۸۹/۰۲/۱۲ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | انقلابی بودن

شناسنامه:

معرفی:

پس از گذشت سی سال از انقلاب، مفهوم انقلاب و انقلابی بودن، مفهومی است که امروز بهتر فهمیده می شود، امروز جوان ها به دلیل نیاز مبرمی که به این مفهوم احساس می کنند، بیشتر با آن ارتباط برقرار می کنند... مفهومی که هم نیاز داریم به آن عمل کنیم و زندگیمان را مطابق آن سامان دهیم، و هم به آن نیاز داریم تا نه فقط با آن زندگی کنیم، بلکه با آن زنده باشیم، جان پیدا کنیم، و از آن لذت ببریم.

در تمام این مدت خیلی ها سعی داشتند «انقلابی بودن» را در تاریخ دفن کنند... * فقط یک نوع زندگی است که ذاتاً با انقلابی بودن مغایرت دارد. آن هم زندگی گوسفندوار یا به تعبیری گرگ وار است... ویژگی های یک فرد انقلابی چیست؟ ... جامعه ای که در دوران آرامش، بدون اینکه حادثه خاصی بصورت مستقیم او را تحت فشار قرار داده باشد، احساس نیاز و عطش به انقلابی بودن بکند، جامعه ای است که زندگی در آن لذت بخش و افتخارآمیز است... * انقلابی بودن مهم ترین انگیزۀ خودسازی معنوی است. از کجا می توان فهمید زمانه، زمانه انقلابی گری است؟ ... آثار انقلابی گری چیست؟... چگونه لحظه های زیبای انقلابی بودن را تجربه کنیم؟ ... * جوان ها دوست دارند متفاوت باشند، و انقلابی بودن یعنی زیباترین و عالی ترین راه متفاوت بودن... برای متفاوت بودن چه کنیم؟ ... * ما چون منتظر انقلاب جهانی امام زمان (ع) هستیم، می توانیم انقلابی باشیم... * خیلی ها ضد انقلاب نیستند اما ضدّ «انقلابی بودن» هستند... * اسلام انقلابی مقابل اسلام های متظاهرانه، منافقانه، عافیت طلبانه و صوفی مآبانه است.

اسلام انقلابی رسواکنندۀ اسلام متظاهرانه و قیام علیه اسلام منافقانه است، اسلام انقلابی مقابل اسلام عافیت طلبانه و مقابل اسلام صوفی گرایانه است...*

یکی از دلایل عدم گرایش جوان ها به اسلام بعد از سی سال، و در عوض، گرایش به هرزگی ها و برخی امور دیگر، این است که اسلامی که به آنها عرضه شده، اسلام غیرانقلابی است. اسلام غیرانقلابی جاذبه ندارد؛ گرم کننده نیست؛ حرارت ندارد؛ هیجان ندارد.

نسل انقلاب تازه در حال شکل گیری است... انقلابیون، گروهی هستند که خدا آنها را جایگزین می کند... نه تنها انقلاب به تدریج تحقق پیدا می کند، بلکه به تدریج نیز خودش را نشان می دهد.

اگر مزة انقلابی بودن و حماسی بودن چشیده بشود، دیگر چیز دیگری به آدم مزه نمی دهد و اصلاً نوبت به حرام و حلال نمی رسد... * انقلابیون اگرچه خود را برای آسایش غیرانقلابیون فدا می کنند، اما غیر انقلابیون را دوست ندارند ... * انقلابی شدن در دوران آرامش خیلی زیباتر است... ما موضع قلبیمان نسبت به غیرانقلابیون را باید اعلام کنیم.

فقط با تکیه بر انقلابیون می توان فضایل اخلاقی را در جامعه رشد داد... صدور انقلاب، فقط در سایة انقلابیون بزرگ است، نه کار فرهنگی... .

