست نداشتنی

   • مسکنت

   • ذلت

   • خجل بودن

   • احساس کوچک بودن در اثر بندگی

   • کسانی که با معصیت به بهشت می روند!

   • سنجش همه احساسات با مفهوم بندگی

  • 8. خدایی کردن

   • بندگی، راه رسیدن به آزادی مطلق

   • بندگی کن تا خدایی کنی!

 • رشد رابطۀ عبد و مولا در گرو «امر و اطاعت»

  • خدایی که هست، خدایی که نیاز داریم

   • امر کردن، لازمه مولا بودن

   • معنویت در غرب، معنویت بدون عبودیت

   • کبریایی خدا، محور بندگی

   • دوست نداشتن خدای متکبّر

   • اثر روانی آیات قرآن، القای کبریایی خدا

  • امر و اطاعت امر؛ حلقۀ ارتباطی عبد و ربّ

   • ارتباط با خدا در گرو پذیرش امر خدا

   • فلسفه «واجب» بودن نماز

  • «پرستش»، رابطۀ عبد نسبت به مولا

   • ویژه بودن حس پرستش

   • دنبال مولا بودن عبد

   • پرستش، حسی که باید پیدایش کنیم

   • بی هویت بودن انسان بدون مولا

   • 1. اطاعت دائمی امر خدا

   • 2. قرآن خواندن

   • 3. کنترل احساس های دیگر

  • «امر»، رابطۀ مولا نسبت به عبد

   • احساس نیاز به مولا در اثر کشف عبدبودن

   • ابتدا باید «مولا» بودن خدا را دید

   • امکان عشق بازی با خدا تنها برای «عبد»

   • احساس هویت با پذیرش «امر» خدا

   • زیبایی «واجب بودن» نماز

   • چرا نور امر «واجب» بیشتر از «مستحب» است؟

   • مرگ، یکی از زیبایی های عبودیت

   • مثال 1: اعتکاف

   • مثال 2: حج

 • عبدپروری مولا

  • جلوات ربوبی

   • 1. بهشت و جهنم/ عبدپروری مولا

   • چگونه «بهشت» از جلوات ربوبی خداست؟

   • چگونه «جهنم» از جلوات ربوبی خداست؟

   • زیاد خواندن دعای کمیل

   • ضرورت توجّه به جهنم

   • 2. تکلیف

   • هلاکت عبد در اثر نبودن امر

   • 3. تقدیر/ مهربانی خدا در «بلا»

   • مثال: عالمی که سکته مغری کرده بود

   • دعا و تقویت عبودیت

   • «نعمت و بلا» هر دو جلوه ربوبیت خدا

  • ابهام در قبولی عمل

  • عدم طرح «قبولی عمل» در روابط انسانی

  • فلسفه «ابهام» در قبولی عمل

  • لازم بودن «ابهام» برای تربیت ما

  • ضرورت «عظمت» مولا

  • پذیرش ابهام؛ تمکین در مقابل عظمت مولا

  • قبول نشدن بیشتر اعمال

  • ضرورت التماس بینهایت برای قبولی عمل

  • قبولی عمل برای چه کسانی مهم نیست؟

  • مراتب کسانی که به قبولی عمل اهتمام دارند

 • چند راهکار دیگر برای رشد رابطۀ عبد و مولا

  • 1. ترک گناه

   • آب وجودت را گلِ نکن!

  • 2. برنامه ریزی عبادی

   • مثال 1: تنظیم زمان نمازهای یومیه

   • امام صادق(ع): «یک سال» حداقل زمان مداومت بر عملی

   • مثال 2: تلاوت سوره یاسین و هدیه به حضرت زهرا(س)

   • مثال 3: تلاوت روزانه یک صفحه قرآن

  • 3. استغفار

   • استغفار به دلیل «عبودیت» نه «گناه»

   • مثال: دعای 13 صحیفه سجادیه

   • حقیقت «طلب بخشش»

  • 4. انس با ادعیه و قرآن

   • دعا، مظهر عبودیت

   • نسبت «دعا نکردن» با «تکبر»

   • لزوم زبان «حال» بودن دعا

   • ضرورت تطابق «زبان حال» با «زبان استعداد»

