۹۲/۰۲/۰۷ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | دوری از گناه برای همیشه

شناسنامه:

معرفی:

ورَع پیام مهم ماه مبارک رمضان است که حضرت رسول خدا (ص) در جواب امیر مؤمنان دادند «الورَع عَن مَحارِمِ الله» و ورَع الهی فاصله گرفتن از گناه است که این خود هم تقواست و هم مقدمه کسب فضائل دیگر است. آنچه که مانع این فضیلت می‌شود همان «معصیت» است که اگر بخواهیم به تقوای الهی برسیم ابتدا باید مبارزه با معصیت را آغاز کنیم. حال این راه پر فراز و نشیب است که نیاز دارد ما با مطالعه و تحقیق و شنیدن سخنان بزرگان این راه، آثار این راه، ابزار این راه را بشناسیم. ابتدا باید فکرمان و احساس‌مان را از ورَع تغییر دهیم، فکرمان و احساس مان را نسبت به گناه عوض کنیم. زمینه های گناه، آثار گناه، مبارزه با گناه و...، خود نیاز به تأمّل فراوان دارد که این مجموعه از سخنرانی‌های استاد پناهیان شما را در این تأمّل کمک می‌کند که ایشان ورَع و معصیت را در این مجموعه به دقت واشکافته و ایده‌های نویی را برای رسیدن به پاکی و ورَع به خصوص در ماه رمضان جلوی پای شما قرار می‌دهند..

فهرست تفصیلی:

جلسه 1: فهم درست ماه رمضان

 • رابطۀ حکمت و پرخوری

 • رابطۀ حکمت و شهوت

 • روزه تنها عبادت عدمی

 • اجتماعی کردن عبادت روزه

 • محبت خدا نسبت به روزه

 • امکانات ناب ماه رمضان

 • حذف اولیاء الهی

 • عوامانه برخورد نکردن با رمضان

 • رمضان ماه سختی

 • هیبت رمضان در دل مجرمین

 • بالا بردن انتظار از خود در رمضان

جلسه 2: توجه به عبادت رمضان

 • عادات مانع دینداری

 • توجه قلبی به رمضان

 • توجه در عبادت

 • تمنا، از آداب روزه

 • تفاوت معادلات دین و دنیا

 • احساس شکر نسبت به رمضان

 • تجلّی شکر در رمضان

 • عشق خدا به بنده

جلسه 3: رمضان ماه استغفار

 • هیبت از رمضان

 • دل دادن به رمضان

 • احساس نسبت به رمضان

 • حس توبه و حس مغفرت در رمضان

 • ماه رمضان ماه حکمت

 • حس توبه سپس فعل توبه

 • آیه استغفار در سورۀ توبه

جلسه 4: ماهیت توبه

 • احساس نسبت به رمضان مقدمه عمل

 • حسّ ندامت در رمضان

 • شتاب برای رسیدن به حس توبه

 • توبه در شرایط سخت

 • ترس مقدمۀ احساس توبه

 • توبه راه جلب محبّت خدا

 • دشواری طلب توبه

 • عظمت حس توبه

 • معنای آیۀ رؤیت عمل

 • اثر پشیمانی در قلب

 • احساس تأسف در توبه

 • اطمینان به خدا در توبه

جلسه 5: احساسات دینی

 • احساس نسبت به رمضان

 • اهمیّت یک حس خوب

 • پرورش احساسات با دینداری

 • عالم دینداری عالم کشف احساسات گمشده

 • کثرت احساسات دینی

 • حس خداپرستی

 • حس صحیح هنگام توبه

 • بهترین گنه کاران؛ توابین

 • بخشندگی خدا

 • معنای حسرت

 • حسرت و طمع در توبه

جلسه 6: حسّ محوری ورَع

 • بهترین کار در ماه مبارک رمضان

 • وظیفۀ عبودیت

 • حس ورَع حس محوری

 • تعریف ورَع

 • ورَع، فاصله گرفتن از گناه

 • معرفی حس ورَع

 • عمل بدون ورَع

 • نتایج حس ورَع

 • درخواست ورَع برای شیعیان

جلسه 7: اهمیّت حسّ ورَع

 • شیرینی حس ورَع

 • ورَع، فاصله گرفتن از گناه

 • ترک صغیره برای دفع کبیره

 • ورَع، اساس ایمان

 • علّت حسابرسی در قیامت

 • اهل ورَع اهل بهشت

 • سختی ورَع

 • انگیزه برای ورَع

جلسه 8: تفاوت کارهای بد با گناهان

 • شکاف بین ما و فرهنگ دینی

 • کارهای بَد و گناه

 • نهی از گناه یا نهی از کار بد

 • حس توبه در رمضان

 • نکردن کار بد مهمتر از کار خوب کردن

 • فطری بودن اجتناب از گناه

 • اعتماد به خدا

جلسه 9: ورَع؛ فاصله زیاد با گناه است

 • حس‌های سطحی و ابتدایی

 • به دنبال حس معنوی بودن

 • ورَع، کل دین

 • فاصله فراوان از گناه

 • ایجاد حسّ ورَع

 • طبیعی بودن عدم فهم فلسفۀ گناه

جلسه 10: اهمیّت درک فلسفۀ خلقت

 • فهم بدی گناه

 • اهمیّت فلسفۀ آفرینش

 • گریه‌های عارفانه

 • امید به ثواب الهی

جلسه 11: نگاه ما به کلمه «گناه»

