۹۵/۱۰/۰۶ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | محاسبه نفس

شناسنامه

 • زمان: دهه اول محرم 95

 • مکان: هیئت نور

 • تعداد: 12 جلسه

 • گزارش تصویری: اینجا

 • موضوع سخنرانی: محاسبه نفس

معرفی بحث:

محاسبه نفس، مفهومی بسیار عمیق و تأثیرگذار بر سایر مفاهیم دینی و البته مورد غفلت است. توجه به ویژگی‌های دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و بررسی ساختار روحی و نیازهای انسان، به خوبی پرده از ضرورت اهتمام بیشتر و جایگاه منحصر به فرد محاسبه نفس برمی‌دارد. محاسبه نفس دارای آثار و نتایجی است که آن‌ آثار را از هیچ توصیه دینی دیگری نمی‌توان تحصیل کرد. عمل ویژه‌ای که نیاز است با فرآیندی دقیق و هوشمندانه وارد ساختار آموزشی کشور شده و بتواند روزی در سبک زندگی و فرهنگ عمومی، جایگاه خود را به دست آورده و سبب خیر دنیا و آخرت همگان باشد.

فهرست:

جلسه1: مبنای هستی‌شناسانه محاسبه نفس

مدت: 50دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.5MB) | متوسط(23MB) ]

 • اهمیت مبارزه با هوای نفس

 • غفلت عمومی نسبت به مبارزه با هوای نفس

 • آشنایی با یکی از مبانی هستی‌شناسانه محاسبه نفس

 • ما در دنیای دقیق و با حساب و کتابی زندگی می‌کنیم

 • شواهدی در حساب‌شده بودن جهان پیرامون ما

 • به جزئیات بسیار اهمیت بدهیم

 • تقوا، یعنی مراقبت

 • بی‌تقوا یعنی آدم بی‌‌دقت

 • خانواده معنوی؛ خانواده‌ای که اهل حساب و کتاب است

 • مراقب‌های شدید اولیاء خدا

 • دقت‌های خلقت را ببین تا به دین پناه ببری

 • ضرورت ممارست و تمرین محاسبه نفس

 • شهدای کربلا اهل حساب و کتاب بودند

جلسه2: مبانی معنوی و انسان‌شناسانه محاسبه نفس

مدت: 40دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(18MB) | خوب(36MB)]

 • حساب شده و دقیق بودن برنامه‌های معنوی

 • نظم و دقت در ساعات ادعیه

 • دین اهل حساب و کتاب، ما را به محاسبه نفس می‌رساند

 • نقش محاسبه در شناسایی عیوب خویش و غافل شدن از عیوب دیگران

 • محاسبه نفس و اقتضاء طبع انسان

 • با محاسبه نفس، خود را به درستی تجربه کنیم

 • نمونه‌هایی برای بررسی در محاسبه نفس

 • ما از چه چیزی خوشحال و با چه چیزی ناراحت می‌شویم؟

 • ضرورت عادت کردن به محاسبه

 • برخی از آثار شناختن خود در پرتو محاسبه نفس

جلسه3: قیامت و ضروت محاسبه نفس 

مدت: 44دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5.5MB) | متوسط(20MB) | خوب(40MB)]

 • غربت مفهوم مبارزه با هوای نفس

 • محاسبه نفس را وارد سبک زندگی خود کنیم

 • تفکر، یکی از مهمترین موضوعات محاسبه نفس

 • تأثیر محاسبه نفس بر توبه و مناجات

 • تفکر، مقدمه تضرع

 • با محاسبه نفس، مانع توجیه‌گری خود شویم

 • همه مفاهیم دینی برای مؤثر بودن نیاز به محاسبه نفس دارند

 • انسان، معمایی پیچیده

 • ضرورت محاسبه نفس برای شناخت انسان

 • قیامت؛ مبحثی که انسان را به محاسبه نفس سوق می‌دهد

 • ما را روزی محاسبه خواهند کرد

 • محاسبه نفس، محاسبه روز قیامت را آسان‌تر می‌کند

 • پیشنهاد برنامه‌ای برای محاسبه نفس

جلسه4: سبک زندگی و محاسبه نفس 

مدت: 51دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.5MB) | متوسط(23MB) | خوب(46.5MB)]