   • تناسب میزان استجابت دعا با میزان بندگی

   • سه کارکرد مهم دعا

   • مطالعه دعا در جبهه ها

   • سفارش به تفکر در قرآن

   • ایجاد تذلل، اثر روانی آیات قرآن

   • عبودیت بیشتر=گرفتاری بیشتر

  • 5. مشاهدۀ حالات عبدها

   • تغییر رنگ رسول خدا(ص) و ائمه(ع) در زمان نماز

   • امام(ره): علی(ع) به حق عبدالله است

   • رسیدن به خدا با علی(ع)

   • نمون های از عبودیت حضرت زهرا(س)

 • شرایط عبودیت در حدیث «عنوان بصری»

  • حدیث عنوان بصری

   • سفارش مرحوم قاضی به این حدیث

   • عنوان بصری کیست؟

   • امام صادق(ع): عبودیت لازمه رسیدن به علم

  • 1. مالک ندانستن خود

   • امام صادق(ع): علم با تعلّم به دست نمی آید

   • فلسفه آموزش «حکمت» توسط پیامبران

   • فرق حکیم با عالم

   • اولین رکن عبودیت: مالک ندانستن خود

   • صبر، اثر پذیرش مملوک بودن

   • مصیبت زده نشدن کسی که مالک نیست

   • سختگیری نکردن خدا به بندگان

   • پیامبر(ص): من بر شریعتی آسان مبعوث شدم

   • چرا بعضی از دستورات خدا برای ما سخت است؟

   • شبهه: ناسازگاری حس مالکیت با پذیرش ابهت خدا

   • برداشت نادرست ما از احساس مالکیت

   • خواسته های فطری، فرصتی برای کمال معنوی

   • قرار آفرینی «احساس مالکیت»

   • چگونه این احساس در رابطه ما با خدا مشکل ایجاد می کند؟

   • نقشه خدا برای حل این مشکل

   • آویزان خدا شدن، ثمره علاقه به مالکیت

   • خوف و شوق در سایه احساس مالکیت

   • چگونه بدون تملّک به آرامش برسیم؟

   • آرامش، در سایه پذیرش مدیریت خدا

   • دو اثر احساس مالکیت

   • اثر دیگر: آسان شدن پذیرش دستور

   • آویزان خدا شدن برای افزایش «ظرفیت جذب»

   • سطح اول: منافع اجتماعی

   • سطح دوم: ارجاع به وجدان

   • سطح سوم: ایمان، برای منافع اجتماعی

   • سطح چهارم: ایمان به خاطر فرار از جهنم

   • سطح پنجم: ایمان به خاطر شوق به بهشت

   • سطح ششم: فهم مالکیت خدا و عبودیت انسان

   • اختصاص این سطح به دین اسلام

   • نیاز به «عمل»، برای درک عبودیت

   • ضرورت رعایت آداب مال

   • امیرالمؤمنین(ع): مال صاحبش را نزد خدا خوار می کند

   • امام حسین(ع): مال مالت نشو!

   • علی(ع)، رئیس قلب مومنین

   • عالمِی که یک ذره احساس مالکیت نداشت!

   • خاطره: درسی از یک کودک

  • 2. تدبیر نکردن برای خود

   • درخواست بنی اسرائیل برای در اختیار گرفتن باران

   • عالم مستجاب الدعوه ای که برای شفای خودش دعا نمی کرد

   • عدم توانایی عبد برای به دست گرفتن اختیار امور خود

   • دعا با رضایت قلبی

   • پذیرش تقدیر در مقام عمل

   • ادب آرزو کردن!

