۹۸/۰۶/۲۱ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | مستقل بودن و منفعل بودن

شناسنامه

معرفی بحث:

استقلال روحی صفتی مهم و استراتژیک است. مستقل بودن یا وابستگی بر سایر عملکردهای فردی و سیاسی تأثیرگذار بوده و در بسیاری از صحنه‌ها خود را بروز داده و آثار آن نیز مترتب می‌گردد. معنای استقلال روحی، اینکه از چه کسی باید مستقل بود و به چه کسی وابستگی داشت، تأثیر استقلال روحی بر سایر ویژگی‌های شخصیتی، شاخص‌های استقلال روحی و ..... از جمله مباحثی هستند که در این 12 جلسه مورد بررسی استاد پناهیان قرار گرفته است.

فهرست:

جلسه1(98/06/10): اهمیت مستقل بودن

 • تأثیر مستقل بودن و منفعل بودن بر کیفیت زندگی ایمانی
 • استقلال روحی یاران امام حسین(ع) و یاران امام زمان(عج)
 • استقلال روحی به استقلال فکری، عملی و .... منتهی می‌شود
 • برتری‌های استقلال در مقایسه با آزادی
 • آشنایی با استقلال سیاسی
 • شخصیت پلید آدم‌های وابسته
 • استقلال روحی و تأثیر نپذیرفتن از سرزنش دیگران 
 • آیه‌ای در مورد استقلال روحی خوبان آخرالزمان
 • مسخره شدن، محکی برای استقلال روحی
 • بسیاری از غرب‌زده‌ها، روحیه مستقلی ندارند
 • از غیر خدا، مستقل باشیم
 • دشواری‌های دل بریدن و مستقل شدن
 • تناسب معنای زهد و دل نبستن به دنیا
 • مستقل شدن خوبان چگونه است؟
 • وابستگی به امام حسین(ع)

مدت: 45دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(21MB) | خوب(41MB)]


جلسه2(98/06/11): بررسی منفعل بودن به عنوان یک صفت استراتژیک

 • برخی صفات، مهمتر و تأثیرگذارتر از دیگر صفات هستند
 • نمونه‌هایی از صفات مهم‌تر
 • برخی صفات، راهبردی‌اند مانند حسادت
 • تأثیر روضه بر اصلاح صفات بدی مانند حسادت
 • نمونه‌ای تاریخی در مورد اهمیت صفت حسادت
 • در مورد صفت استراتژیک حسادت باید هر روز مراقبت داشت؛ دلیلی قرآنی
 • مستقل بودن و منفعل بودن؛ دو صفت استراتژیک در حیات بشر
 • منفعل بودن با انعطاف‌پذیری فرق دارد  
 • منفعل بودن یعنی ناخواسته تحت تأثیر قرار گرفتن
 • منفعل بودن می‌تواند ناشی از امر مثبت یا منفی باشد
 • تفاوت‌های منفعل بودن با انعطاف داشتن
 • آشنایی بیشتر با ابعاد صفت استراتژیک منفعل بودن
 • در ارتباط با خدا و اولیاء خدا هم نباید جوّ گیر شد

مدت: 48دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(22MB) | خوب(44MB)]


جلسه3(98/06/12): از چه کسی مستقل و به چه کسی وابسته باشیم؟

 • انسان، زندگی خود را با ضعف و وابستگی آغاز می‌کند
 • تربیت صحیح، منجر به افزایش قوت و وابستگی به خدا می‌شود
 • کودک و انتقال منشأ قدرت از پدر و مادر به خدا
 • آثار سوء وابستگی به غیر خدا
 • به هیچ کسی غیر از خدا نباید وابستگی داشت
 • انسان نباید ضعیف بماند، چون وابسته می‌شود
 • استقلال از غیر خدا ترجیح دارد
 • دشواری کفر به غیر خدا و طاغوت
 • ایمان به طاغوت به چه معنا است؟
 • معنای کفر به طاغوت
 • برای غیرخدا، اثری قائل نباشیم
 • آنقدر استقلال انسان ارزش دارد که خداوند متعال
 • خدا، انسان را وابسته‌ای مستقل بار می‌آورد

مدت: 39دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(18MB) | خوب(36MB)]


جلسه4(98/06/13): تناسب دوری از حسادت و استقلال روحی

 • برای مستقل بودن باید مراقب تأثیرگذاری دیگران بود
 • غیر مؤمنین و رسانه‌های آنها تلاش می‌کنند روی مؤمن اثر بگذارند
 • بی‌توجهی به انگیزه دیگران در تأثیرگذاری بر روی ما
 • یکی از آیات عجیب قرآن کریم در مورد حسادت کفار به مؤمنین
 • مؤمن باید مستقل باشد
 • هر چه معنویت بیشتر شود، حسادت به مؤمن بیشتر می‌شود 
 •  نحوه مواجهه امیرالمؤمنین(ع) با حسادت معاویه
 •  نتیجه حسادت به بنی‌هاشم در کربلا
 • شرایط عذاب شدن کسانی که تحت تأثیر کفار قرار می‌گیرند
 • حرّ چگونه از انفعال و تحت تأثیر دشمنان بودن خارج شد؟