 • برای دینداری نیاز به اصلاح سبک زندگی داریم

 • اهمیت و جایگاه سبک زندگی

 • تأثیر سبک زندگی بر عادات، شخصیت و  رفتارهای انسان

 • با حساب و کتاب زندگی کردن؛ یکی از ارکان درست زندگی کردن

 • کسی که در امور دنیا اهل حساب و کتاب نیست، در مورد آخرت هم نیست

 • چرا اهل محاسبه نفس نیستیم؟  

 • تأثیر سبک زندگی بر کم‌اعتقادی به قیامت

 • برنامه یادآوری معاد داشته باشیم

 • آثار سوء مدیریت فکری ما توسط دیگران   

 • محاسبه نفس را وارد سبک زندگی خود کنیم

جلسه5: ضرورت تغییر سبک زندگی بر مبنای محاسبه نفس

مدت: 37دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(4.7MB) | متوسط(16.8MB) | خوب(33.5MB)]

 • تأثیر اصلاح سبک زندگی بر جبران نقص‌های معنوی

 • تغییر سبک زندگی و کسب محبت

 • تأثیر ویژه اصلاح سبک زندگی بر اصلاح انسان

 • یک پیشنهاد؛ برنامه‌ای یکساله برای محاسبه نفس داشته باشیم

 • تأثیر قوانین بر شکل‌گیری سبک زندگی

 • تغییر دلبخواهی در قوانین الهی، یکی از ریشه‌های فساد

 • توجه به قیامت در سبک زندگی

 • ضرورت تغییر سبک زندگی بر مبنای محاسبه نفس

 • روایاتی در مورد ضرورت محاسبه نفس

جلسه6: برخی از فواید محاسبه نفس؛ خداشناسی و خودشناسی

مدت: 60دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.7MB) | متوسط(27.4MB) | خوب(54.8MB)]

 • تأثیر معرفت نفس و خودشناسی بر شناخت خدا

 • ما باید خودمان را بشناسیم

 • معنای خودشناسی

 • موضوعاتی مهم برای محاسبه نفس

  • ما چه چیزی را حقیقتاً دوست داریم و آن را می‌خواهیم؟

  • راحتی و آرامش چگونه حاصل می‌شود؟

  • مشکل اصلی و مهمترین خواست ما چیست؟

  • چه چیزی حقیقتاً ما را خوشحال یا ناراحت می‌کند؟

 • تأثیر محاسبه نفس بر کسب آرامش

 • خودشناسی ما را به اینجا می‌رساند که غیر از «خدا» خواست دیگری نداریم

 • روایاتی در مورد تأثیر محاسبه نفس بر اصلاح نفس

جلسه7: شناخت دیگران، یکی از دیگر فواید محاسبه نفس

مدت: 44دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5.7MB) | متوسط(20MB) | خوب(41MB)]

 • مروری بر مباحث گذشته

 • اثر بالا و منحصر به فرد محاسبه نفس بر اصلاح انسان

 • نیاز ما با شناخت دیگران

 • تأثیر شناخت دیگران بر کار فرهنگی و تربیتی

 • نیاز مبرم هنرمندان به شناخت مخاطبین و نیاز آن‌ها

 • خودشناسی، مقدمه‌ای ضروری برای شناخت دیگران

 • آشنایی با شیوه محاسه نفس

 • برای محاسبه نفس، چه چیزهایی را باید بررسی کرد؟

 • بررسی دین، رأی، اخلاق و ادب

 • تأثیر مثبت یادداشت کردن هنگام محاسبه نفس

 • سؤال از اعمالی که انجام داده یا انجام نداده‌ایم

 • در ابتدا به خودمان یادآور شویم که روزی که گذشت دیگر برنمی‌گردد

 • در مراحل اول می‌توان اعمال بد را شماره کرد

جلسه8: محاسبه نفس، یک عامل تربیت‌کننده

مدت: 60دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.7MB) | متوسط(27.4MB) | خوب(54.7MB)]

