۹۳/۰۸/۰۳ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | چگونه امتحان می شویم؟

شناسنامه

معرفی بحث

محرم سال 92 در دانشگاه امام صادق(ع) بحث مهمی پیرامون موضوع «امتحان» بیان شد که در مقدمۀ آن به مقدرات الهی پرداخته شد و ضمن اشاره به عوامل تعیین‌کننده در مقدرات انسان، «امتحانات الهی» به عنوان مهمترین و مؤثرترین عامل تعیین‌کننده در مقدرات انسان معرفی شد. در بحث پیشِ رو هم به این موضوع پرداخته می‌شود که «خداوند چگونه از ما امتحان می‌گیرد؟» و به عبارت دیگر؛ «خداوند به چه وسیله‌ای از ما امتحان می‌گیرد؟»

قبل از ورود به موضوع اصلی بحث(امتحان) جلسۀ ابتدایی به ذکر اهمیت عزاداری اختصاص می‌یابد و دربارۀ لزوم توجه ویژه به سنت عزاداری برای سیدالشهداء(ع)، خصوصاً عزاداری‌های مشترک بین شیعه و سنی، بحث می‌شود. و به برخی از آثار و برکات آن در فرد و جامعه اشاره می‌شود.

در بخش اصلی بحث، ابتدا هدف از امتحان الهی مورد توجه قرار می‌گیرد و طبق روایات «خروج تکبر از قلب انسان» به عنوان هدف امتحانات الهی معرفی می‌شود. ضمن اینکه هدف امتحان با تعابیر دیگری نیز بیان می‌شود. از جمله: «دل بریدن از غیر خدا و عاشق خدا شدن» و همچنین «رشد استعدادهای انسان‌» که در واقع یک تعبیر انسان‌شناسانه برای هدف امتحانات الهی است.

در ادامۀ بحث، پیرامون ویژگی امتحانات الهی و اینکه خدا چگونه از ما امتحان می‌گیرد؛ مطالب مهمی بیان می‌شود، از جمله: اولین ویژگی امتحانات الهی «متناسب بودن آنها با توانایی‌های ما» است. یعنی امتحان هر کسی به قدر طاقت اوست. حتی انسان می‌تواند از روی امتحاناتی که خدا از او می‌گیرد، ظرفیت‌های خودش را درک کند. البته امتحان همیشه یک‌مقدار جلوتر از توانایی بالفعلِ ماست و باید هم همین‌طور باشد تا توانایی‌های بالقوۀ ما به فعلیت برسند. معمولاً تنبلیِ انسان باعث می‌شود که انسان ظرفیت خود را کم ببیند و ابلیس هم دوست ندارد ما انسان‌ها به ظرفیت‌های بالای خودمان پی ببریم لذا دائماً ما را وسوسه می‌کند که «تو نمی‌توانی!»

فهرست:

جلسه1: لزوم توجه ویژه به سنّت عزاداری

مدت: 42دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5.5MB) | متوسط(19.4MB) ]

 • عاشورا یک حماسۀ اسلامی؛ نه صرفاً شیعی

 • یزید دشمن مشترک شیعه و سنی

 • اشاره‌ای به جنایات یزید نسبت به اهل سنّت

 • عاشورا محل اتحاد شیعه و سنی

 • کشتن عزاداران حسین(ع)؛ توطئۀ استکبار

 • عزاداری اهل سنت برای حسین(ع)

 • وظیفۀ ما در خصوص عزاداری حسین(ع)

 • اهمیت کمک به مجالس عزاداری غیرشیعیان

 • گریه برای شهید؛ سنت پیامبر(ص)

 • سنت عزاداری برای حمزۀ سیدالشهداء

 • لزوم توسعۀ جلسات مشترک عزاداری حسین(ع)

 • نظر امام(ره) دربارۀ بُعد سیاسی اجتماعی عزاداری

 • تأکید امام(ره) بر مفید بودن عزاداری برای جامعه

 • لزوم توجه به آثار و برکات عزاداری

 • اهتمام امام سجاد(ع) بر تهیه غذای عزاداران

 • یک قاعدۀ طلایی برای اثرگذاری عاشورا در انسان


جلسه 2: هدف امتحان؛ خروج تکبر از دل

مدت: 60دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.77MB) | متوسط(27.6MB) | خوب(54.9MB)]

 • توجه به شدّت احاطۀ مقدرات الهی بر زندگی انسان

 • امتحان؛ مهمترین عامل تعیین‌کننده در مقدرات

 • در این دنیا همه‌چیز امتحان است

 • فایدۀ آگاهی از شیوۀ امتحان گرفتنِ خدا

 • ضرورت درک وضعیت امتحانی جامعه برای تحلیلگران

 • حیات‌شناسی حلقۀ مفقوده‌ای در آموزش‌های دینی

 • معنادار شدن احکام دینی، در بستر امتحان

 • امتحان؛ بستر دینداری

 • هدف امتحانات الهی؛ خروج تکبر از قلب

 • تولید دائمی علف هرزۀ تکبر در وجود انسان

 • امتحان؛ فرآیند دائمی اخراج تکبر از دل

 • میل به بزرگ شدن؛ تمایل دائمی روح انسان

 • راهِ دور زدن امتحان الهی

 • کمک گرفتن از نماز برای آسان شدن امتحان

 • از بین بردن تکبر؛ هدف مشترک نماز و امتحان


جلسه 3: اولین ویژگی امتحان

مدت: 54دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(25.1MB) | خوب(50.1MB)]

 • رابطۀ امتحان و عشق به خدا

 • نقشۀ خدا برای دل‌بریدن انسان از غیرخدا 

 • دلیل شکایت از عشق‌های شکست‌خورده

 • هدف برخی امتحانات؛ قطع امید انسان از غیرخدا

 • تعبیر انسان‌شناسانه از هدف امتحان

 • رشد استعدادهای انسان‌؛ هدف امتحانات الهی

 •  مأموریت عجیب فرشتۀ الهی برای امتحان یک مؤمن

 • اولین ویژگی امتحان؛ متناسب بودن با توانایی‌های انسان

 • متناسب بودن امتحان با ظرفیت انسان

 • پی بردن به ظرفیت‌های خود، از روی امتحانات الهی

 • برخی دنبال کاهش ظرفیت انسان‌ها هستند

 • «تو نمی‌توانی!»؛ وسوسۀ همیشگی ابلیس


جلسه 4: امتحان تنها راه افزایش ظرفیت انسان

مدت: 98دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(12.6MB) | متوسط(45MB) | خوب(90MB)]

 • همراه بودن امتحان با همۀ اوامر و نواهی الهی

 • هیچ تکلیفی بدون امتحان نیست

 • نقش امتحان در شکوفایی استعدادهای بالقوه

 • امتحان کمی جلوتر از توانایی بالفعلِ ما

 • نقش «تنبلی» در کم دیدن ظرفیت انسان

 • اهمیت افزایش ظرفیت انسان

 • نقش ابلیس در خراب کردن لذات دنیایی

 • امتحان تنها راه افزایش ظرفیت انسان

 • نقش امتحان در شکوفایی ظرفیت‌های انسان

 • فایدۀ درک «غرضِ هر امتحان»

