۹۲/۰۲/۰۴ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | کمی از اسرار ولایت

شناسنامه:

معرفی:

این بحث، از جالب ترین و کاربردی تری مباحث پیرامون ولایت است که مستقل از بحث های نظری پیرامون ولایت، به توصیف کارکرد عینی و عملی ولایت، به مفهوم عام آن، در جامعه می پردازد:

داستان حیات بشر از اینجا آغاز شد که بین آدمها تفاوت هست و این تفاوت ها باعث وابستگی آدمها به یکدیگر می شود و موجب می شود انسان ها یکدیگر را به تسخیر در بیاورند... و به این ترتیب نظام تسخیری پدید می آید. این نظام تسخیری رازهایی دارد، و اصل راز ولایت هم برمی گردد به وجود همین نظام تسخیری و عوارض آن...

در مورد ولایت معمولا به این پرداخته می شود که چه کسی بر ما ولایت دارد؟ و چرا؟ اما ما می خواهیم به خودِ ولایت بپردازیم: ولایت چه فایده و خاصیتی دارد؟... مهمترین کار ولایت تامین استقلال و آزادی انسان ها است...

برخی از موضوعات مورد اشاره عبارتند از: فرهنگ مدیریت پذیری، راه های کنترل عوارض نظام تسخیری ، ملاکهای استفاده از ابزار قدرت، عوامل مظلومیت ولیّ، علل ولایت گریزی، نقد برخی فیلم و سریال ها،...

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: ویژگی های این بحث

مدت: 68 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8.8MB) | متوسط(23.4MB) ]

 • محدودۀ بحث

 • سه جریان؛ ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی

 • عوارض بحث از ولایت

 • ولایت، موضوعی اجتماعی و فردی

 • رابطه ولایت با محبت

 • تعریف ولایت

 • ولایت گریزی طبیعی

 • ولایت و سرپرستی هایی که الان در جوامع بشری وجود دارد

 • تفاوت ها عامل بوجود آمدن نظام تسخیری

 • ضرورت آموزش مدیریت پذیری در جامعه

جلسه 2: عوارض نظام تسخیری و راه های کنترل آن

مدت: 95 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(12.3MB) | متوسط(21.7MB) ]

 • عوارض یک نظام تسخیری(9 عارضه)

 • با این عوارض چه کنیم؟

 • علت مقاومت طبیعی در مقابل تسخیر شدن

 • کمک های خدا برای جلوگیری از تسخیر شدن نابجای انسان ها

 • نقد راه حل های ارائه شده برای نظام تسخیری

  • نقد حکومت مردم بر مردم

  • نقد راه حل رقابت احزاب

  • نقد کنترل قدرت توسط رسانه ها

 • پاسخ به سوالات

جلسه 3: پاسخ به سوالات؛ بسترهای ولایت

مدت: 84 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(10.8MB) | متوسط(28.8MB) ]

 • پاسخ به سوالات

  • تا چه حد باید تسلیم نظام تسخیری شد؟

  • آیا ما نباید سعی کنیم مدیر شویم؟

 • رابطه ولایت و محبت و تفاوت آنها

 • زمینه ها و دلائل اجتماعی امر ولایت

  • 1. تفاوت انسان ها

  • 2. ضرورت وجود نظام تسخیری

  • 3. وجود عوارض سوء نظام تسخیری

  • 4. امکان بهره برداری مناسب از حیات در بستر پذیرش تفاوت ها و نظام تسخیری

 • علت نیاز به یک سرپرستی مطلق و همه جانبه

 • بررسی امکان نظارت و کنترل بشری بر چرخه حیات در نظام تسخیری

  • به صورت فردی؟

  • به صورت جمعی؟

جلسه 4: ضرورت دخالت خدا در قدرت مرکزی

مدت: 82 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(10.6MB) | متوسط(28.1MB) ]

