۰۰/۰۱/۲۵ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | حال خوب

شناسنامه

 • زمان: رمضان 1400
 • مکان: مسجد امام صادق(ع)
 • موضوع: حال خوب
 • مشاهده فیلم در آپارات: اینجا
 • مشاهده فیلم در یوتیوب: اینجا
 • شنیدن صوت در کست باکس: اینجا
 • متن: اینجا
 • تعداد: 27 جلسه

معرفی بحث:

کسب حال خوب که امری انسانی و معنوی است، علی‌رغم شرایط بیرونی مطرح بوده و مورد انتظار خداوند متعال است. حال خوب اگر چه مهم است و همگان آن را می‌پسندند ولی به راحتی نیز آن را از دست می‌دهند. حال خوب ابعاد گسترده‌ای داشته و دارای شاخص‌ها و عواملی است. در مقابل، حال بد نیز دارای عوامل و مشخصاتی است. بررسی عوامل حال خوب و حال بد و سایر ابعاد مرتبط، موضوع اصلی این 27 جلسه را شکل داده است.


جلسه 1 | (1400/01/24): آشنایی با ابعاد حال خوب

مدت: 46دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(21MB) | خوب(42MB)

 • حال خوب، علی‌رغم شرایط بیرونی است
 • اصرار خداوند بر داشتن حال خوب برای انسان
 • حال خوب، یک امر انسانی و معنوی
 • حال خوب، از کم تا خیلی زیاد
 • معمولاً انسان‌ها حال خوب در اوج را تمنا نمی‌کنند
 • آدمها و به خصوص جوان‌ها حال خوب را راحت از دست می‌دهند
 • تأثیر حال خوب در کودکان و در تربیت فرزند
 • وظایف ما در مورد حال خوب دیگران
 • حال خوب در روابط اجتماعی
 • حال خوب در ارتباط با خدا
 • مثال: غصه خوردن، حال خوب را از بین می‌برد
 • با حال خوب به مناجات بپردازیم
 • اثر حال خوب بر قدرت توجه و تمرکز ذهنی
 • تأثیر حال خوب بر کیفیت مدیریت
 • در مورد حال خوب می‌توان با دیگران توافق نظر داشت
 • تعبیر قرآن کریم در مورد حال خوب
 • نگرانی نداشتن و غم نخوردن

جلسه 2 | (1400/01/25): آشنایی با یک حال خوب؛ شکر

مدت: 45دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(21MB) | خوب(41MB)

 • ابعاد گسترده حال خوب
 • حال خوب را باید به دست بیاوریم
 • تأثیر عادت بر حال خوب
 • حال بد خود را به کسی نگوییم
 • ابراز حال خوب به دیگران
 • اهمیت حال خوب در آیات قرآن
 • هر موضوعی در معارف، می‌تواند از جهت خاصی مهم باشد
 • شکر، مهمترین عامل حال خوب و ناشکری، مهمترین عامل حال بد
 • تلاش شیطان برای بد کردن حال انسان
 • شیطان چگونه بر شاکر نبودن انسان تأثیر می‌گذارد؟
 • کسی که شاکر نیست، فرصت‌هایش را نمی‌بیند
 • قیمت حال خوب داشتن در اثر شکر
 • ریشه‌یابی حال بد
 • پرداختن به شکر، مستقیم‌ترین راه برای حال خوب

جلسه 3 | (1400/01/26): غم نداشتن، شاخصی قرآنی برای حال خوب و کسب سعادت

مدت: 50دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(23MB) | خوب(46MB)

 • مروری بر مباحث جلسه قبل
 • شکر، حقیقتی محوری برای حال خوب
 • تلاش شیطان برای بد کردن حال انسان
 • کسی که شاکر نیست، حالش خوب نیست
 • آشنایی با حال خوب از نگاه قرآن کریم
 • عدم خوف و حزن؛ شاخص سعادتمندی از نگاه قرآن کریم
 • چرا حال خوب، یک شاخص است؟
 • غم نداشتن، شاخصی برای حال خوب
 • غم، نوعی بیماری نفس
 • غم از نگاه روایات
 • برخی از آثار و نتایج غم و اندوه
 • غم، عامل نداشتن سعه وجودی
 • آثار اجتماعی و سیاسی سعه وجودی و بسط نفس

جلسه 4 | (1400/01/27): خوف نداشتن، شاخصی قرآنی برای حال خوب و کسب سعادت

مدت: 46دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(21MB) | خوب(42MB)

 • موضوع حال خوب، برای چه کسانی مفید است؟

 • حال خوب، بحثی کلیدی برای حیات دنیوی و اخروی

 • عدم خوف، شاخص حال خوب

 • خوف، اولین عاملی که حال آدم را بد می‌کند

 • ترس، یکی از اولین امتحانات انسان

 • روایات در مورد ترس چه می‌گویند؟

 • آشنایی با ترس نابه‌جا

 • ترس نابه‌جا، عامل حال بد انسان

 • کسی که خیلی ترس دارد، آدم عاجزی است

 • یک ملاحظه مهم معنوی؛ ترس نابه‌جا از ترس به‌جا، جلوگیری می‌کند

 • ترس نابه‌جا؛ عامل قساوت قلب

 • ترس از خدا، یک ترس بسیار خوب و با ارزش

 • ترس از خدا، چه نتایجی دارد؟


جلسه 5 | (1400/01/28): یأس و ناامیدی، یکی از مصادیق حال بد

مدت: 52دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(24MB) | خوب(48MB)]

 • اگر انسان به حال بد عادت کند، تقاضای تغییر حال نخواهد داشت
 • تأیید آثار و نتایج حال بد در علوم جدید
 • یأس و ناامیدی، حال بدی که آن را زیاد درک نمی‌کنیم
 • امید به خدا، یک حال خوب بسیار عالی
 • کسی که زود ناامید می‌شود، حالش بد است
 • بررسی یأس در انسان با توجه به آیات قرآن
 • کسی که دچار یأس می‌شود، بدی‌های دیگرش هم رو می‌آید
 • مرور آیاتی که به بررسی یأس در انسان پرداخته‌اند
 • زشتی ناامیدی از رحمت خدا
 • امید، عامل دعا و مناجات
 • تأثیر امید به خدا بر تعیین و تغییر مقدرات 