 • تفاوت‌های بین ابناء بشر برای امتحان است

 • برخی فقط با فقر یا بیماری اصلاح می‌شوند

 • انگیزۀ صحیح برای رفع مشکلات زندگی

 • چرا امام(ره) می‌فرمود «ما می‌توانیم»؟

 • این امتحان ماست؛ پس ما می‌توانیم

 • «ما می‌توانیم»؛ یک حقیقت دینی است

 • نقش مدیران در کشف توانایی‌های بالقوۀ جامعه


جلسه 5: رشد در بستر سختی امتحان

مدت: 70دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9.41MB) | متوسط(33.4MB) | خوب(66.6MB)]

 • یک آفت دموکراسی

 • ممکن نبودن تأمین راحتی مطلق برای فرد یا جامعه

 • نکته‌ای در تربیت فرزند

 • فرزند را در معرض سختی امتحان قرار دهید

 • سختی‌های معقول به فرزندتان بدهید

 • غیرممکن بودن رشد بدون سختی کشیدن  

 • خطر تبعیت از هوای نفس مردم برای جلب آراء آنها

 • محاصرۀ اقتصادی؛ نمونه‌ای از رشد جامعه در بستر امتحان

 • امتحان یعنی سختی معقول برای رشد استعداد

 • نقش اشعث در فتنه‌های دوران امیرالمؤمنین(ع)

 • نقش اشعث در پایان دادن به جنگ صفین

 • جنگ روانی اشعث برای تلقینِ «ما نمی‌توانیم» به مردم

 • نحوۀ برخورد صحیح با سختی‌ها و امتحانات الهی

 • بیماری «احساس ضعف»

 • دین انسان را قوی می‌کند

 • دسته‌های عزاداری مظهر قدرت جامعه


جلسه 6: ترس؛ اولین و شایعترین امتحان

مدت: 57دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.4MB) | متوسط(26.3MB) | خوب(52.4MB)]

 • نقش مفهوم امتحان در تعریفِ زندگی و بندگی

 • داشتن «نگاه امتحانی» به تمام زندگی و بندگی 

 • تفاوت دین با مقررات راهنمایی رانندگی

 • هم فقر امتحان است و هم ثروت

 • خدا با زبان امتحان با ما سخن می‌گوید

 • امتحان ترس؛ شایع‌ترین امتحان خدا از ما  

 • بسیاری از امتحانات ما ترس از بلاست

 • چرا خدا ما را می‌ترساند؟

 • اهمیتِ «چگونه ترسیدن»  

 • تربیت فرزند صرفاً با ترساندن اشتباه است

 • مذمت انتقال ترس‌های بی‌جا به فرزند

 • ترس به‌طور مطلق زشت نیست

 • ترس ممدوح و ترس مذموم

 • ترس شدید ناشی از چیست؟

 • ضررِ ترسو بودن مسئولین جامعه

 • فایدۀ نترسیدن از دشمن


جلسه 7: ترس از خدا؛ تنها راه علاج ترس

مدت: 64دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.27MB) | متوسط(29.3MB) | خوب(58.5MB)]

 • امتحان، تقویت‌کنندۀ انگیزۀ انسان در انجام تکلیف

 • رابطۀ امتحان با مفهوم عبودیت

 • اهمیت «خوب امتحان دادن» نسبت به «خوب بودن»  

 • رابطۀ امتحان ولایت با قبولی کارهای خوب

 • انتظار خدا از ما، در امتحان ترس

 • زیبایی ترس بنده از خدا و پناه بردن به خدا

 • نمی‌شود انسان از هیچ چیزی نترسد

 • افراد شجاع هم از یک چیزهایی می‌ترسند

 • خطر سیاستمداران ترسو برای جامعه

 • رابطۀ ترس از خدا و نترسیدن از غیرخدا

 • ترسیدن از خدا؛ تنها علاج ترس

 • ترس از خدا؛ در صدر اخلاق اسلامی

 • ترس از خدا انسان را از خدا فراری نمی‌دهد


جلسه 8: پاسخ صحیح به امتحان ترس

مدت: 65دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.47MB) | متوسط(30.1MB) | خوب(60.1MB)]

 • شکوفایی برخی استعدادها در بستر ترس

 • سوختن استعدادها در اثر ترس بی‌جا 

 • چه کسانی ما را می‌ترسانند؟

 • شباهت ترس با برخی بیماری‌های مسری

 • اثر منفیِ ترساندن بچه برای درس خواندن

 • زندگی اکثر مردم مبتنی بر ترس است

 • نقش ترس‌های نابجا در زندگی

 • بچه را از امتحان و نمره نترسانید

 • نترسیدن؛ پاسخ صحیح به امتحان ترس

 • بررسی کلیدی‌ترین ریشه‌های ترس

 • سوء ظن به خدا؛ یکی از ریشه‌های ترس

 • خوف از خدا؛ عامل از بین بردن ترس

 • ریشۀ ترس؛ بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی به خدا

 • یک ذکر مؤثر در قوت قلب انسان

 • ترس از دشمن؛ بدترین صفت مدیران جامعه

 • بهره‌گیری عبیدالله از ترس مردم کوفه

 • محرم ماه فاصله گرفتن از صفت شوم ترس


جلسه 9: بررسی ریشه‌های ترس

مدت: 49دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.36MB) | متوسط(22.5MB) | خوب(45MB)]

 • نقش زیرساخت‌های فرهنگی جامعه در برقراری دین

 • مقولۀ ترس، یکی از زیرساخت‌های فرهنگی جامعه

 • مبارزه با ترس، با نگاه فرادینی

 • اثرِ مخرّب ترویج ترس و بی‌حیایی در جامعه

 • ترس از فقر، مایۀ هلاکت بشر

 • شکوفایی خلاقیت؛ یکی از آثار نترسیدن

 • اثر فلج‌کنندۀ ترس، در درازمدت

 • ریشۀ اول ترس؛ قطع ارتباط با خدا

 • از هرچه بترسی، خدا آن‌را بر تو مسلط می‌کند

 • ریشۀ دوم ترس؛ محبت

 • ترس یکی از زشت‌ترین نتایج محبت‌های دنیایی

 • ترسو شدن در اثر دل بستن به دنیا

 • از بین رفتن ترس با دل بریدن از محبت به دنیا

 • به دنیا دل نبند تا دنیا نوکر تو شود

 • ترس از خدا؛ نتیجۀ محبت به خدا

جلسه 10: اهمیت نشاط و قوّت روحی

مدت: 65دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.46MB) | متوسط(30MB) ]

 • دین مثل درمانگاه نیست!

 • روحیۀ بانشاط، از شاخص‌های موفقیت انسان در دینداری

 • اُفت روحیه، علامت اشکال در دینداری

 • نشاط؛ یکی از آثار توجه به موضوع امتحان

 • نبض معنوی فقط اشک نیست

 • نشاط؛ از علائم معنویت

 • نشاط، منشأ قدرت روحی و صلابت مؤمن

 • قوت روحی در اثر پذیرش سختی امتحان

 • نتیجۀ نشاط در متن بلا و امتحان

 • آیا ظرفیتِ نشاط و قدرت را داریم؟

 • لزومِ داشتن ظرفیت پیروزی

 • نصرت‌های بی‌سابقۀ الهی در شرایط فعلی

 • ولایت مهمترین و حساس‌ترین محل امتحان

 • دو نوع احترام در قبال ولایت

 • فلسفۀ سلام دادن به اهل‌بیت(ع)

جلسه 11: نترسیدن از دیگران در بیان حقّ

مدت: 65دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.49MB) | متوسط(30MB) | خوب(60MB)]

