۹۵/۱۰/۰۶ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | محاسبه نفس

شناسنامه

 • زمان: دهه اول محرم 95

 • مکان: هیئت نور

 • تعداد: 12 جلسه

 • گزارش تصویری: اینجا

 • موضوع سخنرانی: محاسبه نفس

معرفی بحث:

محاسبه نفس، مفهومی بسیار عمیق و تأثیرگذار بر سایر مفاهیم دینی و البته مورد غفلت است. توجه به ویژگی‌های دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و بررسی ساختار روحی و نیازهای انسان، به خوبی پرده از ضرورت اهتمام بیشتر و جایگاه منحصر به فرد محاسبه نفس برمی‌دارد. محاسبه نفس دارای آثار و نتایجی است که آن‌ آثار را از هیچ توصیه دینی دیگری نمی‌توان تحصیل کرد. عمل ویژه‌ای که نیاز است با فرآیندی دقیق و هوشمندانه وارد ساختار آموزشی کشور شده و بتواند روزی در سبک زندگی و فرهنگ عمومی، جایگاه خود را به دست آورده و سبب خیر دنیا و آخرت همگان باشد.

فهرست:

جلسه1: مبنای هستی‌شناسانه محاسبه نفس

مدت: 50دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.5MB) | متوسط(23MB) ]

 • اهمیت مبارزه با هوای نفس

 • غفلت عمومی نسبت به مبارزه با هوای نفس

 • آشنایی با یکی از مبانی هستی‌شناسانه محاسبه نفس

 • ما در دنیای دقیق و با حساب و کتابی زندگی می‌کنیم

 • شواهدی در حساب‌شده بودن جهان پیرامون ما

 • به جزئیات بسیار اهمیت بدهیم

 • تقوا، یعنی مراقبت

 • بی‌تقوا یعنی آدم بی‌‌دقت

 • خانواده معنوی؛ خانواده‌ای که اهل حساب و کتاب است

 • مراقب‌های شدید اولیاء خدا

 • دقت‌های خلقت را ببین تا به دین پناه ببری

 • ضرورت ممارست و تمرین محاسبه نفس

 • شهدای کربلا اهل حساب و کتاب بودند

جلسه2: مبانی معنوی و انسان‌شناسانه محاسبه نفس

مدت: 40دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5MB) | متوسط(18MB) | خوب(36MB)]

 • حساب شده و دقیق بودن برنامه‌های معنوی

 • نظم و دقت در ساعات ادعیه

 • دین اهل حساب و کتاب، ما را به محاسبه نفس می‌رساند

 • نقش محاسبه در شناسایی عیوب خویش و غافل شدن از عیوب دیگران

 • محاسبه نفس و اقتضاء طبع انسان

 • با محاسبه نفس، خود را به درستی تجربه کنیم

 • نمونه‌هایی برای بررسی در محاسبه نفس

 • ما از چه چیزی خوشحال و با چه چیزی ناراحت می‌شویم؟

 • ضرورت عادت کردن به محاسبه

 • برخی از آثار شناختن خود در پرتو محاسبه نفس

جلسه3: قیامت و ضروت محاسبه نفس 

مدت: 44دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5.5MB) | متوسط(20MB) | خوب(40MB)]

 • غربت مفهوم مبارزه با هوای نفس

 • محاسبه نفس را وارد سبک زندگی خود کنیم

 • تفکر، یکی از مهمترین موضوعات محاسبه نفس

 • تأثیر محاسبه نفس بر توبه و مناجات

 • تفکر، مقدمه تضرع

 • با محاسبه نفس، مانع توجیه‌گری خود شویم

 • همه مفاهیم دینی برای مؤثر بودن نیاز به محاسبه نفس دارند

 • انسان، معمایی پیچیده

 • ضرورت محاسبه نفس برای شناخت انسان

 • قیامت؛ مبحثی که انسان را به محاسبه نفس سوق می‌دهد

 • ما را روزی محاسبه خواهند کرد

 • محاسبه نفس، محاسبه روز قیامت را آسان‌تر می‌کند

 • پیشنهاد برنامه‌ای برای محاسبه نفس

جلسه4: سبک زندگی و محاسبه نفس 

مدت: 51دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.5MB) | متوسط(23MB) | خوب(46.5MB)]