جلسه 6 | (1400/01/29): منوع بودن انسان، یکی از عوامل حال بد

مدت: 39دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(18MB) | خوب(37MB)]

 • دوست داشتن و محبت به دیگران، یکی از عوامل حال خوب
 •  منوع بودن انسان، یکی از عوامل حال بد
 • حال بد ناشی از جزع و فزع را همه درک می‌کنند
 • حال بد ناشی از منوع بودن را کمتر می‌توان درک کرد
 • بیان امام رضا(ع) در مورد منوع بودن
 • مانع خیر و نیکی به دیگران نباشیم
 • کسی که به دیگران بیشتر نیکی و محبت می‌کند، حال بهتری دارد
 • ایجاد حال خوب در اثر دیگرخواهی
 • تناسب عاشقی و دیگرخواهی
 • معنای دقیق برّ و نیکوکاری چیست؟
 • اهل بیت(ع)، مصداق اتمّ ابرار
 • اگر عاشق مردم نیستیم، به خاطر خدا به مردم محبت کنیم
 • اربعین، مصادق بارز نیکی به خلق خدا از روی محبت به مردم

جلسه 7 | (1400/01/30): حرص؛ یکی از عوامل حال بد

مدت: 56دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(26MB) | خوب(52MB)]

 • حال خوب، تکلیف و وظیفه‌ای که خدا از ما می‌خواهد
 • ما با حال خوب می‌توانیم به خدا مقرب شویم
 • عبادت با حال بد، اثری ندارد
 • اسم خدا، ذکر و شفاء است
 • ذکر باید حداقل در ذهن هم باشد
 • ذکر، تکرار اسم خدا است تا شفاء و حال خوب ایجاد شود
 • حال خوب حقیقی، باید مورد تأیید خدا باشد
 • حال خوب، یک ملاک ارزیابی است
 • معرفی یک حال بسیار بد؛ حرص
 • حرص، انسان را بی‌تاب می‌کند
 • قناعت، عامل آرامش و حرص، عامل ناآرامی انسان
 • انسان، حریص آفریده شده
 • راه‌حل مشکل حرص چیست؟
 • حرص خود را برای رسیدن به خدا و آخرت مصرف کنیم
 • حرص، عامل از بین رفتن انرژی

جلسه 8 | (1400/01/31): احساس ارزشمندی، یکی از عوامل حال خوب

مدت: 43دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(19MB) | خوب(39MB)]

 • احساس ارزشمندی، یکی از عوامل حال خوب
 • احساس با ارزش بودن، به معنای غرور، تکبر و خودبرتربینی نیست  
 • احساس حقارت، عامل بدحالی
 • تفاوت احساس ارزشمندی و خوبرتربینی و خودپسندی
 • کسی که محبوبیت دارد، احساس ارزشمندی می‌کند
 • سرزنش، عامل از بین رفتن احساس ارزشمندی
 • خانواده، اولین محل تجربه کردن احساس ارزشمندی
 • نقش دوستان، آشنایان، هیئت و مسجد در درک احساس ارزشمندی
 • خداوند؛ مهمترین عامل احساس ارزشمندی برای انسان
 • چگونه بفهمیم که خدا ما را دوست دارد؟
 • قرآن؛ ابراز محبت خدا به انسان
 • نظام فرهنگی حاکم بر دنیا، ارزش خاصی برای انسان قائل نیست
 • آثار خوب احساس کرامت و ارزشمندی با توجه به روایات
 • اهمیت احساس ارزشمندی برای مدیران
 • متکبر؛ کسی که ار راه ناصحیح به دنبال احساس ارزشمندی است
 • اولیاء خدا، عامل احساس ارزشمندی

جلسه 9 | (1400/02/01): درک محبت خدا برای داشتن حال خوب

مدت: 48دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(22MB) | خوب(44MB)]

 • مردم باید حال خوب را از عالم دینی دریافت کنند
 • اینکه مردم حال خوب را از عالم دینی دریافت کنند، زمینه‌ساز اتفاقات خوبی است
 • باید اولین تصور ما از دین و عالم دینی این باشد که عامل حال خوب هستند
 • عمل به دستورات دینی این نتیجه را دارد که حال انسان را خوب می‌کند
 • در نقطه مقابل، تلاش ابلیس بد کردن حال انسان است
 • کسی که حالش خوب است، به دستورات دین عمل می‌کند
  • توصیه به نماز برای کسی که حالش خوب نیست، باعث ناراحتی او می‌شود
  • با کسی که حالش خوب نیست، از توصیه‌ها و دستورات دین نمی‌توان صحبت کرد
  • کسی که حالش خوب است، دستورات دین را سریع می‌پذیرد
  • کسی که حالش خوب است، محبت خدا را در دستورات دین درک می‌کند
 • اهمیت درک محبت خدا برای داشتن حال خوب
 • اولیاء خدا و درک محبت خدا
 • بیشترین لذتی که انسان می‌برد، از محبت خدا است
 • خدا ما را دوست دارد که آفریده است
 • اول حال خوب، بعد دینداری
 • رحمت و محبت خدا را ببینیم
 • تناسب محبت خدا به انسان و توحید
 • زاویه دید ما نسبت به محبت خدا چگونه است؟
 • روایاتی در مورد محبت و رحمت خدا

جلسه 10 | (1400/02/02): احساس ناامنی، یکی از عوامل حال بد

مدت: 36دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(17MB) | خوب(33MB)]

