۸۴/۰۲/۰۶ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | هنر و حماسه(1): حماسه، هنر و حمیّت

شناسنامه:

معرفی:

حماسه مهمترین راز ماندگاری قیام امام حسین(ع) است... در پسِ سوگواره امام حسین(ع) ، شادی پنهانی در دلهاست، که به خاطر فخریست که مردم به یک حماسه ساز دارند و این شادی، پشتوانه اندوه مستمرّ برای امام حسین(ع) است...

انسان محتاج سرگرمی است و اگر کسی با حماسه سرگرم نشود، با چیزهای دیگری مثل منفعت، شهوت و جنایت، سرگرم می شود...

اوّلین عنصر حماسه نبرد است و حماسه روحی است که در جسم نبرد، دمیده می شود... دوّمین عنصر حماسه، شجاعت است... شجاعت، انسان را دلرحم می کند، امّا ترس، انسان را ظالم و خودپرست می کند... کسی که شجاع نیست، نمی تواند عاشق پیشه باشد، او اصلاً مهربان نیست،... عشق فقط مال آدمهای شجاع است،... و عرفان میوه ای است که به شاخۀ شجاعت آویزان است... اخلاق را با حماسه سهل تر می شود آموخت... اخلاق بی حماسه، اخلاق نیست، تزویر است... زیبایی، جدای از زندگی نیست، دینی هم که زیبا نباشد، دین نیست...

هنر تنها در خدمت زیبایی است... و هنر هنرمند، در کشف زیبایی های پنهان است... عرصۀ هنر، عرصۀ آزادی است، آنچه می خواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی و آدابی نجوی؛ والّا مهندس می شوی، نه هنرمند... هنر چیزی نیست که بتوان آن را تحمیل کرد یا سفارش داد،... حتی برای تبلیغ دین... ، هنر وقتی می تواند تبلیغ دین یا هر چیز دیگر را بکند که زیبایی آن را درک کرده باشد...

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: حماسه، راز ماندگاری قیام اباعبدالله الحسین(ع)

 • راز ماندگاری قیام امام حسین چیست؟

 • اثرات توجه به «حماسی» بودن قیام امام حسین

 • تحریف پذیر نبودن عاشورا

 • آیا پرداختن به حماسه کربلا، دلسوزی ها را نسبت به اباعبدالله(ع) کمتر خواهد کرد؟

 • روضۀ مدینه

جلسه 2: شادی و سرگرمی حماسه

 • حماسه و عاشورا

  • 1. شادیِ حماسه، عامل واقعی ماندگاری و فراگیری مصائب کربلا

  • 2. چرا به حماسی بودن قیام امام حسین کم توجهی می شود؟

 • رابطة ما و حماسه (انسان و حماسه)

  • 1. حماسه، عامل لذّت و شادی

  • 2. حماسه، عامل سرگرمی

  • 3. آیا معرفی حسین(ع) به عنوان حماسه گر، پایین آوردن مقام معنوی ایشان است؟

  • 4. چرا انسان ها دنبال سرگرمی اند؟ (خصوصیات سرگرمی)

  • 5. سرگرمی های رایج امروز و نقد آن ها

 • نیاز ما به روضه امام حسین(ع)

 • روضة ورود کاروان اباعبدالله(ع) به کربلا

جلسه 3: حماسه چیست؟ (ارکان حماسه)

 • اهمیت حماسه در قیام اباعبدالله الحسین(ع)

  • 1. با نگاهی خودخواهانه (مرور بحث گذشته)

  • 2. با نگاهی غیر خودخواهانه

 • اهمیت و فایدة شناخت حماسه

  • 1. آیا برای حماسه سرایی فقط باید به امام حسین پرداخت؟

  • 2. تفاوت حماسه سرایی حقیقی و کاذب

  • 3. چه کنیم تا حماسه سرایی حقیقی داشته باشیم؟

  • 4. حماسه، قالبی مناسب برای انتقال فضائل اخلاقی

 • حماسه چیست و چگونه شکل می گیرد؟

  • 1. اولین عنصر حماسه، «مبارزه» است

  • 2. عنصر اصلی دیگر حماسه، شجاعت است

  • تعریف ترس و عوامل و آثار آن (ترساندن از آینده، حربه ای شیطانی)

  • شجاعت، دل رحمی می آورد (انسانی که شجاع نباشد، عاطفی نیست)

 • روضه هایی از کربلا

جلسه 4: شجاعت، عنصر حماسه

 • پیوند هنر و حماسه

  • 1. پیوند هنر و حماسه فنّی نه فرمایشی

  • 2. هنر دستورپذیر نیست

 • حماسی بودن، علّت روی آورن مردم به برخی شیوه های عزاداری

 • شجاعت (بررسی عنصر دوم حماسه)

  • 1. رابطة مهربانی و شجاعت

  • 2. چرا شجاعت در قالب نبرد شکل می گیرد؟

  • 3. شجاعت واقعی، شجاعت کاذب

  • 4. ترس پنهان، ترس آشکار

  • 5. شجاعت و عرفان

  • 6. آرامش، اثر روحی شجاعت

  • 7. آرامش های غیر واقعی

 • روضه اباعبدالله الحسین(ع)

جلسه 5: لذت حماسه

 • میل به خلق حماسه و آسیب شناسی آن

 • اشباع کاذب نیازهای حقیقی

  • 1. خطاهای انسان، همیشه یک ریشة درست دارد (بحث فرعی)

  • 2. اشباع کاذب نیازهای حقیقی آدم ها، بزرگترین جنایت

  • 3. رسانه، ابزاری برای اشباع کاذب نیازهای حقیقی

 • لزوم ارضای واقعی حماسه گرایی (لذّت حماسه)