مدت: 49دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(22MB) | خوب(45MB)]


جلسه5(98/06/14):

مدت: 49دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(23MB) | خوب(45MB)]

جلسه6(98/06/15):

مدت: 66دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(30MB) | خوب(61MB)]

جلسه7(98/06/16):

مدت: 41دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(19MB) | خوب(37MB)]

جلسه8(98/06/17):

مدت: 42دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(19MB) | خوب(38MB)]


جلسه9(98/06/18): استقلال روحی و یکی از وجوه مهم آن در نترسیدن از دیگران

 • استقلال، صفتی از صفات الهی
 • اهمیت استقلال انسان برای خداوند متعال
 • خداوند، وابستگی به خودش را از هر طریقی نمی‌پسندد
 • عدم پاداش و جزای فوری الهی؛ نمونه‌ای از مستقل بودن انسان
 • خداوند حتی طوری انسان را نمی‌ترساند که انسان منفعل شود
 • انسان نسبت به خدا نوعی رابطه مستقل وابسته دارد
 • نترسیدن از غیر خدا، یکی از وجوه مهم استقلال روحی
 • اگر از کسی بترسی، ذلیل او می‌شوی و او مسلط خواهد شد
 • کسی که شجاع باشد، چه مزایای دیگری نصیبش می‌شود
 • شجاعت امیرالمؤمنین(ع) و امام حسین(ع)
 • آیه‌ای در مورد نترسیدن از غیرخدا
 • از فقر نباید ترسید؛ پیامبر(ص) چگونه از دارایی مردم حمایت می‌کند؟
 • کسی که شجاع باشد، می‌تواند مهربان و کریم هم باشد
 • امتحان ویژه الهی با ترس و نترسیدن
 •  آسیب ترس و استرس در نظام آموزشی

مدت: 57دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(26MB) | خوب(52MB)]


جلسه10(98/06/19): نترسیدن از استهزاء، یکی از وجوه مهم استقلال روحی

 • صبر و مقاومت در مقابل سرزنش‌ها
 • امتحان شدن مؤمن با مسخره و سرزنش
 • نترسیدن از استهزاء، یکی از وجوه مهم استقلال روحی
 • مسخره شدن منحصر در انبیاء نبوده است
 • چرا دین و دینداری، مورد تمسخر قرار می‌گیرد؟
 • حرف دین عمیق است و چون آن را نمی‌فهمند، مسخره‌اش می‌کنند
 • نمونه‌هایی در مورد عمیق بودن دستورات دین و تمسخر شدن
 • علت دوم مسخره شدن: حیا و نجابت اولیاء خدا و مؤمنین
 • مؤمن نمی‌تواند کسی را غیبت، مسخره و سرزنش کند
 • زخم‌زبان دشمنان به امام حسین(ع)
 • از مسخره شدن نباید ترسید
 • آیه‌ای در مورد ویژگی‌های مؤمنین و ایرانیان مؤمن در آخرالزمان

مدت: 48دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(22MB) | خوب(44MB)]


جلسه11(98/06/20): استقلال از تعریف و تشویق دیگران

 • متأثر نشدن از مدح و ذمّ دیگران؛ یکی از وجوه مهم استقلال روحی
 • آدم باید خودش باشد
 • وابستگی به تشویق، بد است
 • ضرورت تربیت فرزند بدون وابستگی به تشویق دیگران
 • نمونه‌هایی از عدم وابستگی به تشویق دیگران
 • کودک باید فرصتی داشته باشد که خودش هم بفهمد و تحلیل کند
 • آسیب تشویق و تنبیه فوری و دائمی بر استقلال روحی و فکری کودک
 • تشویق و تنبیه در اسلام، فوری و روشن نیست
 • روایاتی در مورد متأثر نشدن از مدح و ذمّ دیگران
 • نقد نظام آموزش دینی رایج در کشور
 • بهتر است انسان خودش، خودش را تشویق و تنبیه کند  
 • روایت امام رضا(ع) در مورد مهم نبودن مذمت‌ها در کنار راضی بودن امام

مدت: 48دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(22MB) | خوب(44MB)]


جلسه12(98/06/21): استقلال در عرصه اجتماع

 • استحکام مؤمن، یکی از نتایج استقلال روحی
 • هرزگی‌ها و شهوات، از علائم انفعال روحی
 • گسترش هرزگی، باعث تضعیف جامعه و وابستگی به طواغیت
 • اجتناب از طاغوت، عاملی مهم در دینداری و حفظ استقلال   
 • نقش مفاهیمی مانند قدرت در استقلال روحی
 • مستقل بودن، تناسب بسیاری با دوری از ترس دارد
 • کسی که ترسو باشد، نمی‌تواند مدیر خوبی برای جامعه باشد 
 •  قرآن چگونه ما را مستقل تربیت می‌کند؟

مدت: 50دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(23MB) | خوب(46MB)]

نظرات

سخنرانی های ایشان واقعا تاثیر گذار و جذاب است خدا به ایشان سعادت دنیا و آخرت عطا فرماید .