 • مقایسه با دیگران، یکی از عواملی که باعث می‌شود متوجه بدحالی خود نشویم
 • ممکن است در زمینه‌ای حال همه خوب نباشد
 • آیا مردمی که اهل دین و معنویت نیستند، نمی‌توانند حال خوب داشته باشند؟
 • روایتی از امیرالمؤمنین(ع) در مورد حال کسانی که اهل خدا نیستند
 • چرا درک بد حالی کسانی که اهل خدا نیستند، سخت است؟
  • به دلیل نعمات ظاهری و تظاهر افراد بی‌دین به داشتن حال خوب
  • اکثر آدم‌ها در چنین حالی هستند و این وضعیت، طبیعی به نظر می‌رسد
  • ما حال بد زیرپوستی و همیشگی را درک نمی‌کنیم
 • ناامنی طبیعی در حیات دنیوی، یکی از عوامل بسیار مهم برای حال بد
 • معلوم نبودن طول حیات ما در دنیا، عامل بد حال شدن
 • ناامنی‌های طبیعی در زندگی دنیوی، باعث بد حالی انسان هستند
 • انسان با عوامل ناامنی طبیعی، خو گرفته و با آنها مقابله نمی‌کند
 • راه‌حل ناامنی‌های طبیعی، توجه به حضور خدا و دین است 
 • خدا آرامش(حال خوب) در قلب مؤمن ایجاد می‌کند
 • یکی از عوامل حال خوب؛ انسان به دلیل حضور خدا، عمیقاً احساس امنیت داشته باشد
 • برای احساس امنیت، چاره‌ای جز خداپرستی در اعماق قلب نیست
 • ایمان به صفات الهی برای احساس امنیت لازم است
 • حال خوب، نتیجه احساس امنیت
 • آیا ترس از خدا، عامل ناامنی است؟  

جلسه 11 | (1400/02/03): اوج امنیت و حال عمیق بسیار خوب

مدت: 49دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(23MB) | خوب(46MB)]

 • برای امنیت داشتن، چاره‌ای جز ایمان به خدا نیست
 • برای رسیدن به احساس امنیت عمیق، چه کار باید کرد؟
 • عمل صالح، لازمه تقویت ایمان و کسب امنیت عمیق‌تر
 • برای افزایش ایمان باید عمل کرد
 • حال خوب، درجات بسیار متعددی دارد ولی حال خوب عمیق، در اوج احساس امنیت حاصل می‌شود
 • آرامش باید طوری باشد که در بلاهای آینده هم از دست نرود
 • بهترین عمل برای رسیدن به اوج امنیت چیست؟
 • تأثیر ویژه اعمال سخت و از خودگذشتگی بزرگ که به دستور خدا باشد
 • مؤمن در شرایط سخت هم اطمینان خود به خدا و اولیاء خدا را از دست نمی‌دهد
 • کسی که به ولی خدا شک کند، کارش خراب می‌شود
 • ایمان در بلا و اوامر سخت الهی رشد می‌کند
 • افزایش ایمان باعث افزایش احساس امنیت می‌شود
 • روایتی از امیرالمؤمنین(ع)
 • مراحل کسب امنیت بر اساس مباحث مطرح شده   
 • کسی که احساس امنیت بالایی دارد، هنگام مرگ هم امنیت دارد

جلسه 12 | (1400/02/04): آشنایی با طرح خدا برای امنیت‌بخشی به انسان

مدت: 48دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(22MB) | خوب(45MB)]

 • دین برای امنیت دادن به انسان، از اساس تحول ایجاد می‌کند
 • امنیت چگونه در دین تأمین می‌شود؟
 • آشنایی با طرح خدا برای امنیت‌بخشی به انسان
 • اول باید حال انسان با یکسری از ترس‌ها بد شود
 • ترس انسان در مورد تقدیر، برکت زندگی، رزق، میزان تقرب، مرگ، قبر، قیامت و ....
 • حال بد ایجاد شده در اثر این نوع ترس‌ها، بهتر از حال خوب دنیوی است
 • می‌توان از این نوع ترس‌ها، تعبیر به تقوا کرد
 • حال بد برای کسب امنیت عمیق چگونه است؟
 • آیا درس اخلاق برای ایجاد حال خوب لازم است؟
 • اول باید حال خود را با ترس‌های منطقی بد کنیم تا خدا حال ما را خوب کند

جلسه 13 | (1400/02/05): غم و ترس معنوی، دو عامل حال خوب

مدت: 52دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(24MB) | خوب(49MB)]

 • غم و ترس معنوی، انتخابی و اکتسابی است
 • معرفی غم و ترس بزرگ‌تر در دین
 • غم و ترس بزرگ‌تر، غم و ترس کم‌ارزش را از بین می‌برد
 • غم و ترس بزرگ‌تر، آثار و برکات بسیاری دارد
 • خود را خرج غم و ترس بی‌ارزش دنیا نکنیم
 • علت ترس و اندوه خود را تغییر دهیم
 • آثار سوء ترس و غم دنیوی
 • از خدا بخواهیم غم و ترس دنیوی را با غم و ترس معنوی جایگزین نماید
 • راه‌های جایگزین کردن غم و ترس بی‌ارزش با غم و ترس معنوی
 • اگر غم و ترس دنیا برداشته شود ولی غم و ترس معنوی جایگزین نشود، چه آثار بدی دارد؟
 • روایتی در مورد غم و ترس انسان
 • روایاتی در مورد اینکه حب الدنیا، عامل حال بد انسان است 
 • انسان به خودش حق می‌دهد که حداقلی از حب الدنیا را داشته باشد
 • ریشه از بین بردن حال بد، از بین بردن حب الدنیا است

جلسه 14 | (1400/02/06): تقوا و ترس از خدا، عامل حال خوب

مدت: 43دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(20MB) | خوب(40MB)]

 • انسان به هر پدیده‌ای که نگاه کند، می‌تواند به خدا برسد
 • راه‌حل همه مسایل انسان، خدا است
 • مثال‌هایی در این مورد
 • آیا خداوند به همه موضوعات در قرآن پرداخته است؟
 • آیا انسان هزاران مسأله بی‌پاسخ در حیات خود دارد که در قرآن نیامده است؟
 •  برخی از مسایل مهم در قرآن
 • تقوا، پاسخی فراگیر به نیازهای دنیوی انسان
 • تقوا، راه‌حل مشکلات تربیتی، اجتماعی و سیاسی
 • تقوا با برخود اخلاقی فرق دارد
 • خدا به راه‌حلی کلی و مبنایی به نام تقوا پرداخته و مسایل فرعی را کنار گذاشته است
 • انسان باید طرح کلی خدا را بپذیرد و فقط از خدا بترسد
 • دوری از خدا، عامل ایجاد مسأله و نزدیک شدن به خدا، عامل حل مسأله است
 • خدا، انسان و جامعه را طوری نیافریده که بدون خدا خوشبخت شوند
 • نقدی بر نظریه‌هایی که بدون حضور خدا تئوری‌سازی شده‌اند
 • هر کسی از خدا بترسد، حالش خوب است و تعادل روحی دارد
 • برخی از آیات قرآن در مورد ترس از خدا
 •  انسان با ترس از خدا، شارژ می‌شود  