   • قرآن: همه بلاها از جانب خداست

   • احساس عجز در اثر پذیرش تدبیر الهی

   • امیرالمؤمنین(ع): قدََر، سری از اسرار الهی است

   • مثال «دوچرخه»

   • معنای تدبیر، عدم برنامه ریزی نیست

   • سستی ممنوع

   • محدودیت آزادی انسان

  • 3. اشتغال دائمی به امر و نهی خدا

   • انجام امور مباح، به نیت بندگی

   • مثال: ازدواج جناب بنیامین

   • روحیه عابدانه یعنی اشتغال به امر خدا

   • گرفتار امر و نهی مولا بودن عبد

   • ضرورت پیدا کردن «روحیه» عابدانه

   • برخورد متعبدانه یعنی فرار از گناه

   • مثال: پرهیز از مجادله

   • فرار از گناه مثل فرار از مار سمی

  • نگاهی به سه عامل عبودیت در کنار هم

   • چرا تنها سه عامل برای عبودیت ذکر شد؟

   • مرحله اول: ایجاد ابهت خدا در دل

   • مرحله دوم: عدم تدبیر

   • مرحله سوم: محاصره کامل عبد

  • ثمرات توجه به جبر تقدیری

   • 1. آسان شدن دینداری

   • پذیرش جبر تشریعی در اثر پذیرش جبر تقدیری

   • زیبا شدن دعاها

   • ذلیل بودن عبد

   • رسیدن به حقیقت عبودیت در وسط محدودیت ها

   • تکوینی بودن جبر

   • خدا: هر کس به قضای من راضی نیست، خدای دیگری برگزیند

   • بنده پروری خدا

  • آثار درافتادن با جبر تقدیری

   • دو اثر در افتادن با تقدیر: 1-شدت عذاب اخروی

   • امیرالمؤمنین(ع): غمگین شدن برای دنیا، ناراحتی از قضای الهی است

   • 2- ناراحتی در دنیا

   • جلوه ای از بنده پروری خدا

   • لزوم رعایت ادب برخورد با تقدیر

   • خیر بودن پیشامدها برای مؤمن

   • فلسفه همه اتفاقات، گره خوردن ما با خدا

   • رابطه ما با خدا، رابطه زندانی با زندانبان

  • آثار عوامل سه گانۀ عبودیت زا

   • 1. احساس آسایش در دنیا

   • 2. رهایی از مراء و مباهات

   • 3. خوار شدن دنیا، ابلیس و خلق

   • 4. عدم طلب نادرست دنیا و آنچه در دست مردم است

   • 5. بیهوده تلف نکردن وقت

   • 6. رسیدن به اولین درجۀ تقوا

   • پرهیز از «مقایسه»

  • متن و ترجمۀ حدیث عنوان بصری

نظرات

با عرض سلام
بنظرم اقای " کتابدار " کاملا درست میگن .
میدونم خیلی کار بزرگ و وقت گیری هست ولی به شدت لازمه ...( لطفا یک کتاب هم با موضوع خانواده از استاد پناهیان چاپ کنید. بسیار لازم است. )

خیلی عالی بود این کتاب...

سلام ، مدیر مدرسه راهنمایی دخترانه هستم. برای بچه های نهمی که امسال از مدرسه ما میرن بسته فرهنگی میخاهیم هدیه بدیم ، برای تعداد 67 تا تخفیف دارید ؟ مدرسه در حاشیه تبریز و کم بضاعت است. 
پاسخ:
سلام و تشکر
به فروشگاه اینترنتی بیان معنوی مراجعه کنید و با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید.
چطو بخرمش.
پاسخ:
با سلام و تشکر
در ابتدای صفحه قسمت "خرید" اطلاعات فروش درج شده است.
Salam

Agha man kharej az keshvaram nemitunam kharid konam, lotfan baghiasham bezarin,khoda ajretun bede 
۳۰ آبان ۹۶ ، ۲۰:۵۹ حامد نوراللهی
خیلی ممنون که فصل اول کتاب را گذاشتید بسیار خوشحال شدم...امیدوارم که پی دی اف بقیه فصل ها را هم بگذارید خیلی ممنون.
۳۰ آبان ۹۶ ، ۱۸:۵۱ کارمند اداره برق
با سلام و عرض خسته نباشید.
به نظرتون معرفی این کتاب به افراد بی نماز می تواند در نماز خوان کردن آن ها موثر باشد؟به نظرتون چکار کنیم تا افراد بی نماز را به نماز خواندن متقاعد کنیم؟
لطفا یک کتاب هم با موضوع خانواده از استاد پناهیان چاپ کنید. بسیار لازم است.

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...