 • رو آمدن بدی‌های پنهان انسان در امتحان الهی

 • مسئولین هر جامعه؛ محل بروز رذایل و فضایل آن جامعه

 • نتیجۀ بی‌تفاوت بودن مردم به امتحانات اجتماعی

 • لزوم حمایت مردم از نخبگان جبهۀ حقّ

 • ضرورت «نترسیدن از غیرخدا» برای مبلغین دین

 • ترس از آبرو؛ یکی از مهمترین زیرمجموعه‌های ترس

 • «رسانه‌های باندی» یک پدیدۀ نامطلوب در جامعۀ ما

 • یک پیشنهاد به رسانه‌های حزب‌اللهی

 • چرا در قرآن بر آزادی بیان تأکید نشده؟

 • قرآن نیاز ما به آزادی را چگونه تأمین کرده؟

 • طرح قرآن برای رسیدن به «هدف آزادی بیان»

 • لزوم بیان سخن حقّ، بدون ترس از دیگران

 • «نترسیدن از دیگران»، راهِ رسیدن به آزادی

 • خیانت به بشریت با شعار آزادی بیان

 • «نترسیدن از مردم» بله، «بی‌اعتنا بودن به مردم» نه

 • پای ولایت نباید از غیرخدا ترسید

 • ویژگی قوم مورد علاقۀ خداوند

نظرات

با سلام و آرزوی توفیق روزافزون

همچنین تشکر از حاج علیرضا پناهیان

 

توی بخشی از سخنرانی(فکر کنم جلسه‌ی نهم)حاج آقا اشاره میکنند که روی موضوع ترس جادارد انسان حتی فرا مذهبی کار کند.

میخواستم پیشنهاد ایشان را جویا شوم.

ضمن آنکه کتابی با موضوع ترس یا شجاعت اگر ممکن است معرفی کنند.

 

آقای
 "علی ظ" برادر بزرگوار؛ سخنرانی های "قربانی دادن، راهی که همه باید بروند " رو حتما گوش بدید
با سلام و خدا قوت
من احترام ویژه ای برای استاد قائل هستم و تمام حرفهایش را از وجود می پذیرم، ولی کلا از خودم نا امید میشوم با اینکه همیشه در زندگی تلاش کردم به خدا نزدیک شوم، ولی کلا گیج گیج میشوم و جمع بندی بین حرفای ایشان برایم سخت و مشکل میشود. واقعا در زندگی همیشه خیر و خوبی را برای دیگران خواستم و همیشه خواستم زندگی را صرف کمک به خلق کنم. در زمینه ازدواج همیشه دنبال این بودم هر روز مطالبی فراگیرم و به گونه ای خود را  تعلیم دهم که بتوانمزندگی زهرایی تشکیل دهم و زندگیم صرف خدمت و عشق به همسر شود و مادر و همسر و عروسی خوب برای مادر شوهر باشم ولی دعاهای ما در مورد ازدواج خوب، مستجاب نشده چه باید کرد؟ لطفا استاد راهنمایی فرمایند
۰۳ شهریور ۹۴ ، ۰۵:۳۲ علیرضا آزادمهر
سلام 
حاج آقا توی موضوع امتحان ترس فرمودن که ما جایی سخنرانیهایی داشتیم با موضوع خوف. تو سایت گشتم نبود. میخواستم ببینم از کجا میشه اونها رو پیدا کرد 
واقعا مهمه برام کمک کنید لطفا 
با تشکر 
این چه حرفیه دشمنتون شرمنده ممنون ازپیگیریتون اسم کلیپ شهادت دررکاب امام زمان علیه السلام هست ازbayan-boxگرفته بودم
فک میکنم تویه سخنرانی بوده بازم ممنون ازلطفتون ان شاالله موفق وسلامت باشید💕💕🌼🌼
باسلام وعرض ادب واحترام خدمت عزیزان زحمت کش سایت میخواستم ببینم که استادتویه سخنرانی درباره این میگن که شهادت قسمت هرکسی نمیشه وفقط افرادی لایق شهادتندکه دیوانه وترازدنیابگذرندومگرامام زمان چنددیوانه ی لایق دارنددرادامه میگن که خیلی میخوادکه انسان ازشرایط عالی دوران ظهورچشم بپوشدوازخدابخوادپیش پای امام زمان علیه السلام فدابشه لطف میکنیدبگیدصوت مرجع چیه؟؟ممنون میشم
پاسخ:
با سلام، شرمنده، چنین حضور ذهنی نداریم که بتوانیم کمکتان کنیم. احتمالا در بیش از یک سخنرانی گفته اند.
سلام خدا خیرتان بدهد
متن این جلسات را از کجا میتوانیم دانلود کنیم؟
پاسخ:
با سلام و تشکر
همین عنوان را در قسمت جستجو بزنید، پیدا می کنید.
سلام ، اجرتون با امام حسین علیه السلام
دعای امام زمان بدرقه راه حاج اقا و ودست اندرکاران سایت بیان معنوی 
خیلی خیلی عالی بود. بی نهایت سپاس گزارم.
سلام
جمله به جمله نظر برادر "رضا احمدی" نظر ما هم هست:

"1-وقتی انسان یک حرف حکمت آمیز از یک انسانی میشنوه به بیهوده بودن حرف های دیگران پی میبره .
2-خداوند انشا الله خیر دنیا و آخرت نصیب حاج آقا بفرمایند و عمر طولانی
3-این حقیر غرق گناه وقتی فرمایشات استاد را گوش میکنم انگار در کهکشانها سیر میکنم و کلی سبکبال و سبکبار میشوم .4-و جالب اینکه استاد عزیز چقدر دقیق به بحث ها توجه میکنند .5-حتما زحمات شبانه روزی زیادی میکشن .
6-اینجوری تا حال از دین نشنیده بودم .
7-خدایا هزاران بار شکرت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت"
۲۸ دی ۹۳ ، ۱۵:۲۳ کسی که داره هدایت میشه
دانلود ده شب محرم رو یک جا باهم بذارید لطفا
پاسخ:
با سلام و تشکر
سوالات متداول را ببینید.
فکر میکنم خداوند میخواهد با معرفی سایت حاج آقا از من امتحان سخت تری بگیرد هر وقت مطلب جدیدی به دستم میرسد، و به خداوند نزدیک تر میشوم امتحانات خدا سخت تر و پیچیده تر میشود نمیدونم چرا ؟
خدایا این بار به ما رحم کن و در این امتحانات ما را یاری کن. آمین.