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: شیرینی انقلابی بودن

 • امروز «شیرینی انقلابی بودن» بیش از هر زمانی درک می شود

 • تلاش برای دفن «انقلابی بودن» در تاریخ

 • زندگی ای که ذاتاً با انقلابی بودن مغایرت دارد

 • «انقلابی بودنِ» جامعه در دوران آرامش

 • شیرینی و جذابیت مفهوم انقلابی بودن، برای جوانان

 • آثار انقلابی بودن

  • 2. انقلابی، فوق العاده مهربان می شود

  • 1. انقلابی بودن، مهم ترین انگیزۀ خودسازی معنوی

   • انقلابی تپش قلبش و ضربان قلبش برای جامعه است

   • امروز انسان ها، به دنبال مهربانی هستند

  • 3. انقلابی، فوق العاده فعال و پرتلاش می شود

 • چگونه لحظه های زیبای انقلابی بودن را تجربه کنیم؟

جلسه 2: قدرت حقیقی در قلب یک انسان انقلابی

 • نزدیکی مفهوم انقلاب و جهاد

 • انقلابی بودن یعنی درماندن از انقلابی بودن

 • لذت انقلابی بودن

 • قدرت حقیقی در قلب یک انسان

 • معنای انقلابی بودن

 • بعد از تحول درونی، به دنبال تحول بیرونی بودن

  • 1. بُعد اول خیلی ها با انقلاب اسلامی «منقلب» شدند، اما «انقلابی» نشدند

   • تمجید پیامبر از روحیۀ انقلابی عمار یاسر

  • 2. بُعد دوم بعضی ها مسندهای انقلابی دارند امّا هنوز خودشان منقلب نشده اند

 • امام(ره)، یک فقیه، فیلسوف و عارفِ «انقلابی» بود

 • شکایت از نبود ماجراهای انقلابی در سریال ها و داستان ها

 • انقلابی بیش از جسمش، با ارادۀ قوی اش عالم را تغییر می دهد

 • قدرت خیال برای ترسیم شکوه و زیبایی یک انقلابی

جلسه 3: نظام جمهوری اسلامی، پایگاه انقلاب ماست، نه پایان انقلاب

 • زندگی انقلابی

 • جمع بین فردیت گرایی و اجتماع گرایی

 • یک انقلابی عارف، صددرصد به فکر خود و قیامت خودش است

 • یک انسان انقلابی، تمام وجودش وقف جامعه و تاریخ است

 • وقتی یک انقلابی می تواند مزة «برای جهان بودن» را بچشد ...

 • عشق به شهادت، یک جریان توأم فردی و اجتماعی است و «انقلابی» این دو را با هم دارد

  • زیبایی فیلم هایی که، هر دو روی شخصیت یک انقلابی به تصویر کشیده می شود

  • چرا امروز جهانیان دنبال این الگو می گردند؟

  • مفهوم ولایت، نجات بخش بشر در سرگردانی ها

  • داستان های انقلابی سرگرم کننده ترین، جذاب ترین و سازنده ترین داستان ها

 • انقلابی، اولویت های خدا را بر اولویت های خودش ترجیح می دهد

  • مسلمان غیر انقلابی، کسی است که کار دینی بدون اولویت انجام می دهد

 • بعد از سی سال، چرا هنوز باید به دنبال استمرار انقلاب باشیم؟

  • هنوز به غیرت انقلابی نیاز هست

 • تحقق آرمان های انقلاب، نیازمند اخلاق اصیل انقلابی

  • اخلاقیات انقلابی گری اخلاق خاصی است

  • هنوز به کار انقلابی نیاز است

  • انقلابی هیچ وقت طلبکار نمی شود

جلسه 4: راضی نشدن به حداقل دین

 • کسی که بتواند انقلابی شود و نشود

 • ظرفیت ها متفاوت است؛ از همه توقع انقلابی بودن نداشته باشید

 • انقلابی گری یعنی راضی نشدن به حداقل دین

 • خداوند، حداقل ظرفیت ها را هم گاهی با امتحان، به سختی تکان می دهد

 • مظلومیت اهل بیت علاوه بر اعتلای حداکثری ها، می تواند موجب نجات حداقلی ها شود

 • فاطمۀ زهرا(س) دستش را داد تا دست حداقلی ها را هم بگیرد

جلسه 5: ما می توانیم انقلابی باشیم

 • انقلابی با دیگران متفاوت است؛ متفاوت می اندیشد و متفاوت زندگی می کند

  • کسی که مثل همه فکر می کند، می اندیشد و زندگی می کند، انقلابی نیست

  • مدیران علاقمند به نام و نان، دشمن انقلابی گری هستند

  • مراقبت از فضای انقلابی گری در روحمان

  • تفاوت رئیس مؤمن و رئیس انقلابی

  • جوان ها دوست دارند متفاوت باشند، و انقلابی بودن یعنی زیباترین و عالی ترین راه متفاوت بودن

