۹۵/۰۱/۱۰ چاپ ایمیل و پی دی اف
ناشنیده‌هایی از «امام»دربارۀ «زنان»(4)

امام: اگر شما [بانوان] را کشاندند به ادارات، وبچه‌هایتان را به جاهایی که بچه نگهداری می‌کنند سپردید، عقده در او پیدا می‌شود/این عقده‌‌ها منشأ «همه یا اکثر» مفاسد است!/ دزدیها، آدمکشیها، خیانتها از این عقده‌ها پیدا می‌شود/ بچه‌ای که از مادرش جدا شد، پیش هر که باشد، عقده پیدا می‌‌کند/ محبت مادری لازم دارد بچه

  • دریافت در قالب A5 | A4 :PDF

«ناشنیده‌هایی از امام خمینی و امام خامنه‌ای دربارۀ «زنان» یک مجموعۀ هفت قسمتی است که توسط واحد پژوهشی «بیان معنوی» گرداوری و گزیده شده و برای اولین بار منتشر و به نسل جوان و به ویژه بانوان ایرانی تقدیم می‌کند.

قسمت چهارم این مجموعه را در ادامه می‌خوانید:

امام خمینی  | بچه‌ای که از مادرش جدا شد، پیش هر که باشد، عقده پیدا می‌‌کند/ عقده که پیدا کرد، مبدأ بسیاری از مفاسد می‌‌شود / محبت مادری لازم دارد بچه/ شغل مادر همان شغل انبیاست، این شغل بزرگ را درنظر مادرها کوچک کردند

مادرها مبدأ خیراتند و اگر خدای نخواسته مادری باشد که بچه را بد تربیت کند، مبدأ شرورند. یک مادر ممکن است که بچه را تربیت کند و خوب تربیت کند، و آن یک بچه یک امت را نجات بدهد و ممکن است که بد تربیت کند و موجب هلاکت یک امت بشود. مع الأسف در این طول سلطنت، اینها کوشش کردند که مادرها را از بچه‌‌ها جدا کنند. به مادرها تزریق کردند که بچه داری چیزی نیست، شما توی ادارات بروید. جدا کردند این بچه‌‌های معصوم را که باید تربیت بشوند از دامنهای مادر و بردند در پرورشگاهها و جاهای دیگر و اشخاص اجنبی، اشخاص غیر رحیم، آنها را تربیت می‌‌کردند، تربیت فاسد. بچه‌ای که از مادرش جدا شد پیش هر که باشد عقده پیدا می‌‌کند، عقده که پیدا کرد، مبدأ بسیاری از مفاسد می‌‌شود. بسیاری از این قتلهایی که واقع می‌‌شود روی عقده‌هایی است که پیدا می‌‌شود، و عقده‌‌ها بسیاری‌‌اش از این پیدا می‌‌شود که مادر از اولاد جدا باشد. او در یک جای دیگر؛ و او در یک جای دیگر، بچه کوچولو به مادر احتیاج دارد. مادر یک شغلی دارد که همان شغل انبیاست، این شغل بزرگ انبیا را در نظر مادرها کوچک کردند. اینکه اصلًا انبیا آمده‌‌اند، خدای تبارک و تعالی منت گذاشته است بر مردم به اینکه پیغمبر فرستاده است از خود مردم، تا اینکه تزکیه بکند بچه‌‌های مردم را. شغل انبیا این است که مردم را تزکیه بکنند، آدم بکنند، این همینی است که مادر باید بکند، همینی است که معلم باید بکند، همینی است که دانشگاهها باید بکنند، از دامن مادر شروع می‌‌شود،... (صحیفه امام، ج‌‌9، ص137 | 26 تیر 1358)

امام خمینی | بچه‌ای که در پرورشگاه بزرگ شود، عقده پیدا می‌کند/مبدأ یک عقدۀ بزرگ، جدا کردن بچه از مادر است/ محبت مادری لازم دارد بچه

شما خانمها به طوری که حالا خودتان می‌گویید معلم هستید؛ دو شغل شریف دارید. شما خانمها دو تا شغل بسیار شریف دارید. یکی شغل تربیت فرزند، که این از همه شغلها بالاتر است. یک فرزند خوب شما اگر به جامعه تحویل بدهید، برای شما بهتر است از همه عالَم ...