  • 1. دلتنگی برای جنگ، دلتنگی برای حماسه گرایی است

  • 2. خاطراتی از لذّت حماسه در دفاع مقدس

  • 3. آیا حماسه گرایی= جنگ طلبی؟

  • 4. لزوم معرفی لذّت حماسه به جوانان

 • هر شجاعتی، حماسه نیست

 • روضه؛ شجاعت حضرت اباالفضل العباس(ع)

 • خطر شجاعت های بی منطق

 • ریشه های شجاعت

  • 1. عزت طلبی و ذلت ناپذیری

  • 2. از خودگذشتگی

  • 3. خاطراتی در مورد فرهنگ ایثار

 • روضه حضرت عبدالله ابن الحسن(ع)

جلسه 6: نقش حمیت دینی در خلق حماسه

 • حمیّت، لازمة شجاعت حماسی

  • 1. چرا در جهان امروز، حماسه کم رنگ شده است؟

  • 2. بررسی نظرات غربی در مورد نفی جمعیت و تعصّب

  • 3. دلیل غربی ها برای رواج فرهنگ تردید در بین مسلمانان

  • 4. تلاش یهود برای بیدار کردن حمیّت مسیحیان در برابر مسلمانان

  • 5. نمونه ای از حمّیت شیعی

  • 6. نمونه ای از لذّت تعصب در غرب

  • 7. نمونة ایرانی لذّت تعصّب

 • تعصّب دینی

  • 1. به چه چیزی تعصّب داشته باشیم؟

  • 2. عالی ترین مرتبة تعصّب

  • 3. تعصّب دینی واقعی و کاذب در جهان اسلام

  • 4. همة تلاش ها برای از بین بردن حمیت شیعی است

  • 5. ادامة مقایسة تعصّب دینی واقعی و کاذب در جهان اسلام

  • 6. آیا جهان بدون حمیت دینی اداره می شود؟

  • 7. بحث فرعی: مسیحیان کِی و چگونه از چنگال یهود رها می شوند؟

  • 8. نقش حمیت و معرفت دینی در ظهور امام زمان

 • روضة حضرت قاسم ابن الحسن(ع)

جلسه 7: هنر حماسی بهترین راه انتقال اخلاق

 • نقش حماسه در ترویج اخلاق

  • 1. بررسی علّت ناتوانی محصولات هنری در ترویج اخلاق

  • 2. نمونه هایی از کاربرد حماسه در انتقال پیام های اخلاقی

  • 3. حماسه در شاهنامه

 • نشاط حماسه

  • 1. غربت نشاط حماسی دفاع مقدس

  • 2. لزوم انتقال نشاط حماسی دفاع مقدس و نقد سینمای دفاع مقدس

 • تأثیر شجاعت در کسب فضایل اخلاقی

  • 1. انسان شجاع، مهربان است

  • 2. عرفان و شجاعت

 • عزّتمندی مهمترین خصلت اهل حماسه

 • روضة کربلا

جلسه 8: زیبایی حماسی در دین

 • بی اعتنایی دوستان نادان به حماسه؛ چرا و چگونه؟

 • 1. زیبایی و حماسی بودن دین

  • 1. نتیجة جدایی مفاهیم دینی از زیبایی حماسه

  • 2. اخلاق بی حماسه، اخلاق نیست

  • 3. بیان حماسی امیرالمؤمنین برای انتقال فضایل و معنویّات در نامة 31

  • 4. جایگاه حماسه ی دینی و ارزش آن

 • 2. اهمیت زیبایی در دین

  • 1. نظر یک جاسوس انگلیسی در مورد اهمیت زیبایی در اسلام

  • 2. نظر روانشناسان در مورد جایگاه نیاز به زیبایی در هرم نیازهای انسانی

  • 3. زیبایی احکام دینی (نگاه زیباگرایانه به دین)

  • 4. بی مهری هنرمندان به زیبایی دین

  • 5. غربت هنر در جامعه ما

  • 6. نظر اسلام در مورد جایگاه نیاز به زیبایی در نیازهای انسان

 • روضه حضرت علی اکبر(ع)

جلسه 9: هنرمند و زیبایی (هنر، زیبایی، دین)

 • اهمیت و جایگاه زیبایی

 • نگاه دین به هنر

 • هنرمند، مرید زیبایی

 • هنرمند یعنی کاشف زیبایی های پنهان

  • 1. مثالهایی برای کشف زیبایی های پنهان از زیبایی های ظاهری

  • 2. ارزش هنر هر هنرمند، به ارزش آن چیزی است که او زیبا می بیند

 • زیبایی های زشت

  • 1. تعریف زیبائی های زشت

  • 2. آیا با دین می توان هنرمند را مقیّد کرد؟

 • عاقبت خیانت به زیبایی

 • تأثیر شخصیّت هنرمند بر اثر هنریش

  • 1. تأثیر و تأثّر هنر نامرئی است

  • 2. چه کنیم تا محصولات رسانه ای ارزشمند تولید شود؟

 • نقش هنر در زمینه سازی ظهور

 • روضه قمر بنی هاشم(ع)

جلسه 10: شهود زیبایی، لازمۀ هنرنمایی

 • شهود زیبایی، لازمة هنرنمایی

 • رابطة دین و هنر

 • درک زیبایی؛ چرا و چگونه؟

 • نگاه مثبت و نگاه منفی به زندگی

 • زیبایی های مرگ

 • زیبایی عبادت

 • زشتی های پنهان

 • زیبایی رابطه پدر و پسر

 • دین و زیبایی

 • روضه عاشورا

نظرات

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...