۹۸/۰۶/۱۸ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | وقتی آدم‌ها خود را پنهان می‌کنند

شناسنامه

 • زمان: دهه اول محرم 98
 • مکان: فاطمیه بزرگ تهران
 • تعداد: 10 جلسه
 • موضوع سخنرانی: وقتی آدم‌ها خود را پنهان می‌کنند
 • دریافت سخنرانی‌ها:(کیفیت پایین) اینجا

معرفی بحث:

انسان دارای دو نوع پنهان‌کاری مطلوب و پنهان‌کاری نامطلوب است. یکی از نتایج امتحانات الهی نیز مشخص شدن ابعاد پنهان وجود انسان برای خودش است و خوبان تلاش می‌کنند ابعاد پنهان و ناشناخته وجود خود را بازشناسی کنند. در وجود انسان خوبی‌ها و بدی‌هایی پنهان است که لازم است با شناسایی دقیق آنها، خوبی‌ها را تقویت کرده و بدی‌ها را از بین برد. آشنایی با ابعاد مختلف پنهان‌کاری انسان و راه‌های شناخت لایه‌های پنهان وجود انسان در این 10 جلسه مورد واکاوی بیشتری قرار گرفته است.

فهرست:

جلسه1(98/06/09): آشنایی با ابعاد پنهان‌کاری در وجود انسان

 • آشنایی با پنهان‌کاری و نیمه پنهان انسان
 • ابعاد مثبت و منفی پنهان‌کاری انسان
 • پنهان‌کاری انسان در فرهنگ‌های مختلف
 • مروری بر ابعاد تربیتی پنهان‌کاری
 • پنهان‌کردن عیوب دیگران؛ یک پنهان‌کاری خوب
 • دینداری و پیدا کردن ابعاد پنهان وجود انسان
 • دل بخواهی‌های پنهان و دل‌بخواهی موقت و آشکار در وجود انسان
 • تمام سعادت انسان در شناخت درون پنهان خویش است
 • فلسفه امتحانات الهی؛ آشکار شدن ابعاد پنهان انسان
 • تأثیر محاسبه نفس بر کشف ابعاد پنهان انسان
 • باخبری از نیمه پنهان انسان؛ آگاهی از عالم خلقت
 • زیباترین بخش وجود انسان که به سختی آشکار می‌شود
 • پنهان بودن زیبایی‌های ولی الله در وجود انسان
 • نمونه‌هایی از زیبایی آشکار در وجود انسان
 • آیا امام حسین(ع) هم در اعماق وجود ما پنهان است؟

مدت: 54دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(12MB) | متوسط(25MB) | خوب(52MB)]


جلسه2(98/06/10): خوبی‌هایی که در وجود انسان پنهان هستند

 • قسمت‌های پنهان دل خود را پیدا کنیم
 • چرا انسان از درون خودش خبر ندارد؟
 • اهمیت پرورش و تربیت کودک برای آشنایی با درونش
 • خوبی‌هایی که در وجود انسان پنهان هستند
 • معنای کافر چیست؟
 • نگاه روان‌شناسانه به کافر
 • کافر، حقیقتی را در وجود خودش پنهان و انکار می‌کند
 • آرامش، بهترین راه دعوت به دین و تربیت فرزند
 • نیاز ما به آرامش برای شناخت ابعاد پنهان خود
 • امام، حقیقتی پنهان در دل انسان
 • آرام باشیم تا نیاز خود به امام و حضور امام را ببینیم
 • نقش امام حسین(ع) برای آشنایی با ابعاد پنهان وجود انسان

مدت: 46دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(10MB) | متوسط(21MB) | خوب(42MB)]