پس یک شغل، شغل تربیت اولاد است؛ که مع الأسف در آن حکومت طاغوتی این شغل را می‌خواستند از این مادرها بگیرند. تبلیغ کردند به اینکه زن چرا بچه داری بکند ... این شغل شریف را منحطش کردند در نظر مادرها؛ برای اینکه می‌خواستند که مادرها از بچه‌ها جدا بشوند، بچه‌ها را ببرند در پرورشگاه‌ها بزرگ کنند؛ مادرها هم علی‌ حده بروند یک کارهایی که آنها دلشان می‌خواهد بکنند و بچه در پرورشگاه وقتی که بزرگ بشود، یک بچه‌ای که در دامن مادر بزرگ بشود نیست؛ عقده پیدا می‌کند. وقتی بچه در پرورشگاه و بدون مادر با اجنبی بخواهد سر و کار داشته باشد و محبت مادر از سر او کم بشود، این بچه عقده پیدا می‌کند. بسیاری از این مفسده‌هایی که در جامعه واقع می‌شود، از این بچه هایی هستند که عقده دارند؛ از این انسانهایی هستند که عقده دارند. مبدأ یک عقدۀ بزرگ، این جدا کردن بچه از مادر است. محبت مادری لازم دارد بچه. بنابراین، این شغل که شغل انبیا است و انبیا هم آمدند برای اینکه انسان درست کنند، این شغل اول شما هست؛ در اول تربیت بچه. و چون شما معلم هستید،... (صحیفه امام، ج‌8، ص: 90|در جمع بانوان فرهنگی و معلم| 21 خرداد 1358)

امام خمینی | بچه‌هایی که از دامن مادر جدا شده‌‌اند و در پرورشگاه‌ها رفتند عقده پیدا می‌‌کنند/ این عقده‌‌ها منشأ همه یا اکثر مفاسدی است که در بشر حاصل می‌‌شود/دامن مادر بزرگترین مدرسه و بالاتر از معلمی است

شما معلمین یک شغل بسیار شریف دارید که همان شغل اللَّه است؛ همان شغل انبیاست.... [اما] برای خانمها یک مطلب بالاتر است. و آن مطلب، تربیت اولاد است. شما گمان نکنید که اینها که همیشه از مادر بودن و از اولاد داشتن و از تربیت اولاد داشتن، اینها تکذیب می‌کنند[بد می‌دانند].. و مطلب را یک مطلب بسیار پایینی می گیرند اینها غرض صحیح دارند. اینها می‌‌خواهند از این دامن که بچه خوب می‌‌خواهد در آن تربیت بشود بچه‌‌ها را از این دامنها دور کنند. بچه‌‌ها را از همان اول به پرورشگاهها بفرستند، زیردست دیگران، زیردست اجانب بچه‌‌ها را تربیت کنند. آنها می خواهند انسان درست نشود. دامن‌های شما دامن‌هایی است که انسان درست می‌‌کند. اینها می‌‌خواهند بچه‌‌های شما را از اینجا نگذارند با شما باشند و نگذارند انسان درست بشود.

بچه‌هایی که از دامن مادر جدا شده‌‌اند و در پرورشگاه‌ها رفتند، اینها چون پیش اجنبی هستند و محبت مادر ندیده‌‌اند، عقده پیدا می‌‌کنند. این عقده‌‌ها منشأ همه مفاسدی است، یا اکثر مفاسدی است، که در بشر حاصل می‌‌شود. این جنگهایی که پیدا می‌‌شود از عقده‌هایی است که در قلوب این خونخوارها هست. این دزدیها، این خیانتها، اینها اکثراً از عقده‌هایی است که در انسان هست. بچه‌‌های شما را اگر از شما جدا کردند، به واسطه نداشتن محبت مادر، عقده پیدا می‌‌کنند؛ به فساد کشیده می‌‌شوند. مأمورند اینها، مأمور بودند این دستگاه[رژیم سابق] به اینکه بچه‌‌های ما را به فساد بکشند؛ از آن اول نگذارند در یک دامن محبت بزرگ بشود، تربیت بشود تا عقده پیدا بشود.