 • اصلاح نگرش دربارۀ گناه

 • اشتباهات غیر قابل جبران

 • وحشت از کلمۀ گناه

 • قناعت خدا به کم از بنده

 • ایمان نه صِرف وجدان

 • گناه صغیره مقدمه کبیره

 • آثار گناه در آخرت

 • انگیزۀ ترک گناه

 • علّت خلق ما در دنیا

 • اشتیاق به وصال الهی

جلسه 12: شناخت دنیا لازم برای ترک گناه

 • انگیزه های لازم برای ترک گناه

 • درک فلسفۀ خلقت

 • معنای حقیقی گناه

 • انواع محدودیت‌ها در دنیا

 • با دنیا به منفعت نمی‌توان رسید

 • لزوم شناخت دنیا برای ترک گناه

جلسه 13: مضرّات گناه

 • احساس شوق به خدا

 • راه کسب ورَع

 • وحشت از نام گناه

 • عدم امکان گناه در دنیا!!

 • گناه وسیله نیست

 • ضررهای کلی و جزئی گناه

 • دستور خدا انگیزۀ ترک گناه

جلسه 14: ایستادن در مقابلِ گناه

 • انگیزۀ ترک گناه

 • راه انگیزه‌سازی ترک گناه

 • مردانه ایستادن در مقابل گناه

 • سرکشی نفس

 • لذّت نفس در کارهای خوب

 • لذّت از عبادت ثمرۀ ترک گناه

جلسه 15: فوائد ترک گناه

 • سختی ترک گناه

 • فوائد ترک گناه

 • خطرات محیط روح

 • کوچک شمردن گناه

 • خطر زیادِ گناه کوچک

جلسه 16: گناهان بزرگ و کوچک

 • ترک گناه تجارت سودمند با خدا

 • تفاوت گناهان با تفاوت فضاها

 • پرهیز از تنبلی

 • خطر رضایت به وضع موجود

 • گناهان بزرگ و کوچک با تفاوت شرائط

جلسه 17: حس محبّت به خدا

 • ایجاد موانع برای گناه

 • کوچک نشمردن گناه

 • نگاه به گناه با نافرمانی خدا

 • دلتنگی محبّت خدا

 • حس عجیب محبّت به خدا

 • دوستی‌های خدایی و غیر خدایی

 • معنای قرب به خدا

جلسه 18: انگیزۀ ترک گناه با دیدن فاعل گناه

 • چون فاعلِ گناه دشمنان خدایند پس...

 • زشتی گناه نزد مؤمن

 • ترک گناه با دیدن فاعل گناه

 • دشمنی با دشمنان خدا انگیزۀ رسیدن به خدا

 • راحتی تنفر از آدم‌های بد

 • تأثیرات خوب «روضه»