 • ضرورت تبدیل محاسبه نفس به فرهنگی عمومی

 • اگر کاری تبدیل به فرهنگ شود، انجام آن آسان می‌شود

 • آموزش و پرورش و وظیفه آموزش محاسبه نفس

 • عدم محاسبه نفس، عامل هرزه شدن نفس

 • عاقل، بدی‌ها و خوبی‌هایش را حساب و کتاب می‌کند

 • عیوب خود را با دقت بررسی کنیم

 • بدی‌های خود را بشماریم، نه اطرافیان را

 • نتایج توجه به عیوب دیگران در محیط خانواده

 • زن و ضرورت دوری از منفی‌نگری و منفی‌گویی در خانواده

 • ضعف آموزش و پرورش در تقویت مثبت‌نگری در دانش‌آموزان

 • عیب‌های خود را در فضایی مثبت بررسی کنیم

 • تأثیر فضای منفی بر پیدا کردن رفتارهای دفاعی

 • کسی که رفتار دفاعی دارد، شخصیت کامل و برجسته‌ای ندارد

 • موضع دفاعی داشتن، عامل کاهش استغفار در جامعه

 • با محاسبه نفس، عیوب خود را دقیق ببینیم

جلسه9: بررسی فرآیندهای خوبی و بدی در محاسبه نفس

مدت: 56دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.2MB) | متوسط(25.8MB) | خوب(51.6MB)]

 • آشنایی با دو مفهوم استانداردگرایی و فرآیندگرایی  

 • تناسب دین و محاسبه نفس با فرآیندگرایی

 • یک مثال؛ با غفلت از فرآیند منظم شدن غرب، نمی‌توان استانداردهای ایجاد شده را با ارزش دانست

 •  اهمیت بیشتر فرآیندها در ساختارهای آموزشی

 • فرآیندگرا باشیم

 • ادب، راهی مهم برای تقویت فرآیندهای صحیح تربیت در مدارس

 • فرآیند مدیریت اداره‌ها مهم است

 • کار فرهنگی بیشتر باید به اصلاح فرآیندها توجه کند نه نمادها

 • محاسبه نفس و توجه به فرآیند گناه

 • در محاسبه نفس، استانداردگرایی زیاد مهم نیست

 • توجه به فرآیند خوبی و بدی در محاسبه نفس

 • نمونه‌هایی از فرآیندگرایی در احکام دین

 • در فرآیند تربیت، نتیجه‌گرا نباشیم

 • در محاسبه نفس، فرآیندها را بررسی کنیم

 • روایتی از حضرت علی(ع)؛ در محاسبه نفس چه چیزهایی را بررسی کنیم؟

جلسه10: توجه به بدی‌ها در محاسبه نفس، در عین نشاط و سرزندگی

مدت: 59دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(27MB) ]

 • بیشتر به بدی‌های خود توجه کنیم تا خوبی‌ها

 • کمال‌طلبی اقتضاء می‌کند با بدی‌های خود به صورت جدی برخورد کنیم

 • تناسب توبه از بدی‌ها با مهربان دانستن خدا

 • فلسفه جهنم با توجه به مهربانی خدا چیست؟

 • به محبت خدا بیشتر توجه کنیم

 • شمردن عیوب؛ مرکز ثقل محاسبه نفس

 • تصویری خوب از زندگی داشته باشیم

 • همراه بودن توجه به عیوب با نشاط و سرزندگی در فرآیند محاسبه نفس

 • عاشق، عیب خودش را بزرگ می‌بیند

 • چه کسانی محاسبه نفس نمی‌کنند؟

جلسه11: عقلانیت و محاسبه نفس

مدت: 53دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.8MB) | متوسط(24MB) ]