....دامن مادر بزرگترین مدرسه‌‌ای است که بچه در آنجا تربیت می‌‌شود. آنچه که بچه از مادر می‌‌شنود غیر از آن چیزی است که از معلم می‌‌شنود. بچه از مادر بهتر می‌‌شنود تا از معلم. در دامن مادر بهتر تربیت می‌‌شود تا در جوار پدر؛ تا در جوار معلم. [این‌‌] یک وظیفه انسانی است، یک وظیفه الهی است، یک امر شریف است؛ انسان درست کردن است .. موظفیم ما که انسان درست کنیم. انسان است که می‌‌تواند جلوی مفاسد را بگیرد، انسان است که به حال مستضعفین نظر دارد، انسان است که از حال مستضعفین متأثر می شود،.. (صحیفه امام، ج‌‌9، ص292-294 | سخنرانی در جمع معلمان | 27 مرداد 1358)

امام خمینی | درست شدن کشور مرهون شما مادرهاست/فضیلت بانوان به بچه‌هایشان سرایت می‌کند/ اگر شما را کشاندند به ادارات، [و]بچه‌هایتان را به جاهایی که بچه نگهداری می‌کنند[سپردید]، عقده در او پیدا می‌شود/این عقده‌‌ها منشأ همه یا اکثر مفاسد است!/ دزدیها، آدمکشیها، خیانتها از این عقده‌ها پیدا می‌شود

فضیلت بانوان در درجه اول از اهمیت است؛ برای اینکه فضیلت بانوان به این بچه هایی که در دامن نشانده‌‌اند سرایت می‌‌کند. آن مقداری که فضیلت از بانوان سرایت به اطفال و بچه‌‌ها می‌‌کند، آن مقدار در مدارس حاصل نمی‌‌شود. بچه‌‌ها آن علاقه‌‌ای که به مادر دارند به هیچ کس ندارند. آن چیزی که از دهان مادر و از زبان مادر می‌‌شنوند در قلبشان ثابت می‌‌ماند. در جاهای دیگر به اینطور ثبوت ندارد؛ نقش نمی‌‌بندد. اگر مادرها مادرهای بافضیلت باشند، اولادهای بافضیلت تحویل می‌‌دهند. اولاد بافضیلت کشور را درست می‌‌کند. درست شدن کشورها مرهون شماهاست. مرهون شما مادرهاست. خرابی و آبادی کشورها تابع شماهاست. اگر شما به ملت تحویل دادید، بچه‌‌های‌‌ بافضیلت بچه هایی که از اول در دامن شما خوب بار آمده‌‌اند، کشور شما آباد می‌‌شود؛ از دست اجانب نجات خواهد پیدا کرد.

و اگر در دامن شما نگذاشتند بچه هایتان بمانند؛ شما را کشاندند به ادارات؛ بچه هایتان را به جاهایی که بچه نگهداری می‌‌کنند، بچه‌‌ها را از خود که جدا کردید، این عقده در او پیدا خواهد شد. بچه‌‌ای که تحت تربیت مادر نباشد، محبت مادر را نچشد، عقده پیدا خواهد کرد. این عقده‌‌ها منشأ همه مفاسد است. دزدیها از این عقده‌‌ها پیدا می‌‌شود؛ آدمکشیها از این عقده‌‌ها پیدا می‌‌شود؛ خیانتها از این عقده‌‌ها پیدا می‌‌شود. این عقده‌‌ها از این پیدا می‌‌شود که این بچه لطیف ظریفِ زود متأثرِ محتاج به محبت مادر از مادر گرفته بشود، در یک جایی دیگر، پیش یک اشخاصی که اجنبی هستند از این بچه، و معقول نیست که یک نفر اجنبی با این بچه محبتش مثل محبت مادر باشد، آنجا تربیت بشود. اینها عقده پیدا می‌‌کنند. تمام مفاسدی که برای یک مملکت پیدا می‌‌شود، یا اکثر مفاسد، از این عقده‌‌ها پیدا می‌‌شود. کوشش کردند به اینکه این مسئله را ... عملی‌‌اش کنند. بچه‌‌های لطیف و ظریف را از دامن محبت مادر جدا کنند و در یک جایی تربیت کنند. تربیتهایی که خودشان می‌‌خواهند. اینکه خانمها را بازی می‌‌دهند می‌‌گویند که خیر، چرا ما بنشینیم تو خانه تربیت بچه بکنیم، ما هم باید برویم در جامعه وارد بشویم، ما هم برویم در چه بشویم، این اگر نظر صحیح داشتند، خیلی اشکال نداشت؛ لکن نظر اینها نظر فاسد بود. (صحیفه امام، ج‌‌7، ص445 | 2 خرداد 1358)

امام خمینی | بچه‌‌ها از اول که در دامن مادر نباشند عقده پیدا می‌‌کنند و  اکثر مفاسد از این عقده‌‌هایی است که بچه‌‌ها پیدا می‌‌کنند/ می‌‌خواستند بانوان را به ادارات بکشند که بچه‌ها را از دامن مادر جدا کنند [تا عقده پیدا کنند]