 • پاسخ به سوالات

  • مقاومت در برابر تسخیر شدن را باید کاهش داد، یا افزایش؟

  • آیا رقابت، موجب رشد انسان ها نمی شود؟

 • لزوم دخالت خدا در اصلاح قدرت مرکزی

  • عاجز بودن عقل بشر از درک پیچیدگی های ادارۀ انسان ها در مقام نظر

  • صعوبت امر اداره انسانها در مقام عمل

  • ضمانت اجرایی شدن اداره انسان ها

  • مثال فوتبال

 • پیچیدگی ادارۀ مردم و مرز استفاده از 5 ابزار قدرت

جلسه 5: پنج ویژگی قدرت مرکزی در استفاده محدود از ابزار قدرت

مدت: 98 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(12.6MB) | متوسط(33.6MB) ]

 • قدرت مرکزی باید دست چه کسی باشد؟

 • ظلم نظم یافته

 • ظلم در نظام سرمایه داری

 • ترجیج ظلم منظم

 • استفاده محدود اولیای خدا از 5 ابزار قدرت مرکزی

  • علت علاقۀ جوان ها به حکومت غربی

  • چرا در قرآن نام 12 امام ما نیامده است؟

 • نحوۀ تاثیرگذاری هنر در روح انسان

 • ضد معجزه های پیغمبر

 • لزوم استفاده محدود از ابزار تبلیغی، نقد برخی فبلم ها

 • در غرب، بدون اجازۀ مردم، علاقه های او را تغییر می دهند

 • سیاسی کاری و مرز استفاده از آن

جلسه 6: پیچیدگی ادارۀ انسان ها

مدت: 88 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(11.4MB) | متوسط(30.4MB) ]

 • روش های کنترل ظلم

 • توجه به دو نوع ظلم در جهان امروز

 • ظلم پنهان

 • بحثی در «روش های تاثیرگذاری» در سریال ها

 • دو ملاک اساسی برای استفاده از قدرت

 • رعایت نکردن استقلال انسان ها، مهمترین اتهام به ولایت

 • ولایت تامین کنندۀ سه نوع استقلال

  • 1. استقلال عقلی

  • 2. استقلال عاطفی

  • 3. استقلال عملی

جلسه 7: عوامل مظلومیت ولی

مدت: 100 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(12.8MB) | متوسط(34.1MB) ]

 • مروری بر آثار رعایت کرامت انسانی توسط مرکز قدرت

 • آزادی در حکومت ولایی و به بردگی کشیدن انسان ها در غرب

 • مظلومیت ولایت در جایگاه قدرت مرکزی

 • 1. اولین عامل مظلومیت: کمی یار از خواص جامعه

 • 2. سستی طرفداران ولی در میان عموم مردم

  • ولیّ خدا به یاران نزیدکش سخت می گیرد، نه به مردم

  • چرا مردم علی را یاری نکردند؟

  • امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را عموم مردم کشتند

 • 3. مظلومیت ولیّ در مواجهه با قدرت طلبان

 • 4. مظلومیت ولیّ در مواجهه با منفعت طلبان

 • 5. نبودن معنویت

جلسه 8: علل ولایت ستیزی از نگاه قرآن

مدت: 117 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(15.1MB) | متوسط(40.3MB) ]

 • ادامۀ بحث مظلومیت ولیّ

 • 1- آیۀ الرکسی

 • 2- سوره مومنون: رئیس بودن پیامبران، مشکل تمام مخالفین پیامبران

 • 3- سورۀ نساء: اطاعت از پیامبر و دو قسمتی بودن دین

 • 4- قسم خدا به خودش

  • وحدت اجتماعی

  • داستان روز عید غدیر

 • پرسش و پاسخ

  • کسانی که تحت با تبلیغات غرب منحرف می شوند، چقدر مقصر هستند؟

  • آیا در دفاع از حق، از حق جمعی هم باید بگذریم؟

  • آیا تبلیغات در جامعۀ ما در هرزگی نقش دارد؟ (نقد برخی فیلم ها)