جلسه 19: گناه مانع بلند همّتی

 • قدرشناسی روز قدر

 • افضل الاعمال الورَع

 • ایجاد انگیزۀ ورَع

 • همّت بلند

 • گناه مانع بلند همّتی

 • دین انسان بلند همّت می‌خواهد

 • معنای عفّت

جلسه 20: یاد مرگ مانع گناه

 • نگاه نکردن به شیرینی گناه

 • عدم فراموشی مرگ

 • عدم وحشت از مرگ

 • ایجاد رابطه با مرگ

 • شیرینی باطن مرگ

 • نزدیک دیدن مرگ

 • مراقبت از لذّت عبادت

جلسه 21: مستی‌های انسان

 • آثار گناه در شخصیّت انسان

 • مستی گناه

 • آثار مستی گناه

 • استغفار راه خروج از مستی

 • انواع مستی

  • مستی گناه

  • مستی جوانی

  • مستی مرگ

  • مستی دوری از خدا

 • گناه برای کنجکاوی

جلسه 22: عوامل ترک گناه

 • بدیهی شدن آثار بد گناه

 • عقل ضدّ گناه

 • رهایی از دنیا حرکت بسوی محبوب

 • محبّت اولیاء خدا عامل ترک گناه

 • رابطۀ عبد و مولا

 • محبّت باعث ترک گناه

جلسه 23: زمینه‌های علمی و عملی گناه

 • عملیات‌های کاربردی ترک گناه

 • فرار از زمینۀ گناه‌ها

 • فرار از زمینه‌های علمی گناه‌ها

 • آزادی خیال باعث گناه

 • لذّت کاذب گناه

 • آشنایی با آثار سوء گناه

 • شناخت ریشه‌های گناه در خویشتن

 • مهارت‌های دینداری

 • هوشمندی از مهارت‌های دینداری

 • گمان به نفس

جلسه 24: محبّت خدا به اهل گناه

 • به دنبال نگاه خوب بودن

 • اصرار خدا برای گناه نکردن

 • تهدیدهای خدا عین محبّت است

 • محبّت خدا به اهل معصیت

 • گناه ضربه به خویش است

 • اهمیّت تبلیغات دینی نه صِرف تأثیرگذاری

 • قدرشناسی ماه رمضان

جلسه 25: مبارزه با گناه سپس کشش الهی

 • ابتدا کوشش سپس کشش

 • مبارزه مقدمه حرکت به سوی الله

 • محبّت به ماه رمضان

 • عشق به خدا بعد از تخلیه

 • اول دفع محبّت دنیا سپس کسب محبّت خدا

نظرات

۲۱ خرداد ۰۱ ، ۱۶:۱۰ سلام فرمانده

باسلام

سلام  خداوند  برکسانی که تا آخرین نفس، در راه الله قدم برمیدارند، وبا نفس گرمشان ، گرما بخش قلب ها هستند . وخستگی ناپذیراند.  /پناهیان/

 

سلام اسمش رو گذاشتید  دوری از گناه برای همیشه ولی تو صوتی میگه:

ورع و پرهیز از گناه

خیلی عالی بود خدا خیرتون بده.کلی مطالب که هیچجا نمیتونستم بدست بیارم یاد گرفتم به لطف خدا

خیلی ممنون از استاد پناهیان عزیز که با این سخنرانیشون مارو از گناه های بزرگ و کوچیک بازداشتن

خدا خیرتون بده.

سلام 

از استاد پیشه درخواست کنید که درباره ترک گناه یک سخنرانی اجمالی داشته باشن

سلام من به استاد پناهیان برسونید

با سلام 

بسیار عالی ..خسته نباشید استاد ..خواستم بگم من جواب خیلی از سوال هامو از سخنرانی های شما گرفتم ...نگاهم و عوض کردید ...ای کاش زودتر با شما آشنا شده بودم ..هنوز تازه اول راهم نیستم ..الان فقط میدونم جهان و اشتباهی میدیدم ..خدا میدونه که با اینهمه اشتباهایی که کردم چی در انتظارمه ..خدا رحم کنه ..التماس دعا 

استاد خدا حفظت کنه 

 با سلام خداوند منان را شاکریم که استادی همچون پناهیان نصیب ما کرده استاد عزیز نمیدونم چطوری باید از شما تشکر کنم واقعا دمتون گرم.خیلی باحالی همه جوونای انقلابی از جمله خودم عاشقتیم.

سلام خیلی ممنون از اسناد بزرگوار بابت مبحث عالی ولازمی که به این شیوایی مطرح می کنند. و همچنین ممنون از عوامل ضبط و پخش سخنرانیها و دست اندرکاران سایت . به همگی خدا قوت وخسته نباشید میگم.
اجرکم عندالله 
من با اینکه هزاران سخنرانی و ویدئو مذهبی دیده بودم اما این سخنرانیهای استاد پناهیان بود که من تازه فهمیدم دین چیه دنیا چیه هدف چیه لذت چیه و واقعا استاد پناهیان مشخصه که از عرفا و متفکرین بزرگ عصر حاضر هستند و نه به درد شیعه بلکه به درد بشریت میخورند و کاش میشد سخنان استاد پناهیان رو در کشورهای اروپایی ترجمه و منتشر کرد 
واقعا استاد پناهیان مشخصه که خودشون همه ی سخنانی که میزنند رو میفهمند و انگار همه رو خودشون تجربه کردن 

واقعا ایشون بی نظیره 
هی میخوام ایشونو یه جوری وصف کنم ولی نمیشه 

با عرض سلام وادب
بسیار عالی است🌷🌷🌷🌷🌷
سلام

ممنون از سایت فوق العاده و سرعت دانلود بسیار بالا.

الهم عجل لولیک الفرج
برای سلامتی و ظهور امام زمان صلوات
سلام،خسته نباشید بسیار عالی و نکات مهمی مطرح شده بود ممنون
سلام بسیار بسیار عالی است استاد پناهیان
جزاکم الله احسن الجزاء
۱۵ دی ۹۵ ، ۱۳:۰۵ بنده خدا
سلام بسیار عالی حرف ندارن استاد پناهیان.
با سلام
مفاهیم بسیار عالی به شیوه‌ای بسیار عالی مطرح گردید.
با تشکر
بسیار عالی

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...