جلسه 15 | (1400/02/07): توجه به سنت‌های حاکم بر زندگی و پذیرش محدودیت‌های دنیا، عامل حال خوب

مدت: 42دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(20MB) | خوب(40MB)]

 • برای رسیدن به حال خوب، فقط نباید سراغ ایمان رفت
 • از ایمان، انتظار زیادی نداشته باشیم
 • توجه به قواعد و سنت‌های حاکم بر زندگی برای رسیدن به حال خوب
 • اهمیت استفاده از عقل برای رسیدن به حال خوب
 • نمونه‌ای از توصیه‌های عقلانی بزرگان؛ کلامی از امام حسن(ع)
 • اگر چیزهایی را که دوست ندارید، تحمل نکنید؛ به چیزهایی که دوست دارید، نمی‌رسید
 • پذیرش محدودیت‌های دنیا، یکی از عوامل حال خوب
 • نمونه‌‌هایی از محدودیت‌های دنیا
 • برای رسیدن به حال خوب، قواعد زندگی در دنیا را باید رعایت کنیم
 • دین به همان قواعدی از دنیا توصیه می‌کند که عقل آنها را کشف کرده است
 • عملکرد دین بعد از اعتناء به راه‌های عقلانی برای کسب حال خوب
  • دین، انگیزه می‌دهد
  • دین، عقل را زیاد می‌کند
  • دین، حال بسیار بهتری نسبت به عقل ایجاد می‌کند
  • دین راهنمایی می‌کند که بعد از کسب حال خوب، چه کار باید کرد
  • دین، حفظ حال خوب و تثبیت آن را بر عهده دارد
  • دین چه آسیب‌هایی که در راه رسیدن به حال خوب، برطرف می‌کند؟

جلسه 16 | (1400/02/08): واقع‌بینی، عامل حال خوب

مدت: 46دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(21MB) | خوب(42MB)]

 • تأثیر واقع بینی بر حال خوب
  • مثال؛ مرگ چون یک واقعیت بسیار بزرگ است، تفکر در مورد آن حال انسان را خوب می‌کند
 • فرد واقع بین، حال بهتری از افراد غیر واقع‌بین دارد
 • انواع افراد غیر واقع‌بین
 • شیطان با زینت دادن دنیا، انسان را از واقع‌بینی دور می‌کند
 • تلقی اشتباه در برداشت از دین
 • امور دینی و افراد دیندار، واقع‌بین معرفی نشده‌اند
 • اگر بر اساس واقع‌گرایی، دینداری نکنیم؛ مغرور می‌شویم
 • فرهنگ دینی، یعنی فرهنگ آدم‌های واقع‌بین  
 • اگر فرد مذهبی را واقع‌بین بدانیم، توقعات بسیار بیشتری از او خواهیم داشت
 • فرد واقع بین، توقعاتش از خود و دیگران تنظیم می‌شود
 • تأثیر فلاسفه غربی بر برداشت نامناسب از دین
 • اخلاق دینی چیزی جز واقعیت نیست
 • مراحل واقع‌بینی
 • فرق نیروی انقلابی با فرد غیرانقلابی در چیست؟    
 • نیروی انقلابی، واقع‌بین است و فرد غیرانقلابی، متوهم و خیال‌پرداز
 • محبت و عشق به خدا، چیزی جز واقعیت نیست
 • واقع‌بینی شهید سلیمانی
 • واقع‌بینی، نه تنها حال آدم را خوب می‌کند بلکه حال عالم را هم خوب می‌کند   

جلسه 17 | (1400/02/09): جایگاه واقع‌بینی و محبت برای کسب حال خوب

مدت: 48دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(22MB) | خوب(44MB)]

 • علاقه انسان به حال خوب، می‌تواند منجر به توهم و واقعیت‌گریزی شود
 • برای رسیدن به حال خوب، نباید واقعیت را کنار گذاشت
 • توجه به واقعیت، همراه با صبر منجر به حال خوب پایدار و عمیق می‌شود
 • کسی که دچار توهم و خیال می‌شود، واقعیت‌ها را درست نمی‌بیند
  • مثال؛ توهم طولانی بودن عمر و غفلت از واقعیت مرگ
  • تأثیر ایمان بر افزایش درک و فهم از واقعیات جهان
  • افزایش قدرت ما و تضعیف دشمن علی‌رغم همه کمبودها
  • دوری از خدا باعث متوهم شدن انسان می‌شود
 • ایمان به غیبت و ایمان، چیزی جز واقعیت نیست
 • نسبت محبت و عاطفه با واقعیت
  • مثال در مورد محبت امام حسین(ع)
 • معنای تکامل در ادبیات دینی چیست؟
 • عشق و ایمان، واقعیت وجود انسان
 • نمونه‌هایی از واقعیات زندگی با توجه به دستورات دین
 • واقعیت، همیشه تلخ نیست
 • برخی از واقعیات شیرین دنیا

جلسه 18 | (1400/02/10): تأثیر ایمان به واقعیت‌ها بر حال خوب 

مدت: 51دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(24MB) | خوب(47MB)]

