۹۲/۰۲/۰۷ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | تکبر پنهان

شناسنامه:

معرفی:

در امر اصلاح نفس توجه به پنهان بودن برخی از خوبی ها و بدی ها، مهم‌تر از خود خوبی‌ها و بدی‌هاست. هر کس باید ببیند چه خوبی‌های و بدی‌های پنهانی دارد. هم پنهان بودن خوبی‌ها خطرات جدّی‌ای برای انسان به‌دنبال خواهند داشت و هم پنهان بودن بدی‌ها، ولی پنهان بودن بدی‌ها بدتر و خطرناک‌ترند...

چگونه عیبی در وجود انسان پنهان می‌شود؟ دلایل پنهان شدن برخی از بدی‌ها در وجود انسان چیست؟ چرا بدی‌ها از چشم ما پنهان می‌مانند؟.... آدم‌ها دوست‌داشتنی‌هایی دارند، این دوست‌داشتنی‌ها می‌توانند واقعیات را در ذهن انسان تغییر بدهند. بعضی وقت‌ها ما چون دوست داریم آدم‌های خوبی باشیم، فکر می‌کنیم خوب هستیم . . . پنهان شدن عیب دلایل دیگری نیز دارد از جمله اینکه.... در بین عیب‌هایی که پنهان هستند یک عیب ازهمه بدتر است و بیشترین تمرین‌ها، توصیه‌ها، سفارش‌ها و بیشترین آداب و رفتار برای اصلاح نفس برای از بین برد این عیب پنهان است و آن «تکبّر پنهان» است.

«تکبّر پنهان» خیلی رذالت بزرگی است. «تکبّر پنهان» کاری می‌کند که کسی که عاشق اهل‌بیت هست. کم‌کم از علی‌بن ابی طالب بدش می‌آید. . . چگونه تکبّر در وجود آدمی می‌آید؟ بخاطر اینکه انسان عاشق«بزرگی» است و تکبّر حالت انحراف یافته تمنّای فطری انسان به «بزرگ شدن» است. در واقع عجله برای بزرگ شدن خطر افتادن در وادی تکبّر را به همراه دارد. راه دست یافتن به بزرگی مطلوب کدام است ؟ انسان از دو راه سختی‌ها و تکالیف الهی به بزرگی دست پیدا خواهد کرد...

تکبّر یک اثر شومی دارد و آن این است که آدم حرف حق را نمی‌فهمد که بپذیرد...

 محل بروز تکبر پنهان کجاست؟ کجاها بیشتر خودش را نشان می‌دهد؟اقسام تکبر چیست ؟ و خطرناک‌ترین نوع آن کدام است.... راه‌های از بین بردن تکبّر پنهان چیست؟ چگونه این تکبّر پنهان را از بین ببریم؟ مؤثّرترین راه کدام است؟... جواب این پرسش‌ها را در لابه‌لای این بحث جستجو کنید. این بحث یکی از مباحث کلیدی برای اصلاح نفس است، و ریشه بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی خصوصاً فتنۀ سال 88 را می‌توان در آن جستجو کرد. توجه دقیق به این بحث و تصمیم جدی برای بکار بستن آن، کمک بسیار بزرگی است برای کسانی که به دنبال اصلاح نفس خود، و جامعه هستند.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: تکبر بدترین عیب پنهان

 • خطر بدی‌های پنهان

 • آشکار شدن بدی‌های پنهان با گناه

  • ارزش پیدا بودن بدی‌ها

 • معرفت به عیوب، یکی از مراتب معرفت به نفس

  • نجات از گناه با اقرار به آن

 • تکبر، بدی پنهان ابلیس

 • چرا برخی، از بدی‌هایشان بی‌خبرند؟

 • جهنم نرفتن، آسان است!

