۹۲/۰۲/۰۴ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | اهل عمل

شناسنامه:

معرفی:

این یک قاعده است که گاهی از اوقات باید از «عمل» شروع کرد. یعنی به جای اینکه «معرفت»مان زیاد بشود تا عملمان درست شود یا اینکه «دل»مان و انگیزه هایمان را درست کنیم تا عمل مان درست شود، اوّل باید از «عمل» شروع کنیم... یکی از امتیازهای بسیار مهمّ عمل این است که راحت تر از اندیشه، اعتقادات و گرایش ها قابل کنترل است. اگر انسان بخواهد «فکر» و «قلب»ش را کنترل و اصلاح کند، خیلی سخت است. امّا کنترل «عمل» ساده تر است. آنوقت «عمل» خودش «فکر» و «قلب» انسان را اصلاح می کند... لذا ما باید از عمل به عنوان مربّی و استاد اخلاق استفاده کنیم. عمل گرایش های ما را تنظیم می کند... تأثیرات عمل بر اندیشه چیست؟

در این جلسات، استاد به تأثیرات عمل بر روی ابعاد دیگر انسان و راه های پرورش و توجه به «عمل»، می پردازند. و مباحث کاربردی و مهمی را در این زمینه مطرح می فرمایند. این بحث علی رغم اینکه 24 جلسه است، به جهت کاربردی بودن آن، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: ارزش عمل

مدت: 39 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(13.4MB) ]

 • اهمیت عمل

  • روزه دست مایة تقوا

  • نقش عمل در معرفت و گرایش های ما

 • نمونه هایی از اهمیت عمل

 • برخی از امتیازات عمل

 • نتیجة اهمیت قائل شدن برای عمل

 • حربه های شیطان برای از بین بردن اثر عمل

  • قبل و بعد از عمل خوب

  • قبل و بعد از عمل بد (گناه)

 • روضه

جلسه 2: حوزه های تأثیر عمل(1)

مدت: 54 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(18.6MB) ]

 • لزوم رواج فرهنگ بهاء دادن به عمل

 • تأثیر عمل در عالم هستی

 • فرامین الهی دو گونه اند

  • ارزش روزه به این است که عملی سلبی است

  • معنای غلط ترک

 • چرا خداوند اینقدر اصرار دارد ما گناه نکنیم؟

 • روضه

جلسه 3: حوزه های تأثیر عمل(2)

مدت: 53 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.9MB) | متوسط(18.4MB) ]

 • تأثیر عمل در گرایش های ما

  • یک قاعده فرعی [که از تأثیر عمل در گرایش ها به دست می آید]

 • تأثیر عمل در علم ما

  • مثالی از علم روانشناسی

 • اثر عمل بر عالم هستی

 • روضه

  • روضة حضرت حر

  • روضة اباعبدالله الحسین

جلسه 4: نتایج بهاء دادن به عمل

مدت: 52 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.7MB) | متوسط(17.8MB) ]

 • مثال هایی دیگر از اثر وضعی عمل در عالم

 • ارزش عمل از دیدگاه قرآن

 • روضه کربلا

جلسه 5: عمل مداوم(1)

مدت: 53 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.8MB) | متوسط(18.1MB) ]

 • خلاصه ای از مباحث گذشته با استفاده از آیات و روایات

  • مرور بحث های گذشته

  • آیات و روایات مربوط به بحث های گذشته

 • بی نشاطی، یکی از مشکلاتی که بر سر راه عمل قرار می گیرد

  • اهمیت فرصت طلبی

  • مواقع بی نشاطی فرصت طلایی برای اهل عمل شدن

 • رسول ترک کسی که با یک عمل نجات پیدا کرد

 • روضه حضرت زینب(س)

جلسه 6: عمل مداوم(2)

مدت: 61 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.8MB) | متوسط(20.8MB) ]

 • ضرورت عمل مداوم

 • اثرات عمل مداوم

  • اثر عمل مداوم بر جسم انسان

  • اثر عمل مداوم بر روح انسان

   1. اصلاح و از بین رفتن خصلتهای بد

   2. تعادل شخصیت

 • روضه حضرت سیدالشهدا (ع)

جلسه 7: عمل حداکثری

مدت: 50 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.4MB) | متوسط(17.1MB) ]

 • انسان ها دو دسته اند، حداقلی و حداکثری

 • تلقی از دین و اخلاق نیز دو گونه است، حداقلی و حداکثری

 • توصیه های دین نیز دو گونه است، حداقلی و حداکثری

جلسه 8: عمل دقیق و تمیز

مدت: 62 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(21.3MB) ]

 • دقت و تمیزی ویژگی عملِ اهل عمل

 • اهمیت کار دقیق و تمیز در زندگی فردی و اجتماعی

 • واقعیت های اخلاق در غرب

جلسه 9: پرکاری (چگونه پرکاری را تبدیل به فرهنگ کنیم؟)