  • بجای تبلیغات چه جاذبه ای باشد؟

جلسه 9: علل ولایت گریزی

مدت: 89 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(11.4MB) | متوسط(30.4MB) ]

 • ادامۀ بررسی برخی آیات قرآن

 • تبیین ولایت گریزی

 • 1. ذهنیت غلط و برداشت نادرست نسبت به ولایت

  • چرا خدا در ما گرایش ها بد قرار داده، بعد می گوید خوب باش؟

  • بحثی در هدایت استعدادها (چگونه؟)

 • 2. رفتار ناصحیح بعضی از پیروان ولایت

 • 3. دون همتی و بلند نظر نبودن

 • 4. عدم اعتماد به امر خدا

 • 5. سوء ظن به ولی خدا

 • ریشه های سوء ظن به ولیّ خدا

 • ریشه های تاریخی عدم اعتماد به حضرت علی(ع)

 • 6. کمبود معنویت و تمایل به کفار

 • 7.کمبود معنویت و تنفر از حق

 • 8. حسادت

 • 9. جهالت

 • 10. خودخواهی

 • 11. کورکورانه

جلسه 10: نقد تمدن غرب؛ ولایت در ایران

مدت: 132 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(17MB) | متوسط(45.3MB) ]

 • وضعیت جامعۀ بشری

 • رسالت هنرمندان ما

 • رسالت دولت ما

 • چند مثال در نقد نظام غرب

  • عوارض انسانی نظام جزا و پاداش

  •  هیچ فضیلتی در نظام غربی به عنوان فضیلت انسانی دیده نمی شود

  • ارزش راست گویی در جامعۀ غربی

 • ولایت در ایران

 • توجه به فضایل ولی و غفلت از جایگاه ولی (مظلومیت ولی)

نظرات

۲۲ شهریور ۹۹ ، ۰۵:۰۰ مصطفی بغلانی

خانم دانشگر اگر براتون مقدوره برای بنده هم ارسال بکنید.

mastafabaghlani@gmail.com

سلام خانم دانشگر، امکانش هست متن رو برای منم بفرستین؟؟

Sarabi1234sara@gmail.com

۰۳ تیر ۹۹ ، ۱۰:۰۶ محمد مهدی

خانم دانشگر لطفا برای من هم بفرستید.

arabi83@chmail.ir

۲۹ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۵۳ رحیم پورعزیز

سلام خانم دانشگر میشه لطفا فایل پیاده شده ولایت را برای بنده بفرستید

Rahimporaziz@gmail.com 

سلام خانم دانشگر میشه متن جلسات را برای من ارسال کنید. ممنونم

marjanhaeri72@yahoo.com

سلام خانم دانشگر ، میشه متن این جلسات رو برا من هم بفرستین

 

