۹۲/۱۲/۱۵ چاپ ایمیل و پی دی اف

DVD | زیارت حماسه

(مجموعه سخنرانی های استاد پناهیان - 30 جلسه صوتی + 16 کلیپ تصویری)

 

معرفی محصول

(برای مشاهدۀ توضیحات بیشتر و دریافت فایل های صوتی می توانید روی عناوین کلیک نمایید)

سخنرانی

درباره آداب زیارت

1.  آداب زیارت جمعی (جلسۀ توجیهی - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان -اربعین 90 - 1 جلسه)

2.  «بهره برداری از سفر عتبات» و «احساس رضایت» (سامرا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

3.  دو بال پرواز معنوی (کربلا - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

4.  اثرات توسل به هر یک از ائمه(ع) (کاظمین - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

5.  نکته ای برای استفاده بهتر از زیارت (نجف اشرف - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

6.  توصیه هایی به زائران اربعین (کربلا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

7.  چند کلمه مناجات با اباالفضل العباس(ع) (کربلا، حرم اباالفضل العباس(ع) - فردای اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

دربارۀ پیاده روی اربعین

8.  پیاده روی اربعین؛ عرفان حسینی، مسئولیت جهانی (جلسه توجیهی - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان هنر - اربعین 90 - 1 جلسه)

9.  توصیه هایی برای پیاده روی به سمت کربلا (ابتدای مسیر پیاده روی اربعین - مزار آیت الله قاضی(ره) - اربعین 90 - 1 جلسه)

10. ضرورت پیاده روی اربعین برای محبین اهل بیت (ع) و اثر آن بر جامعه جهانی (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

11. آثار تربیتی زیارت اباعیدالله(ع) و پیاده روی اربعین (کربلا - صبح روز اربعین 90 - 1 جلسه)

12.  توصیه هایی به زائران اربعین (کربلا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

13. برای کسانی که در پیاده روی شرکت نکرده اند (کربلا - صبح اربعین 90 - مصاحبه - 1 جلسه)

14. علت التهاب و هیجان مردم برای زیارت اباعبدالله(ع) (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت رزمندگان و هنر - اربعین 91 - 1 جلسه)

15. پیاده روی به سوی کربلا، بازگشت به زندگی حقیقی (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - اربعین 91 - 1جلسه)

16. پیاده روی برای زیارت، افضل عبادات (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - اربعین 91 - 1 جلسه)

17. ابعاد تأثیرگذاری اربعین بر ظهور (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت عهد آدینه و هنر -اربعین 91 - 1 جلسه)

18. معرفی امام حسین(ع) به همه عالم، مقدمۀ ظهور (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی - اربعین 91 - 1 جلسه)

19. شناخت جهانی امام حسین(ع)، مقدمۀ ظهور (کربلا - کاروان پیاده روی دانشجویی عشاق الحسین(ع) - اربعین 91 - 1 جلسه)

20. احترام به ولیّ خدا مهمتر از احترام به خود خدا! (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی -اربعین 90 - 1 جلسه)

برای زیارت امیرالمؤمنین(ع)

21. جایگاه محبوبیت امیرالمؤمنین(ع) (نجف اشرف - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - اربعین 91 - 1 جلسه)

22. رابطۀ محبت اباعبدالله(ع) با محبت علی ابن ابیطالب(ع) (نجف اشرف - حرم امیر المؤمنین(ع) - زوار عازم پیاده روی اربعین - اربعین 91 - 1 جلسه)

برای زیارت امام حسین(ع)

23. زیارت کربلا یعنی دیدار امام حسین(ع) (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - روز اول - اربعین 91 - 1 جلسه)

24. زیارت امام حسین(ع)، ملاقات خدا در عرش (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب اول -اربعین 91 - 1 جلسه)

25. اهمیت عواطف و احساسات حسینی(ع) (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب دوم - اربعین 91 - 1 جلسه)

26. توجه اباعبدالله(ع) به خودمان را باور کنیم (کربلا - خیمه گاه - شام اربعین 91 - 1 جلسه)

27. احترام به ولیّ خدا مهمتر از احترام به خود خدا! (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی -اربعین 90 - 1 جلسه)

28. ماهیت و فواید محبت امام حسین(ع) (کربلا - روز اربعین - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - اربعین 91 - 1 جلسه)

29. علت التهاب و هیجان مردم برای زیارت اباعبدالله(ع) (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت رزمندگان و هنر - اربعین 91 - 1 جلسه)

30. حق مخصوص امام حسین(ع) برای زیارت (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - اربعین 91 - 1 جلسه)

31. رابطۀ محبت اباعبدالله(ع) با محبت علی ابن ابیطالب(ع) (نجف اشرف - حرم امیر المؤمنین(ع) - زوار عازم پیاده روی اربعین - اربعین 91 - 1 جلسه)

32. نقش ارادۀ الهی در زندگی ما و توفیق زیارت کربلا (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - اربعین 91 - 1 جلسه)

33. درس های خیمه گاه (کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین 91 - جمعه صبح - 1 جلسه)

34. نصرت الهی و نمونه های آن در کربلا (کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین 91 - جمعه شب - 1 جلسه)

تصویری(اربعین91)

1.  پیاده روی به سوی کربلا، بازگشت به زندگی حقیقی (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - 1جلسه)

2.  پیاده روی برای زیارت، افضل عبادات (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - 1 جلسه)

3.  ابعاد تأثیرگذاری اربعین بر ظهور (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت عهد آدینه و هنر - 1 جلسه)

4.  معرفی امام حسین(ع) به همه عالم، مقدمۀ ظهور (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی - 1 جلسه)

5.  شناخت جهانی امام حسین(ع)، مقدمۀ ظهور (کربلا - کاروان پیاده روی دانشجویی عشاق الحسین(ع) - 1 جلسه)

6.  جایگاه محبوبیت امیرالمؤمنین(ع) (نجف اشرف - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - 1 جلسه)

7.  زیارت کربلا یعنی دیدار امام حسین(ع) (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - روز اول - 1 جلسه)

8.  زیارت امام حسین(ع)، ملاقات خدا در عرش (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب اول - 1 جلسه)

9.  اهمیت عواطف و احساسات حسینی(ع) (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب دوم - 1 جلسه)

10. توجه اباعبدالله(ع) به خودمان را باور کنیم (کربلا - خیمه گاه - شام اربعین - 1 جلسه)

11. ماهیت و فواید محبت امام حسین(ع) (کربلا - روز اربعین - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - 1 جلسه)

12. علت التهاب و هیجان مردم برای زیارت اباعبدالله(ع) (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت رزمندگان و هنر - 1 جلسه)

13. حق مخصوص امام حسین(ع) برای زیارت (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - 1 جلسه)

14. نقش ارادۀ الهی در زندگی ما و توفیق زیارت کربلا (مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - 1 جلسه)

15. درس های خیمه گاه (کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین - جمعه صبح - 1 جلسه)

16. نصرت الهی و نمونه های آن در کربلا (کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین - جمعه شب - 1 جلسه)

 

نظرات

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...