جلسه3(98/06/11): بدی‌های پنهان در وجود انسان

 • دارایی‌های پنهان روحی؛ یکی از جذابیت‌های حیات
 • انسان می‌تواند خوبی‌ها و بدی‌هایش را پنهان نماید
 • نیاز جامعه به پنهان بودن برخی از امور
 • نقد فرهنگ غرب در مورد اموری که باید آن‌ها را پنهان کرد
 • نمونه‌ای از پنهان کردن‌های خوب؛ پنهان کردن دردها، باعث قوی شدن است
 • چیزهایی که در وجود انسان پنهان می‌شوند ولی بد هستند
 • بدی‌ها در گوشه و کنار دل، پنهان می‌شوند
 • برخورد منطقی و صحیح با عیب‌های کودک، باعث پنهان کردن عیب‌ها می‌شود
 • انسان چون به پاکی علاقه دارد، عیب‌های خودش را پنهان می‌کند
 • پنهان‌کاری بدی‌ها، بد است
 • برای پنهان نماندن عیب‌ها، به آنها نگاه کنیم و آن‌ها را ببینیم
 • روایتی در مورد دیدن عیوب و توجه به آنها
 • رفتار دفاعی انسان در برخورد با عیوب
 • مؤمن، عیب دیگران را به خودش می‌گیرد
 • حکایتی در مورد بدی پنهان در وجود زبیر

مدت: 50دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(23MB) | خوب(46MB)]


جلسه4(98/06/12): آثار سوء پنهان کردن و از بین نبردن بدی‌ها

 • انسان می‌تواند بخش‌هایی از وجود خود را پنهان و بعد انکار کند
 • توجه و از بین بردن بدی‌های پنهان در وجود انسان
 • بدی‌های پنهان می‌توانند منجر به نفاق شوند
 • پنهان کردن بدیها نباید منجر به انکار آنها شود
 • از بدی پنهان، استغفار کنیم
 • برخورد خدا با کسی که استغفار می‌کند
 •  بدی‌های خود را با خدا در میان بگذاریم تا آنها را از بین ببریم
 • یک پیشنهاد ویژه: در مورد جهنم و ترس از جهنم با خدا حرف بزنیم
 • برداشتی از روابط مادر و کودک در تحلیل روابط خدا و بنده‌اش

مدت: 62دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(28MB) | خوب(57MB)]


جلسه5(98/06/13): توصیه‌های دین برای دوری از پنهان کردن خود

 • انسانها غالباً خود را پنهان می‌کنند و آرامش خود را سلب می‌کنند
 • توصیه‌های پروردگار عالم برای دوری از پنهان کردن نامطلوب و ایجاد آرامش
 • سرزنش، یکی از عوامل پنهان کردن خود به خصوص در دوران کودکی
 • سرزنش یک زن، بسیار تأثیرگذار است و ممنوع است
 • غیبت، تهمت از دیگر توصیهها برای دوری از پنهان کردن خویش
 • کارهای مثبتی که برای جلوگیری از پنهان کردن، ممنوع شده‌اند
 • تشویق نباید عامل تحقیر بقیه شود
 • تشویق و تحقیر، عامل پنهان کردن خود
 • کسی را که دوست داری به او بگو تا خودش را پنهان نکند
 • ناامنی موجب پنهان‌کاری می‌شود
 • امنیت دادن به دیگران؛ نباید طوری بود که دیگران بترسند
 • مؤمن، کسی که به دیگران امنیت می‌دهد و احساس امنیت دارد
 • امنیت و آرامش در خانواده
 • امنیت‌بخشی امام به جامعه

مدت: 50دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(11MB) | متوسط(23MB) | خوب(46MB)]


جلسه6(98/06/14): تأثیر محاسبه نفس در از بین بردن بدی‌های پنهان و تجلی یافتن خوبی‌ها

 • برخی از ابعاد رابطه انسان با وجود خودش
 • یکی دیگر از راه‌های پنهان نکردن خود
 • انسان باید با خودش حرف بزند و به شناسایی خودش بپردازد
 • روایتی در مورد محاسبه نفس و نحوه حرف زدن با خود
 • سؤال از خود در مورد نیت‌ها و گرایش‌ها
 • پیشنهادی در مورد نوشتن وصیت‌نامه
 • با محاسبه نفس، بدی‌ها و خوبی‌های پنهان رو می‌آیند
 • نیت‌های خود را محاسبه و بررسی کنیم

مدت: 69دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(12MB) | متوسط(31MB) | خوب(63MB)]