 1. سلام  خدمت شما و خدمت جناب پناهیان عزیز 
 2. این سلسله مباحث را برای بار دوم هم باید گوش داد , تا فهم عمیقتری حاصل بشه 

 1. یک پیشنهاد : درین دوران شیوع بیماری و کمتر منبر رفتن جناب پناهیان , این مباحث را به عنوان پیشنهاد " گوش دادن" در صحه اصلی قرار دهید .
 2. تشکر فراوان از زحمات و سایت شما که محتوا و ظاهر آن زیباست . 

 

  خدا برکت به شما و استاد بده

  استاد آدمو متحول میکنن

  با تشکر از سایت خوب ک دسته بندی و منتشر میکنید

  یا حق

  سلام فایل تصویری این سخنرانی دقیق کی منتشر میشه؟؟

  پاسخ:
  سلام و احترام
  مشخص نیست.

  معمولا سخنرانیها با عنوان بندی قرار داده میشد

  در مورد این جلسات هم اگر این کار صورت بگیرد بسیار مغتنم است

  تشکر

  تناقضهایی که در نظرم در مورد دین داشتم با این سلسله سخنرانی های استاد بیشترش برطرف شد و دیدم که چه دین زیبایی داریم

  هر تناقضی نشان از مفهومی عمیق دارد که نیازمند تفکر و درک آن است

  عالی عالی عالی

  کاش اینا رو از زمان دبستان و کودکی به ما یاد میدادن

  سلام ؛ وقت بخیر

  خیلی مبحث خوبی بود

  بی تردید این زاویه‌دید متفاوت استاد پناهیان برای اکثر جوون‌ها بشدت جذاب و تاثیرگزار هست امیدوارم از نعمت وجود این بزرگوار بخوبی استفاده کنیم

  کاش استاد با دانشجویان یکسری جلسات گفتگو محور (مباحثه) هم داشتند که ما بتونیم از نزدیک از بیانات و نظرات ایشون بهره‌مند شیم

  ممنون و خداقوت به موسسه بیان معنوی

  سلام منو به استاد برسونین

  ممکنه یه توضیحی درباره این موضوع بدید که محتواش چی هست؟

  سلام ببخشید با توجه به سخنرانی جلسه ی 12شما من یک سوالی دارم درسته که ایمان به ما قدرت می دهد ولی مردم غرب هم اگر احترام به قانون میگذارند و خیلی از چیزها رو محترم میشمارند طبق اصول و ارزش هایی هست که محترم می شمارند چه درست باشه چه نباشد ولی باز در حد فهمشان در جاهایی که چیز هایی را خلاف ارزش میدانند تظاهرات می کنند ولی مردم ما حتی به چیز هایی که درست هستند هم عمل نمی کنند ولی حرف شما کاملا درست است که طاغوت ادم را ضعیف می کند ولی همه چیز غرب هم غلط نیست که به ظاهر قول زنندست این احترام به یکدگیر و احترام به ارزش ها و اصول کاری دشوار است شاید به دلیل شدت ایمان و کفر باشد ولی در فرهنگ اسلامی ما چرا خیلی از چیز ها رعایت نمی شود و شجاعت نیست و  ترس از قیامت 

  استاد اگر امکانش هست پاسخ دهید 🙏🙏

   

  سلام

  دوستان این سوال ما رو در یابید

  📹🔸 سخنرانی جنجالی پناهیان در اعتراض به عدم شفافیت آرای نمایندگان مجلس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  سلام ببخشید شما فیلم کامل این 

  📹🔸 سخنرانی جنجالی پناهیان در اعتراض به عدم شفافیت آرای نمایندگان مجلس

   رو دارین

  میشه بگین از کجا میتونم دانلودش کنم

  سلام. سخنرانی های محرم امسال همه شون صوتی هستن؟فایل تصویریشو منتشر نکردین؟

  پاسخ:
  سلام و احترام
  مبحث آخرین آمادگی برای ظهور به صورت تصویری منتشر شده است.

  خیلی ممنون از مباحث و سخنرانی های کاربردیتون🙏🙏

  واقعا عالیه.خدا حاجی رو در پناه خودش حفظ کنه

  سلام ببخشید تصویری این 3 تا سخنرانی(مستقل بودن و منفعل بودن) و (اصلاح مدیریت خانواده و جامعه) و( وقتی ادم ها خود را پنهان میکنند) در شب اول از استاد رو کی میزارید!!؟

  ما میخوایم برای مجموعمون امشب تصویری پخش کنیم اما هیچ جا نیست... 

  پاسخ:
  سلام و احترام
  فعلا فقط فایل مبحث دانشگاه امام صادق(ع) منتشر میشود.

  ارسال نظر

  لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی
  دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

  آخرین مطالب

  آخرین نظرات

  بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...