۹۲/۰۲/۰۶ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | حقیقت عاشورا

شناسنامه:

معرفی:

از جمله مباحث کلیدی ترین و عمیق ترین مباحث مربوط به واقعۀ عاشورا است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

بین قیام امام حسین(ع) و عاشورای حسینی تفاوت وجود دارد. اهداف این دو، روش این دو، و شعارهای این دو متفاوت اند. حتی سخنان امام حسین(ع) قبل از شب و روز عاشورا، و بعد از آن کاملاً فرق دارد. قبل از عاشورا، امام حسین(ع) شیعیان را به یاری خود می خواند، اما شب عاشورا امام حسین(ع) به کسانی که آمده بودند فرمودند که ماندن شما فایده ای ندارد و الان تکلیفی ندارید. امام معصوم که شوخی و تعارف ندارد. پس چرا امام حسین(ع) قبل از عاشورا دعوت می فرمود، و بعد از آن تکلیف را برداشت؟ سؤال این است که هدف «قیام حسینی» چه بود؟ و حقیقت «عاشورا» کدام است؟ فرق ننهادن بین این دو باعث عدم شناخت کامل از نهضت اباعبدالله (ع) می گردد.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: قیام و عاشورا دو حقیقت

 • حقیقت قیام اباعبدالله (ع) و ابعادش

 • تفاوت قیام و عاشورای اباعبدالله(ع)

 • قیام مقدمه عاشورا

 • هدف قیام؛ اصلاح

 • خروج یعنی شورش

 • فهم قیام امام حسین (ع)

 • اتهام خروج

 • نجابت امت پیامبر(ص)

 • مبالغه در نزاع حق و باطل

 • حق و عدالت غربی

 • گریه با معرفت همراه است

 • گریه بر امام حسین (ع)

 • علت های مبالغه در نزاع حق و باطل

  • 1. سطحی نگری

  • 2. تنفر و علاقه

جلسه 2: هدف قیام و اتهام به اباعبدالله(ع)

 • محبت امام حسین (ع)

 • قیام اباعبدالله (ع) راه سهل شدن معرفت به ائمه (ع)

 • معرفت به قیام و معرفت به عاشورا

 • هدف قیام امام حسین (ع)

 • بزرگترین اتهام به امام حسین (ع)

 • مظلومیت امام حسین (ع)

 • شکستن ثبات اجتماعی

 • امام حسین؛ بر هم زننده ثبات اجتماعی

 • رزمنده های رکاب علی (ع) دشمنان امام حسین (ع)

 • گروه چهارمی که با علی (ع) نجنگیدند اما...

 • کربلا تیپ چهارم را رسوا کرد

 • یاران پست علی (ع) قاتلان حسین (ع)

 • از خود گذشتگی علی (ع)

جلسه 3: اصلاح گری، هدف و روش

 • اصلاح گری در منطق امام حسین (ع)

 • هدف و روش اصلاح

 • در اصلاح جامعه قانون جواب نمی دهد

 • محدودیت استفاده از قدرت برای مصلح

 • عاشورا برملا شدن خوبان و بدان

 • محدودیتهای تبلیغات در قرآن

 • جاذبه و دافعه امام حسین (ع)

 • سادگی عمل امام حسین (ع)

 • استفاده کم از تبلیغات در عاشورا

جلسه 4: اصلاح گری ما و غرب

 • قواعد مشترک اصلاح گری

 • تفاوت هدف و روش اصلاح گری ما و غرب

 • طراحی نظام اسلامی

 • سیستم اقتصاد اسلامی

 • چیستی تربیت انسان؟

 • تربیت در روایات

 • قیام امام حسین (ع) همان مسیر علی و پیامبر بود

 • ادارۀ جامعه امروز ایران نمونه است.

 • تفاوت فاحش ما و غرب

 • مظلومیت ائمه مدح ائمه است.

 • تفسیر آیه «فاستقم کما امرت»

 • روش های کافرانه

جلسه 5: اصلاح گری و تثبیت دین

 • قیام اباعبدالله فهمیدنی تر از عاشورا

 • قیام اصلاحی اباعبدالله

 • راز «فاستقم کما امرت» در «ولاتطغوا»

 • عامل مظلومیت ائمه عامل فتح عالم

 • مظلومیت خواص

 • اباعبدالله و کار آخر در برابر نفاق

 • تحمل تثبیت دین در زمان علی (ع)

 • اصلاح حداکثری

 • اصلاح و تثبیت دو اصل اند

 • قیام امام حسین (ع) اصلاح حداقلی

 • گریه بر حسین (ع) باعث صدور اسلام و بقاء دین

جلسه 6: قیام اباعبدالله(ع) رسوا کننده جریان نفاق و تحریف

 • قیامی برای مضمحل نشدن دین

 • عملیات تحریف

 • ریاست دینی و دنیایی

 • رسوا شدن نفاق

 • مقابله با تحریف دین

 • «یالثارات الحسین (ع)» شعار بین المللی و همه زمانی

 • دشمن امام حسین (ع) جریان تحریف دین

 • قیام امام برای ماندن دین در اوج

 • قیام حداقلی در اوج شفافیت

 • عملیات اتمام حجت اباعبدالله

 • قیام فاطمی قیام حداکثری

 • دشمنان زهرا (س) حسین (ع) را بی حماسه اعدامش می کردند

 • قیام مهدوی قیامی حداکثری

 • در قیام فاطمی علمدار به خون نشست نه امام

 • در قیام حسینی علمدار و امام بخون نشستند

 • در قیام مهدوی نه امام نه علمدار به خون نمی نشینند

جلسه 7: نفاق در حکومت مهدوی(ع) و قیام حسینی

 • قیام حسینی (ع) و جایگزینی کفر به جای نفاق

 • ذلت کفر در نهضت حسینی (ع)