جلسه7(98/06/15): راه مبارزه با پنهان کاری نفس

 • با نفسی که پنهان‌کاری می‌کند، نمی‌توان سازش کرد
 • حکایتی از کسی که اهل سازش با نفس نبود
 • برای پنهان کار نشدن نفس، بر او سخت بگیریم
 1. کم شمردن طاعات و عبادات، اولین ویژگی اهل محبت و یک راه سخت گرفتن بر نفس
 2. دومین ویژگی کمترین مرتبه عاشقی؛ گناه خود را بزرگ شمردن
 3. کسی که گناه می‌کند و توجیه می‌کند، خود را پنهان کرده است
 4. خود را تنها کسی می‌داند که بازخواست خواهد شد
 • به خودت سخت بگیر، بگو خدا فقط مرا مؤاخذه می‌کند
 • جوّ روانی منفی در ارزیابی دیگران و قضاوت در مورد آنها
 • تجربه این احساس که فقط من را نگاه می‌کنند
 • عبادت و معنویتی که با غرور همراه نیست

مدت: 42دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(19MB) | خوب(38MB)]


جلسه8(98/06/16): پنهان کردن خوبی‌ها

 • پنهانی‌های خوب داشته باشیم تا پنهایی‌های بد از بین بروند
 • به پنهانی‌های بد عادت نکنیم چون تبدیل به نفاق می‌شوند
 • برخی از مقدمات نفاق
 • برخی از خوبی‌ها را پنهانی انجام دهیم
 • آشنایی با ابعاد اخلاص
 • نقاق؛ پنهان کرن بدی‌ها و اخلاص، پنهان کردن خوبی‌ها است
 • خیانت دیدن از کسانی که به آنها خدمت می‌کنی
 • معلوم نیست خوب بودن شما توسط دیگران قدردانی شود
 • یک پیشنهاد: خوبی خود را پنهان کنیم تا بدی پنهان را از بین ببریم

مدت: 39دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(17MB) | خوب(35MB)]


جلسه9(98/06/17): ابعاد پنهان حسن ظن و سوء ظن به خدا

 • بدترین چیزی که در دل انسان پنهان می‌شود، چیست؟
 • سوء ظن به خدا، بدترین پنهانی وجود انسان
 • خدا می‌خواهد مهربانی او را قبول داشته باشیم
 • نیاز انسانی ما به یک پشتیبان قوی و مهربان
 • سوء ظن به خدا، صفت کفار و منافقین است
 • امتحان خدا در مورد حسن ظن مؤمنین به خدا
 • آیا اطمینان داری که یک قطره اشک برای امام حسین(ع) باعث بخشش گناهان است؟      
 • آیا محبت امام زمان(عج) به خود را باور می‌کنیم یا سوءظن داریم؟
 • با احساسی به نام حسن ظن می‌توان به بهشت رفت
 • نمونه‌هایی از حسن ظن و سوءظن به خدا در زمان حاضر
 • حسن ظن به خدا، قدرت‌آفرین است
 • حسن ظن به خدا در کمک به مؤمنین و پیروزی اهل ایمان

مدت: 50دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(11MB) | متوسط(23MB) | خوب(46MB)]


جلسه10(98/06/18): پنهان‌کاری‌های پسندیده

 • چه چیزهایی را باید پنهان کرد؟
 • پنهان کردن عیب دیگران، یکی از موارد خوب پنهان‌کاری
 • روایتی در مورد پنهان کردن خوبی‌ها و بدی‌ها
 • خوبی‌های پنهان، روی نسل‌های بعد هم اثر دارد
 • خداوند روزی خوبی‌های پنهان را رو می‌آورد
 • لحظات زیبای دل در جلسات اهل بیت(ع)
 • از امام حسین(ع) بخواهیم که بدی‌های دل ما را اصلاح کند
 • بدترین پنهان‌کاری چیست؟ خوب‌ترین چیزی که می‌توان در دل پنهان کرد چیست؟
 • آیه قرآن: چه کسی پیامبر را پنهانی کمک می‌کند؟
 • آیا در پنهانی هم امام زمان(عج) را کمک می‌کنیم؟
 • بلای کسی که در پنهان برای ولی خدا کم‌کاری می‌کند
 • نمونه‌ای تاریخی در کمک نکردن سلیمان بن صرد به حضرت علی(ع) و نتیجه تلخ آن