 • اگر ارتباط ما با واقعیت شود، چه نتایجی دارد؟
 • کفر، پوشاندن و تکذیب واقعیت است
 • دقتی در معنای لغوی و اصطلاحی کفر
 • عاقل، واقعیت‌ها را درست پردازش می‌کند   
 • جاهل، کسی که واقعیت را نمی‌داند
 • مؤمن، عقل و علم به واقعیت‌ها دارد و آن‌ها را پذیرفته است
 • مرور بحث جلسات قبل
 • حال خوب چگونه با ایمان حاصل می‌شود؟
 • تأثیر ایمان به واقعیت‌ها بر حال خوب
 • جدا شدن از واقعیات، با وحشت همراه است
 • فتنه، غبارآلود کردن فضا و ایجاد مانع برای دیدن واقعیت‌ها
 • نقدی بر ادعاها و  اندیشه‌های غربی با توجه به عدم واقع‌گرایی
 • عقل؛ پردازش‌گر معلومات برای واقع‌بینی درست
 • در نگاه دین، عقل هیچگاه تعطیل نمی‌شود
 •  روایتی در مورد عقل
 • اگر حالمان بد شد، چه کار فوری می‌توان انجام داد؟

جلسه 19 | (1400/02/12): بعد اجتماعی حال خوب؛ مسؤولین باید حال خوب داشته باشند

مدت: 45دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(20MB) | خوب(41MB)]

 • روان‌شناسی در ادبیات قرآن
 • تلقی عمومی از قرآن و دین غلط است
 • کسی که سلامت روانی دارد، با دین مشکلی پیدا نمی‌کند
 • منافق و کافر، در قرآن رفتارشناسی شده‌اند
 • تعریف دین؛ برنامه‌ای برای سلامت روانی انسان و جامعه
 • دین، امری واقعی و راهنمایی به واقعیت‌ها
 • توجه دین به تجربه، به عنوان یک امر واقعی
 • سلامت روانی، علامت حال خوب
 • اهمیت سلامت روانی برای مسؤولین کشور
 • ابعاد مهم سلامت روانی مدیران نظام  

جلسه 20 | (1400/02/14): ابعاد اجتماعی حال خوب برای مسؤولین، خانواده و افراد جامعه

مدت: 48دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(22MB) | خوب(44MB)]

 • توجه به ابعاد اجتماعی حال خوب
 • حال خوب برای مسؤولین، بسیار مهم است
 • اهمیت سنجش سلامت روانی برای مسؤولین
 • نتیجه سلامت روانی مسؤولین
 • بعد دیگر حال خوب در ابعاد اجتماعی؛ مسؤولین باید حال مردم و جامعه را خوب کنند
 • حال تک‌تک مردم و جامعه چگونه خوب می‌شود؟
 • وعده دروغ، عامل حال بد مردم
 • اختلاف نظر و ایجاد دوقطبی، عامل ایجاد حال بد در جامعه
 • اهمیت حفظ آرامش برای حال خوب جامعه
 • در فضای رسانه‌ای موجود، اخبار منفی که حال مردم را بد می‌کند؛ بهتر پخش می‌شوند
 • فرهنگ جامعه باید مردم را به سمت حال خوب سوق دهد
 • جبهه (در دوران دفاع مقدس) و پیاده‌روی اربعین، نمونه‌هایی از جامعه‌ای که حالش خوب است
 • ما وظیفه داریم که حال دیگران را خوب کنیم

جلسه 21 | (1400/02/16): وظیفه مؤمن در خوب کردن حال دیگران

مدت: 61دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(28MB) | خوب(56MB)]

 • اهمیت نهادینه شدن عوامل حال خوب در جامعه دینی
 • اهمیت کار تشکیلاتی مؤمنین برای اثرگذاری بیشتر و کار فرهنگی
 • توانایی بالای مذهبی‌ها برای اصلاح فرهنگ جامعه
 • ما چگونه می‌توانیم بر حال خوب دیگران مؤثر باشیم؟
 • برای مؤثر بودن بر حال خوب دیگران، برنامه داشته باشیم
 • روایاتی در مورد شاد کردن مؤمن
 • اهمیت غذا دادن به دیگران برای ایجاد حال خوب
 • خوشحال کردن دیگران باید تبدیل به یک فرهنگ شود
 • تعابیری از آیت الله بهجت در مورد رفع گرفتاری از دیگر مسلمانان

جلسه 22 | (1400/02/17): ریشه‌یابی عامل حال بد در وجود انسان

مدت: 55دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(25MB) | خوب(51MB)]

 • حال بد، همیشه بد نیست و گاهی عامل بیداری و بازنگری می‌شود
 • باید حال بد را ریشه‌یابی کرده و عامل آن را برطرف نمود
 • آشنایی بیشتر با ابعاد حال بد
 • استفاده از نوشتن برای ریشه‌یابی حال بد و ثبت تجربه‌ها
 • حال بد، مقدمه مذمت نفس و شناسایی عیوب و بدی‌ها است
 • مذمت نفس، باید در محضر خدا باشد تا باعث ناامیدی نشود
 • از بین بردن عامل یک بدی، چه آثاری بر وجود انسان دارد؟
  • دین، مبتنی بر یکسری واقعیات است  
 • اگر با از بین بردن عوامل حال بد، باز هم حال خوب نداشتیم، چه باید کرد؟
 • اهمیت ریشه‌یابی حال بد
 • آیا انسان برای حال خوب، به تفریح نیاز دارد؟
 • سرگرم شدن به خوسازی، فوق‌العاده لذت‌بخش است
 • یک سؤال کلیدی برای تنظیم شادی و دلخوشی در زندگی: «بعدش چی؟»
 • خدا و امام زمان(عج)؛ تنها دلخوشی واقعی انسان

جلسه 23 | (1400/02/18): هر حال خوبی، خوب نیست

مدت: 53دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(25MB) | خوب(49MB)]

 • مروری بر مباحث جلسه قبل
 •  حال بد می‌تواند آثار و نتایج خوبی داشته باشد
 • همه حال‌های بد، بد نیستند
 • روایت: برخی از گناهان، با همّ و غم برای معیشت پاک می‌شوند
 • برای تشخیص صحیح حال بد، باید عامل آن را درست ریشه‌یابی کرد
 • نمونه‌ای از حال بدی که خوب است
 • حسادت، حال بدی که کم آن هم بسیار بد است
 • برخی از کاربردهای حال بد
 • آشنایی با حال بد طلایی
 • حال بد گاهی اصلاً بد نیست
 • هر حال خوبی هم خوب نیست
 • عُجب، حال به ظاهر خوبی که بسیار بد است
 • آشنایی بیشتر با تعریف و ابعاد عُجب
 • سرخوشی و خوشحالی با امور دنیوی، حال خوبی که بد است