gholinia.jaber@gmail.com

سلام خانم دانشگر 

Y.alireza79@gmail.com

با سلام می شه خانم دانشگر لطف کنند و تایپ رو مطالب اسرار ولایت رو برای منم بفرستن , شدیدا نیاز دارم
ممنون میشم 
s_saket60@yahoo.com
سلام خانم دانشگر ...
لطفا اگر امکانش هست هرچه زودتر متن پیاده شده را هم برای بنده بفرستید ...
به نظرم از نان شب واجب تره 
zabihhami@gmail.com
خانم دانشگر با سلام
ممنون میشم متن پیاده شده را برای بنده بفرستید ممنون
vahidmoghadam54@gmail.com
۲۲ دی ۹۶ ، ۰۰:۳۰ محدثه دانشگر
سلام ببخشید ما این ده جلسه رو عیناً تایپ کردیم اگه بخواین میتونیم در اختیارتون قرار بدیم. 
به نظرم یک تقسیم بندی در سایت ایجاد کنید که مطالب دارای متن تایپ شده و بدون متن را از هم تمییز دهد
تا اگر کسی علاقمند بود سراغ سخنرانی های تایپ نشده برود
با تشکر فراوان نسبت  به طرح مبانی ولایت که از نان شب برای جامعه امروزی ما وجوانان واجب تر است،فقط درخواستی که داشتم متن کامل این جلسات رو هم ارائه بدهیدتا ما هم بیش تر بتوانیم استفاده کنیم.یاعلی مدد
با سلام و تشکر فراوان سایت فوق العاده گران بهایی دارید چون واقعا چشممون رو به مسائل مختلف باز می کنه و بهمون یه دید واقعی نسبت به همه چیز می ده. واقعا خداوند استاد پناهیان رو به مقامات بالا و قله ها برسونه که این طوری بعد از سال ها سرگردانی منو توی مسیر حقیقت قرار دادند و الان تازه می فهمم که راه مستقیم یعنی چه. ولی خب این مبحث اسرار ولایتشون واقعا مبحث سنگینیه و حس می کنم نیاز به مطالعات فراوان داره. در واقع کلیت مباحثشون رو درک کردم ولی از مثال هاشون خیلی سر در نمیارم مثلا نمی فهمم که چرا حضرت محمد(ص) آن افرادی که قصد کشتنشونو داشتند را افشا نکردند و... حالا ازتون خواهش دارم که کتاب هایی توی این زمینه معرفی کنید تا بهتر مباحثو درک کنیم. ممنونم 
سلام .
ما یه گروه حدود بیست نفری هستیم که مباحث استادوگوش میدیم وهر هفته درمورد مباحث استاد  بحث و گفتگو میکنیم .تنها مسیر و ولایت  رو تموم کردیم .تاریخ تحلیلی رو هم داریم دنبال میکنیم.
خواهشی داشتم ایا استاد میتونن وقتی کرج تشریف میارن یه جلسه   برای ما وقت بزارن ودعوت مارو قبول کنن.تا به سوالات ما جواب  بدند.با تشکر.
پاسخ:
با سلام و تشکر
لطفا سوالات متداول را ملاحظه فرمایید.
سلام . این بالای سایت که چند گزینه دارید موضوعات را قرار دهید. یعنی چی که تقسیم کردید به دیدگاه ها و قطعه ها و بیان ها .  اوایل که وارد سایت شدم و قتی در قسمت دیدگاه ها روی موضوعات کلیک کردم فکر کردم چه قدر سخنان کم هست. بعد از  چند وقت تازه فهمیدم بیشتر از این سخنرانی دارید.
سلام
سایت را جذاب کنید چیست؟!
حرف های گران بهای ایشان و نظم و ساختاربندی آنها من را که کشته است.
سلام. من از زحماتتون بسیار ممنونم و به جناب نوکر ارباب پیشنهاد میکنم خودشون زحمت بکشن یه سایت بهتر از شما راه اندازی کنن تا هم شما استفاده کنین و ما هم بیشتر فیض ببریم
۰۷ آبان ۹۳ ، ۱۱:۴۷ نوکر ارباب
شخصیت استاد بسیار عمیق و حرف های ایشان بسیار گران بها و مورد استفاده در مجموعه های فرهنگی اما ارائه گسترده آن توسط سایت شما خیلی ضعیف است. بیشتر کار کنید. فایل ها رو زیپ کنید. سایت رو جذاب کنید . متن سخنرانی ها رو هم بگذارید. مگه ما چند نفر مثل استاد پناهیان داریم؟
سلام
ببخشید ما میخواهیم در دانشکده خودمان متن صحبت های استاد رو استفاده کنیم به بچه ها عرضه کنیم
مثلا برای عید غدیر میخواهیم پوسترهایمان  حرف های استاد باشد
چجوری متن صحبت ها را بدست بیاوریم؟

پاسخ:
با سلام و تشکر
شرمنده ایم از اینکه متن بخش قابل توجهی از مباحث هنوز آماده بارگزاری نیست.
فعلی سعی می کنیم از سخنرانی های فعلی زیاد عقب نمانیم.

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...