۲۸ آذر ۹۳ ، ۱۵:۲۱ رضا احمدی
وقتی انسان یک حرف حکمت آمیز از یک انسانی میشنوه به بیهوده بودن حرف های دیگران پی میبره .
خداوند انشا الله خیر دنیا و آخرت نصیب حاج آقا بفرمایند و عمر طولانی
این حقیر غرق گناه وقتی فرمایشات استاد را گوش میکنم انگار در کهکشانها سیر میکنم و کلی سبکبال و سبکبار میشوم .و جالب اینکه استاد عزیز چقدر دقیق به بحث ها توجه میکنند .حتما زحمات شبانه روزی زیادی میکشن .
اینجوری تا حال از دین نشنیده بودم .
خدایا هزاران بار شکرت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
نه متاسفانه اون نیست. یک نمودار بود که توضیح میداد مثلا عوامل موثر در مقدرات چیست و غیره
پاسخ:
با سلام و تشکر،
سایت هیئت میثاق با شهدا(هئیت دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) ) را ملاحظه فرمایید.
سلام یک جدولی در دانشگاه امام صادق گذاشته بودند که خلاصۀ مباحث مقدرات پارسال بود. پرسیدم گفتند در سایت موجود است کجا میتونم اونو پیدا کنم؟
پاسخ:
با سلام و تشکر،
سایت هیئت میثاق با شهدا(هئیت دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) ) را ملاحظه فرمایید.
سلام تو ایام سخنرانی یه جدولی از خلاصۀ مباحث مقدرات پارسال گذاشته بودند. اونو کجای سایت میتونم پیدا کنم؟
پاسخ:
با سلام
از منو بالای صفحه به بخش جهت اطلاع-->اخبار ما--> پرونده ویژه مراجعه نموده و پرونده ویژه محرم92 را انتخاب نمایید.
۱۱ آذر ۹۳ ، ۰۴:۲۱ بنده ی خدا
سلام من ساکن هلند هستم 
میخوام به یاری خداوند و توصیه ی دوستان شروع کنم اینده جلسه سخنرانی حاج اقا رو دقیق گوش کنم دعام کنید موفق شم
خیلی ممنون عالی بود 
نمی دونم چگونه تشکر کنم فقط می تونم بگم خیلییییییییییی ممنون که فایل ها را گذاشتید
خدا امواتان را بیامرزد

از زحمات شما بسیار سپاسگزارم.
خدا خیرتون بده.
اجرتان با خدا ان شا الله در دنیا و آخرت یار و سرباز حضرت مهدی (عج) باشید
اجرتان با خدا . نفس حق حاج آقا برقرار با شه ان شاء الله 
عاقبت ایشون به خیر ان شاء الله الحمد لله 
سلام سخنرانی های اقای پناهیان تا جلسه 20 رو نمی زارید.
پاسخ:
با سلام و تشکر
این مبحث کلا 11 جلسه بوده است.
سلام
هر وقت مسئله ای دغدغه ذهنیم می شود یا در مسیر مبارزه با نفس در بازه زمانی ای برایم برجسته می شود وقتی ایشان سخنرانی خودشان را آغاز می کنند لبهایم کشیده می شود چون درباره همان مسئله صحبت می کنند یا بعداً به همان مسئله می رسند.
اصلاً ممکن است مسئله آخرتی هم نباشد اما به هر حال هر ضعفی در امور دنیا ناشی از ضعفی در جان انسان است. خلاصه اینکه دین برنامه زندگی در دنیا است دنیایی که روی قواعد و سنت های الهی توسط خدا اداره می شود.
نتیجه اینکه خیلی از سؤال هایی را که می بینم دوستان دارند من دیگر ندارم چون در مسیر زندگیم با صحبت هایی که از حاج آقای پناهیان می شنوم به آن ها پاسخ داده شده انگار در یک کارگاهی هستم متشکل از من، خدا و تدابیر و قواعد زیبایش و حاج آقای پناهیان بنده نازنینش!
به عنوان مثال همین مسئله قدرت روحی این که دین انسان را قوی می کند. آره! دیگر از هر قید و بندی حالم به هم می خورد! چون خدا من را آزاد آفریده است و آزادی من تنها در بندگی اوست.
اصلاً می دانید انجام انواع گناه و منهیات خدا خودآزاری است حماقت است یا مثلاً آدم جوری فکر کند که واقعیت ندارد وقتی رهایشان می کنی به راحتی می رسی. بعد همه این انرژی ها را پای رشدت می گذاری و دیگر هرز نمی روند و همه این ها یعنی قدرت!
جالب این جاست که دوستان و خویشاوندان که از بیرون به ما و دین نگاه می کنند فکر می کنند ما دنبال چیزی رفتیم که آنها از آن خوششان نمی آید غافل از این که ما جایی آمدیم که در سفره آن هر چیزی که نوع انسان خوشش می آید به وفور همراه با راه درست رسیدن به آن پیدا می شود!
و دین را به این صورت تبلیغ کردن کار استاد پناهیان عزیز است و اما من مانده ام چگونه کسانی را که فکر می کنند از دین و از شنیدن صحبت علما خوششان نمی آید راضی کنم که "اگر خوشت نمیاد آقای پناهیان فرق می کنندها!"
خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی ممنونم

با سلام وخداقوت
خواستم بفرمایید ایا جواب سوالها داده میشود ؟کجا پیدایش کنیم
پاسخ:
با سلام و تشکر
بله پاسخ داده می شوند. ذیل کامنتی که گذاشته اید. مگر اینکه سوالتان از استاد باشد و ایشان پاسخ نداده باشند.
۲۰ آبان ۹۳ ، ۰۹:۲۰ محمد حسن ایثارگر
با عرض سلام و خدا قوت و آرزوی توفیق روز افزون
خواهشمندم در صورت امکان متون جلسات باقی مانده را نیز بر روی سایت قرار دهید.
با تشکر
سلام
فایل شب یازدهم بد جوری به هم ریخته! یک ساعت و 38 دقیقه است وتمامش بریده بریده شده و هر تکه ش هم چند بار تکرار شده.نمیدونم چه بلایی سرش اومده!اتفاقا مباحثشون بشدت کلیدی و مهم بود.لطفا سریع تر این اشکال رو رفع کنید. ممنون میشم اگه خبر اصلاحشم رو سایت بزارین.
پاسخ:
با سلام و تشکر. ظاهرا این مشکل نادر است و به سرعت اینترنت هنگام دانلود برمیگردد. صوت با کیفیت پایین تر را دانلود کنید.
بلاهایی که به ما می رسد و زمینه امتحان ماست، بیشتر اوقات بخاطر گناهان یا اشتباهات خود ماست. به عبارت بهتر به خاطر مردود شدن در یک امتحان دیگر است. مثلا به کسی مصیبت فرزند وارد می شود از کجا بداند این امتحانی است که خداوند برای او قرار داده یا اینکه این نتیجه عمل غلط خودش است یا گناهی در جایی کرده که این سزای آن است. خلاصه اینکه خیلی اوقات یک امر (امتحان) یکسان برای دو فرد متفاروت معانی متفاوت دارد. یکی ولی خداست که مصیبت فرزندش به علت این است که او به مراتبی از کمال رسیده.  دیگری یک فرد معمولی مثل ما است که شاید این نتیجه اعمال خود فرد باشد، شاید این یک گیری چیزی در زندگی اش دارد که باید آن را رفع کند. چطور می شود این را تشخیص داد؟      
پاسخ:
با سلام و تشکر،
اینگونه نیست که لزوماً بشود تشخیص داد. خدا می خواهد انسان در ابهام بین خوف و رجا بماند. و اما تکلیف انسان بر اساس دستورات شرع مشخص است و در اغلب موارد، برای تشخیص تکلیف نیازی به دانستن نوع امتحان نداریم.
۱۸ آبان ۹۳ ، ۱۰:۱۶ محسن شیرزاد
در جواب کاربر "احیا"
اگر به طور کامل به صحبت های استاد پناهیان در این زمینه گوش کرده باشید، ایشان تاکید دارند که انسان باید وظیفه اش را در بحث انتخاب انجام دهد از تحقیق تا توسل ولی این تفکر که دنبال بهترین باشد و پس از اردواج به انتخاب خودش شک کند غلط است.
در ضمن خدا انسان را بری بهشت می خواهد نه دنیای فانی که دار امتحان است.خدا با امتحان ها که بهترینش ازدواج هست انسان را رشد می دهد تا بتواند در بالاترین رتبه های بهشت سامن شود و کمتر حسرت بخورد. این سختی ها زمینه رشد و تعالی انسان هست پس باید شاکر خدا باشیم.
توصیه می کنم این سخنرانی را گوش کنید
با سلام
من صحبت خاصی ندارم فقط اینو میتونم بگم که معمولا بحث های سلسله وار استاد رو گوش میدم و مدت مدیدی است علاقه شدیدی به استاد دارم وقتی حرف میزنند ناخود آگاه بعضا گریه م میگیرد چند شب پیش هم خواب استاد رو میدیدم که داشتم ازش سؤالامو میپرسیدم کاش ازش دور نبودم و میتونستم سؤالهامو بیواسطه بپرسم اینجا خیلی چیزها رو نمیشه توضیح داد و گفت... وقتی این سایت میام یه حس غریبی دارم احساس میکنم حرفهای استاد در همه بحثها با تک تک سلولهای وجودم آمیخته میشوند و البته بعضا سؤالات بیجوابی به ذهنم میان و میرن... خدایا شکرت... به استاد نگید ولی دلم میگه ایشون یکی از یاران خاص حضرت حجت بن الحسن در عصر ظهور می باشند...
اللهم عجل لولیک الفرج

