۹۲/۰۲/۰۷ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | امتحانات الهی

شناسنامه:

معرفی:

واقعیت این است که ما داریم امتحان می شویم و دنیا دارِ امتحان است ، آن وقت نه مفهوم امتحان را می شناسیم، نه از نحوۀ امتحان های الهی خبر داریم، نه راه موفقیت و پیروزی در این امتحان ها را بلد هستیم؛ طبیعتاً حس حضور در صحنۀ امتحان را هم نداریم.

امتحان چقدر فضای زندگی ما را پُر کرده؟ و ما چقدر بی حسّ نسبت به امتحان داریم زندگی می کنیم؟ دانستن اینکه خدا بالاخره انسان را امتحان می کند، کفایت نمی کند و دردی را هم دوا نخواهد کرد.

شما آیا از خدای خودتان پرسیده اید که: خدایا! آخر فصل چگونه از ما امتحان می گیری؟ به چه شیوه ای ما را مورد امتحان قرار می دهی؟ این سؤال خیلی مهمّی است.

می خواهیم آشنا بشویم که ببینیم خدا چگونه امتحان می گیرد. آثار نگاه کردن به امتحان چیست؟ ... شیوه های برخورد با هر کدام از امتحان های الهی چگونه است؟ ... فرق امتحانات الهی با امتحانات دنیایی چیست؟

زندگی کردن با خدا یعنی زبان امتحان خدا را درک کنی... * خدا چگونه از انسان امتحان می گیرد؟ پایه های اصلی امتحانات خدا چیست؟ ویژگی های امتحانات الهی چه جوری است؟ فلسفه امتحانات الهی چیست؟ علت پیچیدگی برخی از امتحان های الهی چیست؟ و پاسخ سؤالاتی که در این زمینه در ذهن شما هست. و بالاخره امتحانات آخرالزمان و معیار شناخت مومن و منافق در آن زمان.

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: حس کردن امتحانات الهی

 • چگونگی امتحان، سؤال متداول و همیشگی دانشجویان و دانش آموزان

  • امتحان به زندگی تحصیلی جهت می دهد

 • دنیا دار امتحان است

  • امتحان چقدر فضای زندگی ما را پر کرده است؟

  • ما برای امتحان آفریده شده ایم

 • حس امتحان یک احساس فراموش شده است

  • دین داری تفریحی نیست

  • طراحی حوادث در کنار شخصیت ها از زاویه امتحان

  • حس امتحان در بازی های رایانه ای

 • هیچ چیز نمی تواند جلوی امتحان های خدا را بگیرد

 • هدف از آفرینش انسان

  • به خاطر اینکه ظرفیت پیدا کند خدا را ملاقات کند و از او لذت ببرد

 • فلسفه دنیا امتحان پس دادن است

  • زندگی یعنی امتحان

  • به مشکلات و گرفتاری های زندگی به نگاه ابتلا نگاه کنیم

  • ما نمی توانیم از قید امتحان فرار کنیم

 • فواید امتحانات در زندگی

  • 1. وسعت روح پیدا کنیم

  • 2. ظرفیت پیدا کنیم

  • 3. صبر در بلا پیدا کنیم

  • مثالی برای تبین حس امتحان

 • اگر امتحان نباشد، زندگی تاریک می شود

  • مثال فرضی برای حس امتحان

 • امتحان های پنهان خدا

 • ربط امتحان با محرّم

  • کربلا امتحان در امتحان بود

 • اباعبدالله(ع) آمده برای امتحان

 • روضه حضرت مسلم(ع)