 • محاسبه نفس، رفتاری عقلایی و هوشمندانه

 • غفلت عمومی نسبت به جایگاه واقعی عقلانیت

 • دعای ابوحمزه، نمونه‌ای از تناسب عقلانیت و مناجات

 • یک عارف به شدت عاقل و به شدت با هوش است

 • برخورد عقلانی اولیاء خدا با حوادث مختلف

 • علاقه‌مندی‌های خود را عقلانی بازنگری کنیم

 • محاسبه نفس؛ چیزی از جنس عقلانیت، مدیریت و برنامه‌ریزی

 • آدم مذهبی یعنی آدمی بسیار عاقل، دقیق و محاسبه‌گر

 • نمونه‌هایی از توصیه‌های روایی با موضوع عقلانیت در محاسبه نفس

 • عقلانیت، پایه معنویت

جلسه12: تناسب محاسبه نفس با تجارت

مدت: 61دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.9MB) | متوسط(28MB) ]

 • بررسی محاسبه نفس از زاویه‌ای دیگر

 • محاسبه نفس، کار آدم‌های تاجرپیشه است

 • کارمندی و کارگری یا تجارت؟

 • توصیه شده مزد بگیر دیگران نباشیم

 • ضرورت توکل به خدا داشتن در شغل و پیشه

 • تجارت و افزایش ریسک‌پذیری

 • کسی که تجارت می‌کند، اهل حساب و کتاب می‌شود

 • تأثیر اهل حساب و کتاب بودن در محاسبه نفس

 • اهمیت آموزش اقتصاد و تجارت به دانش‌آموزان

 • اسراف، عارضه فرهنگی مردمی که اهل حساب و کتاب نیستند

 • در مسائل معنوی هم تاجرپیشه باشیم

 • تمرین تجارت معنوی با محاسبه نفس

 • کسی عاشق می‌شود که اهل محاسبه نفس و تجارت با خدا باشد

نظرات

۰۲ دی ۰۰ ، ۱۶:۵۶ محمد حسین

سلام توروخدا به استاد بگید زمان بگذارند و این بحث رو ادامه بدن . چون بحث ناتمام موند و جمع بندی نشد بلکه قطع شد !
این مبحث باید تخصصی بحث بشه و ما یاد بگیریم چطوری از جوانب مختل محاسبه کنیم . ممنون میشم اگه این رو به استاد  بگید . یا علی ع

سلام

ممنونم

دوستان سال ۹۶بحث استاد کنترل ذهنه که فک کنم ارتباط بسیار نزدیکی با این بحث داره حتما گوش کنید

سلام و عرض ادب و تشکر از زحمات شما

امکانش هست جزوه‌ی مبحث محاسبه‌ی نفس هم برای دسترسی و استفاده‌ی آسان‌تر از این مبحث آماده و منتشر بشه؟

پاسخ:
سلام و احترام
ان شالله منتشر خواهد شد.

سلام

 

چرا استاد درباره روش محاسبه نفس صحبت نکردند؟

اصلا کامل نیست این دوازده جلسه چون همه اش درباره اه‍میت و ارزش آن صحبت کرده اند

فصل دومش کِی میاد؟

سلام

من یک مدتیهست شروع کردم به محاسبه نفس 

واقعا دارم میبینم که اثر داره

از شما تقاضا دارم به استاد پناهیان سفارش کنید تا این دوره را کامل کند

۱۰ آبان ۹۹ ، ۱۵:۴۰ بنده ی خدا

سلام علیکم خدا قوت خیلی ممنون بی نظیر و خیلی شیرین و ضروری بود این مباحث

متاسفانه مباحث ناقص ماند ...