سلام
بخش نظرات خیلی ابتداییه. یه مثبت و منفی بذارین.
امکان جواب دادن به مخاطبان توسط مخاطبان را هم فراهم کنید بی لطفن
باسلام
راستش من کلی گیج شدم ،باتوجه به قسمت هایی که در مورد ازدواج استاد مطرح کردن  کلا نسبت به یک ازدواج مطلوب ناامید شدم (البته به سبب سختی های موجود کمی نا امید بودیم این مباحث تیر خلاص بود!!!) راستش دیگه برای ازدواج توسل و دعا هم انگار جواب نمیده؟؟!! و باید منتظر یه همسر وحشی باشیم....
از طرف دیگه استاد گفتن حسن ظن داشته باشید، من قبلا اعتقاد داشتم خداوند قطعا یک ازدواج هم کفو و مناسب رو برای همه رقم میزنه اما الان نه؟؟!!

سلام ممنون از زحمت های شما

اجرتان با امام حسین ع

با سلام
خدا قوت اهالی سایت
خدا قوت استاد پناهیان
واقعا چنین دیدی نسبت به زندگی تحمل خیلی دردها را آسان می کنه
ان شاءا... چنین جلسات و حرکت ها و صحبت هایی ادامه دار و پاینده باد

سلام لطفا اجازه بدید مطالب تا اخر صفر روی سایت بماند
از تلاش و زحمت شما متشکریم.
پاسخ:
با سلام و تشکر،
منظورتان را متوجه نشدیم. مگر تاکنون مطلبی از روی سایت برداشته شده است؟
سلام علیکم-به نوبه خودم متشکرم از حاج آقا پناهیان و شما به خاطر زحماتی که می کشید- لطفا در مورد ترتیبت فرزند اگر سلسله مباحثی از ایشان وجود دارد بفرمائید تا بتوانیم ان را دنبال کنیم.
با تشکر و التماس دعا
پاسخ:
با سلام و تشکر
بله، هست. همین عبارت را در سایت جستجو کنید. سیر مطالعاتی را هم ببنید.

سلام

خدا خیرتان دهد

من دانشجوی سال آخر پزشکی هستم و با اینکه سرم خیلی شلوغه تمام فایلهایی که گذاشته بودین رو دانلود کردم که تو وقتهای اضافه ام گوش بدم

این ها رو نه تنها خودم گوش میدم بلکه به پدر و مادر و خانواده ام هم دادم که اونها هم استفاده کنن و همه گوش دادن و تشکر کردن

امام زمان عج ازتون راضی باشه ما که دعاگوتون هستیم


سلام...
خسته نباشید..
اگه اجازه بدید اینجا سوالی رو مطرح کنم!

من کنکوری سال 93 بودم و رتبه هام حدود 530 هنر و 2600 ریاضی شد و الان رشته عمران یکی از دانشگاه ها هستم....
منتها چند تا از این سخنرانی های جدید و قدیم استاد درباره کار اولویت دار و هنر و... من رو دچار تردید کرده که راهم درسته و آیا واقعا الان این رشته عمران من به درد امام زمان عج میخوره؟!؟!
الان دقیقا موندم چه کنم...
مخصوصا وقتی ک استاد میگن یکی از کار های شیطان اینه ک تورو از کار اولویت دار باز داره خیلی دچار تردید میشم!
من توی انتخاب رشته ام اصلا سینما نزدم(بیشتر به خاطر جو بدش-هرچند شاید اگه میزدم هم قبول نمیشدم!!) ولی شاید کنار همین عمران برم سمت سینما یا انیمیشن یا بازی... (آیا این کافیه؟)
تغییر رشته بدم؟!؟!
راهم درسته؟!؟!
کنار عمران برم تو خط های هنری این شکلی حله!؟؟

اصلا از کجا و چه طوری میشه کار اولویت دار رو تشخیص داد؟!؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....