جلسه 24 | (1400/02/19): آثار حال خوب بسیار خوب

مدت: 49دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(23MB) | خوب(45MB)]

 • حال خوب، دارای مراتب متفاوتی است
 • آشنایی با حال خوب خوب
 • حال بسیار خوب، ناشی از محبت عمیق، و هیجان زیاد و انرژی بسیار بالا است
 • حال خوب، انرژی تولید می‌کند
 • نمونه‌هایی تاریخی از آثار انرژی حاصل از حال خوب
 • عامل قدرت و انرژی حضرت علی(ع) در جنگ‌ها 
 • آثار انرژی حاصل از حال خوب، بسیار عجیب و ماندگار است
 • تأثیر انرژی حاصل از حال خوب بر قدرت نبرد
 • مثالی از انرژی و حال خوب شهید شاطری
 • روایتی در مورد حال خوب خوب
 • دعا و معنویت، انرژی دارد
 • کسی که حال خوب دارد، مشکلات را کوچک می‌بیند

جلسه 25 | (1400/02/20): تقرب به خدا؛ بهترین حال خوب

مدت: 52دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(24MB) | خوب(48MB)]

 • حال خوب با هیجان همراه است
 • سطوح و انواع مختلف هیجان
 • نیاز انسان به هیجان  
 • حال خیلی خوب، اثر هیجانی بسیار مثبتی روی انسان دارد
 • دنیا و اهداف دنیوی، هیجان بالایی ایجاد نمی‌کند
 • هیجان انسان در سنین کمتر، بیشتر است
 • دین برنامه‌ای دارد که می‌تواند انسان را در اوج هیجان نگه دارد
 • یک برداشت عمومی غلط در مورد دین
 • دین حداقلی، هیجانی ندارد و جذاب نیست
 • برخی از دستورات دین، مقدمه‌ای برای رسیدن به دستورات اصلی هستند
 • دستورهای اصلی دین، با هیجان بسیاری همراه هستند
 • از نگاه انسان‌شناسانه چه چیزی می‌تواند خیلی محبوب و بسیار هیجان‌انگیز باشد؟
 • اگر کسی غیر از خدا را دوست داشته باشد، چه ضررهایی می‌کند؟  
 • دین به دنبال ایجاد شدیدترین محبت و بالتبع شدیدترین حال خوب است
 • ترک گناه، ضرورتی برای رسیدن به حال خوب
 • محبت خدا، یک احساس حداکثری از حال خوب
 • عبادات، مقدمه‌ای برای رسیدن به بالاترین هیجان و عالی‌ترین حال خوب
 • تناسب تقرب به خدا با بهترین حال خوب
 • هیجان و حال خوب اولیاء خدا در اثر قرب به خدا است
 • حال بسیار خوب در ماه مبارک رمضان و تلاش برای حفظ آن
 • لذت قرب به خدا را می‌توان با نزدیک شدن به امام حسین(ع) درک کرد

جلسه 26 | (1400/02/21): ابعاد محبت خدا، و تأثیر آن بر حال خوب

مدت: 52دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(24MB) | خوب(48MB)]

 • آشنایی دقیق‌تر با خودخواهی
 • آیا خودخواهی همیشه بد است؟
 • در لذت بیشتر بودن از تقرب به خدا، باید خودخواه باشیم
 • انسان باید لذت بیشتر از خدا را بخواهد و اصرار کند
 • راه مناجات و از خدا خواستن را از ادعیه یاد بگیریم
 • در تقاضای حال خیلی خوب از خدا، خودخواه باشیم
 • زیبایی و محبت، عامل رسیدن به اوج لذت و هیجان
 •  آیا ما درک درستی از محبت به خدا داریم؟
 • ابعاد محبت به خدا و لذت بردن از آن
 • آیا خدا، ابراز محبت می‌کند؟
 • کسی که اهل محبت خدا می‌شود، چه رابطه‌ای با اهل بیت(ع) خواهد داشت؟
 • محبت خدا در دنیا و در بهشت
 • روایتی در مورد دل‌هایی که عاشق خدا شده‌اند
 • وجود اهل بیت(ع)، دلیلی بر فضل و محبت خدا

جلسه 27 | (1400/02/22): راه‌های رسیدن به حال خیلی خوب

مدت: 55دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(25MB) | خوب(50MB)]

 • حال خیلی خوب، ناشی از دو عامل است
  • به خدا و اولیاء خدا به شدت علاقه پیدا کنیم

  •  درک زیبایی ایمان

  • زیبایی ایمان چگونه و کجا قابل درک است؟
 • ترک گناه، عامل درک زیبایی ایمان
 • انجام طاعت خدا و اخلاص، دو عامل مهم برای درک زیبایی و لذت دینداری
 • درک زیبایی ایمان در رفتار اهل ایمان
 • تناسب زیبایی ایمان با فداکاری
 • تأثیر اخلاص بر حال خیلی خوب
 • روایتی در مورد زیبایی اخلاص
 •  امتحان اخلاص برای همه پیش می‌آید
 • مهم بودن زیبایی در حال خیلی خوب و در زندگی دنیا
 • برخی از مصادیق زیبایی در عالم و در وجود انسان
 • پیچیدگی و زیبایی مقدرات الهی
 • نیاز انسان به سرگرمی مفید چگونه برآورده می‌شود؟
 • مثال‌هایی در مورد سرگرم شدن انسان در میان طراحی‌های خدا
 • ایمان به خدایی که مقدرات ما در دست اوست  

 

 

نظرات

مشاهده فیلم در آپارات

مشاهده فیلم در یوتیوب

متن

 

این سه تا رو تازه دیدم ذیل شناسنامه اضافه کردید

 

خیلی ممنون ازینکه کارمون رو راحت تر کردید و طرح و سلیقه ی خوبی بود

اجرتون با اامام عصر عج

۰۲ مرداد ۰۱ ، ۱۷:۱۴ پویاباروتی

سلام لطفا متن جلسات 14 به بعد را بارگزاری کنید

الهی خدا خیرتان دهد...