من شخصا جان و روحم با شنیدن مباحث استاد زنده میشه میشه راهنمایی بفرمایید چطور ادامه مباحث را پیدا کنیم من چند ماه است بحمدالله سیر مطالعاتی استاد را شروع کرده ام به گوش دادن و امروز بحث محاسبه نفس را تمام کردم 

خیر دنیا و آخرت بر شما    زندگی و نگاه وحیات انسان تغییر میکنه ارامش وجود انسان را میگیرد 

با سلام 

ابتدا بی نهایت از استاد بابت این آموزش ها سپاسگزارم 

اما بی نهایت از شما تقاضا دارم ادامه دوره محاسبه نفس را هم بزارید 

چون در جلسه 12 ایشون فرمودن که این دوره ناقص ماند و یک دهه دیگر لازم داره تا توضیح محاسبه نفس تکمیل بشه 

با سلام خدمت استاد عزیز

ان شاءالله ادامه این بحث کی شروع میشه چون استاد در آخر فرمود که هنوز این بحث تموم نشده

با سلام
خسته نباشید به استاد پناهیان و سایت بیان معنوی
توی جلسه 9 استاد فرمودند ماه های سال بر شخصیت افراد تاثیر داره، آیا این مبحث تاثیر زیادی دارد و باید تاثیرات ماه سال را بر خودمون حساب کنیم یا تاثیر کمی دارد و قابل محاسبه نیست؟

سلام

اجرتون با امام حسین خسته هم نباشید واقعا بابت سخنرانیها ممنونم

 

۱۹ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۱۰ ابوالفضل کفاشی

سلام. ما بصورت کامل این رو پذیرفتیم که محاسبه نفس یه امر بسیار مهمی است و باید وارد سبک زندگیمون بشه. گرچه همین فهمیدن مهم بودن این مطلب خیلی ارزش و اهمیت داره ولی به استاد بفرمایید تکنیک های محاسبه نفس رو هم به صورت کامل بیان بفرمایند.

فرمودند : انشاالله سال بعد (سال ۹۶) اگه زنده باشیم راجع به همین موضوع ۱۲ شب بحث داریم ولی بحثی صورت نگرفت!!!

دستنوشته های >>>شهید علی بلورچی>>>> برای دیدن نمونه عملی صحبت های های استاد توصیه میشود
واقعا این سخنرانی فوق العاده بود و حجت رو بر من تمام کرد که دیگه هی نگم چرا من نمیتونم به معنای واقعی تغییر کنم....
این سخنرانی واقعا یه مکمل بسیار عالی برای مبحث تنها مسیر هست...
 سلام
متاسفانه بحث کامل نشد
ای کاش روش کار رو بیانرو استاد بیان می فرمودند که دقیقا روش محاسبه نفس چطور باشد بهتر است؟
مثلا هرشب کلّ اعمال روزانه را فهرست کردن بهتر است یا اینکه اعمال مشخصی را برای هرروز درنظر بگیریم  و هرشب چک کنیم که ایا آنها را انجام دادیم یا نه؟
و در صورت دوم، حال سوال می شود بین اعمال متفاوت، کدام اعمال در اولویت هستند که ما در اعمال روزانه خود قرار دهیم ؟ و این اعمال به چه تعدادی باشند و بر اساس چه معیارهایی باید انتخاب شوند؟
شیوه صحیح پاداش و مجازات در قبال این اعمال باید چگونه و  بر اساس چه معیارهایی باشد؟
۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۱۲ علیرضا منصورزاد
سلام
استاد در جلسه 4 شکایاتی از سبک زندگی مان میکنند.
آیا سخنرانی وجود دارد که سبک زندگی خود را تغییر دهیم؟چگونگی سبک زندگی
سلام و خدا قوت
متن این جلسات قرار داده نمیشود؟؟؟
بسیار ممنون
سلام.استاد در جلسه آخرفرمودند که هنوز بحث کامل نشده و در یک فرصت دیگر بحث محاسبه نفس را ادامه می دهند.از استاد خواهش می کنم در اولین فرصت ادامه بحث را شروع بفرمایند.
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام

من سوالی در مورد محاسبه دارم 
آیا می توان محاسبه نفس را کتبی انجام داد ؟
مانند شهدا که دفترچه دارند و ثبت اعمال مشکلی ایجاد نمی کند؟