جان من پاسخ بدید!!!
میدونم سرتون شلوغه هااا ولی...
خدا خیرتون بده!
ممنون!
سلام و عرض خداقوت
انشاله خداوند به همه دست اندر کاران و بویژه استاد عزیزم حاج آقای پناهیان خیر دنیا و آخرت عطا کند
عاقبت بخیر باشید انشااله
سلام و خداقوت
خدا خیرتان دهد. شنیدن سخنان استاد پناهیان نگاه انسان را به زندگی تغییر می دهد
در ارزوی رسیدن به این نگاه زیبا
التماس دعا
باسلام وعرض تشکر به خاطر زحماتی که استاد پناهیان و همکاران سایت می کشند.خدا قوت.
می خواستم از جناب استاد بپرسم:
اگه همسرمون از ادب و الفاظ نادرست استفاده می کنه(ببخشید حتی گاها فحش) چه کار کنم؟ و در مقابل ایشون سعی می کنم این عیوب رو از خودم ببینم و ایشون رو بزرگ و محترم برای خودم و سایرین کنم اما از آینده بچه آیندمون کمی ترس دارم می ترسم به باباشون بره. دوست دارم به پاش صبر کنم حتی اونقدر بهش محبت میکنم تا از طریق دل حرکت کنیم چون یاد گرفتم که زن مظهر اسم مربی خداست و همسرم با محبتای من تغییر میکنه. از استاد بپرسید اگه مادر دلش میسوزه و دعاش خواستن نسل طیب می باشد آیا چنین پدری اثر روحی خود را به بچه ها خواهد داد. لطفا مرا راهنمایی کنید؟
پاسخ:
1. مباحث استاد در بحث تربیت فرزند را بشنوید، به دردتان می خورد.
2. بیشترین تاثیر(روانشناسان می گونید:حداقل 80 درصد) از مادر است:
امام خمینی(صحیفه امام):
آن علاقه‏اى که بچه به مادر دارد به هیچ کس ندارد. و آن چیزى که در بچگى از مادر مى‏شنود یا مى‏بیند، آن نقش مى‏بندد در قلبش؛ و تا آخر همراهش هست....و بچه در دامن مادر و از مادر بیشتر از هرکس، بیشتر از معلم، بیشتر از رفقایى که بعدها پیدا مى‏کند، بیشتر از اجتماع، در دامن مادر بیشتر قابل این است که قبول کند چیزها را. علاقه‏اى که اولاد و بچه به مادر دارد به هیچ کس ندارد. و حرف مادر را قبول مى‏کند و نقش مى‏شود در مغزش حرفهاى مادر.....بچه‏ ها از مادر بهتر [مسائل‏] را اخذ مى کنند. آنقدرى که تحت تأثیر مادر هستند، تحت تأثیر پدر نیستند، تحت تأثیر معلم نیستند، تحت تأثیر استاد نیستند.
۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۰:۰۶ محمد جواد دزفولی
اللهم احفظ استادنا
و همچنین برو بچه های بیان
اجرتون با آقا
سلام اقای پناهیان .نمیدانم چگونه شکر خدا را بجا اورم که خداوند به مثل منی این توفیق را داده تا در این روستای دور افتاده اذربایجان غربی از طریق اینترنت به سخنان شما دسترسی پیدا کنم؟خداوند اجرتان دهد! اقای پناهیان از شما خواهش میکنم برای من دعا کنید!من حدودا شصت سال دارم !از لطف خدای مهربانم ناامید نیستم که میدانم ناامیدی گناهی نابخشودنی است!ولی بخاطر گناهان و تقصیرهایی که کردم خیلی میترسم که عاقبت بخیر نشم!چه کنم ؟کجا برم ؟ به جز خودش که پناهی ندارم؟دعا کنید خدا به من رحمی کند و نجاتم دهد! ممنونتان هستم برای اینهمه بزرگواریتان!اگر اقا را دیدید لطفا سلام مرا برسانید و بفرمایید: اقا یک روز در اواخر جنگ در پایگاه شهید علم الهدی اهواز شما را از نزدیک دیدم .از خدا میخواهم انشاالله یک روز شما و همه ما پشت اقا امام زمان علیه السلام نماز بخوانیم! ببخشید زیاد حرف زدم
سلام مارا به استاد پناهیان برسانید.اجرشما واستاد با اقا امام حسین علیه السلام
سلام از گزیده های صوتی که گذاشتیدخیلی ممنون بسیار مفید هستند چون در مواقعی که فرصت نداریم  میشه سریع اصل موضوع شنید و هم با چندین دفعه گوش کردن مطالب بهتر به خاطر سپرده میشود و زمینه عمل به آنها فراهم میشود انشاالله
سلام واقعا گل کاشتین شب عاشوراهم اینطوری بذارین اما همون ساعت 10 بذارین عالی میشه. 
خوشابسعادت کسایی که میتونن حضوری بهره ببرن. برا مام دعاکنین یه روزی ماهم توفیق پیداکنیم
سلام . استاد میفرمایند در دنیا چیزی رو دوس نداشته باشید یعنی مثلا در زندگی خانوادگی همرمونو دوست نداشته باشیم؟لطفا روشنم کنید من خوب متوجه نشدم
پاسخ:
سلام.
1- خانواده را چون خدا دستور داده دوست داشته باشید و بلکه مهمتر از دوست داشتن، ابراز دوستی هست. اما اگر قرار باشد این دوستی مانع سایر دستورات الهی شود، جزء دنیا می شود.
خوبان، انسان ها را به میزان نسبت و تقربشان به خدا دوست دارند.
2- نقطه نام مناسبی نیست. در قسم نام ، یک نام متناسب بنوسید تا محیط سایت دلنشین تر باشد.
با سلام و تشکر بسیار بسیار زیاد از شما عزیزانی که زحمت میکشید مباحث سریع به دست شهرستانی ها برسه.
از استاد عزیز و گرانقدرم هم تشکر میکنم و از خداوند براتون توفیق روزافزون مسالت میکنم.

فقط اگه بشه امکانی فراهم بشه که بتونیم سوالاتمون رو پیرامون مباحثی که طرح میشه بپرسیم، خیلی عالی میشه.
التماس دعا
پاسخ:
با سلام و تشکر
خب بپرسید. به دستشان می رسد.
سلام شبهایی که نمی آیم دانشگاه امام صادق مثل امشب ده ها بار این صفحه را رفرش میکنم تا صوت حاج آقا رابگیرم  تا الان بیدارم برای شنیدن جلسه امشب که نبودم
تو این وانفسا وجود این سایتها خیلی برای ادم شدن وموندن ضروری ست اجرتون بامادرم حضرت زهرا
۱۱ آبان ۹۳ ، ۲۳:۱۵ محمد حسن ایثارگر
دمتون گزم.اجرتون با قاسم بن الحسن.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر که استاد عزیز رو تو راهمون قرار داد.خدا حفظشون کنه.
سلام واقعا گل کاشتین شب عاشوراهم اینطوری بذارین اما همون ساعت 10 بذارین عالی میشه.
خوشابسعادت کسایی که میتونن حضوری بهره ببرن. برا مام دعاکنین یه روزی ماهم توفیق پیداکنیم.
سلام خدا قوت وخیلى ممنون از زحمات شما
من سوالى دارم از حاجاقا پناهیان اگر امکان داشته باشه این شبهه براى من حل بشه
وقتى در هر موقعیتى قرار میگیریم حتما ان را امتحان میدانیم اما من خیلى مواقع ان را ناشى از کم کارى یا انعکاس رفتار خودم میبینم ویا اینکه احساس میکنم که اون اتفاق یا حالت ایجاد شده یا مریضى ایا واقعا ناشى از کم کارى من است یا اینکه خدا در این موقعیت مرا قرار داده چطور میشه این را حلاجى کرد
خدا خیرتان دهد
۱۰ آبان ۹۳ ، ۱۰:۰۱ عبدالباسط

با سلام

چگونه میتوان از خدایی که ارحم الراحمین است ترسید؟! تنها چیزی که ترس داره غضب خداست نه خود خدا . استاد فرمودند که تنها باید از خدا ترسید در حالی که خود خدا ما را به ترسیدن از کسانی چون مردم(قل اعوذ برب الناس) ووسوسه گران و نفس اماره و سختی مرگ و ضیق لحد و.... دستور داده است. لطفا توضیح دهید.

با تشکر

سلام
دوستان دقت داشته باشن که همین صوتهایی که به سرعت برامون بارگذاری هم میکنن هم یه امتحانه برامون حالا هرکسی میتونه یه برداشت داشته باشه از این امتحان...
خدا قوت به همه کسانی که در راه خودسازی تلاش میکنن.
یاحسین علیه السلام
سلام...
خداخیرتون بده که فایل صوتی مباحث استاد رو در کمتراز 24 ساعت دراختیار ما شهرستانی هاقرار میدهید...
خدا حفظ کنه استاد پناهیان رو...
سلام علیکم... اجرتان با اباعبدالله
اگر ممکنه ترتیبی قرار دهید که اسامی فایل ها هم بر اساس جلسات باشند ، چون پیدا کردن ترتیب جلسات از روی اسم فایل هاواقعا سخته... یعنی اگر بخوای فایلها رو به ترتیب گوش  کنی باید دونه دونه رو پلی کنی تا محتواش رو بفهمی .... البته از روی گوشی اینجوریه ها
بازنم ممنونم... ببخشید تو رو خدا ...این کار خوب شما آدم رو پرتوقع می کنه 
پاسخ:
سلام علیکم
ایل ها تگ گذاری شده هستند شما کافی است آلبوم "چگونه امتحان می شویم؟" را جستجو کنید تا لیست مربوط به این سسله جلسات برای شما ساخته شود.
باتشکز
۱۰ آبان ۹۳ ، ۰۰:۴۵ پلڪــــ شیشـہ اے
با تشکر از زحمات شما بزرگواران 

ان شاءالله استاد گرامی عاقبت بخیر باشند. عالی بود 

خداقوت تان
یاعلی مدد
صلوات برای فرج
سلام خدا قوت کیفیت صدا خیلی پایینه شما که این همه زحمت میکشین این نقص رو هم برطرف کنید خواهشا !!تشکر
پاسخ:
سلام علیکم
صوت با کیفیت بالا را دریافت کنید.