جلسه 2: تفاوت امتحان های الهی با امتحان های دنیا

 • آفرینش زندگی دنیا برای امتحان

  • ابلیس در گوش ما زمزمه می کند اینجا هیچ خبری نیست

  • ما آمده ایم برای امتحان

 • لزوم ترسیم امتحانات الهی در فیلم نامه ها

 • تمام فضای اطراف ما فضای امتحان است

  • مرگ و زندگی برای امتحان

 • آثار نگاه کردن به امتحان

  • راحت برخورد کردن با دنیا

  • تحمل سختی هاو بلاهای دنیا

  • دوری از افسردگی

  • ایجاد زمینه برای صحبت کردن از دین

 • هرچه را که خدا به تو نداده، امتحان است

 • واقعیت زندگی چیزی غیر از امتحان نیست

 • استرس امتحان

 • تفاوت امتحان های این دنیا با امتحان های الهی

  • الف. امتحان های دنیا برای نظم دادن به رقابت ها

   • رقابت های دنیایی نتیجه محدودیت هاست

  • ب. امتحان های دنیا استرس زاست

   • امتحان های الهی برای تقویت و ارتقای رتبه است

   • خدا هر لحظه امتحان می گیرد

 • شیوۀ برخورد با شکست در امتحانات الهی

  • اعتراف به شکست

  • درخواست کمک

  • تواضع

 • خدا به هر کس علاقه پیدا کند، در امتحانات کمکش می کند

 • امتحان های الهی یعنی خدا ما را آدم حساب کرده است

 • چه کنیم خدا را دوست داشته باشیم؟

  • به خدای ندیده هیچ کس نگفته ایمان بیاور

  • خدا را به عنوان امتحان گیرندۀ خودت نگاه کن

 • خدا با زبان امتحان با ما حرف می زند

  • - حوادثی که در اطراف ما رخ می دهد، همه اش امتحان است

 • چرا خدا از ما امتحان می گیرد؟

 • خدا در امتحان ها می خواهد چه چیزی را نشان بدهد؟

  • 1. خودت را به تو نشان بدهد

  • 2. می خواهد خودش را نشانت بدهد

 • زندگی کردن با خدا

  • با خدا زندگی کردن، یعنی درک زبان امتحان خدا

 • روضه حضرت حر (ع)

جلسه 3: ابهام انگیز بودن امتحانات الهی (امتحان در ابهام)

 • فرهنگ سازی برای توجه به مفهوم امتحان

 • فواید فرهنگ سازی برای توجه به امتحان

  • الف. در خانواده ها هیچ وقت دعوایی رخ نمی دهد

  • ب. هیچ وقت افسرده نمی شوند

  • ج. عصبی نمی شوند

  • د. حسادت نمی کنند

  • ه. تمام ناآرامی ها و ناراحتی ها از بین می رود

  • و. تقاضا برای احیای گفتمان امتحان در خانواده ها

 • ویژگی های امتحانات الهی

  • 1. استفاده از جهالت و بی خبری ما

  • 2. پر است از ابهام و سؤال

   • ابهام انگیز بودن امتحانات الهی در بیان امیر مؤمنان علی(ع)

   • ماجرای مجروح شدن پیامبر در جنگ احد

 • امتحانات الهی را چگونه می خواهید ببینید؟

  • اشکال به فیلم ولایت عشق

  • در امتحان های الهی محکم بگو نمی دانستم

 • سخت ترین امتحان ها در آخرالزمان گرفته می شود

  • اهل بیت ما را از امتحانات آخرالزمان ترسانده اند

 • خبر امیرالمؤمنین علی(ع) از امتحانات آخرالزمان

 • یکی از ویژگی های امتحان های آخرالزمان

  • حسن استفاده از جهل انسان ها

  • امتحان های اجتماعی از همه گرفته می شود

  • امام حسین (ع) ما را بیمه می کند

 • خدا با امتحانات سختش ما را به اشتباه می اندازد

  • داستان طرمّاح

 • در امتحانات همه چیز را روشن نمی کنند

 • روضۀ حضرت رقیه(س)

