۹۲/۰۲/۰۷ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | رهایی از ولایت طاغوت

شناسنامه:

 •  

معرفی:

مفهوم ولایت در اعتقادات دینی ما جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای که در روایات، رکن رکین دین و مهم تر از سایر ارکان دین، مانند نماز و روزه و حج و زکات شمرده شده و شرط قبولی سایر اعمال نیز به حساب آمده است... ولایت مهم ترین عامل شکل گیری حوادث تاریخ اسلام نیز می باشد.... *امروزه جامعه بشری هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی با مفهوم ولایت مواجه است. . . . * باید در مورد ولایت وانواع و اقسام آن صحبت کرد. زیرا پدیده ای که امروز مردم جهان در حال تجربه کردن و لمس کردن آن هستند، همانی است که ولایت نامیده می شود. که اگر ظالمانه و نابجا بود، و تحت امر خدا نبود، می شود ولایت طاغوت، که آثار آن مردم را آزار داده و بن بست های خود را نشان می دهد.

بحث از ولایت در چنین شرایطی از دو جهت اهمیت دارد: یکی اینکه تکلیف خود را با ولایت طاغوت در جهان روشن کنیم و دیگر از این جهت که، تکلیف خود را با ولایت خدا مشخص کنیم... *مسأله ای که اهمیت فوق العاده دارد؛ این است که چگونه ولایت خدا را بر حیات بشر، در زندگی فردی و اجتماعی حاکم کنیم؟ عمق آن تا کجاست؟ چگونه تحقق پیدا می کند؟

این مسأله گمشده بشر است؛ بحث دینی یا مذهبی نیست. می تواند یک بحث نجات بخش برای بشر باشد.

بنابراین در مسأله ولایت، باید تکلیف خود را با تحقق ولایت خداوند در زندگی بشر، و نیز با ولایت طاغوت مشخص کنیم. نه اینکه صرفاً مناظره ای میان شیعه وسنی ایجاد کرده باشیم. قرآن کریم نیز این گونه نگاه نکره است. می فرماید: شما اساسی تر به مسأله ولایت نگاه کنید. آن گاه بسیاری از مسائل فرعی در این میان، خود به خود حل خواهد شد.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: شیوه قرآنی بحث از ولایت

 • اهمیت و مظلومیت بحث ولایت

  • ولایت، رکن رکین دین

  • جایگاه خاص ولایت در قرآن

 • اهمیت وی‍ژة بحث از ولایت در شرایط جهان امروز

 • شیوة قرآنی بحث از ولایت

 • بحث از ولایت در آیةالکرسی

  • لزوم درک تفاوت شیوه های ولایت خدا و ولایت طاغوت

 • ولایت؛ پرجاذبه ترین بخش دین

 • ولایت به معنای سرپرستی

  • ریشة مخالفت با دعوت نوح(ع)

  • شیوة ولایت ستیزی «ملأ»

  • ریشة مخالفت با پیامبران اقوام دیگر

  • دلایل روانی بودن ریشة مخالفت با انبیا

  • مخالفت با دعوت موسی و هارون(ع)

 • زاویة دید خداوند در نگاه به موضوع ولایت

جلسه 2: نگاه قرآن به ابعاد روانی موضوع ولایت

 • نگاهی تحلیلی به سؤال های مرتبط با این بحث

  • چرا پیامبران از ملائکه نباشند؟

  • چرا معمولاً انتخاب مردم با انتصاب خدا متفاوت است؟

  • چگونه ولایت را بشناسیم و آن را در وجودمان بیابیم؟

  • ارتباط ولایت خدا با ولایت فقیه

  • نشانه های ولایت خدا و ولایت طاغوت چیست؟

  • با وجود اطاعت از خدا چه نیازی به اطاعت از معصومین است؟

  • انسان فطرتاً ولایت پذیر است یا ولایت گریز؟

  • مفهوم طاغوت چیست؟

 • روش قرآنی برخورد با موضوع ولایت

 • فایده و دلیل اولویت داشتن نگاه انسان شناسانه و روان شناسانه به موضوع ولایت

 • ابعاد روانی مخالفت با پیامبر اسلام در سورة نساء

  • یکی بودن ولایت اولی الامر و پیامبر

  • ضرورت مراجعه به پیامبر در اختلافات

  • رابطة بی ایمانی و میل به طاغوت

  • ایجاد مانع بین مؤمنین و ولایت؛ مشکل روانی منافقین

  • دلیل ترس از خدا در جامعة ولایی

  • روش قرآنی برخورد با ولایت ستیزان و ولایت گریزان

  • رابطة مهم ترین قسم قرآن و ولایت گریزی

  • رفاقت با خوبان؛ پاداش ولایت پذیران

جلسه 3: قرآن و ریشه یابی روحی ـ روانی ولایت ستیزی

 • ولایت ستیزی؛ یک جریان دائمی در تاریخ

 • دلایل اولویت نگاه به ولایت از بُعد روانی

 • ویژگی های روحی- روانی ولایت گریزی و ولایت پذیری

 • خطبۀ غدیر و اثبات غربت ولایت پیامبر

 • فرازمانی بودن مخالفت با ولایت بر اساس قاعدۀ ضعف ایمان

  • ریشه یابی روحی- روانی ولایت ستیزی

  • ارتباط لعن های قرآنی با موضوع ولایت

  • حسادت؛ ریشۀ مخالفت با ولایت

  • چگونه نسبت به ولایت حسادت نداشته باشیم؟

  • حسادت و امتحان ولایت

جلسه 4: نظام تسخیری؛ خاستگاه طبیعی و عقلانی ولایت

 • مقدمه «ولایت؛ اولین و مهم ترین موضوعی که باید به آن بپردازیم»