مدت: 61 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.8MB) | متوسط(20.8MB) ]

 • تفاوتهای طبیعی مردم مناطق مختلف دنیا

 • نقش دین در ایجاد فرهنگ پرکاری

  • آیا ما با دین می خواهیم مثل دیگرانی بشویم که بدون دین پرکار و فعال اند؟

  • ریشه یابی برخی از خصائل ایرانیان

  • نقش دین در از بین بردن آفت خوبی ها

   • مثال ها و خاطراتی در بیان اهمیت نقش دین در پرکاری ایرانیان

 • چه کنیم از تنبلیِ ناشی از خوبی هایمان رها شویم؟

  • معنویت سخت کوشی

 • روضة حضرت خدیجه(س)

  • روضة سه سالة اباعبدالله(ع)

جلسه 10: عمل سخت و فوائد آن(1)

مدت: 49 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.3MB) | متوسط(16.7MB) ]

 • انواع عمل سخت

 • عرصه های مبارزه با نفس و روش های آن

  • آیا همة کارهای خوب ما، ارزشمند هستند؟

  • کارهای سخت بی حاصل

 • مهربانی، یکی از فوائد کار سخت

 • روضه حضرت اباعبدالله الحسین(ع)

  • روضة حضرت علی اصغر(ع)

جلسه 11: عمل سخت و فوائد آن(2)

مدت: 60 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.8MB) | متوسط(20.7MB) ]

 • آداب عمل (مرور بحث های گذشته)

 • مهربانی، یکی از فوائد کار سخت

  • فوائد مهربانی کردن به دیگران

  • بحث فرعی: هر کس باید به خودش بپردازد

 • دومین فایده عمل سخت: لذت بردن بیشتر از زندگی

  • حجاب، برای لذت بردن بیشتر از زندگی است

  • ادامة بحث تأثیر عمل سخت در لذت بردن از زندگی

  • بحث فرعی: آثار اخروی تحمل سختی های دنیا

 • سومین فایده عمل سخت: واقع بین شدن

  • مثالی برای نشان دادن تأثیر واقع بینی در نگرش به زندگی

  • لزوم تحمّل سختی های زندگی و برکات آن

 • روضة اباعبدالله الحسین

جلسه 12: کدامیک از اعمال سخت را انتخاب کنیم؟

مدت: 63 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.1MB) | متوسط(21.5MB) ]

 • پاسخ اول: کار سخت متناسب با شما

  • دلایل تفاوت کارهای سخت هر کس با دیگری

  • مقایسة نابجا نکنیم

 • پاسخ دوم: کنترل کارهای آسان و تغییر عادت

  • دسته اول: کنترل کارهای آسان

  • دستة دوم: کنترل و تغییر عادت

  • بحث های تکمیلی در مورد کنترل زبان

 • فضائل امام حسن مجتبی(ع)

  • مثالهایی از امام حسن(ع) در مورد رعایت کردن تناسبها

  • بحث های مربوط به ایام ولادت امام حسن(ع)

جلسه 13: امتحان عمل

مدت: 75 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9.6MB) | متوسط(25.6MB) ]

 • بسترسازی، مرحلة قبل از امتحان عمل

  • بررسی فردی امتحان عمل

  • بررسی اجتماعی امتحان عمل

 • چه کنیم در امتحانات سخت و ضد جوّ آستانه ظهور پیروز شویم؟

جلسه 14: اهل عمل و احساس ارزش

مدت: 52 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.7MB) | متوسط(17.8MB) ]

 • اهمیت احساس ارزش

 • لزوم احترام به شخصیت دیگران

 • لزوم احترام به شخصیت خود

 • چگونه باید احساس ارزش کنیم؟

 • اهل عمل شدن، اثر احساس ارزش

جلسه 15: بی‌اهمیتی عمل در مقام اتکا و توجه به آن

مدت: 48 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.2MB) | متوسط(16.7MB) ]

 • چرا اعمال خوب ما بی‌ارزش هستند؟

 • ترفندهای شیطان قبل و بعد از عمل و راه مبارزه با آن (مقدمه)

 • سه نوع از اعمال خوب ما و دلیل بی‌ارزشی آنها

 • ثمرة درک بی‌ارزشی اعمال ما درمقابل عظمت خداوند

جلسه 16: مقایسه عمل و دعا

مدت: 47 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.1MB) | متوسط(16.3MB) ]

 • شب قدر، شب نتیجه‌گیری از اعمال گذشته

 • شب قدر، شب ناامیدی از خود

 • چرا باید در شب قدر از خود ناامید بود؟

 • ثمرة این ناامیدی

 • بی‌اهمیتی «عمل» در مقابل «دعا»

 • روضه ضربت خوردن آقا امیرالمؤمنین(ع)

جلسه 17: مظلومیت اهل عمل

مدت: 45 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5.8MB) | متوسط(15.4MB) ]

