۹۲/۰۲/۰۷ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | مظلوم مقتدر؛درسنامۀ سیرۀ سیاسی امیرالمؤمنین علی(ع)

شناسنامه:

معرفی:

نباید حیات سیاسی امیرالمؤمنین(ع) را از سلوک فردی ایشان تفکیک نمود. اتفاقاتی که در دوران حکومت ایشان رخ داده است به هیچ عنوان تصادفی نبوده و خداوند متعال حوادث سیاسی زمان حضرت را به نحوی طراحی نموده است تا برای دوران ما نیز قابل استفاده و بهره بردای باشد. اما برخی برای عدم پذیرش تحلیل رفتار سیاسی علی(ع) بهانه های واهی می آورند. ما باید قواعد حاکم بر رفتار سیاسی علی(ع) کشف کنیم.

معصومیت اولیاءالله عامل مظلومیت ایشان و عامل بروز بغض و حسادت نسبت به ایشان بوده است. اقتدار درونی (عصمت)، مهم ترین علت کینه های شدید نسبت به ایشان می باشد.

یکی از عوامل مهم مظلومیت حضرت علی(ع) عدم درک موقعیت مقتدرانۀ حضرت توسط مردم بوده است. تردید در اعتماد مردم به علی(ع) و عدم تحلیل صحیح از عملکردهای علی(ع) از عوامل اخلال در اقتدار علی(ع) بوده است. ممانعت از سهم خواهی زیاده خواهان از دیگر عوامل مظلومیت علی(ع) می باشد.

اجرای عدالت مستلزم اقتدار است و اقتدار در سیره سیاسی حضرت علی(ع) کاملاً دیده می شود. گرفتن امر ولایت نیاز به یار دارد و نقش یاران ولایت در مظلومیت و اقتدار او بسیار مهم و کلیدی است. ارتباط یاران ولی الله با عموم مردم به گونه است که گویا یاران، دامنه های قله ولایت هستند.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: مفهوم مظلومیت و اقتدار در سیرۀ سیاسی علی(ع)

 • بهره گیری از سیره سیاسی امیرالمومنین(ع) برای دوران ما

 • عدم انفکاک حیات سیاسی حضرت علی(ع) از سلوک فردی ایشان

 • قرابت زمان علی(ع) و دوران ما

 • ضرورت های سیاسی بودن

 • آیا زندگی سیاسی علی(ع) برای دوران ما فایده ای دارد؟

 • آیا حوادث سیاسی دوران حضرت علی(ع)، تصادفی بوده یا طراحی خدا بوده اند؟

 • بهانه های غیردوستانه در عدم پذیرش تحلیل رفتار سیاسی علی(ع)

 • بهانه های دوستانه در عدم پذیرش تحلیل رفتار سیاسی علی(ع)

 • کشف قواعد حاکم بر رفتار سیاسی علی(ع)

 • دلایل توجه به مفهوم مظلومیت در سیره سیاسی علی(ع)

 • دلایل توجه به مفهوم اقتدار در سیره سیاسی علی(ع)

 • عوامل اقتدار و مظلومیت حضرت علی(ع)

جلسه 2: زمینه های اجتناب ناپذیر مظلومیت مؤمن

 • مظلومیت های ساختاری و طبیعی دین

 • نقش دستور الهی و تقدیر الهی در مظلومیت مؤمن

 • همراهی شکوه و اقتدار در مظلومیت های خوب

 • مظلوم باشکوه خوب است نه مظلوم بریده و منزوی

 • چگونه اقتدار با مظلومیت جمع می شود؟

 • چرا اقتدار عامل مظلومیت است؟

 • چگونه مظلومیت باعث اقتدار می شود؟

 • نتیجه اقتدار نامحدود و نابجا

 • دشواری های دفاع از مظلوم

جلسه 3: معصومیت؛ عامل مظلومیت

 • معصومیت، عامل حسادت و بغض می شود

 • معصومیت، عامل ظلم حداکثری به معصوم می شود

 • اقتدار درونی (عصمت)، مهم ترین علت کینه های شدید و مظلومیت

 • اقتدار درونی (عصمت) بیش از اقتدار اجتماعی باعث مظلومیت می شود

 • دشواری جمع بین اقتدار و سعه صدر

جلسه 4: عدم درک محل اقتدار توسط مردم، عامل مظلومیت حضرت علی(ع)

 • تفاوت محل آسیب پذیری حکومت دینی و حکومت دیکتاتوری

 • برای عدم درک محل اقتدار در حکومت دینی چه باید کرد؟

 • اتهام اقتدارگرایی به حکومت دینی در هنگام رفع آسیب ها

 • ضرورت تشخیص محل اقتدار در حکومت دینی

 • نقاط آسیب پذیری حکومت دینی

  • کاهش اقتدار و عدم تشخیص محل اقتدار

 • عوامل اخلال در اقتدار علی(ع)