 • برای دینداری نیاز به اصلاح سبک زندگی داریم

 • اهمیت و جایگاه سبک زندگی

 • تأثیر سبک زندگی بر عادات، شخصیت و  رفتارهای انسان

 • با حساب و کتاب زندگی کردن؛ یکی از ارکان درست زندگی کردن

 • کسی که در امور دنیا اهل حساب و کتاب نیست، در مورد آخرت هم نیست

 • چرا اهل محاسبه نفس نیستیم؟  

 • تأثیر سبک زندگی بر کم‌اعتقادی به قیامت

 • برنامه یادآوری معاد داشته باشیم

 • آثار سوء مدیریت فکری ما توسط دیگران   

 • محاسبه نفس را وارد سبک زندگی خود کنیم

جلسه5: ضرورت تغییر سبک زندگی بر مبنای محاسبه نفس

مدت: 37دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(4.7MB) | متوسط(16.8MB) | خوب(33.5MB)]

 • تأثیر اصلاح سبک زندگی بر جبران نقص‌های معنوی

 • تغییر سبک زندگی و کسب محبت

 • تأثیر ویژه اصلاح سبک زندگی بر اصلاح انسان

 • یک پیشنهاد؛ برنامه‌ای یکساله برای محاسبه نفس داشته باشیم

 • تأثیر قوانین بر شکل‌گیری سبک زندگی

 • تغییر دلبخواهی در قوانین الهی، یکی از ریشه‌های فساد

 • توجه به قیامت در سبک زندگی

 • ضرورت تغییر سبک زندگی بر مبنای محاسبه نفس

 • روایاتی در مورد ضرورت محاسبه نفس

جلسه6: برخی از فواید محاسبه نفس؛ خداشناسی و خودشناسی

مدت: 60دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.7MB) | متوسط(27.4MB) | خوب(54.8MB)]

 • تأثیر معرفت نفس و خودشناسی بر شناخت خدا

 • ما باید خودمان را بشناسیم

 • معنای خودشناسی

 • موضوعاتی مهم برای محاسبه نفس

  • ما چه چیزی را حقیقتاً دوست داریم و آن را می‌خواهیم؟

  • راحتی و آرامش چگونه حاصل می‌شود؟

  • مشکل اصلی و مهمترین خواست ما چیست؟

  • چه چیزی حقیقتاً ما را خوشحال یا ناراحت می‌کند؟

 • تأثیر محاسبه نفس بر کسب آرامش

 • خودشناسی ما را به اینجا می‌رساند که غیر از «خدا» خواست دیگری نداریم

 • روایاتی در مورد تأثیر محاسبه نفس بر اصلاح نفس

جلسه7: شناخت دیگران، یکی از دیگر فواید محاسبه نفس

مدت: 44دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(5.7MB) | متوسط(20MB) | خوب(41MB)]

 • مروری بر مباحث گذشته

 • اثر بالا و منحصر به فرد محاسبه نفس بر اصلاح انسان

 • نیاز ما با شناخت دیگران

 • تأثیر شناخت دیگران بر کار فرهنگی و تربیتی

 • نیاز مبرم هنرمندان به شناخت مخاطبین و نیاز آن‌ها

 • خودشناسی، مقدمه‌ای ضروری برای شناخت دیگران

 • آشنایی با شیوه محاسه نفس

 • برای محاسبه نفس، چه چیزهایی را باید بررسی کرد؟

 • بررسی دین، رأی، اخلاق و ادب

 • تأثیر مثبت یادداشت کردن هنگام محاسبه نفس

 • سؤال از اعمالی که انجام داده یا انجام نداده‌ایم

 • در ابتدا به خودمان یادآور شویم که روزی که گذشت دیگر برنمی‌گردد

 • در مراحل اول می‌توان اعمال بد را شماره کرد

جلسه8: محاسبه نفس، یک عامل تربیت‌کننده

مدت: 60دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.7MB) | متوسط(27.4MB) | خوب(54.7MB)]