 • راه جهنم نرفتن

  • خبر داشتن از بدی‌ها

 • مؤمن همیشه نگران وضعیت خودش است

  • پرداختن به عیوب خود

  • محاسبات نفس

 • تکبر، بدترین عیب پنهان

 • اهمیت تکبر پنهان

 • سورۀ حمد، تکبّر پنهان‌شکن است

 • نماز، برای خورد کردن با تکبر پنهان

  • نماز آغاز مبارزه با تکبر

 • شرکت در مجالس روضه، کمر تکبر را می‌شکند

 • روضۀ حضرت زینب(س)

جلسه 2: پنهان ماندن و پنهان کردن بدی ها و خوبی ها

 • پنهان کردن عیب‌ها در اعماق روح

 • خواسته‌های پنهان انسان

 • مسابقه برای بهترین جای بهشت

 • بدیِ پنهان ماندن خوبی‌ها

 • بی‌رحمی پنهان

 • علت پنهان کردن عیب‌ها

  • شدت خودپرستی

  • عدم محاسبه نفس

  • شدت تظاهر

  • آگاهی هم خود به خود پنهان می‌شوند

 • آشکار شدن عیب‌ها در امتحانات الهی

  • گناه، سبب رفتن به بهشت!

 • متکبر، بوی بهشت هم به مشامش نمی‌رسد

 • تکبر نسبت به حق

 • علت بروز تکبر پنهان

 • یک راه برای از بین بردن تکبر

 • روضۀ امام سجادع و حضرت زینب‌(س)

جلسه 3: دلایل پنهان ماندن بدی ها

 • چرا بدی‌های ما از چشم ما پنهان می‌مانند؟

  • دوست داشتنی‌ها و آرزوها

  • رهبری انسان توسط علاقه‌هایش

  • تحلیل اتفاقات منطقه خاورمیانه (مصر و تونس در سال 89)

  • دیدن واقعیت‌های عالم

  • یأس و غرور دو ترفند ابلیس

  • ترس از دیدن عیب‌های خود

 • تکبر، مهمترین عیب وحشتناک

 • تکبر، مورد نفرت اولیاء خدا

 • پنهان کردن عیب‌ها، به‌جای پاک کردن آنها!

 • آخرت، برای کسانی است که تکبر ندارند

 • مواظبت کردن از خوبی‌ها

 • بدترین نوع تکبر، تکبر نسبت به اولیاء خداست

 • فرق امام حسین‌(ع) با امام زمان‌(عج)

 • روضۀ شام

جلسه 4: تکبر، حالت انحراف یافتۀ علاقه به بزرگ شدن

 • دلایل پنهان شدن بدی‌ها

  • همراه بودن همیشگی برخی از بدی‌ها با ما

  • نصیحت از سر حسادت

 • علاقه انسان به بزرگ شدن

  • صورت‌های مختلف بزرگ شدن

 • شایستگی ملاقات خدا، هدف آفرینش

  • بزرگ شدن، لازمۀ ملاقات با خدا

  • بزرگ شدن، ترجمۀ همۀ خوبی‌ها

 • بذر تکبر، در فطر انسان (تمنّای بزرگ شدن)

  • عجله برای بزگ شدن

 • چگونه انسان بزرگ می‌شود؟

  • سختی‌ها و تکالیف الهی

 • تکبر، حالت انحراف‌یافتۀ علاقه به بزرگ شدن

 • علاقه به کفار، علامت تکبر پنهان

 • رفاه‌زدگی تکبر می‌آورد

 • رابطه بین سختی کشیدن و بزرگی

 • تواضع به اولیاء خدا از بین برنده تکبر

 • روضۀ ام‌البنین‌(س)

جلسه 5: راه های برداشتن تکبر از دل

 • علت علاقمندی آدم‌ها به بزرگ شدن

  • هدف، ملاقات خداست و بهشت، حیات خلوت انسان‌ها

  • نماز برای دریافت بزرگی خدا

 • برداشت اشتباه دربارۀ علاقه فطری به بزرگ شدن

  • عجله برای بزرگ شدن

  • تکبر برای انسان آسان است

 • تواضع رسول خداص

  • عظمت رسول خدا

  • پیامبر اکرم‌(ص) از گناه کردن ما اذیت می‌شوند

  • پیامبر اکرم(‌ص) حریص امتش

 • بزرگ شدن برای سیاسی شدن

  • کسانی که سیاسی نیستند خودخواه هستند

  • منتظر امام زمان(عج) آدم بزرگی است

 • یکی از جاهایی که تکبر پنهان آشکار می‌شود

  • علی(ع) محک تکبر پنهان

 • استغفار کردن برای برداشتن تکبر از دل

 • یک قاعدۀ کلیدی در دنیا

 • قبول حق برای رهایی از تکبر

 • ذکر مصائب اهل‌بیت‌(ع) برای از بین بردن تکبر

 • روضۀ پیامبر اکرم‌(ص)