  • تردید در اعتماد مردم به علی(ع)، عدم تحلیل صحیح از عملکردهای علی(ع)

 • وابستگی های حکومت دینی به اعتقاد و اعتماد مردم

 • نقش ویژه مؤمنین در کاهش اعتماد و اعتقاد مردم به حکومت دینی

جلسه 5: نقش اقتدار در موقعیت حکومت دینی و خودشکوفایی افراد

 • جایگاه مردم برای حکومت حضرت علی(ع)

 • سهم خواهی رایج احزاب در دموکراسی غربی

 • ممانعت از سهم خواهی مزوران و مظلومیت علی(ع)

 • در تسامح و سعه صدر حکومت اسلامی، منافقین قدرت می گیرند

 • رئیس حکومت دینی، مسئول اجرای حکم خداست

 • معنای حکومت اسلامی چیست؟

 • تأثیر اقتدار حکومت در خودشکوفایی افراد

 • کارکردهای اقتدار برای موفقیت جامعه دینی

جلسه 6: وجوه اقتدار در سیرۀ سیاسی حضرت علی(ع)

 • نمونه های تاریخی از برخورد مقتدرانه حضرت علی(ع)

 • کلام رسول خدا در مورد اقتدار حضرت علی(ع)

 • اجرای عدالت مستلزم اقتدار است

 • چه کسانی در اعمال اقتدار برای اقامه حق تردید می کنند؟

 • مخالفین اقتدار علی(ع) چه گروه هایی هستند؟

 • وجوه اقتدار علی(ع) در دوره های مختلف حیات سیاسی

 • اقتدار حضرت در مقام پیشگیری و در مقام پیگیری

 • تأثیر اقتدار پیشگیرانه در مظلومیت حضرت علی(ع)

جلسه 7: نسبت اقتدار یک امام با یاران او

 • گرفتن امر ولایت نیاز به یار دارد

 • نقش یاران علی(ع) در مظلومیت و اقتدار او

 • ارتباط یاران ولی با خیل کثیری از مردم

 • یاران، دامنه های قله ولایت هستند

 • یاران، شاخص لیاقت و استعداد مردم هستند

 • وجود یاران خوب، علامت خوبی های بسیار در میان مردم

 • وجود عدالت و کرامت؛ دو ویژگی رابطه امام با مردم

 • رعایت حد مردم در حکومت دینی

 • کارکردهای یاران خوب برای ولی جامعه دینی

 • اقتدار امام بی یار، عامل بغض و کینه به امام است

 • یاران خوب، سپر بلای ولی جامعه دینی

جلسه 8: محل انعطاف و اقتدار در سیره سیاسی حضرت علی(ع)

 • لازمه هر حکومتی انعطاف و اقتدار است

 • تبلیغ روانی غرب علیه اقتدار

  • بد نشان دادن اقتدار ولی

 • تعریف اقتدار

 • کارکرد اقتدار در زندگی فردی

  • حفظ عزت و رسیدن به اهداف

 • از اقتدار ولی، مسؤولین و دشمنان به سختی می افتند نه مردم

 • محل اعمال اقتدار در 3 مرحله

  • جلوگیری از لطمه خوردن حاکمیت اسلامی

  • جلوگیری از لطمه خوردن جامعه اسلامی

 • جلوگیری از لطمه خوردن جایگاه دین در جامعه اسلامی

 • ضعیف ترین مرحله اقتدار در گناه های شخصی است

 • اداره جامعه اسلامی با اخلاق، انصاف و ایثار است نه با قانون

جلسه 9: درک مبانی و موارد انعطاف و اقتدار در سیرۀ امیرالمؤمنین(ع)

 • امام خوب، به معنای امام مظلوم نیست

 • اقتدار امام زمان و جامعه امام زمان(عج)

 • تشخیص مرز انعطاف و اقتدار

 • امام مقتدر، لازمه جامعه مقتدر

 • تبیین مبانی اقتدار برای روشن شدن مرزهای انعطاف

 • مواردی از عدم انعطاف پذیری حضرت علی(ع)

 • مبانی اقتدار

  • اعتقاد جازم، دل پاک و صیقلی، عقل و علم، نداشتن انواع حب دنیا، شجاعت

 • کسی که اقتدار بجا دارد، انعطاف بجا هم دارد

 • مبانی و موارد انعطاف

  • امکان هدایت مردم، ترس از تبدیل شدن نفاق به کفر

نظرات

کلمه مزدوران به اشتباه مزوران تایپ شده است
لینک قسمت سوم با کیفیت خوب خرابه دانلود نمیشه

با تشکر
پاسخ:
با سلام و تشکر
اصلاح شد.

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...