بنده و یک نفر از نزدیکانم کانالی زده ایم و با توجه به اهمیت محاسبه آن را به اعضا یاد آور میشویم خواستم بدانم اگر به آنها بگوییم اعمال خود را ثبت کنند به صورت کتبی مشکلی دارد یا خیر با تشکر فراوان از کانال و سایت عالی شما و از زحمات استاد پناهیان 

آدرس کانال ما        
*********
پاسخ:
با سلام و تشکر
استاد در همین مبحث پاسخ داده اند.
۲۹ دی ۹۵ ، ۰۴:۳۵ بابک سلامی
با سلام و عرض ادب
حاج آقا ببخشید سوالی داشتم ، از قدیما زمان بچگی تا به حال به ما گفتن که 3 نفس مختلف داریم، اماره و لوامه و مطمئنه ، و نفس لوامه را نفس سرزنشگر معرفی کرده اند.به این شکل که انسان را بابت گناه مرتکب شده سرزنش میکند و حالت پشیمانی به انسان دست میدهد که این خوب است ، سوال این است که اگر انسان خود را برای خودداری از یک گناهی سرزنش کند ، آنگاه این همان نفس اماره است که در ظاهر به قالب نفس لوامه درآمده ، اینجا چکار باید کرد؟
لطفا راهنمایی بفرمایید.
ببخشید اگر زحمت میدهم.
در پناه حق
پاسخ:
با سلام و تشکر
انسان یک نفس بیشتر ندارد. اما نفس امیال سطحی و عمیق دارد. امیال سطحی ما را به خود میخوانند و امیال عمیق هم به سوی خود می خوانند. وقتی به امیال سطحی (هواهای نفسانی) بپردازیم، امیال عمیق معترض و گله مند میشوند. و بالعکس.

از این جهت که همیشه امیال سطحی در انسان آشکارتر هستند، نفس انسان همیشه درخواست های بد دارد و انسان را به توجه به خواسته های فروکاهنده امر میکند؛  وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی‏ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّی‏

و از این جهت که همیشه خواسته های عمیق در انسان فعال هستند، هر وقت انسان به خواسته های سطحی بپردازد و خواسته های عمیقش غفلت کند، او را سرزنش میکنند؛  وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة

وقتی انسان به خواسته های عمیقش پاسخ بدهد، به آرامش میرسد و حالت اطمینان برایش پدید می آید؛ یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة


و اما تکلیف چیست؟
تکلیف این است که با تمسک به رساله عملیه و دستورات شرعی و دینی، از خواهش و هواهای نفسانی و امیال سطحی بگذریم و به امیال و خواسته های عمیق خودمان پاسخ بدهیم.

موفق باشید
۱۲ دی ۹۵ ، ۰۶:۲۳ بابک سلامی
با سلام و عرض ادب
تا پایان جلسه هشتم را گوش کردم.میخواهم مطلبی عرض کنم شاید مرتبط باشد، اینکه جهاد با نفس مقدم است یا محاسبه نفس،ابتدا محاسبه را مقدم دانستم زیرا برای مبارزه با دشمن ،باید ابتدا دشمن را شناخت و ارزیابی کرد، سپس به این نتیجه رسیدم که محاسبه نفس میتواند در ذات خود همان جهاد با نفس باشد،چراکه اگر دشمن را برای حساب کشیدن دعوت کنیم در واقع به او مسلط شده و یا خواهیم شد، پس این دو در واقع توام با هم است.
مخلص حاج آقا پناهیان و تمام دوستان عزیز دست اندرکار
در پناه حق
۰۹ دی ۹۵ ، ۰۴:۰۸ بابک سلامی
با سلام
این 12 جلسه رو تازه دانلود کردم.بعد از گوش کردن احتمالا نظراتی خواهم داد.
روز بصیرت بر همگان مبارک
حاج آقا پناهیان زنده باشید
در پناه خداوند
۰۸ دی ۹۵ ، ۱۶:۵۶ عبدالرضا
سلام ببخشید این موضاعات آیادر cdهای بیان معنوی بعد قرار داده می شوند؟؟؟؟
پاسخ:
با سلام و تشکر
بله.

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...