 • مظلومیت ساختاری اهل عمل

 • ریشۀ مظلومیت اهل عمل در زندگی فردی

 • ریشه مظلومیت اهل در زندگی اجتماعی

 • مظلومیت امیرالمؤمنین از زبان خود ایشان

جلسه 18: بستر عمل

مدت: 47 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.1MB) | متوسط(16.1MB) ]

 • تقدم برپایی حکومت دینی بر تعلیم و تربیت در سیرۀ معصومین

 • اهمیت بسترسازی برای عمل، علّت تقدم برپایی حکومت دینی بر تعلیم و تربیت

جلسه 19: چرا باید محیط، برای دینداری فراهم باشد؟

مدت: 62 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(21.3MB) ]

 • تأثیر محیط بر دینداری

 • اصل، پاکی فرد است یا جامعه؟

 • ولایت، یعنی درست کردن شرایط عینی و عملی انسان‌ها

جلسه 20: بستر اجتماعی عمل (نقش حکومت‌ها در دنیداری مردم)

مدت: 49 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.3MB) | متوسط(16.7MB) ]

 • شأن اجتماعی نبوّت و امامت: چرا انبیاء و ائمه برای تشکیل حکومت تلاش می‌کردند؟

 • علّت اصلی بی‌دینی اکثریت مردم دنیا چیست؟

 • چگونه حکومت‌ها موجب فاسد شدن انسان‌ها می‌شوند؟

 • اهمیت صالح بودن مدیران حکومتی

جلسه 21: قانون، بسترساز اصلاح یا افساد جامعه

مدت: 66 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.5MB) | متوسط(22.6MB) ]

 • اهمیت زمینه‌سازی اجتماعی و فردی برای دینداری

 • چه کسانی در مقابل اصلاح زمینه‌ها، مسؤول‌اند؟

 • 1. پدر و مادر، 2. صدا و سیما، 3. خودمان 4. حکومت، اصلی‌ترین مسؤول

 • چه کسانی باید برای یک اجتماع، قانون وضع کنند؟

 • مقایسة تأثیر قانون دینی و غیردینی بر سرنوشت مردم

 • قانون در غرب

جلسه 22: قبولی عمل

مدت: 60 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.8MB) | متوسط(20.7MB) ]

 • علت رخوت بعد از اعمال خوب و ضرورت مبارزة با آن

  • مقدمه

  • رخوت و سستی بعد از عمل، حربة شیطان برای جلوگیری از اثر بخشی عمل

 • قبولی عمل، سخت‌تر از خود عمل

 • منظور از قبولی عمل چیست؟

  • معنای غلط و صحیح قبولی عمل

  • آیا امکان دارد خدا عمل ناقص ما را درست کند؟

 • روضة کربلا

جلسه 23: ویژگی‌های کسانی که اهل عمل نیستند

مدت: 56 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.3MB) | متوسط(19.4MB) ]

 • ویژگی‌های شخصیتی اهل تقوا

 • ویژگی کسانی که اهل عمل نیستند

  • 1. امید واهی به آخرت داشتن

  • 2. به تأخیر انداختن توبه

  • 3. زهد فقط در گفتار

  • 4. قانع نبودن

  • 5. ناشکر و زیاده‌خواه

  • 6. نهی کننده‌ای که نهی نمی‌پذیرد

  • 7. آمر غیر عامل

  • 8. محبّت بی‌عمل

  • 9. دشمن بی‌حاصل

  • 10. بیزاری از مرگ

  • 11. ناامیدی در بلا و طغیان در نعمت

 • توصیه‌هایی برای اهل عمل

 • روضۀ حضرت زینب(س)

جلسه 24: اهمیت اجر عمل

مدت: 66 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.5MB) | متوسط(22.7MB) ]

 • عبرت وداع با ماه رمضان

 • اهمیت اجر عمل

 • چرا خداوند به اعمال ما اجر می‌دهد؟

 • وداع با ماه مبارک رمضان

 • روضۀ وداع حضرت زینب با امام حسین(ع)

نظرات

۲۴ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۲۱ زهرا ناصرخاکی

سلام استاد ، الهی خدا همیشه به شما سلامتی بده و عاقبت به خیر باشید 

ما سخنرانی های ۱۵ سال پیش شما رو هم که گوش میدیم فرقی نمیکنه انگار همین دیروز انجام شده ، الهی همه اینها باقی الصالحات باشه براتون 

 

با سلام
اگه ممکنه یه سخنرانی از حاج آقای پناهیان معرفی کنید که جواب سوال چگونه باید از خداوند ترسید واصلا ترس از خدا یعنی چه در آن  باشد با تشکر
۰۳ آذر ۹۵ ، ۰۱:۵۰ علی پیچکانلو
واقعا  فوق  العاده است
استاد تمامی  ابعاد  یه موضوع رو در نظر گرفتن  و در بیست و چهار جلسه شرح دادن
خدا خیرشون بده
خیلی زحمت  میخواد

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...