  • برای متفاوت بودن چه کنیم؟

 • ما چون منتظر انقلاب جهانی امام زمان (ع) هستیم، می توانیم انقلابی باشیم

  • خیلی ها ضد انقلاب نیستند اما ضدّ «انقلابی بودن» هستند

  • به فکر امام زمان و انقلاب جهانی آن حضرت باشید

  • امام زمان برای سلامتی بعضی ها دعا می کنند

جلسه 6: اسلام انقلابی مقابل اسلام های متظاهرانه، منافقانه، عافیت طلبانه و صوفی مآبانه

 • مقدمه شیوۀ مکر نفس بر علیه خوبی ها

 • اسلام انقلابی رسواکنندۀ اسلام متظاهرانه

 • اسلام انقلابی قیام علیه اسلام منافقانه است

 • اسلام انقلابی مقابل اسلام عافیت طلبانه

 • اسلام انقلابی مقابل اسلام صوفی گرایانه

  • اسلام غیر انقلابی جذاب نیست

  • با اسلام انقلابی می توان سرمست شد

  • انقلابی خودش را نمی بیند

جلسه 7: تدریجی بودن انقلاب

 • انقلاب، تدریجاً تحقق پیدا می کند و ثمرات خود را نشان می دهد

  • اتفاقات سیاسی در جامعه، ادامة تحقق انقلاب

  • دید نادرست نسبت به انقلاب ما

  • هنوز اتفاقی نیفتاده، نسل انقلاب تازه در حال شکل گیری است

 • انقلابیون طی چرخه ای مستمر جایگزین انقلابیون سابق می شوند

  • صحنة ریزش و رویش صحنة بسیار زیبایی است

  • عده ای دوست دارند قرآن را آن قدر آسمانی تصور کنند که به درد هیچ گوشة از زندگی زمینیشان نخورد

 • هفت ویژگی انقلابیون در قرآن کریم

  • انقلابی باید زخم زبان تحمل کند

جلسه 8: ویژگی های انقلابیون

 • زندگی انقلابی برای هنرمندان و فیلم سازان خیلی جذابیت دارد

  • هنرمندی که روح بزرگی دارد، به چه داستان هایی تن می دهد؟

  • با چه فیلم هایی سرگرم شویم؟ و بچه هایمان را به چه کارتون هایی عادت بدهیم؟

 • همان جغجغه، فقط کمی بزرگ تر

 • فرهنگ حسرت از گناه، باید به فرهنگ حقیر دیدن گناه تبدیل شود

 • اگر مزة انقلابی بودن و حماسی بودن چشیده بشود، دیگر چیز دیگری به آدم مزه نمی دهد

 • برخورد ما با حلال و حرام چگونه باید باشد؟

 • ویژگی های انقلابیون

  • اولین ویژگی انقلابیون این است که خدا به آنها علاقه دارد

  • کسی که یقین دارد خدا دوستش ندارد، کینۀ خوبان را به دل می گیرد

  • از همین جا می توانید بقیة ویژگی های انقلابی را حدس بزنید

 • ابلیس چگونه یک دفعه ای از خدا کینه پیدا کرد و ضد انقلاب شد؟

 • اگر دوست داشتنِ عمومی خدا را تحویل گرفتی، دوست داشتن خصوصی هم نصیبت می شود

جلسه 9: علاقه انقلابیون در متن انقلاب

 • انقلابی شدن در دوران آرامش خیلی زیباتر است

  • من اعتقادی به حسرت خوردن دربارة دوران دفاع مقدس ندارم

  • هیچ نوری نیست که خدا به رزمندگان جبهه ها بدهد و به انقلابیون امروز ندهد

  • لحن آیة قرآن فرقی میان شهدا و منتظران شهادت نیست

  • حقیقت انتظار یعنی انقلابی بودن

 • امروزه انقلابی شدن ریزش کمتری دارد

 • انقلابیون، غیر انقلابی بودن را برای خود ننگ می دانند

  • شکل گیری علاقۀ بی نظیر و عجیبی بین انقلابیون در متن انقلاب

  • اتفاقی که در متن انقلاب می افتد علاقة بی نظیر و عجیبی است که بین انقلابیون شکل می گیرد

  • اگر گوشه ای از عالمِ میان انقلابیون به نمایش در بیاید، عالم را شیفته می کنیم

  • هنرمند دفاع مقدس، هنرمندی است که مردم به قهرمان داستان او به عنوان یک انقلابی عشق بورزند