شما بانوان که در این نهضت شرکت داشتید، و خداوند شما را حفظ کند، از این به بعد هم در این نهضت شرکت کنید و این نهضت را به پیش ببرید. و مهمِ شما این است که اولادها را خوب تربیت کنید. بانوان را آن طور اینها می‌‌خواستند باشند که بچه‌‌هایشان از آنها جدا باشد، بانوان را بکِشند به ادارات؛ نه برای اینکه اداره درست بشود؛ یکی اینکه ادارات را فاسد بکنند، یکی اینکه بچه‌‌ها را از دامن مادر جدا بکنند؛ و بچه‌‌ها از اول که در دامن مادر نباشند عقده پیدا می‌‌کنند و اکثر مفاسد از این عقده‌‌هایی است که بچه‌‌ها پیدا می‌‌کنند. شما بچه‌‌های خودتان را خوب حفظ کنید، بچه‌‌های خودتان را خوب تربیت کنید. این بچه‌‌ها هستند که کشوری را نجات می‌‌دهند. در دامن شما اینها اسلامی بار بیایند، در دامن شما اینها با فضیلت بار بیایند، با ایمان بار بیایند، تا در این مملکت بتوانند خدمت بکنند. (صحیفه امام، ج‌‌8، ص355 | 10 تیر 1358)

امام خامنه‌ای | زنانی که به خاطر «فعالیت‌های خارج از خانواده» از «آوردن فرزند» جلوگیری می‌کنند خلاف طبیعت بشری و زنانۀ خود اقدام کرده‌اند؛ خداوند به این راضی نیست!/ زنانی که برای کارهای دیگر، فرزند خود را از پرورش در آغوش مهر مادری محروم می‌کنند، به ضرر «فرزندشان، خودشان و جامعه» اقدام کرده‌اند؛ اسلام این را اجازه نمی‌دهد!

از جمله وظایفی که برعهده‌ی زنان در داخل خانه و خانواده است، مسأله‌ی تربیت فرزند است. زنانی که به خاطر فعّالیتهای خارج از خانواده، از آوردن فرزند استنکاف می‌کنند، برخلاف طبیعت بشری و زنانه‌ی خود اقدام می‌کنند. خداوند به این راضی نیست. کسانی که فرزند و تربیت فرزند و شیردادن به بچه و در آغوش مهر و عطوفت بزرگ کردن فرزند را برای کارهایی که خیلی متوقّفِ به وجود آنها هم نیست، رها می‌کنند، دچار اشتباه شده‌اند. بهترین روش تربیت فرزند انسان، این است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبّت او پرورش پیدا کند. زنانی که فرزند خود را از چنین موهبت الهی محروم می‌کنند، اشتباه می‌کنند؛ هم به ضرر فرزندشان، هم به ضرر خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام کرده‌اند. اسلام، این را اجازه نمی‌دهد. یکی از وظایف مهم زن، عبارت از این است که فرزند را با عواطف، با تربیت صحیح، با دل دادن و رعایت و دقّت، آن چنان بار بیاورد که این موجود انسانی - چه دختر و چه پسر - وقتی که بزرگ شد، از لحاظ روحی، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، بدون احساس ذلّت و بدون بدبختی‌ها و فلاکت‌ها و بلایایی که امروز نسلهای جوان و نوجوان غربی در اروپا و امریکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد. (بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع زنان خوزستان؛ 1375/12/20 )

مطالب مرتبط:

نظرات

سلام و تشکر از جمع آوری مطالب. من هم مادرم معلم هستند و همیشه با بقیه بچه ها تفاوت داشتم. نبود مادرم و کمبود ها قطعا قابل چشم پوشی نیست . من الان که ۳۰ سال دارم و صاحب فرزند هستم، همچنان مادرم شاغل و معلمه و من خلا وجودش رو حس میکنم. اما من هم یک زن تحصیل کرده ام و خانه نشینی را دوست ندارم. من هم دوست دارم در جامعه معاشرت و درآمد داشته باشم. استقلال و پذیرفته شدن در جامعه بسیار ارزشمنده. اما چون مادرم نیست که بچه من را نگه دارد، مجبور به خانه نشینی هستم. این حرفها درست هستند اما زنها هم نیاز به رشد دارند. الان زمانه با زمان اسلام تفاوت کرده و نمیشود تنها در خانه ماند و خانه داری کرد. زنان خواسته های بیشتری دارند