 • ذلت نفاق در نهضت حسینی (ع)

 • ابزارهای قدرت و قدرت معنوی

 • زیادی بستر ظهور نفاق در زمان امام عصر (ع)

 • تولید نفاق در مکه ی صدر اسلام

 • مشکل اصلی حکومت امام زمان (ع) نفاق است

 • اهمیت مسائل فرهنگی

 • جامعه نمونه و مقدمه سازی برای محو نفاق

 • اگر شهادت طلب نیستی منافقی

 • غربالهای نفاق

  • 1. شهادت

  • 2. رخصتهای حسینی (ع)

 • سختگیری حضرت مهدی (ع) نسبت به

  • 1. منافقان

  • 2. یاران نزدیک خویش

 • رخصت گیرنده های حسین (ع)

 • رخصت مهدوی (ع) به ما

جلسه 8: جامعه دینی و مبارزاتش

 • جامعه دینی و مبارزاتش

 • قیام حداقلی امام حسین و حداکثری مهدوی

 • برخی یارانِ تنهایی اند

 • نباید گذاشت امام تنها بماند

 • هدف حسین (ع) تربیت مصلح

 • هدف قیام: امر به معروف و نهی از منکر

 • ظلم پنهان و جامعه دینی

 • آفت عزاداری امام حسین (ع)

 • نباید فقط در برابر ظلم فاحش داد زد

 • حکمت «یا لثارات الحسین»

 • جامعه ایمانی و سه نوع مبارزه با

 • 1. کفر

 • 2. نفاق

 • 3. مبارزه با بدی مؤمنان

 • تذکر، امر به معروف و نهی از منکر

 • علت عدم رشد نفاق در حکومت مهدوی

 • 1. علم عوام

 • 2. عمل خواص

 • عدم رشد نفاق در زمان حکومت مهدوی (ع)

 • اهمیت خواص نه عوام

 • حوادث تلخ روزگار، کمک کننده علم عوام

جلسه 9: حقیقت عاشورا

 • قیام اصلاحی امام حسین (ع)

 • قواعدِ جاری و ساری عاشورا

 • امر بمعروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان

 • امر بمعروف و نهی از منکر به خواص و بعهده خواص

 • نصرتِ امر بمعروف و نهی منکر

 • تفاوت یاری کنندگان علی و حسین (ع)

 • شب عاشورا وظیفه امر بمعروف و نهی منکر تمام شد

 • با حماسه عاشورا ریاست دینی از دست خلفا رفت

 • نیاز به ساختار

 • انسانهای لایق برای ساختار علی (ع)

 • نیاز ساختارها به اخلاق و معنویت

 • نیاز نیروی انسانی به صفای باطن

 • حسین (ع) و نیروی انسانی با تقوی

 • روز عاشورا پیام و شعار عوض شد

 • عزت حسینی (ع) شعار عاشورا

 • حقیقت عاشورا حفظ عزت حسین (ع)

 • فرق شهادت برای خدا و ولی خدا

 • حقیقت عاشورا فدا شدن برای ولی الله الاعظم

 • عاشورا یعنی ولایت

جلسه 10: عاشورا نمایش ولایت و ولایتمداری

 • نقش محوری ولی الله در عاشورا

 • یاران اباعبدالله(ع)

  • اولاً: اذن می گیرند

  • ثانیاً: اذن برای کسی که به شهادت می رسد می گرفتند

 • حماسه عاشورا حماسه ولایت است

 • مردم کوفه؛ شدیدترین مردم در امر بمعروف و نهی از منکر

 • مردم کوفه، از باب امر و نهی، حسین را محاصره کردند

 • امر و نهی بی ولایت غلط است

 • نظام ولایی

 • دلیل شکست؛ مردم بی ولایت بودند

 • اصحاب حسین (ع) ولایتمداری را آشکار کردند

 • غدیر، ابتدا جایگاه معرفی ولایت پیامبر

 • عاشورا، نمایش ولایت نه شجاعت و شهادت

 • عاشورا محل ولایتمداری نه وفاداری

 • ماهیت اشقیاء؟

 • شب عاشورا شب رشد و سقوط سریع یاران و دشمنان

 • شخصیت عمر سعد

 • انسان بی اعتنا به ولایت، عبد دنیا می شود

 • ولایت پذیری مؤمن

 • ولایت پذیری در قرآن

 • امام حسین(ع) و امام سجاد (ع) عمومی عمل کردند نه حزبی

 • حساسیت بحث ولایت برای ما

نظرات

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...