سلام خسته نباشید 

این جلسات به من خیلی حال خوبی میده سوالم اینه که آیا اشکالی نداره من این جلسات رو دانلود و در کانالی در فضای مجازی قرار بدم تا به خوب کردن حال بقیه، همون هدفی که استاد براش تلاش می کرد کمک کنم؟  

پاسخ:
سلام و احترام
چرا که نه. ایرادی ندارد.

با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما

سوالی داشتم در مورد اینکه این مبحث جلسات حال خوب رمضان1400 با جلسات رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی رمضان 96 چقدر تفاوت دارد؟

پاسخ:
سلام و احترام
معرفی و فهرست مباحث هر دو روی سایت هست؛ مقایسه کنید متوجه میشوید.

سلام

خدا خیرتون بده 

به همه دوستان توصیه میکنم حتما گوش بدید

سلام

متن سخنرانی حال خوب رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟

پاسخ:
سلام و احترام
اینجا کلیک کنید.

سلام وقتتون به خیر .من معمولا کتاب ا به دستم برسه رو  میخوونم و چند کتاب از اقای پناهیان نظیر رابطه عبد و مولا و نماز خوب و....رو خوندم ولی  کمتر به سراغ سخنرانی میرم تا اینکه دخترم گفتن سخنرانی های  آقای پناهیان روگوش بدین هم خوبه   وبه طور اتفاقی من سلسله سخن رانی های حال خوب را ماه رمضان امسال گوش کردم  و خیلی تو حال خوب من تاثیر داشت .میخواهم  یه مجموعه سخنرانی دیگه رو شروع کنم ولی نمیدونم کدوم مجموعه میتونه در ادامه همون حال و هوا و کیفیت رو برام داشته باشه   و بتوونم ادامه بدم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید .متشکرم

پاسخ:
سلام و احترام
مبحث تنها مسیر میتواند مفید باشد.
۱۱ تیر ۰۰ ، ۱۷:۳۶ مهدی رضایی

سلام و عرض خدا قوت خدمت شما همراهان استاد پناهیان

من از سخنرانی های استاد پناهیان استاد  رائفی پورخبلی چیز ها یاد گرفتم

انشاءالله یک  روز زیارتشون کنم

من سعی میکنم همینطور که خودم میبینم ومیشنوم نشر هم بدم

ومبلغ سخنرانی ایشون باشم.

 

 

 

 

۱۰ تیر ۰۰ ، ۱۴:۳۹ محمدرضا سلمانی

لطفا هرجه سریع تر متن سخنرانی رو قرار بدید ، ممنون از زحمات فراوان شما 

سلام

خواهش می کنیم

لطفا 

فایل متنی رو هم قرار بدید

۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۱:۳۹ مهدیه نامجو

لطفا متن سخنرانی هارو هم قرار بدید

سلام دوستان... خدا خیرتون بده ان شاا... 

بنده آقای پناهیان رو قلبا خیلی دوست دارم. استاد راءفی پور هم همچنین...

ان شاا... سلامت باشند و همچنان راه را برای امثال من نابینا و ضعیف روشن بفرمایند. 

الحمدا... اللهم عجّل لولیک الفرج

با سلام و تشکر از استاد پناهیان و  همه عوامل موسسه بیان معنوی

لطفا متن سخنرانی های حال خوب به صورت pdf گذاشته بشه تا بتونیم مطالعه کنیم.

اجرتان با سیدالشهدا ( ع)

۲۰ خرداد ۰۰ ، ۲۱:۴۴ شاکر نعمت ولایت ؛ فاوو

بسمه تعالی

سلام علیکم

بنده از زمانیکه استاد در خیمه (چادر) در پارک دانشجو سخنرانی می کردند با مقام شامخ علمی و تسلط بیان ایشان آشنا شدم و به اختصار بگویم ، ایشان مصداق بارز "مداد العلما افضل من دماء الشهدا" هستند.

عالی عالی عالی 

سلام

خسته نباشید

میخواستم بپرسم منظور ایشون از لذت همان محبت خداست که در دل بوجود می آید

و منظور ایشون از محبت همان ایمان است

چون راهکار هایی که ایشون می دن برای افزایش محبت همون راهکار های افزایش ایمان است

با تشکر 

سلام. تصویریشو از کجا باید دانلود کنم؟

کاش دانلود یکجا هم بذارین

سلام وقت بخیر، میخواستم از استاد تشکر فراوان بکنم. خیلی خوب حرف می زند انشالله نتایج کارهاشون هم در این دنیا هم در آخرت ببینند. 

سلام، انتقادی دارم ان شاء الله به گوش استاد برسد، من و امثال من خیلی خیلی نیاز داریم مفاهیم رو آنطور که ایشون مطرح میکنند بشنویم و هنوز مباحث مورد نیاز زیادی وجود داره که بهشون پرداخته شه مثل همین مبحث حال خوب که به نظرم خیلی دیر بهش پرداخته شد.. و به نظرم هم استاد کاملا این توانایی رو دارند و هم ما پتانسیل درک رو که مثلا ماه مبارک به جای 30 جلسه، دو موضوع 15 جلسه ای عنوان شه، واقعا خسته کنندس که نصف جلسات فقططط( مثلا)به ضرورت داشتن حال خوب و تکرار آن برای آمادگی و مشتاق شدن شنونده ها پرداخته میشه.. التماس دعا 

۰۸ خرداد ۰۰ ، ۰۵:۳۹ الهام باقری

سلام.

میشہ لطف کنید برای هرکدوم از سلسہ مباحث یہ فایل کلے هم برای دانلود قرار بدین.

دونہ دونہ دانلود کردن هم زمانبره

هم اینکہ تو پوشہ دانلودها بہ ترتیب جلسات نمیاد😔

 

چیزی که از قانون جذبی ها نپذیرفتند دین دار ها ، حالا باید تازه از صفر با استاد پناهیان درکش کنن.