 • نظام تسخیری؛ خاستگاه طبیعی و عقلانی ولایت

  • جلوه های مختلف ولایت گریزی در قرآن

  • از تفاوت های طبیعی انسان ها تا تسخیر یکدیگر

  • اجتناب ناپذیر بودن پذیرش ولایت در جامعه

  • لزوم پذیرش نظام تسخیری و برخورد عاقلانه با آن

  • ریشۀ ولایت گریزی؛ عدم پذیرش نظام تسخیری

 • نقش ولایت در نظام تسخیری «تنظیم روابط قدرت و شکوفایی استعدادها»

 • آیین نامۀ استفاده از قدرت در جامعۀ ولایی

 • نقش مردم در غلبۀ ولایت بر طاغوت

جلسه 5: ریشه یابی پدیدۀ نفرت از ولیّ خدا

 • مقدمه «پیش نیازهای رهایی از ولایت طاغوت»

  • درک چگونگی شکل گیری مفهوم ولایت در جامعه

  • درک مفهوم ولایت طاغوت

  • روشنگری نسبت به ولایت طاغوت و ایجاد نفرت و مقابلۀ همگانی نسبت به آن

  • درک این مفهوم که بین پذیرش ولایت طاغوت و خدا، راه سومی نیست

 • چگونگی و چرایی شکل گیری نفرت از ولیّ خدا

  • آیا عدالت ولی خدا می تواند موجب نفرت آحاد مردم از او شود؟

  • آیا تبلیغات سوء به تنهایی می تواند باعث نفرت از ولی خدا شود؟

  • آیا صرف گناه می تواند موجب نفرت از ولی الله شود؟

  • آیا به خطر افتادن منافع می تواند موجب نفرت از ولی الله شود؟

  • آیا حبّ مقام به تنهایی می تواند باعث نفرت از ولیّ خدا شود؟

  • ارتباط نفرت از ولیّ الله با ایمان

 • ریشۀ نفرت از ولی الله در کلام حضرت زهرا(س)

  • 1. دلیل آشکار نفرت تیزی شمشیر علوی

  • 2. دلیل پنهان نفرت از خودگذشتگی ولی الله

  • چگونه خوب بودن کسی باعث نفرت از او می شود؟

 • پدیدۀ رشد تصاعدی نفرت از ولیّ الله

 • معجزۀ رشد تصاعدی محبت به ولیّ الله

جلسه 6: دشواری طبیعی ولایت پذیری و نتایج طبیعی پذیرش ولایت طاغوت

 • مروری بر مباحث گذشته

 • ولایت گریزان با معجزه هم ولایت پذیر نمی شوند

 • بهانه های ولایت گریزان در قرآن

 • امتحان ولایت یک امتحان شفاهی و حضوری است

 • ریشۀ ولایت گریزی در وجود انسان

  • فطرت انسان ولایت غیر خدا را نمی پذیرد

  • طبیعت ولایت ستیز انسان، بستری برای امتحان ولایت پذیری

 • شخصیت شناسی ولایت گریزان

 • ایمان به طاغوت و نتایج آن

  • رهایی از ولایت طاغوت

  • طغیان گری و طغیان زدگی نتیجۀ پذیرش ولایت طاغوت

جلسه 7: بستر پدید آمدن مفهوم ولایت

 • بستر پدید آمدن مفهوم ولایت

 • مفهوم طاغوت

 • طاغوت در قرآن

 • طاغوت کیست؟

 • رعایت کرامت انسانی توسط پیامبران

 • مظاهر طغیان

 • مرز طغیان

 • چرا ایمان آوردن به ولی الله سخت است؟

جلسه 8: چگونگی رهایی از ولایت طاغوت

 • چرا بعضی ها گرایش به ولایت طاغوت دارند؟

  • ولایت طاغوت، سرپرستی زورگویانه

  • علل گرایش به ولایت طاغوت

  • ولایت مطلقه طاغوت

 • چگونگی رهایی از ولایت طاغوت

  • 1- رهایی جامعه بشری از ولایت طاغوت

   • تاکید بر دشمنی با ولایت طاغوت

   • چرا ولایت آسیب پذیر است؟

   • تثبیت جایگاه ولایت

  • 2- رهایی فرد از ولایت طاغوت

جلسه 9: پرسش و  پاسخ

نظرات

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...