 • ضرورت تبدیل محاسبه نفس به فرهنگی عمومی

 • اگر کاری تبدیل به فرهنگ شود، انجام آن آسان می‌شود

 • آموزش و پرورش و وظیفه آموزش محاسبه نفس

 • عدم محاسبه نفس، عامل هرزه شدن نفس

 • عاقل، بدی‌ها و خوبی‌هایش را حساب و کتاب می‌کند

 • عیوب خود را با دقت بررسی کنیم

 • بدی‌های خود را بشماریم، نه اطرافیان را

 • نتایج توجه به عیوب دیگران در محیط خانواده

 • زن و ضرورت دوری از منفی‌نگری و منفی‌گویی در خانواده

 • ضعف آموزش و پرورش در تقویت مثبت‌نگری در دانش‌آموزان

 • عیب‌های خود را در فضایی مثبت بررسی کنیم

 • تأثیر فضای منفی بر پیدا کردن رفتارهای دفاعی

 • کسی که رفتار دفاعی دارد، شخصیت کامل و برجسته‌ای ندارد

 • موضع دفاعی داشتن، عامل کاهش استغفار در جامعه

 • با محاسبه نفس، عیوب خود را دقیق ببینیم

جلسه9: بررسی فرآیندهای خوبی و بدی در محاسبه نفس

مدت: 56دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.2MB) | متوسط(25.8MB) | خوب(51.6MB)]

 • آشنایی با دو مفهوم استانداردگرایی و فرآیندگرایی  

 • تناسب دین و محاسبه نفس با فرآیندگرایی

 • یک مثال؛ با غفلت از فرآیند منظم شدن غرب، نمی‌توان استانداردهای ایجاد شده را با ارزش دانست

 •  اهمیت بیشتر فرآیندها در ساختارهای آموزشی

 • فرآیندگرا باشیم

 • ادب، راهی مهم برای تقویت فرآیندهای صحیح تربیت در مدارس

 • فرآیند مدیریت اداره‌ها مهم است

 • کار فرهنگی بیشتر باید به اصلاح فرآیندها توجه کند نه نمادها

 • محاسبه نفس و توجه به فرآیند گناه

 • در محاسبه نفس، استانداردگرایی زیاد مهم نیست

 • توجه به فرآیند خوبی و بدی در محاسبه نفس

 • نمونه‌هایی از فرآیندگرایی در احکام دین

 • در فرآیند تربیت، نتیجه‌گرا نباشیم

 • در محاسبه نفس، فرآیندها را بررسی کنیم

 • روایتی از حضرت علی(ع)؛ در محاسبه نفس چه چیزهایی را بررسی کنیم؟

جلسه10: توجه به بدی‌ها در محاسبه نفس، در عین نشاط و سرزندگی

مدت: 59دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(27MB) ]

 • بیشتر به بدی‌های خود توجه کنیم تا خوبی‌ها

 • کمال‌طلبی اقتضاء می‌کند با بدی‌های خود به صورت جدی برخورد کنیم

 • تناسب توبه از بدی‌ها با مهربان دانستن خدا

 • فلسفه جهنم با توجه به مهربانی خدا چیست؟

 • به محبت خدا بیشتر توجه کنیم

 • شمردن عیوب؛ مرکز ثقل محاسبه نفس

 • تصویری خوب از زندگی داشته باشیم

 • همراه بودن توجه به عیوب با نشاط و سرزندگی در فرآیند محاسبه نفس

 • عاشق، عیب خودش را بزرگ می‌بیند

 • چه کسانی محاسبه نفس نمی‌کنند؟

جلسه11: عقلانیت و محاسبه نفس

مدت: 53دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.8MB) | متوسط(2