جلسه 4: فلسفه امتحانات الهی

 • خودشناسی یکی از فلسفه های مهم امتحانات الهی

  • به همه صحنه ها به چشم امتحان نگاه کنیم

 • پاسخ به چند سؤال

  • الف- سؤال اول و جواب

  • در بهشت دیگر امتحان نیست

  • ذهنیت مثبت داشتن جلوی امتحان را نمی گیرد

  • خداوند با هر امتحان ما را تقویت می کند

  • ب- شبهه دوم و جواب

  • ج- شبهه سوم و جواب

 • استغفار جهت کم شدن بلاها و گرفتاری ها

 • دوری از تکبر؛ فلسفه دوم امتحانات الهی

  • تواضع در برابر دوستان خدا برای سهل شدن امتحانات

 • چگونه دوستان و اولیای خدا را بشناسیم؟

 • علت پیچیدگی امتحانات الهی

 • روضه حرّ

جلسه 5: تفاوت امتحان های سخت با امتحان های آسان

 • سؤال مقدمه معرفت و فهمیدن

 • سؤال اول هر کسی که امتحان های سخت از او گرفته شود آدم بدی است؟

  • ما همیشه در امتحانات زندگی می کنیم

  • توصیف زندگی حقیقی در بهشت

 • فرق امتحان های سخت با امتحان های آسان

 • امتحان های سخت خدا به خاطر دوست داشتن ما یا ...؟

  • یک سند بزرگ برای امتحان های سخت

  • معنای امتحان سهل و آسان

 • جهل یکی از ویژگی های امتحان های الهی

 • عدم ظرفیت در امتحان های الهی

 • امتحان های حضرت ابراهیم(ع)

  • امتحان های سخت، علامت بد بودن نیست

 • امتحانات الهی، هم با شر و هم با خیر

 • امتحان سخت با نعمت

 • چه کنیم خدا ما را دوست داشته باشد؟

 • روضه عبدالله بن حسن(ع)

جلسه 6: نقش دعا در امتحانات الهی

 • نقش دعا در زندگی پر از امتحان

  • دعا امتحانات را برطرف نمی کند

  • دعا در امتحانات مؤثر است

 • سخت شدن زندگی برای کسی که خدا نخواهد کمکش کند

 • زندگی مثل بازی تنیس روی میز است

 • یک لطیفه از جبهه

 • زنده بودن حیات برای برخی افراد

 • تعامل 24 ساعته ما با خدا

 • دیدن خدا در بستر امتحانات زندگی

  • یک خاطره

  • خدا، بیشترین کسی که دارد با زندگی می کند

 • مکر خدا در امتحاناتش

  • خدا مکر هم می زند

  • خدا در مکرش نامردی نمی کند

 • از کجا بفهمیم دچار مکر خدا شده ایم؟

 • احساس امنیت نکردن تواضع می آورد

 • روضه حضرت قاسم(ع)

جلسه 7: ویژگی امتحانات الهی

 • آزادی انسان برای نشان دادن ارزش خود

 • سخت گیری در امتحان برای مشخص شدن ارزش ما

  • امتحان شوخی ندارد

 • موسیقی، مخدر روح

 • اصل دعا کردن در تنهایی است

 • روضه امام حسین(ع) جنبه اعتراضی دارد

 • امتحانات خدا علی القاعده باید سختی داشته باشد

 • ویژگی چهارم امتحان الهی (متناسب با امکانات و نعمات)

  • خدا نعمت می دهد برای امتحان

 • امتحانات سختی در پیش داریم

 • شرایط شرکت در امتحانات

 • هر کس ایمانش بیش تر، امتحانش سخت تر

 • روضه حضرت علی اصغر(ع)

جلسه 8: رسوایی بدها و آشکار شدن خوب ها در امتحانات الهی

 • علل صحبت درباره موضوع امتحان

  • 1. خداوند زندگی ما را برای امتحان آفریده است

  • 2. سنگین ترین و شدیدترین امتحانات الهی در آخرالزمان از مؤمنینِ جامعه گرفته می شود

  • 3. خبر از امتحان های الهی= زندگی راحت

  • 4. پیش بینی امتحانات بعدی در سایه اشراف به امتحانات الهی و جزئیاتش

 • لزوم هشیاری بالا به خاطر سریع و ظریف بودن امتحانات الهی

 •  ویژگی های امتحانات الهی

  • استرس زا نیست

  • مثل امتحانِ مربی راهنمایی و رانندگی است

 • امید دادن در بحث امتحان

  • الف- خدا به این سادگی تو را رد نمی کند

  • ب- تناسب امتحانات با معرفت و آمادگی روحی

  • ج- کمک خدا در امتحان به خاطر دوستی اباعبدالله الحسین(ع)