خدایاشکرت

فیلم این حلسات رو کجا میتونم ببینم؟

پاسخ:
سلام و احترام
در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

سلام عرض ادب خسته نباشید 

بیزحمت متن اصوات هم در سایت زودتر قرار دهید. 

تشکر 

عاقبت به خیر بشین استاد و عوامل عزیز

تا بحال بیشتر از، 500جلسه از سخنرانی های استاد رو گوش دادم و چندین ساله از لابلای سخنرانیها دنبال حال خوب بودم و خوشحال شدم بالاخره یک سخنرانی کامل رو به این موضوع اختصاص دادن.

باسلام و آرزوی قبولی طاعاتتون.

استاد پناهیان در دقیقه ۱۴ از صوت جلسه ۲۰،اشاره به این دارند که شیطان و بی بی سی چیها حال مردم را بد میکنند، دقیقا این حرف مصداق و مفهوم برآمده از آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹ سوره مبارکه نساء هست.

من تعجب میکنم که یک کلام استاد اینقدر در دید من به قرآن تاثیرگذار بوده و خدارا بخاطر همنشینی با گفتار استاد،شکر میکنم.

خدا بهت حال بده استاد و دعایی بهتر از این پیدانکردم.

سلام

من هم زهد وکم خردن غذا تجربه کردم

هم پر خوری را 

بنظر خودم در حالت پر خوری شکر گذار تر هستم 

آیا این حال خوب من واقعی است؟

خدا خیر دنیا و آخرت بهتون بده .

سلام. 

بعد از جلسه ۱۸ دیگه نیست؟

 

بی نهایت سپاسگزارم اینشا الله در رکاب امام رمان ع

۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۳۵ فاطمه باقری پور

این مبحث خیلی قشنگ و عالی بود

با تشکر از استاد و کادر زحمتکش

برای حال خوب ما و بقیه خیلی دعا کنین

سلام. نمیتوانیم فایل هارو بارگیری کنیم، مشکل چیست؟

سلام

ببخشید من کل سخنرانی ها رو گوش ندادم اما یه کلیپ صوتی دیدم از همین سلسله سخنرانی در مورد امید

می شه راهنماییم کنید توی این سلسله جلسات کدوم جلسش رو درمورد امید صحبت کردن ؟؟

ممنون😍🌹

سلام علیکم . خدا خیرتون بده و برکت و سلامتی و طول عمر  به شما عزیزان ، از استاد گرامی و عزیز گرفته ، تا دست اندرکاران موسسه عصر معنوی . منتظر بودم که این مبحث و بیان کنید . خدا رو شکر .

اگه متن و هم بذارید خیلی خوبه والان خودم دارم فیش برداری میکنم . گاهی نوشته ها برای تفکر و تمرکز روی کلمات و مطالب بهتر جواب میده .

آیا راهی برای ورود به موسسه هست ؟ برای همکاری در موسسه ، از چه راهی باید وارد شد . آدرس موسسه و شماره تماس هم بفرمائید با تشکر

مراقب استاد باشید .

پاسخ:
سلام و احترام
اینجا را ببینید.

اگر امکان دارد محور اصلی موضوع هر جلسه را به صورت متن در کنار صوت بگذارید. برای انتخاب صوت مورد نظر خیلی کمک کننده است

سلام بسیار سخنان جالب وتاثیر گذاری بیان می فرمایند .حیف که تلویزیون سخنرانی رو کامل پخش نمی کنه .جلسه دهم رو پنج دقیقه آخرش کامل حذف شده بود من ازطریق ایتا صوتش روگوش دادم .اینطوری اعتمادنداریم کامل سخنرانی پخش میشه یانه.

سلام خسته نباشید

ممنون از موضوع خوبتون، بعد از خواستن چیزای مختلف و رسیدن بهشون و نرسیدن به اصل چیزی که میخواستم دیگه چیزی که به ذهنم می‌رسید این بود که حال خوب بخوام، وقتی دیدم موضوع سخنرانی تون حال خوبه خیلی خوشحال شدم، اولین باری نیست که یه موضوع برام مهم شده و شده موضوع یا بخشی از سخنرانی تون، مث این برنامه ها که آهنگ درخواستی پخش میکنن! حتی یه مدتی حالم خیلی بد بود تو خواب نوار سخنرانی تونو گوش میدادم البته صداش یواش بود نمیفهمیدم فقط آخرش که مشکل اون موقعم بود و شفاف شنیدم و خیلی خیلی خیلی کمکم کرد و... 

لطفا روضه رو طولانی تر کنید، از وقتی روضه شروع میشه سر هر مکثی استرس اینو دارم که مبادا تموم شده باشه، بذارید این حال خوب کمی بیشتر برای مردم بمونه

التماس دعا🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

سلام

ممنون از انتخاب های به جا و درست در ویژه برنامه ماه رمضان امسال

مبحث حال خوب فوق العاده عاااالی انتخاب شده

موضوعی است که چندین سال نزدیک ۱۲ ۱۳ سال باهاش درگیر هستم و درمان درستی براش پیدا نکردم

ولی استاد تا الان که ۵ جلسه اول رو گوش دادم کلی از ابهامات ذهنی من رو دارن پاسخ میدن و مسیر بهبود من رو دارن ترسیم میکنن

ان شاءالله اجرتون با امام علی (ع) باشه

 

شرمنده یک درخواست داشتم

اگر امکانش هست براتون

فایل متنی این مباحث رو هم قرار بدید

تا بتونم با مطالعه این مباحث روی قسمت هایی که نیاز دارم تامل بیشتری بخرج بدم

ممنون

ممنون عااالی بود .

۳۰ فروردين ۰۰ ، ۰۷:۲۰ معصومه پناهی

سلام خسته نباشید. خدا رو شکر که هستین 

لطفا تصویری رو داخل یوتیوب بارگذاری کنید

سلام ، خدا قوت

ویدیوهای این جلسه چه زمانی برای دانلود آماده میشه ؟

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...