سلام از استاد تشکر ویژه کنید و حتما یک سوال رو انتقال بدهید ک ان شاءالله جواب بدهند

سوال اینک استاد گفتن احساس قدرت کنید خب این حس قدرت چگونه به دست می آید؟و حس ضعف چگونه از بین می رود؟!؟

سلام
لطفا سلام ما رو به استاد برسونین و ازشون بخوایین به این سوال امشب جواب بدن اگه صلاح میدونن و اگه براشون مقدوره

مگه ما نمی گیم سلامتی هم امتحانه؟ نعمت هم امتحانه؟ وسعت رزق هم امتحانه؟ و ...
پس ینی ممکنه سختی های خاص خودشو داشته باشه
کافیه تکلیف مونو در برابر اون نعمت و خوشی بدونیم و انجام بدیم و بدونیم همه ی اینا برای آزمایش ماست
وگرنه رفوزه شدن تو این امتحان هیچ فرقی نداره با مثلا رفوزه شدن در امتحان فقر، یا امتحان بیماری یا ... 
درسته؟

خب حالا این سوال پیش میاد که چرا تو بسیاری از دعاها، ائمه خواسته های دنیای هم دارن. مثلا طول عمر؛ وسعت رزق، سلامت جسم، اولاد صالح و ...

آیا این جور امتحان ها آسون تره که ائمه (ع) این نوع امتحان ها رو از خدا خواستار بودن؟


با سلام و عرض خسته نباشید.
 از اینکه در راستای انتشار سخنرانی آقا پناهیان فعالیت میکنید امیدوارم خدابهتون توفیق بیشتر عنایت کنه.
اما یک موضوع در سخنرانی اینکه برای شما مقدور نیست که سخنرانی ها به صورت آنلاین بر روی سایت قرا بگیره[فعلا صوتیش] همانند سایت قدیم الاحسان که مراسم حاج منصور ارضی رو به صورت آنلاین صوتش رو روی سایت میبره[http://www.ghadimolehsan.ir/Live] اگه بتونید اینکار رو هم انجام بدید خیلی خوب میشه.
با تشکر.خدا بهتون خیر بده.
 با حق
عرض سلام و خدا قوت دارم به همه عزیزان. بسیار بسیار ممنونم از اینکه سخنان ارزشمند استاد رو انقدر سریع در این سایت قرار میدید و به راحتی میتونیم استفاده کنیم.                                                         من هر سال به هیئت شما میامدم و استفاده میکردم ولی امسال در استرالیا هستم و خیلی خوشحالم که به لطف شما عزیزان محروم نموندم از بیانات با ارزش استادم.

سلام

خدا خیرتان دهد.

مارو از دعای خیرتان محروم نکنید.

یا علی

با سلام
از زحمات همه شما تشکر می کنم ان شاء الله توفیق خدمت گذاری به آقا امام زمان علیه السلام را تا پایان عمر داشته باشید و مورد رضایت حضرت باشید و عاقبت بخیر .
از استاد خیلی تشکر کنید مطالبشون با نظراتی که قبلا در سایت داده بودم برای من مرتبط بود ان شاء الله که اول خوب بفهمم که ایشان چه می فرمایند و بعد هم توفیق عمل داشته باشم.التماس دعا

سلام درود به سربازان آقا امام زمان و تشکر پیوسته و دایمی.

امیدوارم با تلاشهای شبانه روزی شما ظهور حضرت تعجیل شود و بر توفیقات شما بی افزاید.

سلام
خدا خیرتون بده.
با تشکر فراوان.
سلام متشکرم ازلطفتون کاش بشه جلساتو یکی دوساعت بعد از سخنرانی تو سایت قرارداد.
میشه جلسه چهار از زمان یک ساعتوربع به بعدرو مث کلیپ کرد خیلی عالیه.
سلام. ممنون از زحماتتون. من خارج از کشور هستم و متاسفانه اینجا هیچ مجلسی که هرشب برگزار بشه نیست. خوشحالم که لااقل میتونم بصورت مجازی تو این مجالس شرکت کنم و از صحبت های حاج آقا استفاده کنم.
فقط نکته ای که هست صدای فایل ها خیلی پایینه یعنی من اگه بدون هندزفری بخوام سخنرانی ها رو گوش بدم باید گوشی رو بغل دستم بذارم وگرنه اصلا صدا رو ندارم!!

سلام

خدا قوت

خدا خیرتون بده

خدا استاد پناهیان را حفظ کنه و بر توفیقاتشان بیفزاید.

التماس دعا

سلام من سخنرانی‌هارو از آمریکا دانلود و گوش می‌کنم. ممنون میشم هرچه زودتر بعد از پخش اون رو داخل سایت قرار بدید که در اولین فرصت ما هم بتونیم استفاده کنیم.

اجرتون با امام حسین
سلام. ممنون بابت همه زحمتایی که بابت انتشار معارف دینی می کشید. بی صبرانه منتظر مطالب بعدی هستیم. اجرکم عندلله
ممنون از زحماتتون
سلام باتشکر از بروز رسانی سخنرانی حاج آقا یه سوال در ذیل سخنرانی جلسه4 دانشگاه امام صادق دارم که ممنون میشم به حاج آقا انتقال بدید تا در ضمن سخنرانی جلسات آتی به این سوال جواب بدن اگر اینجوریه که خداوند امتحانات انسان ها رو بر مبنای ظرفیت آنها رقم می زنه و حتما هر انسانی از پس امتحان خودش برمیاد چرا خداوند در قران در آیات انتهایی سوره بقره که به آیه امن الرسول معروفه در انتهای آیه می فرماید ربنا لاتحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا...... پروردگارا بارتکلیفی فوق طاقت ما بر دوش ما منه و بیامرز ما را و..... این نوع دعا با اون چیزی که حاج آقا در سخنرانی بیان کرده اند جور در نمیاد یعنی ممکنه گاهی اوقات خداوند از بنده ای امتحانی فوق طاقتش بگیره که ما در آیه آمن الرسول دعا می کنیم که جزء این گروه نباشیم.ممنون میشم که زودتر به حاج آقا این سوالو انتقال بدید منتظر جواب استاد هستم.
پاسخ:
با سلام و تشکر
در تفاسبر نمونه و المیزان به این اشکال پاسخ داده شده است. منظور تکلیف نیست، بلکه عذاب است. یعنی عذاب و تنبیه هایی که طاقتش را نداریم را بر ما روا ندار.
صوت جلسه سوم  چگونه امتحان میشویم حدود یک سوم پایانیش مشکل داره و مدام حرف های قبلی به صورت تکه تکه  حین صحبت پخش میشه. من کیفیت متوسطش را گوش دادم.
پاسخ:
با سلام و تشکر
این مشکل کم پیش می آید و اغلب به دلیل سرعت پایین و دانلود ناقص است. لطفا مجدداً با سرعت اینترنت مناسب امتحان کنید، اگر باز هم مشکلی پیش آمد اطلاع دهید تا بررسی شود.
سلام .لطف کنید سخنرانیها رو با حجم کمتر بگذارید.
سلام و یک تشکر بی پایان. اجرتون با خود سیدالشهدا که هوای بچه هایی که نمی تونن تو جلسات حضور پیدا کنند و دارید خدا خیرتون بده.
سلام. ممنون از زحماتتون. من خارج از کشور هستم و متاسفانه اینجا هیچ مجلسی که هرشب برگزار بشه نیست. خوشحالم که لااقل میتونم بصورت مجازی تو این مجالس شرکت کنم و از صحبت های حاج آقا استفاده کنم.
فقط نکته ای که هست صدای فایل ها خیلی پایینه یعنی من اگه بدون هندزفری بخوام سخنرانی ها رو گوش بدم باید گوشی رو بغل دستم بذارم وگرنه اصلا صدا رو ندارم!!
پاسخ:
با سلام و تشکر فراوان،
متاسفیم. به همکاران فنی و ضبط منعکس می شود.
 سلام 
خدا خیرتون بده.خیلی ممنون از اینکه همیشه به روز هستید.
میشه به آقای پناهیان بگید کتابی صحبت نکنه،همون مثل همیشه و خودمونی صحبت کنن بیشتر به دل میشینه. 
سلام
بابت زحمتی که برای به روز کردن سایت میکشین دستتون درد نکنه
خسته نباشید
اجرتون با اباعبدالله الحسین (ع)