 • دو خاصیت اساسی امتحانات خدا

  • 1) بردن آبروی نفاق

  • 2) نشان دادن خوبی خوب ها

  • رشد خوب ها

  • رسوا کردن بدها و آشکار کردن خوب ها در امتحانات

 • سختی امتحانات آخرالزمان

 • امتحان امام حسین(ع) هم سخت بود

  • امام حسین در کربلا کاری کرد که حد وسط نداشت

 • فرق زمان ظهور امام زمان(ع) با کربلای حسین(ع)

  • امتحانات سخت قبل از ظهور آقاست

 • روضه علی اکبر(ع)

جلسه 9: زیر و رو شدن در امتحانات الهی

 • امتحان دادن، کار اصلی ما در این دنیا

  • ما برای این دنیا آفریده نشده ایم

  • عکس و فیلم نشان اعتراض به دنیا

  • دنیا برای کسب ارزش افزوده

 • امتحان در دنیا، برای انتخاب بهترین جای بهشت

  • آزادی برای امتحان

  • ترس از عذاب الهی برای جلب توجه خدا

  • احساس بزرگ تر داشتن با نماز قشنگ خواندن

  • کمبود محبت خدا ریشه برخی اختلافات خانوادگی

 • امتحان گرفتن برای مشخص شدن عملکرد بهتر

  • خدا نجیبانه امتحان می گیرد

 • امتحان های الهی زیر و رو می کند

  • دجال یکی از امتحان های سخت آخر الزمان

  • امتحان سخت تر از دجال

 • روضه حضرت عباس(ع)

جلسه 10: امتحان های آخرالزمان و معیار شناخت مؤمن و منافق

 • زندگی سرگرمی بسیار جذاب، در سایه امتحان دانستن حوادث

  • سرگرمی با امتحانات

 • امتحان به وسیله همدیگر

 • یأس در امتحان ممنوع

 • زندگی با خدا در فضای امتحان

  • آرامش در سایه توجه به امتحان

  • امتحان در اردوها

 • فایده و خاصیت جلسات روضه اهل بیت (ع)

 • امتحان های آخر الزمان امتحان های اجتماعی

  • علت سختی امتحانات ما

 • شناخت مؤمن و منافق در آخرالزمان

  • آمادگی برای امتحان های سخت

 • کم گذاشتن برای ولی خدا= خراب شدن

 • معیار شناخت مؤمن و منافق در آخر الزمان

 • روضه شب عاشورا

نظرات

سلام 

کاش صوت هایی که مربوط به  جلساته و  که تعداد هست رو به صورت کلی هم بزارید  برای دانلود..

  اجرتون با اهل بیت علیه السلام 

بسیار ممنون 

بنام خدا

باسلام ودرود

مباحث عالی هستند انشالله خداوند متعال همه ما رو عاقبت به خیر نماید

پروردگار متعال به شما عمر با برکت عطا فرماید

عااااااااااااالییییییییییییی

اجرتان با خدا.

سلام

خیلییییییی خوب بود.

خدا عمرتون بده

سلام و عرض احترام

متاسفانه فایل های صوتی امتحانات الهی همه شون خرابه لطفا اصلاح بفرمایید

با تشکر

پاسخ:
سلام و احترام
برسی شد. لینک ها مشکلی ندارند.

اقا برادران متن بذارین

ما برای تحقیقاتمون مباحث مختلف استادو اسکیم میکنیم و خط فکری میگیریم

نمیرسیم همه مباحث رو گوش بدیم که

عالی حرف نداشت
خیلی وقت بود دنبال منبعی بودم برای اینکه دین رو درست به ما انتقال بدن این همونه
سلام
خیلی خوب و عالی
سلام
فایل جلسه 10 اشتباه بارگزاری شده، این فایلی که گذاشتین برای امتحان الهی محرم 81 هستش

خسته نباشید، خدا قوت
پاسخ:
با سلام و تشکر
اصلاح شد.

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...