  • نمونه ای از عالی ترین محبّت بین عالی ترین انقلابیون

  • نمونه ای عالی از ازدواج انقلابیون

جلسه 10: خوب بودن یعنی انقلابی بودن

 • مفهوم انقلابی بودن کلید طلایی بسیاری از قفل های رایج حیات فردی و اجتماعی امروز ما

 • خداوند از انسان تحول و دگرگونی می خواهد نه یک وضعیت باثبات

 • علت اینکه ابلیس انقلابی نبود

 • خوب بودن یعنی انقلابی بودن

 • به هر وضع خوبی خو کردید، آماده باشید خدا آن را از شما بگیرد

 • امام(ره) اول عارف شد، بعداً انقلابی شد، لذا تا روز آخر انقلابی باقی ماند

 • یک انقلابی نجات دهندۀ حیات بشر می شود

 • تلقی سطحی از کارکردهای دین

جلسه 11: انقلابیون تعادل بخش و تکامل بخش جامعه هستند

 • اوج فضایل اخلاقی فقط برای انقلابیون قابل دسترس است

 • تکیه بر فضایل انقلابیون عامل رواج اخلاق در جامعه

 • ایجاد روحیه انقلابی گری، اولویتی مافوق اولویت ها

 • هر کسی انقلابی نباشد بسیجی نیست

 • انقلابی گری بمیرد در یک جامعه، دیگر فضایل اخلاقی در آن جامعه قابل انتشار نیست

 • محبّت به خدا از دل انقلابی گری در می آید

 • شرح ویژگی های انقلابیون

 • برای کمال پلّه هست، ولی برای سقوط نه

 • نصیحت اخلاقی اثر ندارد، انقلابی بیاور همه را آدم کند

نظرات

با سلام
استاد حدیثی را در جلسه‌ی چهارم این سخنرانی خواندند با این مضمون:
امام صادق:اگر از اسرار هستی با خبر بودید هیچگاه کسی را سرزنش نمیکردید.
لطفا متن عربی یا سند این روایت را ذکر کنید.
ممنون 
با سلام و عرض خسته نباشید
چرا فایل متنی و pdfبعضی سخنرانی ها در دسترس نیست؟

پاسخ:
با سلام و تشکر
تهیه نشده.
با عرض سلام و خسته نباشید موضوعی تحت عنوان انقلابی خودش را نمیبیند در سخنرانی استاد هست سوالی داشتم میخواستم بدونم که چطور میشود یک انسان خودش را نبیند؟؟؟مگر نه این که آدمی برای رشد خود برای خودسازی خود نیاز دارد خود را ببیند ضعف های خود را ببیند با توجه به شرایط خود برنامه ریزی کندو...
لطفا بیشتر توضیح دهید
پاسخ:
با سلام و تشکر،
به تعبیر دیگر، یعنی منافع و خواسته های نازل و سطحی خودش را نبیند، بلکه خواسته های بلند خودش را ببینید. مثلا ببیند که خواسته ای به نام علاقه به بندگان خدا دارد، و دوست دارد راحتی دنیایی خودش را فدا کند تا آنها بهتر زندگی کنند و هدایت شوند.
سلام
عالی عالی عالی! واقعا خسته نباشید، هم شما هم استاد عزیز
همیشه نکات ناب و تازه بیان میکنن

سلام و وقت بخیر

بابت زحماتی که می کشید که این سخنرانی ها بدست ما برسه خیلی خیلی ممنون.

 ماجور باشید ان شاء الله

دو تا سوال داشتم.

سخنرانی های دهه اول محرم استاد پناهیان طی سال های مختلف رو از چه آدرسی میشه دانلود کرد؟

مبحث تنها مسیر استاد ممکنه به کتاب تبدیل بشه در آینده؟

ممنون

پاسخ:
با سلام و تشکر
1- از طریق فهرست مناسبتی
2- در دستور کار قرار دارد
۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۴۹ زهرا آل سلام
باسلام وتشکر
چراامکان دانلود صوت این مجموعه سخنرانی مثل سایر مجموعه ها فراهم نیست
بنده قادربه دانلود باگوشی اندروید نیستم

امابه راحتی تنهامسیرراباگوشی دانلود کردم
علت چیست؟ولطفا مشکل رابرطرف بفرمایید
پاسخ:
با سلام و تشکر، در بخش سوالات متداول(اینجا) پاسخ داده شده.

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...