با سلام و خدا قوت
واقعا تشکر میکنم هم از حاج آقا بابت بحث نابی که مطرح میکنند و هم شما که زحمت آماده سازی فایلها رو میکشید
سلام . خسته نباشید . ممنون . لطفا اگه امکان داره یه برنامه ریزی بکنید واسه قرار دادن فایل تصویری مراسم البته با کیفیت اچ دی . الان فیلم مستهجن بخوای دانلود کنی فول اچ دی شم هست ولی به سخنرانی پناهیان و دیگر دوستان که میرسی فقط باید شانس بیاری صوتی اش گیرت بیاد . 
      "دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم 
      خیلی حسین زحمت ما را کشیده است..." 
سلام و عرض ادب خدمت عشاق الحسین علیه السلام
بسیار تشکر میکنم از شما بزرگواران برای توسعه و رشد معارف معنوی خود و دیگران.
التماس دعا...
یا علی علیه السلام

سلام من ساکن تهران هستم و هر سال محرم دوست داشتم پای منبر حاج آقا بنشینم اما به خاطر ترافیک و دوری مسیر دانشگاه امام صادق علیه السلام برایم مقدور نبود بسیار از شما ممنونم که فایل های صوتی رو در اختیار ما می گذارید و یک تشکر ویژه بابت اینکه فایل ها به روز هستند.یا علی

سلام

شب ها پای منبر استاد کسب فیض می کنیم روزها به مرور صوت هایی که شما زحمتش رو می کشید...

 واقعا از سرعت عملتون سپاسگزارم...

اجرتون با صاحب همین ماه.

یا حسین. 

سلام
چرا استاد کتابی حرف میزنند؟؟!!
آدم یه جوری فکر میکنه دارن از رو می خوانند....
خدایا خیلی شکرت که...
سلام بر شما سربازان امام زمان(ان شاالله)
تنها چیزی که میتونم بگم اینه که اجرتون با خود آقا ابا عبدالله ان شاالله مشمول نگاه خاص امام زمانمان باشید
شهرستانی هستیم ودور از این محافل اما با این امکانی که قرا دادید الحمدلله استفاده میبریم و....
التماس دعا
اجرتون با صاحب این ایام...
خداقوت
یه دنیااااا ممنون
واقعا ممنون خیلی خوشحالم که میتونم سخنرانیهاى استاد رو بشنوم
خیلی ممنون از زحمات شما

واقعا ممنون من همیشه ارزو داشتم در مجالس استاد شرکت کنم خیلی خوشحالم

سلام
خدا خیرتون بده اجرتون با خدا واقعا عالیه ما ک خیلی دور هستیم واقعا این راه میتونیم به هیت نزدیکر و وبا حاج اقا از فرمایشاشون استفده کنیم
یا علی
۰۵ آبان ۹۳ ، ۱۱:۲۵ حمید نجات بخش
با سلام با تشکر فراوان به استاد بفرمائید که واقعا از بیانات ایشان حدود 5 سال است که بسیار استفاده کرده و واقعا لحظات تغییر را با سخنرانی های ایشان گذرانده و استفاده کرده ام و در حد توان و فهم خود مطالب استاد را چکیده و معمولا با هم تلفیق کرده و با توجه به ظرفیت جمع و سن و سال مستمعین انتقال مفاهیمکرده و درس استاد را پس می دهم انشاء الله زیر پرچم امام حسین (ع) و ولایت مستدام باشید.
اجرکم الله
بسیار متشکرم بابت به روز رسانی سریع سایت. این امر برای پیگیری مباحث هر شب استاد در ماه محرم بسیار ضروری است. قبول باشه انشاءالله
خیلیییییییییییییییییییییییی کارتون درسته.......


بارک الله

خدا بر توفیقتان بیفزاید  
   ....
التماس دعا
۰۵ آبان ۹۳ ، ۰۵:۲۷ فائزه حسینی
سلام علیکم
خدا حفظتون کنه...
ان شاءالله مورد اشرافات خاص اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرید در این ایام
یاعلی
دست مریزاد به این سرعت
خدا خیرتان بده
۰۴ آبان ۹۳ ، ۲۲:۵۸ هدایت یافته
حاجی دمتون گرم!
اجرتون با صاحب الزمان؛ این نظم تو جماعت موسوم به حزب الله بی سابقه س!
خادمای آقا اجرتون شهادت

سلام
خسته نباشید
ایام عزاداری آقا سید الشهدا علیه السلام تسلیت عرض میکنم
اجرتون با آقا که سایت سریع به روز میکنید
ما که از استاد دور هستیم که از سایت شما استفاده میکنیم
لطفا ادامه بدهید
سلام ما را به استاد پناهیان برسانید بگویید ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند

سلام
خدا قوت. ممنون از بروزرسانی به موقع...
التماس دعا
سلام و خداقوت.
چقدر بادیدن موضوع خوشحال شدم. خدا خیرشون بده بچه های هیئت رو. یه ساله داریم با موضوع پارسال زندگی می کنیم  با زبان امتحانات و آزمایشات با خدا حرف میزنیم.....
خدارو شکر که دوباره به محرم رسیدیم.
دست شمام درد نکنه که به فکر دانش پژوهان مجازی هستید که توفیق حضور در جلسات استاد رو ندارن.
یاعلی.
ممنون از زحمتی که میکشید. مایه افتخاره که با این سرعت و نظم اطلاعات رو به روز میکنید. خدا قوت
خدا خیرتون بده ما اینجا هر روز منتظر صوت جلسه جدید استاد هستیم.
دست شما درد نکنه... خدا حفظتون کنه
واقعا خدا خیرتون بده
اجرتون با ارباب

دقیقا کاراییو تو این سایت می کنین که باب دل مخاطبین هست و این شگفت آوره
سلام،اجرتون با سید الشهدا...ممنون از اینکه اینقدر به روز هستید.
چقد عالی که بلافاصله بعد از سخنرانی صوت آن را در سایت قرار دادین
واقعا ممنونیم و مشتاقانه منتظر ادامه موضوعات هستیم
ان شاء الله اجر بسیار از آقا امام حسین (ع)نصیبتان شود

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...