مدت: 52دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(24MB) | خوب(48MB)]


 

نظرات

عالی بود..
واقعا کیف کردیم..
کلیپ ها زیادی از این مبحث میشه استخراج کرد که واقعا بی نظیره

سلام فیلم جلسات رو نمیزارید؟؟؟؟

خیلی خیلی عالی و زیبا بود. اجرتون با اقا امام حسین علیه السلام

صداخیلی ضعیفه حتی باکیفیت خیلی خوبش.یعی مشکل اکثرصوتا همینه.لطفااصلاح کنید.مچکر

ممنون از زحماتتون.حاج آقا سنگ تمام گذاشتن

۱۴ مهر ۹۸ ، ۰۵:۵۹ رضوان شیرازی نیا

با سلام و سپاس خدمت إستاد عالیقدر و تک تک همه شما عزیزانی که با تلاش و زحمات فراوان این امکانات را برای مشتاقان فراهم می اورید من هم  از راه دور به لطف خدا با سخنرانی های إستاد اشنا شدم و تقریباً هر روز مشتاقانه سخنان ناب ایشان را دنبال می کنم و تنها ارزو دارم این پیام به ایشون برسه من و همسرم به لطف خدا معجزه وار به کمک شما و زحمات بی دریغ شما دنیای دیگری به رویمان باز شده   و فقط مدیون شما هستیم و کمال تشکر را داریم و ایمان دارم که خداوند و اقا امام زمان هم از شما دلشاد است اجر شما با خداست و ان هم وصف ناپذیر 

سلام

خدا قوت

اگر امکان داره برای دانلود یکجا سخنرانی هایی که چند جلسه ای هستند در کنار این فایل ها یک فایل زیپ تهیه و آپلود کنید

اجرتون با سیدالشهدا

۱۷ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۴۰ محمد کرمانی

سلام 

 

صدای لپتاپ را تا آخر باز می‌کنم  اما صدای فایل‌های صوتی خیلی کمه

 

من نسخه حجم متوسط را معمولا دانلود می‌کنم.

 

اگر میشه لطفا در هنگام ضبط صدا، یا موقع ویرایش صوت در نرم افزار سعی کنید که حجم صدا را هم افزایش بدید.

 

متشکرم

سلام علیکم 

بیزحمت لایو هارو سیو کنید 

 

رحمتی نیست که ان شا الله 

 

خدا خیرتون بده 

خیلی ممنون از این موضوع مهم و بیان زیبای شما.

یه سوال دارم که ممنون میشم در جلسات بعدی توضیح بیشتری در موردش داده بشه. در جلسه‌ی اول اشاره شد به این که «با دانستن عیوب و اشکالات نفس و انداختن چراغ آگاهی بر آنها می‌توان آن‌ها را از بین برد». این توضیح قطعا برای انسانهای خوب و قوی درست است. ولی متاسفانه برخی تجربه‌های شخصی باعث شده که من از دانستن عیوبم بسیار هراسناک باشم. چرا که در بعضی موارد احساس کرده‌ام که به راحتی قابل حل و فصل نیست و حتی نگرانم که بعد از دانستن برخی از عیوب،‌ به عالمانه انجام دادن آن‌ها مرتکب شوم. ممنون میشم اگر حاج آقا شرایط مستضعفین رو هم لحاظ کنند و راه حلها رو ارائه کنند.

خدا توفیقات شما رو زیاد کنه

سلام . اجرتون با آقا امام حسین علیه السلام.  

لطفا متن سخنرانی رو هم مثل آمادگی برای ظهور بگذارید .ممنونم

بسیار عالی خدا خیرتان بدهد.

اجرتون با آقا صاحب الزمان (عج)

سلام و درود

خداقووووت!

الهی خیر و برکت روزیتان

سپاس که بلافاصله صوت رو توی سایت قرار می دین.

متنش رو هم بذارید.

لطفا به صورت فیلم هم سخنرانی ها روهم بزارید

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...