سلام مادر من هم معلم بود بنا به گفته دوست عزیز منهم بایک غم عمیق و یک احساس گم شده و عقده بزرگ شدم و بهش اقرار میکنم باتمام احترام و شخصیت و عشقیکه به مادرم دارم هنوز هم نمیتوانم نبودش را ببخشم روزهاییکه در خانه تنها میماندم و تنها رفیقم تلوزیون و گاه شبکه های ماهواره ای بود کودکی که به راحتی مورد حمله شبکه های ماهواره ای شد و تاثیراتیکه هنوز هم در من پابرجاست که البته امیدوارم باکمک خدا و توسل به امامان و مادربزرگوارم حضرت فاطمه زهرا بزودی از خاطرات و اثرات گناهان کودکی ام پاک شوم...پدر من اصرار شدیدی به ادامه راه مادرم توسط من دارند و بدین دلیل و براثر همان غم من از شغل معلمی متنفر و بحث ها و جدل های زیادی باپدر و همینطور جامعه ام دارم متاسفانه همکاران مادرم یا دیگر افراد زمانیکه برای پیداکردن همسر برای فرزند پسرشان سراغ مادرم می آید همیشه این جمله را میگویند که برایمان یک دختر معلم معرفی کن و این جمله همیشه باعث افزایش تنفرم میشود از تمامی دختران و مادران آینده استعا دارم مشکلات را تحمل کنید و باور کنید مادر بودن و خانه دار بودن بهترین شغلهاست و ازهمه مادران خانه داریکه این مطلب را میخوانند و در دل میگویند کاش من هم شاغل بودم تافرزندم خوشبخت شود خواهش میکنم بدانید خوشبختی اصلی فرزندتان در داشتن مادر دامن پرمهر او و آغوش گرم اوست
لطفا این حرف های خالصانه و از ته دل مرا یا کمی تامل گوش کنید
۱۶ دی ۹۵ ، ۰۹:۲۵ پایان نامه ارشد
سایت خوبی دارید موفق باشید
باسلام اگرخواست اسلام این است،پس چرا در ادارات ما این همه کارمند زن استخدام می کنیم در حالیکه بسیاری از جوانان پسر تحصیلکرده ما بیکارند.در بعضی خانواده ها زن کارمند است ومرد بیکار!!!!!
با وجود پربرکت امام خامنه ای امروز هم به نوعی امام خمینی ره در بین ما هستند. امام خامنه ای تجلی همان امام خمینی ره هستند. کافیه که یک کم چشمامون رار باز کنیم و امام خامنه ای را ببینیم.
مادرم زن شریف و خوبیست.دوستش دارم.مادرم معلم بود.از بچگی افتخار میکردم که معلم است.یک سروگردن خودم را از بچه های دیگه بالاتر میدیدم.البته این باعث نمیشد به آنها بدی کنم یا با آنها فخر بفرو شم.از همان بچگی جز روزهای جمعه خانواده جمع نبود.یک معضل دوران بچگی تا نوجوانی بود که نمیدانستم با آن چه تدبیری بیندیشم؟هر چه فکر میکردم به بن بست میخوردم.باریدی بود که نپذیرفته بود مش چون زجر میکشیدم.اما معلمی مادرم یک نوع افتخار هم بود برایم ولی در اعماق دلم و سینه ام یک حالت انزجار بی پناهی بود.همیشه با خودم فکر میکردم که مادر واقعی یعنی چه؟با اینکه مادرم فوقالعاده مهربان و خوب هست.ولی،نمیدانم.این گفته امام خمینی ره همین جای خالی و .... را پر میکند برایم و البته خشمی ایجاد میشود که چرا به حرف امام خمینی ره بی توجهی میشود!!!خودم به خاطر همین از کار بیرون چه کارمندی حالت انزجار دارم اما نقش پذیری شدیدی که از مادرم دارم من را وادار به علاقه شدید به معلمی کرده و من نالانم.تقریبا عاجزم در برابرش.ولی دلم به حال انسانهایی میسوزد که به دردی که من کشیدم دچار بشوند.امام خمینی ره،و کلا اسلام واقعی انگار یک رویای پر فرازونشیب و ظریف هست.چرا واقعادنمیگذارند اسلام واقعی انجام بشود؟الآن اکثر خانمهای ما کارمند هستند و بچه ها هم همگی خداروشکر استرس و اضطراب ها در حد غیر قابل کنترل.
میخواستند خانمها را به ادارات بکشند...!برایم خیلی جدیدوباورنکردنی بود از امام خمینی ره!کاش امام ره بودند.
با سلام و تبریک روز مادر. این پژوهش شما بر اساس بیانات امام حقیقتا محتوای مهم و فوق العاده ای داره. با تشکر

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...