جلسه 6: تکبر به اولیاء خدا خطرناک ترین نوع تکبر

 • آموختن تواضع، مهمترین درخواست از دستگاه‌های تربیتی

 • رابطۀ تکبر با نقصان عقل

  • متکبر به آیات و نشانه‌های خدا ایمان نمی‌آورد

  • نپسندیدن سخن رسول خدا(ص) جایگاه بروز تکبر

  • نفهمیدن حرف حق، اثر شوم تکبر

 • اقسام تکبر

  • خطرناک‌ترین نوع تکبر

 • مهربانی اولیاء خدا سبب جرأت پیدا کردن عده‌ای به ولی خدا

 • تکبر به ولی خدا راحت‌تر از تکبر به مردم

 • مهمترین چیزی که تکبر انسان راتحریک می‌کند

 • تکبر برادر بزرگ حسادت

 • جدا شدن خوب و بد قبل از ظهور

  • تکبر کردن محور جدا شدن خوب و بد

 • حقارت نشانۀ متکبر

 • خدا از اولیائش دفاع می‌کند

نظرات

سلام و خسته نباشید.

اقا واقعا حیفه این همه زحمت میکشین ولی اخر کیفیت صوت اینقدر پاییه که بعضی قسمت های مطلب شنیده نمیشه چی میگن

سلام خداقوت   بعضی صوت ها رو خواستم دانلود کنم نشد.

۲۵ بهمن ۹۸ ، ۰۸:۰۸ یا مهدی(عج)

با عرض سلام

ببخشید یک سوال داشتم از محضرتون.با کسانی که در عین دینداری و محبت به خدا و اهل بیت درجاتی از تکبر را هم دارند و حاضر به قبول این موضوع هم نیستند چطور باید رفتار کرد.این نکته را هم بگم که این تکبر گاهی اوقات موجب دل شکستگی نزدیکان میشود ولی شخص این موضوع را نمیبیند و فکر میکنم خودش هم اطلاعی از تکبرش ندارد.ممنون میشم کمکم کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام

در مورد سوالاتی که کتاب تکبر پنهان رو بخونیم یا صوت هارو؟

من خودم کتابش رو هم مطالعه کردم و صوت هاشم گوش دادم، هر کدومش جداگانه مفید هست ولی اینطور نیست که اگه این صوت هارو گوش بدین دیگه نیازی به کتاب نیس، کتابش فوق العاده جزئی تر و مفیدتر بود در مورد تکبر پنهان، البته به نظر من. صوت هاش هم در کنار کتابش عالی میشه اما کتاب کامل توضیح داده

سلام این جلسات چه فرقی با کتاب تکبر پنهان دارد؟

سلام روز بخیر لینک های دانلود مسدود هستند و دانلودی ممکن نیست. وبسایت ببان معنوی کار نمی کنه لطفا اصلاح بفرمایید

پاسخ:
سلام و احترام
در حال برطرف کردن مشکل هستیم.

سلام

جلسه دوم دانلود نمیشه 

لطفا بررسی کنید

پاسخ:
سلام و احترام
در حال برطرف کردن مشکل هستیم.
با عرض سلام و خسته نباشید
سوالی داشتم.آیا کتاب تکبر پنهانِ استاد ، تماما مطالب گفته شده در این ۶جلسه صوتی را پوشش میدهد و یا بهترست بجای کتاب این ۶صوت رو گوش بدیم؟
پاسخ:
با سلام و تشکر،
بیش از اون جلسات است. ‌
۰۴ مرداد ۹۸ ، ۰۱:۲۸ اسلامی ایرانی
استاد وای از روحانیونی که متکبر باشند و سوالات احکام رو هم بخواند همراه بیماری وسواسشون پاسخ بدند، استاد لطفا بعضی از سخنرانی هاتونم خطابش به این مدل روحانیون باشه
سلام. واقعا خدا به همگی تون خیر کثیر عنایت کنه. برای مشکلات روحی و بیمارهای روحی انسان هیچ جا مطالب به این روان و خوبی پیدا نمیشه. ممنون از سخنران و گردآورندگان. اجرتون با صاحب الزمان. دعا کنید بتونیم تکبر و حسادتمون رو درمان کنیم

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...